Anunț închiriere prin licitație publică a unor spații aparținând domeniului privat al județului Neamț, situate în municipiul Roman, str. Ștefan cel Mare nr.246 și, respectiv, str. Ștefan cel Mare , bl 15(M”).

Detalii