AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ


       

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

U.A.T. JUDEȚUL NEAMȚ prin Consiliul Județean Neamț anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Neamț, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Suplimentarea debitului de apă potabilă pentru zona Nord-Târgu-Neamț (Aducțiunea Preutești-Târgu-Neamț) propus a fi amplasat în intravilanul și extravilanul oraşului Târgu-Neamț, extravilan comuna Răucești și intravilan satul Răucești, extravilan comuna Timișești și intravilan satul Preutești, județul Neamț.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Neamț din Piatra Neamț, P-ța 22 Decembrie nr.5 în zilele de luni – joi, între orele 8,00 – 16,30 şi vineri între orele 8,00-14,00, la sediul U.A.T. JUDEȚUL NEAMȚ din str. Alexandru cel Bun, nr.27 – mun. Piatra-Neamț,  în zilele de luni-joi, între orele 8-16.30 și vineri între orele 8,00-14,00, la sediile U.A.T. ORAȘUL TÂRGU-NEAMȚ, U.A.T.COMUNA RĂUCEȘTI și U.A.T. COMUNA TIMIȘEȘTI, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmnt.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Neamț.

 

25.04.2024                                     

                                                                                                                                                               Titular,

                                                                                                                                     U.A.T. JUDEȚUL NEAMȚ prin

                                                                                                                                   CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ

 

 

Data publicării pe site: 26.04.2024