„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”
 
            U.A.T. Județul Neamț prin Consiliul Județean Neamț, în calitate de Beneficiar, implementează începând cu data de 27.07.2023 proiectul „Ecosistem Educațional Digital Integrat în Județul Neamț”, cod F-PNRR-Dotari-2023-553.
            Proiectul a fost selectat pentru finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Apelul de proiecte Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe, Componenta C15-Educație, Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ, Investiția 11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare, Investiția 13. Echiparea laboratoarelor informatice din școlile de educație și formare profesională (IPT), Investiția 14. Echiparea atelierelor de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic, prin Ordinul Ministrului Educației nr. 4474 din data 14.06.2023.
            Obiectivul general al proiectului vizează creșterea calității actului educațional din cadrul centrelor școlare incluzive de la nivelul județului Neamț prin asigurarea spațiilor și dotărilor necesare pentru îmbunătățirea activității de învățare, instruire, compensare, recuperare și protecție a copiilor cu cerințe educative speciale din cadrul sistemului de învățământ.
            Unitățile Școlare beneficiare sunt Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă “Alexandru Roșca”, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Oraș Târgu-Neamț, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Municipiul Roman, Școala Profesională Specială Comuna Ștefan Cel Mare. În aceste unități se va moderniza infrastructura școlară prin dotarea sălilor de clasă cu mobilier didactic, materiale didactice și echipamente digitale, dotarea laboratoarelor multidisciplinare, a celor de informatică, a atelierelor de practică, a sălilor de sport și a cabinetelor școlare.
            Valoarea totală a contractului de finanțare este de 4.657.473,93 lei, din care valoarea eligibilă din PNRR este în cuantum de 3.912.799,63 lei, valoarea TVA eligibilă aferentă este de 743.431,94 lei, iar valoarea cheltuielilor neeligibile este de 1.242,36 lei.
            Proiectul va fi implementat în perioada 27.07.2023-30.06.2024.