U.A.T. JUDEȚUL NEAMȚ prin CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ, cu sediul în str. Alexandru cel Bun, nr.27, mun. Piatra-Neamț, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Neamț, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Modernizare drum județean DJ 241 C km 7+000 – 9+450, județul Neamț”, propus a fi amplasat în în comuna Oniceni, satul Poiana Humei, județul Neamț.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Neamț din Piatra Neamț, P-ța 22 Decembrie nr.5 în zilele de luni – joi, între orele 8,00 – 16,30 şi vineri între orele 8,00-14,00, și la sediul U.A.T. Județul Neamț, în zilele de luni-joi, între orele 8-16.30 și vineri între orele 8,00-14,00 precum şi la următoarea adresă de internet http://apmnt.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Neamț.