Eliberare fotocopii după documente din arhivă

Persoanele fizice şi persoanele juridice interesate pot depune cereri pentru eliberarea de fotocopii după documente din depozitul de arhivă al Consiliului Judeţean Neamţ.

Documente necesare*:

  1. Cerere tip persoane fizice – Descarcă (format Word)
  2. Cerere tip persoane juridice – Descarcă (format Word)
  3. Copie după actul de identitate al solicitantului
  4. Documente care justifică dreptul solicitantului de a intra în posesia documentelor solicitate

*În situaţia în care documentaţia depusă este incompletă, cererea se înregistrează, dar nu se dă curs acesteia, până la completarea cu toate documentele solicitate.

Modalităţi de transmitere a cererilor:

– pe e-mail, la adresa: secretariat@cjneamt.ro;

– prin Poşta Română sau prin curier rapid, la adresa : Strada Alexandru cel Bun nr. 27, Piatra Neamţ, judeţul Neamţ;

– pe fax, la numărul: 0233 211 030;

– la registratura Consiliului Judeţean Neamţ.

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 93/2019 privind stabilirea taxelor, tarifelor şi amenzilor din competenţa de aprobare a Consiliului Judeţean Neamţ, pentru anul fiscal 2020, anexa nr. 12, sunt percepute taxe pentru fotocopierea/scanarea unor acte, precum şi pentru eliberarea de certificate, copii, extrase după documentele aflate în arhiva Consiliului Judeţean Neamţ:

–  Taxă pentru eliberarea unor fotocopii/scanare după certificate şi extrase după documente din arhivă:

fotocopiere format A4      ……………………………. 0,8 lei/pag;

fotocopiere format A3      ……………………………. 1 leu/pag

scanare format A4             ……………………………. 0,8 lei/pag;

scanare format A3             ……………………………. 1 leu/pag

Taxă pentru cercetarea arhivei …………………..  10 lei/persoană.

Taxele se achită în contul RO31TREZ49121360250XXXXX, cod fiscal 2612839, deschis la Trezoreria Piatra Neamţ, beneficiar Judeţul Neamţ – Consiliul Judeţean Neamţ sau la casieria instituţiei, etaj 3, camera 306.

Instituţiile publice sunt scutite de taxe pentru cercetarea arhivei şi eliberarea de fotocopii după documentele din depozitul de arhivă al Consiliului Judeţean Neamţ.