REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA LICEULUI TEHNOLOGIC SPECIAL ŞTEFAN CEL MARE

BENEFICIARII PROIECTULUI

 

Înfiinţat în anul 1969, Liceul Tehnologic Special Ştefan cel Mare îşi asumă rolul de a oferi oportunităţi de instruire şi formare profesională pentru tinerii cu cerinţe educative speciale, cu prioritate pentru domeniile: Industrie textilă şi pielărie, Agricultură, Turism şi Alimentaţie.

Liceul Tehnologic Special din localitatea Ştefan cel Mare – campus preuniversitar IPT:

 • beneficiază după finalizarea proiectului de o infrastructură modernă, echipată corespunzător şi în acord cu standardele europene de calitate în domeniul IPT;
 • investiţia realizată, atât la nivelul infrastructurii cât şi la nivelul dotărilor şi echipamentelor achiziţionate prin proiect, crează condiţiile necesare facilitării accesului la educaţie a populaţiei şcolare din zona rurală deservită de campus, condiţii propice dezvoltării personalităţii elevului cu CES, talentelor şi abilităţilor mentale şi fizice la un potenţial maxim;
 • proiectul realizat contribuie la creşterea calităţii serviciilor educaţionale pentru IPT special şi public, precum şi a procesului de recuperare ca parte integrantă a învăţământului special.

Valoarea totală a proiectului a fost de 16.975.903,23, iar principalele lucrări de reabilitare şi modernizare realizate prin acest proiect au fost:

 • Reabilitarea şi modernizarea corpurilor de clădire Corp C1 – şcoală, Corp C2 – cantină, Corp C5 – internat şi Centrala termică;
 • Modernizarea terenului de sport, amenajarea unui spaţiu de socializare/recreere în aer liber;
 • Construirea unei Săli de sport;
 • Recompartimentări interioare în vederea asigurării unor spaţii de cazare care să respecte standardele minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copiilor/tinerilor cu dizabilităţi (nr. maxim de beneficiari/ cameră – 4 persoane; nr. mp alocaţi pe beneficiar în camera – 6mp);
 • Refacerea finisajelor interioare (tencuieli, pardoseli, placaje), înlocuirea tâmplăriei existente interioare cu tâmplărie din aluminiu şi exterioare cu tâmplărie din lemn de stejar triplu stratificat, înlocuirea instalaţiilor electrice, sanitare şi termice;
 • Modernizarea centralei termice  – achiziţionare şi instalare centrală pe lemne;
 • Achiziţionare dotări:
 • echipamente didactice, echipamente IT cu softuri aferente şi softuri specializate în terapiile educaţionale şi procesele de învăţare/predare, precum şi echipamente de recuperare;
 • mobilier pentru spaţiile de cazare, sălile de clasă, laboratoare, ateliere, sală de sport şi spatiile de socializare/recreere şi cantină;
 • softuri educative de specialitate, teste psihologice şi materiale educative multimedia;
 • echipamente pentru bucătărie.