Centrul de vizitare Izvorul Muntelui

Centrul de vizitare al Parcului Naţional Ceahlău  a fost realizat în cadrul proiectului Dezvoltarea managementului pentru Parcul Naţional Ceahlău, finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Programului Operaţional Sectorial Mediu 2007 – 2013, Axa 4 Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii – Dezvoltarea infrastructurii şi a planurilor de management pentru protejarea biodiversităţii şi reţelei Natura 2000.

Scopul realizării acestei infrastructuri a fost ca toate informațiile privind speciile şi habitatele din cadrul Parcului Naţional Ceahlău să fie diseminate într-un mod adecvat către locuitorii zonelor învecinate şi către vizitatori. Din aceste considerente s-a propus realizarea Centrului de informare-vizitare în Izvoru Muntelui, zona ce reprezintă de fapt punctul de acces în Parcul Naţional Ceahlău.

Infrastructura de vizitare-informare permite promovarea obiectivelor de management ale ariei naturale protejate. Folosirea unor echipamente şi tehnologii audio-video adaptate scopului propus şi grupurilor ţintă joacă un rol foarte important în evidenţierea valorilor capitalului natural al Parcului Naţional Ceahlău.

În cadrul Centrului de vizitare, informaţiile sunt oferite publicului prin intermediul unui infochioşc, a trei săli cu specific diferit, a unui film documentar şi al materialelor publicitare.

Infrastructura de vizitare şi informare realizată în cadrul proiectului, respectiv Centrul de vizitare de la Izvorul Muntelui şi punctele de informare de la Poiana Largului, Taşca şi Bicazu Ardelean, are rolul de a promova obiectivele de management ale Parcului Naţional Ceahlău şi de a conştientiza publicul larg asupra măsurilor de conservare a biodiversităţii parcului naţional, asigurând o gestionare durabilă a resurselor naturale.