ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea devizelor generale actualizate pentru unele obiective de investiții de interes public județean

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.10 alin.(4) al Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.33.199/2022 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând rapoartele de specialitate nr.33.199/2022 al Direcţiei investiții, programe și infrastructură județeană și nr.34.416/2022 al Direcției generale buget-finanțe, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1) –(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art. 173 alin.(3) lit. f, precum și ale art.196 alin.(1)  lit.a.) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă devizul general actualizat pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Modernizare DJ 155M Târpești-Țolici, km.3+250-4+868”, în valoare totală de 3.288.001,30 lei cu TVA, din care construcții-montaj în sumă de 3.175.806,73 lei cu TVA, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă devizul general actualizat pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Modernizare drum județean DJ 155G, km.3+100-7+400, județul Neamț”, în valoare totală de 13.192.855,03 lei cu TVA, din care construcții-montaj în sumă de 12.741.176,39 lei cu TVA, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă devizul general actualizat pentru obiectivul de investiții de interes public județean Modernizare drum judeţean DJ 155B, km 6+000-9+500, județul Neamț, în valoare totală de 20.845.238,67 lei cu TVA, din care construcții-montaj în sumă de 20.181.398,29 lei cu TVA, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Se aprobă devizul general actualizat pentru obiectivul de investiții de interes public județean Modernizare drum județean DJ 157H km 14+000-17+500, județul Neamț, în valoare totală de 11.232.511,23 lei cu TVA, din care construcții-montaj în sumă de 10.841.507,56 lei cu TVA, conform anexei nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5: Se aprobă devizul general actualizat pentru obiectivul de investiții de interes public județean Modernizare pod pe DJ 155B km 8+300 peste pârâul Țolici, localitatea Țolici, județul Neamţ, în valoare totală de 765.894,66 lei cu TVA, din care construcții-montaj în sumă de 723.579,98 lei cu TVA, conform anexei nr.5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6: Se aprobă devizul general actualizat pentru obiectivul de investiții de interes public județean Modernizare pod pe DJ 155B km 8+700 peste pârâul Țolici, localitatea Țolici, județul Neamţ, în valoare totală de 789.965,83 lei cu TVA, din care construcții-montaj în sumă de 742.242,63 lei cu TVA, conform anexei nr.6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7: Se aprobă devizul general actualizat pentru obiectivul de investiții de interes public județean Modernizare pod pe DJ 155G km. 11+583, localitatea Cârligi, comuna Ștefan cel Mare, județul Neamț, în valoare totală de 1.460.655,42 lei cu TVA, din care construcții-montaj în sumă de 1.389.226,66 lei cu TVA, conform anexei nr.7 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8: Se aprobă devizul general actualizat pentru obiectivul de investiții de interes public județean Reabilitare pod pe DJ 155M km 3+213, peste pârâul Curechiștea, comuna Petricani, în valoare totală de 432.475,42 lei cu TVA, din care construcții-montaj în sumă de 410.429,42 lei cu TVA, conform anexei nr.8 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.9: Se aprobă devizul general actualizat pentru obiectivul de investiții de interes public județean Reabilitare pod pe DJ 155M km 3+445, peste pârâul Țolici, în comuna Petricani, în valoare totală de 1.533.031,03 lei cu TVA, din care construcții-montaj în sumă de 1.456.570,82 lei cu TVA, conform anexei nr.9 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.10: Se aprobă devizul general actualizat pentru obiectivul de investiții de interes public județean Modernizare pod pe DJ 157F DN 15B-Mănăstirea Sihăstria km 0+883 peste pârâul Secu, comuna Vânători Neamț, Județul Neamț, în valoare totală de 1.315.356,19 lei cu TVA, din care construcții-montaj în sumă de 1.204.542,22 lei cu TVA, conform anexei nr.10 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.11: Se aprobă devizul general actualizat pentru obiectivul de investiții de interes public județean Modernizare pod pe DJ 157F, km 6+950, peste pârâul Alb-Negru, Secu, județul Neamț, în valoare totală de 1.150.375,21 lei cu TVA, din care construcții-montaj în sumă de 1.044.383,22 lei cu TVA, conform anexei nr.11 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.12: Se aprobă devizul general actualizat pentru obiectivul de investiții de interes public județean Modernizare pod pe DJ 157F, km 7+650, Mănăstirea Sihăstria, județul Neamț, în valoare totală de 1.150.672,65 lei cu TVA, din care construcții-montaj în sumă de 1.044.406,45 lei cu TVA, conform anexei nr.12 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.13: Se aprobă devizul general actualizat pentru obiectivul de investiții de interes public județean Reabilitare pod pe DJ 157G km 5+750, peste pârâul Sarata, comuna Răucești, în valoare totală de 1.377.996,93 lei cu TVA, din care construcții-montaj în sumă de 1.276.581,31 lei cu TVA, conform anexei nr.13 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.14: Se aprobă devizul general actualizat pentru obiectivul de investiții de interes public județean Reabilitare pod pe DJ 155F Km 33+935, peste râul Izvoru Muntelui, Bicaz, județul Neamț, în valoare totală de 946.807,34 lei cu TVA, din care construcții-montaj în sumă de 899.209,72 lei cu TVA, conform anexei nr.14 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.15: Se aprobă devizul general actualizat pentru obiectivul de investiții de interes public județean Reabilitare pod pe DJ 155F Km 34+410 peste râul Furcituri, Izvoru Muntelui, județul Neamț, în valoare totală de 939.068,56 lei cu TVA, din care construcții-montaj în sumă de 891.541,85 lei cu TVA, conform anexei nr.15 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.16: Se aprobă devizul general actualizat pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Reabilitare pod pe DJ 155F Km 36+505 peste râul Izvoru Muntelui, Bicaz, județul Neamț, în valoare totală de 942.858,64 lei cu TVA, din care construcții-montaj în sumă de de 895.297,18 lei cu TVA, conform anexei nr.16 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.17: Se aprobă devizul general actualizat pentru obiectivul de investiții de interes public județean Reabilitare pod pe DJ 155F km 37+560, peste râul Izvoru Muntelui, Bicaz, județul Neamț, în valoare totală de 975.738,21 lei cu TVA, din care construcții-montaj în sumă de 928.261,64 lei cu TVA, conform anexei nr.17 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.18: Se aprobă devizul general actualizat pentru obiectivul de investiții de interes public județean Reabilitare pod pe DJ 156A km 27+105, comuna Tazlău, județul Neamț, în valoare totală de 1.188.294,99 lei cu TVA, din care construcții-montaj în sumă de 1.119.273,72 lei cu TVA, conform anexei nr.18 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.19: Se aprobă devizul general actualizat pentru obiectivul de investiții de interes public județean Reabilitare pod pe DJ 156C km 4+063 peste pârâul Boștinar, comuna Tazlău, județul Neamţ, în valoare totală de 1.241.324,32 lei cu TVA, din care construcții-montaj în sumă de 1.171.810,36 lei cu TVA, conform anexei nr.19 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.20: Se aprobă devizul general actualizat pentru obiectivul de investiții de interes public județean Reabilitare pod pe DJ 157I km 3+075, peste râul Ruginoasa, județul Neamț, în valoare totală de 745.186,47 lei cu TVA, din care construcții-montaj în sumă de 616.222,89 lei cu TVA, conform anexei nr.20 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.21: Se aprobă devizul general actualizat pentru obiectivul de investiții de interes public județean Reabilitare pod pe DJ 159, peste pârâul Bârlad, km 42+625, comuna Valea Ursului, județul Neamț, în valoare totală de 504.625,11 lei cu TVA, din care construcții-montaj în sumă de 470.843,90 lei cu TVA, conform anexei nr.21 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.22: Se aprobă devizul general actualizat pentru obiectivul de investiții de interes public județean Reabilitare pod pe DJ 159, peste pârâul Bozianca, km 49+695 comuna Bozieni, judeţul Neamţ, în valoare totală de 1.019.148,96 lei cu TVA, din care construcții-montaj în sumă de 963.685,05 lei cu TVA, conform anexei nr.22 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.23: Se aprobă devizul general actualizat pentru obiectivul de investiții de interes public județean Reabilitare pod pe DJ 159B km 2+576, peste pârâul Mărmureanca, comuna Bahna, județul Neamț, în valoare totală de 475.217,70 lei cu TVA, din care construcții-montaj în sumă de 452.312,22 lei cu TVA, conform anexei nr.23 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.24: Se aprobă devizul general actualizat pentru obiectivul de investiții de interes public județean Reabilitare pod pe DJ 159B km 3+784, peste pârâul Turbata, comuna Bahna, județul Neamț, în valoare totală de 492.051,24 lei cu TVA, din care construcții-montaj în sumă de 466.322,61 lei cu TVA, conform anexei nr.24 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.25: Se aprobă devizul general actualizat pentru obiectivul de investiții de interes public județean Reabilitare pod pe DJ 207A km 6+183, peste râul Descărcare, la Luțca, județul Neamţ, în valoare totală de 519.410,90 lei cu TVA, din care construcții-montaj în sumă de 485.382,56 lei cu TVA, conform anexei nr.25 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.26: Se aprobă devizul general actualizat pentru obiectivul de investiții de interes public județean Reabilitare pod pe DJ 207A km 8+884, peste râul Sagna, județul Neamț, în valoare totală de 581.409,69 lei cu TVA, din care construcții-montaj în sumă de 551.028,93 lei cu TVA, conform anexei nr.26 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.27: Se aprobă devizul general actualizat pentru obiectivul de investiții de interes public județean Reabilitare pod pe DJ 209B km 48+248, peste râul Sabasa, comuna Borca, județul Neamț, în valoare totală de 730.211,88 lei cu TVA, din care construcții-montaj în sumă de 697.393,07 lei cu TVA, conform anexei nr.27 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.28: Se aprobă devizul general actualizat pentru obiectivul de investiții de interes public județean Reabilitare pod pe DJ 209B peste râul Sabasa, km 47+205, comuna Borca, județul Neamț, în valoare totală de 360.958,90 lei cu TVA, din care construcții-montaj în sumă de 340.661,37 lei cu TVA, conform anexei nr.28 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.29: Se aprobă devizul general actualizat pentru obiectivul de investiții de interes public județean Reabilitare pod pe DJ 209B peste râul Sabasa, km 48+900, comuna Borca, județul Neamț, în valoare totală de 327.700,49 lei cu TVA, din care construcții-montaj în sumă de 305.530,88 lei cu TVA, conform anexei nr.29 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.30: Se aprobă devizul general actualizat pentru obiectivul de investiții de interes public județean Reabilitare pod pe DJ 209B peste râul Sabasa, km 49+150, comuna Borca, județul Neamț, în valoare totală de 714.741,79 lei cu TVA, din care construcții-montaj în sumă de 682.188,50 lei cu TVA, conform anexei nr.30 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.31: Se aprobă devizul general actualizat pentru obiectivul de investiții de interes public județean Reabilitare pod pe DJ 280 peste râul Chicerea, km 32+126, comuna Stănița, județul Neamț, în valoare totală de 449.201,96 lei cu TVA, din care construcții-montaj în sumă de 426.441,39 lei cu TVA, conform anexei nr.31 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.32: Se aprobă devizul general actualizat pentru obiectivul de investiții de interes public județean Reabilitare pod pe DJ 280 peste râul Pricopului, km 27+041, comuna Stănița, județul Neamț, în valoare totală de 686.861,98 lei cu TVA, din care construcții-montaj în sumă de 632.867,12 lei cu TVA, conform anexei nr.32 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.33: Se aprobă devizul general actualizat pentru obiectivul de investiții de interes public județean Modernizare drum judeţean DJ 127A, km 32+380-36+100, județul Neamț, în valoare totală de 20.829.351,66 lei cu TVA, din care construcții-montaj în sumă de 20.248.530,11 lei cu TVA, conform anexei nr.33 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.34: Se aprobă devizul general actualizat pentru obiectivul de investiții de interes public județean Modernizare drum judeţean DJ 159, km 6+400-13+300, județul Neamț, în valoare totală de 12.268.086,87 lei cu TVA, din care construcții-montaj în sumă de 11.410.981,25 lei cu TVA, conform anexei nr.34 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.35: Se aprobă devizul general actualizat pentru obiectivul de investiții de interes public județean Modernizare DJ 157H Girov- Dochia, km 9+000- 14+000, 17+500- 18+500, în valoare totală de 17.002.812,21 lei cu TVA, din care construcții-montaj în sumă de 16.408.839,44 lei cu TVA, conform anexei nr.35 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.36: Se aprobă devizul general actualizat pentru obiectivul de investiții de interes public județean Consolidare drum judeţean DJ 155F, km 32+000 – 40+880” în valoare totală de 27.980.515,14 lei cu TVA, din care construcții-montaj în sumă de 27.233.767,40 lei cu TVA, conform anexei nr.36 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.37: Se aprobă devizul general actualizat pentru obiectivul de investiții de interes public județean Consolidare drum judeţean DJ 280, km 25+300-29+000, județul Neamț, în valoare totală de 11.821.186,71 lei cu TVA, din care construcții-montaj în sumă de 11.368.389,73 lei cu TVA, conform anexei nr.37 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.38: Se aprobă devizul general actualizat pentru obiectivul de investiții de interes public județean Reabilitare și modernizare drum județean DJ 157G, km 0+000 – 3+000, județul Neamț, în valoare totală de 14.556.744,13 lei cu TVA, din care construcții-montaj în sumă de 13.051.988,49 lei cu TVA, conform anexei nr.38 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.39: Se aprobă devizul general actualizat pentru obiectivul de investiții de interes public județean Modernizare drum judeţean DJ 207K, km 0+000 – 2+000, judeţul Neamţ, în valoare totală de 9.535.899,11 lei cu TVA, din care construcții-montaj în sumă de 8.870.013,63 lei cu TVA, conform anexei nr.39 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.40: Se aprobă devizul general actualizat pentru obiectivul de investiții de interes public județean Modernizare drum judeţean DJ 201C, km 9+000-10+500, județul Neamț, în valoare totală de 5.776.055,68 lei cu TVA, din care construcții-montaj în sumă de 5.355.243,81 lei cu TVA, conform anexei nr.40 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.41: Se aprobă devizul general actualizat pentru obiectivul de investiții de interes public județean Modernizare drum judeţean DJ 207K, km 2+000-9+500, județul Neamț, în valoare totală de 37.202.997,61 lei cu TVA, din care construcții-montaj în sumă de 35.562.223,58 lei cu TVA, conform anexei nr.41 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.42: Se aprobă devizul general actualizat pentru obiectivul de investiții de interes public județean Consolidare DJ 207A Roman-Bâra- Nistria, km 22+000- 29+595, județul Neamț, în valoare totală de 23.368.457,11 lei cu TVA, din care construcții-montaj în sumă de 21.850.397,64 lei cu TVA, conform anexei nr.42 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.43: Se aprobă devizul general actualizat pentru obiectivul de investiții de interes public județean Modernizare drum judeţean DJ 241C, km 7+000-9+450, județul Neamț,, în valoare totală de 6.218.782,60 lei cu TVA, din care construcții-montaj în sumă de 5.976.449,16 lei cu TVA, conform anexei nr.43 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.44: Se aprobă devizul general actualizat pentru obiectivul de investiții de interes public județean Modernizare  pod pe DJ 157F DN 15B-Mănăstirea Sihăstria, km 0+558,  peste râul Ozana, comuna Pipirig, judeţul Neamţ, în valoare totală de 6.461.900,93 lei cu TVA, din care construcții-montaj în sumă de 6.115.971,30 lei cu TVA, conform anexei nr.44 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.45: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie la data comunicării.

(2) Pe data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător orice alte dispoziții contrare prezentei hotărâri.

(3) Direcţia investiții, programe și infrastructură județeană va dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

   Art.46: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 307 din 21.12.2022

 

 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 35                                                        Voturi „pentru” 34

Nr. total al aleșilor județeni prezenți   35                                                        Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți      0                                                         Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  1

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 307.PDF