În cadrul proiectului ISPAM – Instrumente Standardizate și Proceduri Anti Mită pentru U.A.T. Județul Neamț, cod SIPOCA/MySMIS 1136/152131, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, a fost realizat primul buletin informativ care cuprinde informații utile despre proiect, activitățile acestuia, noutăți legislative, măsuri și tehnici de prevenire ale corupției. Pentru vizualizarea buletinului informativ, vă invităm să accesați următorul link:
ISPAM – Instrumente Standardizate și Proceduri Anti Mită pentru U.A.T. Județul Neamț