wdt_ID Data publicării Nume Observații
2 24/04/2018 PROIECTULUI DE HOTARARE privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita PROIECTULUI DE HOTARARE privind aprobarea
transmiterii in folosinta gratuita, pe perioada determinata, a unor spatii aflate in proprietatea Judetului Neamt.
Postat la ora 16.00.
3 30/03/2018 PROIECT DE HOTARARE privind stabilirea taxelor, tarifelor si amenzilor din competenta de aprobare a C. J. N. pentru 2019 PROIECT DE HOTARARE privind stabilirea taxelor, tarifelor si amenzilor din competenta de aprobare a Consiliului Judetean Neamt, pentru anul fiscal 2019.
4 19/02/2018 PROIECT BUGET 2018 wtfbbq
5 04/12/2017 Regulamente-cadru privind procedurile de inchiriere si vanzare ale bunurilor apartinand patrimoniului Judetului Neamt Observatii si propuneri privind eventuale modificari si/sau completari se pot trimite pe e-mail: cjneamt@yahoo.com.
Termen limita: 10 zile de la publicarea pe site.
Persoana de contact: Sorin CONDURACHE - sef serviciu Patrimoniu, tel. 0233212890-int.261
6 26/05/2017 Hotarare privind stabilirea taxelor, tarifelor si amenzilor pentru 2018 Hotarare privind stabilirea taxelor, tarifelor si amenzilor din competenta de aprobare a Consiliului Judetean Neamt, pentru anul fiscal 2018.