Procese verbale ale comisiei constituite în scopul evaluării şi inventarierii bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei, de către persoanele care deţin funcţii de demnitate publică, persoanele cu funcţii de conducere şi de control, funcţionarii publici, precum şi alte persoane care au obligaţia să-şi declare averea

Proces-verbal-nr.-34080-din-20-decembrie-2023.pdf
Proces-verbal-nr.-35641-din-22-decembrie-2022.pdf
Proces-verbal-nr.-19-din-03-ianuarie-2022.pdf
Proces-verbal-nr.-28391-din-18-decembrie-2020.pdf
Proces-verbal-nr.-27412-din-19-decembrie-2019.pdf
Proces-verbal-nr.-26141-din-17-decembrie-2018.pdf
Proces-verbal-nr.-24569-din-18-decembrie-2017.pdf
Proces-verbal-nr.-25010-din-19-decembrie-2016.pdf
Proces-verbal-nr.-24703-din-29-decembrie-2015.pdf
Proces-verbal-nr.-34080-din-20-decembrie-2023.pdf
Proces-verbal-nr.-35641-din-22-decembrie-2022.pdf
Proces-verbal-nr.-19-din-03-ianuarie-2022.pdf
Proces-verbal-nr.-28391-din-18-decembrie-2020.pdf
Proces-verbal-nr.-27412-din-19-decembrie-2019.pdf
Proces-verbal-nr.-26141-din-17-decembrie-2018.pdf
Proces-verbal-nr.-24569-din-18-decembrie-2017.pdf
Proces-verbal-nr.-25010-din-19-decembrie-2016.pdf
Proces-verbal-nr.-24703-din-29-decembrie-2015.pdf
Name