Anunț închiriere prin licitaţie publică a unei suprafețe de 38 mp teren, categorie de folosință curți-construcții, situată în municipiul Piatra Neamț, str. Alexandru cel Bun, nr. 24, aparţinând domeniului public al Judeţului Neamţ, în vederea amenajării unei terase – cafenea și produse fast – food, exclus băuturi alcoolice.

Detalii