Consiliul Județean a obținut finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) pentru implementarea proiectului „Dezvoltarea competențelor digitale de bază în cadrul bibliotecilor din județul Neamț“, în 32 de biblioteci din Neamț, una dintre acestea fiind instituția de cultură subordonată forului legislativ județean. Valoarea totală a contractului de finanțare este de 3.424.259,09 lei, din care valoarea eligibilă din PNRR este în cuantum de 2.877.258,65 lei, iar valoarea TVA eligibilă aferentă este de 546.730,44 lei.
Prin acest proiect, la Biblioteca Județeană ,,G.T.Kirileanu“ Neamț se va moderniza filiala „Vasile Conta“ Mărăței, care va deveni un centru (hub) de dezvoltare a competențelor digitale.
Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătățirea competențelor digitale de bază ale comunităților cu acces limitat la formare digitală și ale grupurilor marginalizate din județul Neamț, prin dezvoltarea unei infrastructuri tehnice cu acces limitat la nivelul județului Neamț și organizarea de sesiuni de formare profesională pentru populația defavorizată.
Un prim obiectiv specific al proiectului este transformarea în hub-uri (centre) de dezvoltare a competențelor digitale a trei biblioteci, respectiv Biblioteca Comunală Brusturi, Biblioteca Orășănească „Ion Creangă̆“ Târgu Neamț și Biblioteca Județeană ,,G.T.Kirileanu“ Neamț, Filiala „Vasile Conta“ Mărăței .
Un alt obiectiv specific este schimbarea sau modernizarea echipamentelor informatice în 29 de biblioteci care, alături de cele trei hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale, constituie infrastructura tehnică cu acces public la nivelul județului Neamț, pentru îmbunătățirea competențelor digitale de bază ale comunităților defavorizate.
Cele 29 de biblioteci care vor fi dotate cu echipamente informatice sunt cele de la nivelul unităților administrative teritoriale (U.A.T.) partenere în proiect, respectiv Municipiul Roman, Orațul Bicaz și comunele Bahna, Bâra,Borca, Bozieni, Crăcăoani, Făurei, Mărgineni,Oniceni,Păstrăveni,Pipirig,Poienari,Răcești,Girov, Urecheni,Dochia, Văleni,Boghicea, Grințieș, Trifești, Ion Creangă, Cordun, Gherăiești, Negrești, Valea Ursului, Tămășeni, Vânători-Neamț și Hangu.
Un alt obiectiv specific al proiectului constă în organizarea deprograme de formare profesională prin intermediul infrastructurii create, în vederea dezvoltării competențelor de bază, cum ar fi alfabetizarea digitală, comunicarea,educația în mass-media, crearea de conținut digital, securitatea digitală și educația antreprenorială digitală, ale unui număr de 2.500 de cetățeni din comunități defavorizate din județul Neamț.
Activitățile propuse prin proiect, respectiv de modernizare a spațiilor destinate bibliotecilor din județul Neamț, achiziționarea de calculatoare sau tablete și echipamente de instruire, instruirea membrilor comunităților, vor conduce la îndeplinirea obiectivelor asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență și vor contribui la creșterea nivelului național de competențe digitale.
Proiectul va fi implementat în perioada 09.05.2024-30.06.2026.

Foto
https://www.facebook.com/photo/?fbid=786607823606955&set=pcb.786610420273362