Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Consiliul Județean Neamț, cu sediul în str. Alexandru cel Bun, nr. 27, municipiul Piatra Neamț, jud. Neamț anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Neamț, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Proiect integrat: Modernizare, consolidare și reabilitare drumuri și poduri județene, obiective ce asigură conectivitatea la rețeaua TEN-T, județul Neamț, propus a fi amplasat în comunele Drăgănești, Răucești, Ion Creangă, Bârgăuani, Tupilați, Făurei, Secuieni, Români și Valea Ursului, jud. Neamț titular Consiliul Județean Neamț.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Neamț din Piatra Neamț, Piața 22 Decembrie, nr. 5 în zilele de luni – joi, între orele 8.00 – 16.30 şi vineri între orele 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmnt.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Neamț.

 

TITULAR,

Consiliul Județean Neamț