ELIBERARE ADEVERINȚE CU VENITURI ȘI SPORURI

DIN FONDURILE ARHIVISTICE AFLATE ÎN PĂSTRAREA CONSILIULUI JUDEȚEAN NEAMȚ

 

 

Începând cu luna iunie a.c., Consiliul Județean Neamț pune la dispoziția celor interesați, fără a percepe taxă, din fondurile arhivistice aflate în păstrarea instituției, adeverințe care să ateste:

✔ veniturile şi sporurile realizate

 în scopul întocmirii dosarului de pensionare.

În prezent, Consiliul Județean Neamț deține și gestionează următoarele fonduri arhivistice ( statele de plată ) pe baza cărora se pot elibera adeverințe:

Consiliul Popular Judeţean Neamţ

– Corpul de Pază Militarizată Neamţ

– Corpul Gardienilor Publici Neamţ

– Direcţia de Pază Civilă Contractuală Neamţ

Întreprinderea 23 August

– Întreprinderea Judeţeană de Industrie Locală Neamţ (I.J.I.L.)

– Învăţământ – Raion Piatra Neamţ

– Învăţământ – Raion Roman

– Învăţământ – Raion Târgu-Neamţ

– Sfatul Popular Raional Piatra-Neamţ

– Sfatul Popular Raional Roman

– Sfatul Popular Raional Târgu-Neamţ

Persoanele interesate, care au lucrat la una din unităţile menţionate mai sus, pot solicita eliberarea unei adeverinţe pe baza următoarelor documente*:

     1. Cerere tip – Descarcă (format Word)

     2. Copie după actul de identitate al solicitantului

     3. Copie după carnetul de muncă

*ATENȚIEÎn situaţia în care documentaţia depusă este incompletă, cererea se înregistrează, urmând a se completa pe parcursul soluționării.

Cum poți transmite documentele necesare:

– prin e-mail, la adresa: secretariat@cjneamt.ro;

– prin Poşta Română sau prin curier rapid, la adresa : Strada Alexandru cel Bun nr. 27, Piatra Neamţ, judeţul Neamţ;

– prin fax, la numărul: 0233 211 030;

– prin depunerea la registratura Consiliului Judeţean Neamţ.