Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

STEFAN – Susținerea Transversală a Educației prin Acțiuni în județul Neamț POCU/74/6/18/107380

Detalii proiect