Reabilitarea,  extinderea şi modernizarea Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă ROMAN

Proiectul „Reabilitarea, extinderea şi modernizarea Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Roman”a fost finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă.

Prin intermediu acestui proiect s-a urmărit creşterea calităţii infrastructurii de educaţie pentru învăţământul special din Regiunea Nord Est, în vederea asigurării condiţiilor necesare unui proces educaţional la standarde europene şi îmbunătăţirii accesului la educaţie a elevilor cu cerinţe educative speciale din regiune.

Obiectivele specifice ale proiectului au fost:

  1. Reabilitarea, extinderea si modernizarea infrastructurii de educaţie a Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă din Roman, cu intervenţii asupra corpurilor de clădire cu destinaţia de internat, şcoală, cantină, sală de sport, precum şi a terenului de sport;
  2. Îmbunătăţirea dotărilor Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă din Roman pentru furnizarea unui proces educaţional de calitate care să răspundă cerinţelor educative speciale ale elevilor care învaţă la CSEI Roman.