Președintele Consiliului Județean Neamț a semnat contractul pentru elaborarea studiului de fezabilitate și a aplicației de finanțare în cadrul Proiectului „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentelor suport în vederea obținerii finanțării aferente proiectului «Investiții complementare Sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Neamț»“, prin care urmărim îndeplinirea noilor ținte și obiective de gestionare a deșeurilor asumate de către România față de Comisia Europeană pentru Sectorul Mediu. De asemenea, prin acest proiect vom pune în aplicare măsurile stabilite prin Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor Neamț 2019-2025.
Această etapă a fost posibilă după finalizarea procedurii de atribuire a acestui contract, având ca obiect pregătirea aplicației de finanțare și a documentelor suport (studiu de fezabilitate), necesare în vedere obținerii finanțării.

Prin această investiție, la Girov, unde se află depozitul județean de deșeuri, se va realiza o instalație nouă de tratare mecanică complexă pentru deșeurile menajere amestecate, cu o capacitate de 50.000 t/an, o instalație nouă de tratare biologică cu digestie anaerobă pentru fracția organică din deșeurile menajere amestecate, sortate în tratarea mecanică cu o capacitate de 30.000 t/an și o stație de digestie anaerobă – instalație nouă de tratare biologică cu digestie anaerobă pentru biodegradabile colectate separat, cu o capacitate de 23.000 t/an.

La Piatra-Neamț vizăm modernizarea stației de sortare manuală existentă, pentru a avea o stație de sortare mecanizată, cu o capacitate de 14.000 t/an și modernizarea stației de compostare actuale pentru deșeurile biodegradabile și verzi colectate separat, cu o capacitate de 5.000 t/an. La Cordun vom moderniza stația de sortare manuală care există în prezent și are o capacitate de 6.000 t/an, urmând a avea o stație de sortare mecanizată. De asemenea, vom moderniza stația de transfer existentă cu sistem de compactare mai performant, cu o capacitate de 18.000 t/an. Un alt punct de implementare a proiectului este la Târgu-Neamț, unde ne dorim să modernizăm stația de transfer actuală, cu o capacitate de 12.500 t/an, ceea ce vom face și la Tașca, unde stația de transfer existentă are o capacitate de 6.000 t/an.

„Avem mare nevoie de această investiție în domeniul gestionării eficiente a deșeurilor, proiectul fiind o modernizare a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor din județul Neamț, și o aliniere a județului nostru la standardele europene. Uniunea Europeană ne impune reguli clare în domeniul protecției mediului, oferă și surse de finanțare nerambursabilă, Guvernul României este la rândul său interesat de implementarea de proiecte în acest sector, așa că avem tot interesul să ne aliniem normelor în vigoare pentru a avea un județ curat, în care gestionarea eficientă a deșeurilor este o prioritate“, a declarat Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț.

FOTO

https://www.facebook.com/photo/?fbid=514683200799420&set=pcb.514685870799153