Consiliul Județean Neamț aduce la cunoștință publică atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă, aferente sesiunii de selecție din anul 2023, în baza Legii nr. 350/2005, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice, alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare.
Atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă s-a făcut exclusiv pe baza selecției publice de proiecte, procedură care permite atribuirea unui contract de finanțare nerambursabilă din fonduri publice, prin selectarea acestuia de către Comisia de evaluare și selecție a proiectelor, cu respectarea principiilor prevăzute la art. 4 din Legea 350/2005.
În urma derulării procedurii de selecție, au fost declarate eligibile pentru finanțare 11 proiecte, pentru două domenii, respectiv domeniul cultură și domeniul social, după cum urmează:
Proiecte în domeniul social:
1. Asociația Alexiana, Contract nr. 18473/25.08.2023, în valoare de 16.298,95 lei, pentru proiectul „După 20 de ani“;
2. Asociația Alternative pentru Fiecare, Contract nr. 18556 /25.08.2023, în valoare de 37.250 lei, pentru proiectul „Program de măsuri active pentru creșterea calității vieții persoanelor aflate în dificultate“;
3. Asociația Nevăzătorilor din România Filiala Județeană Neamț, Contract nr. 17384/25.08.2023, în valoare de 41.100 lei, pentru proiectul „Reabilitare socială pentru persoane cu deficiențe vizuale“;
4. Asociația Punct de Cotitură în Autism Timpuriu, Contract nr. 18569/25.08.2023, în valoare de 42.500 lei, pentru proiectul „Informare și conștientizare în rândul părinților din Neamț despre existența simptomelor timpurii ale autismului la copiii din intervalul de vârsta 0-2 ani“;
5. Fundația Umanitară „Sf. Cuvioasă Paraschiva & Ioana“, Contract nr.18498/25.08.2023, în valoare de 49.997 lei, pentru proiectul „STOP Consumului de droguri, alcool și tigări!, STOP Violenței, Bullying-ului, Intoleranței și Absenteismului!“.
Proiecte în domeniul cultură:
1. Asociația Forum Montan din România Neamț, Contract nr. 18554/25.08.2023, în valoare de 47.000 lei, pentru proiectul „Valorificarea și diseminarea patrimoniului imaterial nemțean în contextul dezvoltării montane ediția a II a, GASTROFEST MONTAN II“;
2. Centrul de Incubare Creativ Inovativ de Afaceri, Contract nr. 18555/25.08.2023, în valoare de 47.000 lei, pentru proiectul „Artă, identitate și tradiții în județul Neamț“;
3. Fundația Culturală „G.T. Kirileanu“, Contract nr.18557/25.08.2023, în valoare de 13.440 lei, pentru proiectul „Întocmirea și editarea volumului: Mărturii epistolare din orizontul Mamei Bistrița și al lui Moș Ceahlău“;
4. Camera de Comerț și Industrie a Județului Neamț, Contract nr.18075/25.08.2023, în valoare de 50.000 lei, pentru proiectul „Târgul de carte-Libris în orașele istorice ale Județului Neamț“;
5. Asociația Pro Grințieș, Contract nr. 18227/25.08.2023, în valoare de 19.580 lei, pentru proiectul „Ținutul Neamțului: munții cu legende și povești“;
6. Asociația Teatrul Șchiop, Contract nr.18560/25.08.2023, în valoare de 22.977 lei, pentru proiectul „Stop bullying! Nu-ți fie frică!“.

FOTO

https://www.facebook.com/photo/?fbid=637745415159864&set=a.222031150064628