Consiliul Județean Neamț cu sediul în jud. Neamț, municipiul Piatra Neamț, str. Alexandru cel Bun, nr. 27, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Neamț, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “CONSTRUIRE STAȚIE DE POMPIERI Șl SMURD TÂRGU NEAMȚ”, propus a fi amplasat în județul Neamț, orașul Târgu Neamț, strada Nucilor, nr. 1C – titular Consiliul Judetean Neamt.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Neamț din Piatra Neamț, Piața 22 Decembrie, nr. 5 în zilele de luni – joi, între orele 8.00 – 16.30 și vineri între orele 8.00 – 14.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmnt.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Neamț.