Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional
Capital Uman 2014-2020

Proiect: CRESC – Competențe Antreprenoriale în Economia Socială POCU/449/4/16/128122

ANUNȚ


CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ în parteneriat cu S.C. EUZONE CONSULTANCY NETWORK S.R.L. implementează proiectul CRESC – Competențe Antreprenoriale în Economia Socială, număr de referință POCU/449/4/16/128122, în perioada 16.10.2019 – 15.10.2022.

Proiectul urmărește asigurarea contribuţiei la integrarea socială şi economică a persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile, prin sprijinirea înfiintării a 21 de întreprinderi sociale (IS), inclusiv întreprinderi sociale de inserţie (ISI), la nivelul regiunilor Nord-Est (N-E), Sud-Est (S-E) şi Sud Muntenia (S-Munt).

Obiectivele importante ale proiectului sunt:
  • Încurajarea antreprenoriatului social/inițiativelor de economie socială prin identificarea, consolidarea şi dezvoltarea competenţelor de antreprenoriat social prin cursuri de formare în antreprenoriat social certificate ANC pentru 105 persoane din grupul ţintă, care intenţionează să înfiinţeze o întreprindere socială;
  • Înfiintarea, dezvoltarea şi asigurarea funcţionării sustenabile a 21 de întreprinderi sociale (IS), inclusiv întreprinderi sociale de inserţie (ISI), ce vor asigura un număr de 85 noi locuri de muncă, din care cel puţin 30% (24 locuri de muncă) aparţin grupurilor vulnerabile rezidenţi în regiunile de implementare a proiectului;
  • Identificarea şi promovarea de bune practici reieşite din experienţa acumulată la înfiinţare, constituire şi funcţionarea propriu-zisă a IS/ISI.
În cadrul proiectului, 105 persoane selectate și înscrise în grupul țintă al proiectului din regiunile Nord-Est (N-E), Sud-Est (S-E) şi Sud Muntenia (S-Munt) vor participa la programul de dezvoltare competenţe în antreprenoriatul social – antreprenor în economia socială/ manager de întreprindere socială, program certificat ANC şi vor beneficia de sesiuni de consiliere și mentorat pentru dezvoltarea planurilor de afaceri.
În urma acestor sesiuni de mentorat vor fi elaborate minim 95 planuri de afaceri.
În cadrul concursului de planuri de afaceri organizat în cadrul proiectului, vor fi selectate şi vor beneficia de finanţare nerambursabilă de până la 100.000 euro un număr de 21 planuri de afaceri din toate cele trei regiuni de implementare a proiectului.
Cele 21 de planuri de afaceri care vor fi câștigătoare în cadrul concursului de planuri de afaceri vor beneficia de sprijin în înfiinţarea şi obţinerea atestatului de întreprindere socială/ întreprindere socială de inserţie (IS/ISI) şi ulterior în funcţionarea şi dezvoltarea acestora din partea experților proiectului CRESC pentru asigurarea respectării principiilor economiei sociale pe care Legea economiei sociale le prevede, iar institutiile competente la nivel de regiune le vor aviza.
În cadrul celor 21 întreprinderi sociale (IS), inclusiv întreprinderi sociale de inserţie (ISI) nou înființate, vor fi create şi menţinute pe parcursul a cel puţin 24 luni un număr de minim 85 locuri de muncă.

Date de contact:
Pentru informații detaliate despre proiect, va rugăm să ne contactați pe e-mail la adresa crescistartup.ro@gmail.com sau pe website: www.istartup.ro, ori să urmăriți pagina oficială de FaceBook: CRESC istartup.ro.