În ședința ordinară a Consiliului Județean Neamț, din data de 21 decembrie 2022, consilierii județeni au aprobat documentația tehnico-economică (SF) pentru obiectivul de investiții de interes județean „Amenajare zone de relaxare în aer liber pentru persoane cu dizabilități“, la Complexul Rezidențial de Servicii Sociale Războieni.
Consiliul Județean, prin legislația în vigoare și potrivit competențelor sale, trebuie să ofere cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean privind serviciile sociale pentru protecția copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei și a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială. În acest sens, au fost prevăzute în bugetul anului 2022 fondurile necesare realizării documentației tehnico-economice pentru obiectivul „Amenajare zone de relaxare în aer liber pentru persoane cu dizabilități“ la Complexul Rezidențial de Servicii Sociale Războieni (fostul Centru de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Războieni).
Amplasamentul, situat în incinta centrului, urmează a fi mobilat prin organizarea unei zone cu funcțiune dominantă de odihnă și recreere, prin amenajarea unui parc pentru pacienții centrului, parc ce va îmbina realizarea zonelor de alei pietonale, mobilier urban, cu zonele de plantații de arbori și arbuști, covor floral și gazon, iluminat exterior.
Potrivit devizului general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții, valoarea estimată, cu TVA, este de 2,616 milioane de lei.

FOTO

https://www.facebook.com/photo/?fbid=496148615986212&set=a.222031133397963