Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

CONSILIUL JUDETEAN NEAMT, cu sediul în Piatra Neamț, str. Alexandru cel Bun, nr.27, județul Neamț, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, de catre Agenția pentru Protecția Mediului Neamț, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul REABILITARE POD PE DJ 207A, KM 6+591, PESTE RÂUL SIRET, LA LUȚCA, JUDEȚUL NEAMȚ, propus a fi realizat în extravilanul comunei Sagna, județul Neamț.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Neamț din Piatra Neamț, Piața 22 Decembrie, nr. 5, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00- 14.00, precum și la urmatoarea adresa de internet http://apmnt.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protecția Mediului Neamț.

 

Data întocmirii: 20.06.2024

                                

                                                                                                                                                               Titular,

                                                                                                                                       CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ

 

 

Data publicării pe site: 20.06.2024