CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ, cu sediul în Piatra Neamț, str. Alexandru cel Bun, nr.27, județul Neamț, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Eliberarea albiei râului Siret la obiectivul de investiții ”Pod de pe DJ207A, km 6+591, peste râul Siret, propus a fi amplasat în județul Neamţ, extravilanul Comunei Sagna, județul Neamț.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecţia Mediului Neamț, Piața 22 decembrie, nr. 5 şi la sediul titularului – Consiliul Județean Neamț, cu sediul în Piatra Neamț, str. Alexandru cel Bun, nr.27, județul Neamț, în zilele de luni până joi, între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00-14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecţia Mediului Neamț, Piața 22 decembrie, nr. 5, din Piatra Neamț.