Consiliul Județean Neamț, cu sediul în str. Alexandru cel Bun, nr. 27, municipiul Piatra Neamț, jud. Neamț, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Neamț, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: continuare a procedurii cu studiu de evaluare adecvata si studiu de impact, pentru proiectul Îmbunatățire nivel de trafic al DJ 156A și DJ 208G pentru accesul la rețeaua TEN-T, propus a fi amplasat în orașul Roznov și comunele Borlești, Tazlău, Dobreni, Girov, Săvinești, Negrești, Crăcăoani, Ștefan cel Mare, Dragomirești, Razboieni și Tupilați, jud. Neamț, titular proiect Consiliul Județean Neamț.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Neamț din Piatra Neamț, Piața 22 Decembrie, nr. 5 în zilele de luni – joi, între orele 8.00 – 16.30 şi vineri între orele 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmnt.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Neamț.

 

25.01.2024