Biblioteca Judeţeana “G. T. KIRILEANU” Neamţ coordonează activitatea tuturor bibliotecilor publice din judeţ şi serveşte – în principal – interesele de informare, studiu, lectură, educaţie şi recreere ale utilizatorilor din municipiul Piatra-Neamţ şi întreg judeţul Neamţ, prin servicii care asigură accesul nediscriminatoriu la propriile fonduri (colecţii şi baza de date), precum şi la alte surse, accesibile ei din exterior.

Pentru a-şi îndeplini misiunea sa esenţială, biblioteca constituie, prelucrează, organizează, dezvoltă, conservă şi valorifică ştiinţific, conform resurselor alocate şi intereselor utilizatorilor, colecţii reprezentative de carte, periodice si alte documente purtătoare de informaţii, din orice domeniu al cunoştintelor umane, realizate în diferite formate şi pe orice fel de suport. Totodată, biblioteca are misiunea de onoare de a conserva şi valorifica moştenirea culturală şi patrimonială a cărturarului G.T. Kirileanu, contribuind decisiv la perpetuarea memoriei ilustrului bibliotecar şi editor.

Date de contact:

Manager: Mihaela Mereuţă
Telefon: 0233 – 210379
Număr fax: 0233 – 211524
Adresă: Piatra Neamţ, Bulevardul Republicii, nr. 15, cod poştal 610005
Website: www.bibgtkneamt.ro

Conducere executivă:

Manager: Mihaela Mereuţă
Contabil şef: Mihaela Enăchioaia