Consiliul Județean Neamț a depus cererea de finanțare a proiectului „Înființare unitate de producere a energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsum, prin Fondul pentru modernizare – Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entități publice, din cadrul „Programului-cheie 1“ Surse regenerabile de energie și stocarea energiei – mecanism de finanțare din fonduri europene, în prezent aceasta aflându-se în etapa de evaluare.
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a solicitat o clarificare la nivelul cererii de finanțate, motiv pentru care au fost necesare unele modificări în cadrul documentației tehnico-economice – Studiu de fezabilitate. În acest sens, luni, 11 martie, consilierii județeni întruniți în ședință extraordinară, au aprobat în plen documentația revizuită.
Proiectul investițional are o valoare de 18.215.046,58 lei, fiind cuprins în bugetul Județului Neamț pentru anul 2024 și implicit în lista de investiții.
Prin proiect se propune amplasarea unor grupuri de panouri fotovoltaice monocristaline, care vor capta energia solară și o vor transforma în energie electrică. Cele 6.972 de panouri vor fi amplasate pe o suprafață de 12.000 de metri pătrați, teren situat în intravilanul satului Vad, comuna Dragomirești, punct ,,Cantorie-Tcaciuc“, proprietate publică a Județului Neamț. Capacitatea operațională suplimentară instalată de producere a energiei din surse regenerabile este de 2.800 KWp, putere instalată.
„Prin implementarea acestui proiect, se va limita consumul de energie din surse convenționale. Investiția va fi operată în mod direct de către UAT Județul Neamț prin compartimentul administrativ, energia electrică produsă fiind destinată consumului propriu al instituției noastre, Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț, Bibliotecii Județene «G.T. Kirileanu», Direcției Județene de Asistență Socială și Protecție a Copilului Neamț, Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Bozieni, Complexului Rezidențial de Servicii Sociale Războieni, Complexului Muzeal Național Neamț, Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă «Alexandru Roșca» Piatra-Neamț și Școlii Profesionale Speciale Ștefan cel Mare.
Printre principalele beneficii ale proiectului se numără: economie pe termen lung la facturile de energie electrică – cu până la 40%; amortizarea rapidă a investiției de bază; durata de viață mare a panourilor – între 25 și 30 de ani și impact redus asupra mediului înconjurător“, a declarat Ion Asaftei, președintele Consiliului Județean Neamț.

Foto
https://www.facebook.com/photo/?fbid=745791224355282&set=a.222031150064628