Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

JUDEȚUL NEAMȚ prin Consiliul Județean Neamț, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Neamț, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare, pentru proiectul ,,Construire locuințe de serviciu, strada 1 Decembrie 1918, nr. 68, municipiul Piatra Neamț, județul Neamț” propus a fi amplasat în județul Neamţ, mun. Piatra Neamț, str. 1 Decembrie 1918, nr. 68.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului –Agenția pentru Protecția Mediului Neamț din Piaţa 22 Decembrie, nr.5, Piatra Neamţ, jud. Neamţ, cod 610007, în zilele de luni- joi, între orele 800– 1630 şi vineri între orele 800-14 00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmnt.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

                                                                                                           Data: 04.07.2024

Data publicării pe site: 04.07.2024