Consiliul Județean Neamț a modernizat un drum de peste 60 de kilometri, care leagă Piatra-Neamț de județul Bacău
*reabilitarea Axei Rutiere Strategice 3 a ajuns la final *ruta modernizată străbate o parte din municipiul Piatra-Neamț și cinci comune nemțene *valoarea totală a lucrării depășește 140 milioane de lei
Una dintre cele mai mari lucrări de modernizare din domeniul infrastructurii rutiere nemțene realizate de către Consiliul Județean Neamț în ultimii ani – Axa Rutieră Strategică 3 – a ajuns la final. Reprezentanții forului legislativ nemțean – președintele Ion Asaftei și vicepreședinții Adrian Păduraru și Dragoș Chitic – au parcurs o parte din traseul reabilitat, a cărui lungime depășește 60 de kilometri, și s-au declarat extrem de mulțumiți de calitatea lucrărilor executate, având în vedere că acum se asigură o legătură rutieră foarte bună între municipiul Piatra-Neamț și limita cu județul Bacău și s-au soluționat nenumărate probleme sesizate de către nemțeni și participanții la trafic în ultimii ani.
Proiectul Regiunea Nord-Est-Axa Rutieră Strategică 3: Neamț – Bacău – Reabilitare şi modernizare axa de transport Piatra-Neamț – Mărgineni – Făurei – Horia – Ion Creangă – Icuşeşti – limită județul Bacău a fost depus în cadrul apelului de proiecte POR 2014-2020 și s-a derulat în perioada noiembrie 2017 – noiembrie 2023.
„Lucrarea este amplă, s-a muncit foarte mult pentru executarea ei, dar de-acum, legătura dintre municipiul Piatra-Neamț și județul Bacăul este una extrem de bună, care satisface toți participanții la trafic din punct de vedere al condițiilor de circulație. Nu avem decât cuvinte de laudă pentru toți cei care au muncit la realizarea acestui proiect foarte mare. Am urmărit îndeaproape cum a decurs investiția, pentru că nu ne puteam permite să nu se respecte întreaga documentație și termenele de execuție. Acum, la final de lucrare, adresez felicitările mele celor care au fost implicați în derularea ei și tuturor celor care vor circula pe Axa Rutieră Strategică 3 le doresc să se bucure de drum bun!“, a declarat Adrian Păduraru, vicepreședinte al Consiliului Județean Neamț.
Prezent pe teren, alături de ceilalți colegi din conducerea Consiliului Județean Neamț, de prefectul Vasile-Adrian Niță și de doi dintre primarii comunelor pe teritoriul cărora trece Axa Rutieră Strategică 3 (primarii de Icușești și Ion Creangă), vicepreședintele Dragoș Chitic a adăugat că obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătățirea situației actuale a infrastructurii din cadrul spațiului rural și asigurarea siguranței și fluenței traficului existent și prognozat, în conformitate cu prevederile legale și cu reglementările tehnice specifice în vigoare. „De asemenea, prin acest proiect s-a urmărit reducerea congestionării drumului existent, asigurarea conectivității rețelei de drumuri regionale la rețeaua TEN-T prin modernizarea și reabilitarea drumurilor județene, îmbunătățirea performanței legăturii traseului Axei Strategice 3 cu rețeaua de drumuri județene și reducerea nivelului de expunere la poluarea aerului şi sonoră a oamenilor care trăiesc în zonă. Sunt convins că de acum se vor vede a toate aceste rezultate pe care le-am vizat când am căutat soluții pentru realizarea acestei investiții“, a precizat vicepreședintele Dragoș Chitic.
Valoarea totală a proiectului a fost de 148.057.253,95 lei, din care contribuția beneficiarului – 17.160.336,63 lei; asistența financiară nerambursabilă – 113.533.040,54 fonduri FEDR și 17.363.876,78 lei de la bugetul de stat. Beneficiarul proiectului este parteneriatul dintre Consiliul Județean Neamț, municipiul Piatra-Neamț și comunele Dumbrava Roşie, Săvineşti, Dochia, Mărgineni, Făurei, Secuieni, Trifeşti, Horia, Ion Creangă și Icuşeşti.
„După câțiva ani de muncă deloc simplă, pentru că s-au făcut fel de fel de relocări de conducte, rețele, s-au construit poduri de la zero, s-au realizat trotuare, căi de acces către drumurile adiacente și s-a turnat asfalt pe o lungime de peste 60 de kilometri, am ajuns cu proiectul la final. Axa de transport interjudețeană are o lungime totală de 70,630 km, din care modernizați prin prezentul proiect sunt 60,360 km, conectarea la rețeaua TEN-T realizându-se în municipiul Piatra-Neamț prin intersectarea drumului județean DJ 157 cu drumul național DN 15, în localitatea Horia prin intersectarea drumului județean DJ 157 cu drumul național DN 15 D şi intersectarea drumului județean DJ 207 C cu drumul național DN 2 (E 85).
Pentru îmbunătățirea condițiilor de trafic şi de trai ale populației s-a propus reabilitarea drumurilor județene prin execuția unui sistem rutier modern şi asigurarea corespunzătoare a scurgerii apelor pluviale, iar pentru menținerea curățeniei şi esteticii drumurilor modernizate s-au amenajat cu îmbrăcăminte asfaltică şi intrările drumurilor laterale şi de exploatare, pentru a se satisface condițiile de siguranță şi confort impuse de legislația tehnică în vigoare. Din acest motiv, pentru evitarea colmatării șanțurilor proiectate, în dreptul accesului la proprietăți, s-au realizat podețe tubulare amplasate în continuarea axei șanțurilor, iar pentru asigurarea scurgerii apelor s-au executat podețe laterale și transversale. Împiedicarea alunecărilor de teren pe DJ 207D se asigură cu un zid de sprijin de debleu, în lungime de 100 metri liniari. Pentru menținerea curățeniei, esteticii rutiere și condițiilor optime de exploatare a traseelor drumurilor județene după modernizare, intrările drumurilor laterale și d e exploatare au fost amenajate cu același sistem rutier ca la drumurile principale, pe o lungime corespunzătoare limitei de proprietate intabulată. Sunt extrem de încântat de reușita acestui proiect, care înseamnă un salt semnificativ în ceea ce înseamnă calitatea infrastructurii rutiere nemțene. E un proiect al Consiliului Județean Neamț cu care ne mândrim pentru că l-am dus la bun sfârșit“, a declarat Ion Asaftei, președintele Consiliului Județean Neamț.
Pentru asigurarea siguranței circulației pietonale, pe o lungime de 1,32 km s-a realizat un trotuar, amplasat pe partea dreaptă a drumului de la km 46+160 la km 47+480. De asemenea, s-au realizat 23 stații pentru mijloacele de transport în comun, unele de către Consiliul Județean Neamț și altele de către administrațiile publice locale pe raza administrativă-teritorială pe care se regăsesc spațiile respective.
Pe traseul drumului județean s-au construit de la zero trei poduri, toate pe Lotul I, și s-au reabilitat opt, jumătate pe Lotul I și jumătate pe Lotul II.

Video
https://www.facebook.com/cjneamt/videos/263417166718537