Achiziții publice

Achiziții

Data publicării: 14.11.2019

ANUNȚ PRIVIND ACHIZIȚIA DE “EXECUȚIE LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII PENTRU OBIECTIVUL: ”REPARAŢII ŞARPANTĂ ŞI ÎNLOCUIRE ÎNVELITOARE REMIZE AUTO” LA CENTRUL MILITAR JUDEŢEAN NEAMȚ”

Data limită de depunere a ofertelor:
21.11.2019, ora: 13:00

Data publicării: 14.11.2019

ANUNȚ PRIVIND ACHIZIȚIA DE ”ELABORARE DOCUMENTAȚIE TEHNICO-ECONOMICĂ (FAZA STUDIU DE FEZABILITATE) PENTRU “SUPLIMENTAREA DEBITULUI DE APĂ POTABILĂ PENTRU ZONA NORD – TG. NEAMȚ (ADUCȚIUNE PREUTEȘTI – TG. NEAMȚ)””

Data limită de depunere a ofertelor:
21.11.2019, ora: 13:00

Data publicării: 07.11.2019

ANUNȚ PRIVIND ACHIZIȚIA DE “ELABORARE PROIECT TEHNIC, VERIFICAREA TEHNICĂ DE CALITATE A PROIECTULUI TEHNIC ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI PENTRU OBIECTIVUL: ”CONSTRUIRE REȚEA EXTERIOARĂ DE CANALIZARE” LA  CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ TÂRGU NEAMȚ”

Data limită de depunere a ofertelor:
14.11.2019, ora: 13:00

Data publicării: 03.07.2019

ANUNȚ PRIVIND ACHIZIȚIA DE “ELABORARE PROIECT TEHNIC, VERIFICAREA TEHNICĂ DE CALITATE A PROIECTULUI TEHNIC ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI PENTRU OBIECTIVUL CENTRUL ZONAL PENTRU PERSOANE AFLATE ÎN DIFICULTATE, ROMAN”

Data limită de depunere a ofertelor:
18.07.2019, ora: 13:00

Data publicării: 03.07.2019

ANUNȚ PRIVIND ACHIZIȚIA DE SERVICII MEDICALE – MEDICINA MUNCII

Data limită de depunere a ofertelor:
11.07.2019, ora: 13:00

Data publicării: 20.09.2017

ANUNŢ PRIVIND ACHIZIŢIA DE SERVICII MEDICALE

Data limită de depunere a ofertelor:
25.09.2017, ora: 12:30

Data publicării: 10.08.2017

ANUNŢ PRIVIND ACHIZIŢIA DE SERVICII MEDICALE

Denumire Descărcări Ultima modificare Descarcă
Achiziții - anunțuri de atribuire
   2016
   2017
   2018
   2019
   2020
   2021
   2022

No files found in this folder.

Studii de piaţă

Data publicării: 11.05.2016

În vederea realizării unui studiu de piaţă, vă rugăm să ne transmiteţi pâna la data de 18.05.2016, la registratura Consiliului Judeţean Neamt, preţul în lei, fără TVA, pentru:

  1. Elaborare proiect tehnic pentru investiţia: “Modernizare drum judeţean în vederea creşterii siguranţei circulaţiei”- intersecţia DJ156A cu DN15D”
  2. Executare lucrări conform proiectului tehnic realizat la pct.1 pentru “Modernizare drum judeţean în vederea creşterii siguranţei circulaţiei”- intersecţia DJ156A cu DN15D”

Oferta va fi însoţită de următoarele documente:

  • Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 69^ din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare(Formular ataşat) ;
  • Operatorul economic va face dovada că poate presta atât servicii de proiectare cât şi execuţia lucrărilor (asociere sau orice formă legal constituită). Toate documentele vor fi semnate în clar (nume, prenume, funcţie) de persoana legal autorizată să reprezinte operatorul economic.

Atribuirea contractului se va face ofertantului care a depus ofertă cu preţul cel mai scăzut. Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la tel. 0233 212890/int. 242.

Data publicării: 11.05.2016

În vederea realizării unui studiu de piață , vă rugăm să ne transmiteţi pâna la data de 20.04.2016,ora 11.00, la registratura Consiliului Județean Neamt, prețul în lei, fără TVA, pentru următoarele servicii:

Servicii de elaborare documentații tehnico-economice pentru proiectul “Turism cultural – restaurarea, protecția și valorificarea unor case memoriale din Județul Neamț ”

Documentele vor fi ștampilate și semnate in clar(nume, prenume, funcție) de persoana legal autorizată să reprezinte operatorul economic și vor fi insotite de declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 69^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii precum si lista cu personalul de specialitate atestat pentru monumente istorice implicat in derularea proiectului, conform specificatiilor tehnice. Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la tel. 0233 212890/int. 242.

Data publicării: 11.05.2016

În vederea realizării unui studiu de piață , vă rugăm să ne transmiteţi pâna la data de 20.04.2016,ora 11.00, la registratura Consiliului Județean Neamt, prețul în lei, fără TVA, pentru următoarele servicii:

Servicii de elaborare documentații tehnico-economice pentru proiectul “Turism cultural – restaurarea, protecția și valorificarea unor muzee de istorie din Județul Neamț ”

Documentele vor fi ștampilate și semnate in clar (nume, prenume, funcție) de persoana legal autorizată să reprezinte operatorul economic și vor fi insotite de declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 69^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii precum si lista cu personalul de specialitate atestat pentru monumente istorice implicat in derularea proiectului, conform specificatiilor tehnice. Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la tel. 0233 212890/int. 242.