Duminică, 2 iunie 2024, clădirea în care Creangă și-a petrecut o pare din copilărie va fi redeschisă publicului
„ Este unul dintre cele mai frumoase proiecte pe care le-a implementat instituția noastra; e un proiect prin care ne punem în valoare cultura, trecutul, pitorescul locului. De duminică, așteptăm vizitatorii să treacă pragul acestui lăcaș proaspăt renovat“, a declarat Ion Asaftei, președintele Consiliului Județean Neamț.
Unul dintre cele mai recente proiecte finalizate de Consiliul Județean Neamț este „Conservarea, protejarea și promovarea Muzeului Memorial «Ion Creang㻓, implementat cu finanțare prin Programul Operațional Regional 2014-2020. De curând a avut loc recepția lucrărilor, iar duminică, 2 iunie 2024, la oa 11, Muzeul Memorial „Ion Creangă“ va fi redeschis publicului.
„Este unul dintre cele mai frumoase proiecte pe care le-a implementat instituția noastra; e un proiect prin care ne punem în valoare cultura, trecutul, pitorescul locului.De duminică, așteptăm vizitatorii să treacă pragul acestui lăcaș proaspăt renovat.Deși vorbim despre o clădire de mici dimensiuni, activitatea de conservare a ei a fost extrem de dificilă, pretențioasă! Din cauza problemelor întâmpinate în execuția lucrărilor, durata contractului a fost prelungită de la 12 luni la 15 luni și 18 zile, respectiv până la 4 decembrie 2023, dar la recepția lucrărilor concluziile sunt că s-a executat un proiect fără de cusur. S-au realizat lucrări de restaurare , consolidare și conservare a clădirii existente, dar și a clădirii existente, dar și lucrări de desființare a spațiului expozișional și a grupurilor sanitare, care erau într-o stare avansată de degradare. Totodată, având în vedere faptul că în muzeu funcționa un birou al muzeografilor ce nu oferea condiții optime pentru desfășurarea activităților specifice, s-a impus construirea unui nou corp de clădire care să includă un spațiu expozițional, un birou pentru muzeograf și grupuri sanitare pentru vizitatori. De asemenea, s-au refăcut împrejmuirea și porțile de acces, revizuirea/înlocuirea tuturor instalațiilor, racordarea la rețeaua de gaze naturale a biroului muzeografilor, amenajarea spațiului verde din incintă și construirea unor gradene cu o capacitate de 40 de locuri, destinate grupurilor de vizitatori, care vor putea fi folosite de către muzeografi pentru prezentarea obiectivului într-un mod organizat și vor facilita organizarea unor evenimente culturale “, a declarat Ion Asaftei, președintele Consiliului Județean Neamț.
De asemenea, pentru punerea în valoare a monumentului, s-a realizat un sistem de iluminare arhitecturală, prin amplasarea unor corpuri de iluminat de exterior tip stâlpișori sau reflector, echipate cu lămpi LED, iar pentru creșterea nivelului de protecție s-a prevăzut un sistem de televiziune cu circuit închis, care să asigure supravegherea permanentă a punctelor de interes și să stocheze informații pentru o vizualizare ulterioară.
În cadrul proiectului a fost prevăzută realizarea unei instalații de detectare, semnalizare și avertizare la incendiu, dar și o instalație de protecție împotriva trăsnetului și un sistem de colectare a apelor pluviale din curtea muzeului.
Muzeul este dotat cu vitrine pentru expunerea cărţilor şi manuscriselor lui Ion Creangă, panouri mobile pentru exponate, un calculator și un infochioșc. S-au realizat indicatoare şi plăcuţe informative în alfabetul Braille, pentru a veni în sprijinul nevăzătorilor care vor să viziteze Casa memorială.
„Ca administrație publică județeană, avem responsabilitatea pentru păstrarea, conservarea și transmiterea moștenirii reprezentate de acest obiectiv turistic de către generațiile viitoare. Prin restaurarea, consolidarea și conservarea ansamblului de la Humulești va fi facilitat accesul publicului larg la moștenirea culturală a zonei.Totodată, acest proiect va contribui la dezvoltarea comunității și la construirea unui avantaj competitiv, prin creșterea atractivității turistice și investiționale, la consolidarea identității culturale, la revitalizarea economică și social-culturală a zonei “, a mai precizat președintele Consiliul Județean Neamț.
Casă veche în straie noi
Materialele folosite în executarea lucrărilor în cadrul acestui proiect sunt cele tradiționale. Pereții casei au fost tencuiți cu lut și zugrăviți cu var de culoare albă. Perimetral, clădirea este prevăzută cu o prispă delimitată de grinzi din lemn, iar pardoselile, atât la prispă, cât și la interior, sunt executate din lut. Au fost înlocuite tălpile degradate (fisurate și putrezite) ce delimitează prispa, a fost desfăcută învelitoarea din draniță și înlocuită cu o învelitoare nouă, care păstrează aceeași formă și grosime cu cea inițială, au fost înlocuite elementele degradate din șarpantă. Lemnul care s-a păstrat a fost curățat și tratat cu substanțe de protejare a lemnului (biocidare, ignifugare).
O problemă întâmpinată de către constructor în executarea lucrărilor a fost înlocuirea tălpii din lemn de stejar de sub aplecătoare, înlocuire care nu a fost prevăzută inițial, dar care a fost absolut necesară din cauza urmelor vizibile de degradare. De asemenea, a fost dificilă procurarea materialelor necesare pentru realizarea șindrilei utilizate în acoperișul muzeului, care trebuia să respecte aceleași caracteristici ca ale celei originale privind grosimea, lungimea, lățimea, teșitura de la baza ei. Un alt motiv de întârziere în executarea lucrărilor a fost procurarea nuielelor de alun, care se regăsesc în împrejmuirea ce delimitează incinta muzeului și care pot fi recoltate doar într-o anumită perioadă a anului.
„ Cel ce pătrunde acum în curtea casei lui Creangă de la Humulești pătrunde în atmosfera fascinantă a copilăriei marelui scriitor. Sunt extrem de mulțumit de această investiție pe care a derulat-o Consiliul Județean. Lansez invitația către toți turiștii din județ, țară și străinătate, să își facă timp pentru a se bucura de șansa de a vedea stâlpul hornului unde legase mama lui Ion Creangă o sfoară cu motocei «de crăpau mâțele jucându-se cu ei», prichiciul vetrei cel humuit, de care se ținea humuleștenul nostru când începuse a merge copăcel, și cuptorul după care se ascundea cănd se juca alături de frații săi. Adresez mulțumiri tuturor celor implicți în derularea proiectului“, a mai spus președintele Ion Asaftei.
Valoarea totală a contractului de finanțare este de 1.824.969,38 lei, din care asistența financiară nerambursabilă asigurată din POR 2014-2020 este de 438.310,36 lei inclusiv TVA, diferența în sumă de 1.386.659,02 lei inclusiv TVA fiind asigurată din bugetul Consiliului Județean Neamț.

Foto
https://www.facebook.com/photo/?fbid=789715976629473&set=pcb.789716956629375