CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ, cu sediul în Piatra Neamț, str. Alexandru cel Bun, nr.27, județul Neamț, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare – continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare, de către Agenția pentru Protecția Mediului Neamț, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul Eliberarea albiei râului Siret la obiectivul de investiții ”Pod de pe  DJ207A, km 6+591, peste râul Siret”, propus a fi amplasat în județul Neamţ, extravilanul Comunei Sagna, județul Neamț.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Neamț din Piatra Neamț, Piața 22 Decembrie, nr. 5, în zilele de luni-joi, între orele 8.00–16.30 şi vineri între orele 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmnt.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Neamț.