Finalizare implementare proiect ”DERB – Digitalizare pentru Eficientizare și Reducerea Birocrației” cod SIPOCA/MySMIS 1219/154741
U.A.T. Județul Neamț, prin Consiliul Județean Neamț, în calitate de Beneficiar al Contractului de finanțare nr. 692 din 27.04.2022 a implementat proiectul ”DERB – Digitalizare pentru Eficientizare și Reducerea Birocrației” cod SIPOCA/MySMIS 1219/154741, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020 în perioada 27.04.2022-27.11.2023.
Valoarea totală a proiectului este de 3.967.568,98 lei din care contribuție Județul Neamț 79.351,38 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE 3.372.433,63 lei și valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național 515.783,97 lei.
Durata proiectului a fost de 19 de luni, până la data 27.11.2023.
Obiectivul general al proiectului a urmărit “Creșterea calității și transparenței procesului administrativ la nivelul Județului Neamț prin continuarea implementării de măsuri de simplificare a procedurilor administrative și reducere a birocrației pentru cetățeni, atât din perspectiva back-office (adaptarea procedurilor interne de lucru, digitalizarea arhivelor), cât și front-office pentru serviciile publice furnizate aferente competențelor partajate ale administrației publice locale.”
Prin obiectivele specifice ale proiectului:
1. OS 1. Îmbunătățirea procesului decizional și a planificării strategice la nivelul Consiliul Județean Neamț prin elaborarea strategiei județene privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice.
2. OS 2. Implementarea unor măsuri de simplificare a proceselor de interacțiune și de sprijin pentru reducerea birocrației pentru cetățeni, prin elaborarea Strategiei de Transformare Digitală a Județului Neamț, fluidizarea fluxurilor de lucru ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț, inclusiv prin digitalizarea arhivei de documente, precum și fluidizarea comunicării digitalizate între U.A.T. Județul Neamț și celelalte U.A.T. din județul Neamț, au fost obținute următoarele rezultate:
1. Rezultat program R3: Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni implementate atins prin:
Rezultat proiect 1: Raport analiză a proceselor actuale și documentarea cerințelor funcționale;
Rezultat proiect 2: Platformă informatică cu componente front-office și back-office, configurată și implementată;
Rezultat proiect 3: Arhivă electronică retrodigitalizată;
2. Rezultat program R1: Mecanisme și proceduri standard implementate la nivel local pentru fundamentarea deciziilor și planificarea strategică pe termen lung atins prin:
Rezultat proiect 4: Strategia județeană privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice;
Rezultat proiect 5: Strategia de Transformare Digitală a Județului Neamț.
Implementarea proiectului contribuie la atingerea obiectivelor Strategiei pentru Consolidarea Capacității Administrației Publice (SCAP 2014-2020), ale Strategiei Naționale privind Agenda Digitală pentru România 2020 și ale Strategiei privind mai buna reglementare 2014-2020 (SMBR).
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020!

Foto
https://www.facebook.com/photo/?fbid=679422077658864&set=pcb.679422367658835