„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”
            U.A.T. Județul Neamț prin Consiliul Județean Neamț, în calitate de Beneficiar, implementează începând cu data de 12.09.2023 proiectul „MICROBUZE ELECTRICE PENTRU ELEVI LA NIVELUL JUDEȚULUI NEAMȚ”, în baza Contractului de finanțare nr. 12004 din 12.09.2023 .
            Proiectul a fost selectat pentru finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Apelul de proiecte Microbuze electrice pentru elevi, Pilonul VI. Politici pentru noua generație, Componenta C15-Educație, Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar, Investiția 10. Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi, prin Ordinul Ministrului Educației nr. 5255 din data 02.08.2023.
            Obiectivele apelului vizează îmbunătățirea condițiilor de transport pentru elevi, cu precădere în zonele izolate, cu populație scăzută, prin furnizarea de microbuze școlare ”verzi” (electrice), ecologice, prietenoase cu mediul și cu un consum energetic redus, facilitând astfel accesul copiilor și tinerilor la educație, prin protejarea mediului înconjurător în același timp.
            Investiția urmărește achiziția a 23 de microbuze școlare electrice de 16+1 locuri, destinate transportului elevilor la școlile din Județul Neamț.
            Cele 23 de UAT-uri care vor primi microbuze școlare electrice sunt Bârgăuani, Hangu, Pângărați, Petricani, Pipirig, Girov, Cândești, Crăcăoani, Gârcina, Mărgineni, Oniceni, Răucești, Urecheni, Păstrăveni, Poienari, Războieni, Stănița, Tămășeni, Văleni, Borca, Săbăoani, Ion Creangă, Țibucani.
            Valoarea totală a contractului de finanțare este de 35.905.346,40 lei, din care valoarea eligibilă din PNRR este în cuantum de 30.172.560,00 lei, valoarea TVA eligibilă aferentă este de 5.732.786,40 lei, iar valoarea cheltuielilor neeligibile este de 202.895,00 lei.
            Proiectul va fi implementat în perioada 12.09.2023 – 31.12.2024.