Dispoziție

Nr. 180 din 28 martie 2016

privind aprobarea Reviziei 2 a Procedurii operaționale privind elaborarea actelor administrative adoptate de Consiliul Județean Neamț, cod P.O JR 2

(este în curs de reactualizare)