Președintele Ion Asaftei a semnat cu furnizorul de autobuze electrice și antreprenorul care va moderniza autobaza de la SC Troleibuzul SA, două contracte în valoare 71.482.205,40 lei, inclusiv TVA, în cadrul proiectului „Reabilitare și modernizare transport ecologic“
Proiectul Consiliului Județean Neamț „Reabilitare și modernizare transport ecologic“ (cod SMIS 127035) a ajuns astăzi în etapa de semnare a celor două contracte componente: Contractul de furnizare autobuze electrice și Contractul de execuție lucrări extindere/ reabilitare/ modernizare autobază.
Valoarea totală a proiectului este de 71.482.205,40 lei. Sursa de finanțare este asigurată prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4e: Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multinodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă. Proiectul se realizează în parteneriat cu UAT Municipiul Piatra-Neamț, lider de proiect fiind UAT Județul Neamț.
„Astăzi, la sediul Consiliului Județean Neamț, am semnat două contracte – unul pentru furnizarea de autobuze electrice, cu S.C. BMC TRUCK&BUS S.A., București – Ilfov, și unul pentru execuție lucrări extindere/ reabilitare/ modernizare autobază, cu reprezentantul asocierii S.C. Prima Construct S.R.L. (lider asociere) Iași și S.C. Conest S.A. (asociat) Iași. În baza contractelor, se vor livra 16 autobuze electrice de capacitate mică, având lungimea de circa 6 metri și 4 autobuze electrice de capacitate medie, cu lungimea de circa 9 metri.
Antreprenorul din Iași va realiza modernizarea autobazei existente a SC Troleibuzul SA, unde se va construi o hală nouă pentru gararea autobuzelor electrice și se va realiza infrastructura de utilizare a stațiilor de încărcare rapidă din punctele de încărcare de pe raza municipiul Piatra-Neamț. Prin acest contract, se vor monta 20 stații de încărcare lentă, care vor fi amplasate în incinta S.C. Troleibuzul S.A., și 5 stații de încărcare rapidă ce vor fi amplasate în 4 puncte din municipiul Piatra-Neamț: Stația Gară, Stația Petru Movilă, Stația Tic-Tac (Dărmănești) și Stația Școli Normale. Investiția va deservi și autobuzele electrice care se achiziționează de către Consiliul Județean Neamț prin proiectul «Achiziție de mijloace de transport public – autobuze electrice 10 m deal, Iași, CJ Neamț, Tg. Mureș» (SMIS 128113), respectiv 21 de autobuze electrice de capacitate medie și stațiile de încărcare aferente. Așa cum le-am transmis și partenerilor de astăzi, semnăturile noastre ne obligă la totală responsabilitate privind rezultatele pe care le vom avea datorită acestei investiții și totodată atingerea scopului proiectului: modernizarea totală a transportului public de călători în municipiul Piatra-Neamț și zonele învecinate“, a declarat Ion Asaftei, președintele Consiliului Județean Neamț.
Adrian Păduraru, vicepreședinte al Consiliului Județean Neamț, i-a asigurat pe semnatarii contractelor că proiectul este unul dintre cele mai importante pe care le derulează instituția, având în vedere necesitatea modernizării transportului public de călători și alinierea acestuia la standardele europene. „I-am asigurat pe partenerii noștri că vom fi alături de ei continuu, prin echipa de implementare a proiectului, astfel încât să nu existe nicio sincopă în derularea investiției și respectarea termenului limită de finalizare a achizițiilor și lucrării de modernizare a autobazei“, a declarat vicepreședintele Adrian Păduraru.

FOTO

https://www.facebook.com/photo/?fbid=563098819291191&set=pcb.563099069291166