Începând cu data de 27.03.2020, în conformitate cu dispozițiile adresei comune MAI/MLPDA nr. 10752/47162/2020, actul administrativ, precum și anexele acestuia constituie un tot unitar și se va regăsi în tabel la coloana Conținut

Monitorul Oficial Local - Hotărâri ale Consiliului Județean 2023

Nr. Dată Titlu Conținut Anexe
1 09/01/2023 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, estimări pentru anii 2024-2026 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 1 din 09 ianuarie 2023
2 09/01/2023 privind utilizarea unor sume din excedentul anual al bugetului Judeţului Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 2 din 09 ianuarie 2023
3 02/02/2023 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Dămuc pentru anul 2023 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 3 din 02 februarie 2023
4 02/02/2023 pentru completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Neamț (secțiunea I – Bunuri imobile) Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 4 din 02 februarie 2023
5 02/02/2023 privind darea în administrare/concesionarea unor bunuri aflate în proprietatea publică a Județului Neamț, precum și completarea Listei-inventar cuprinzând bunurile ce aparțin domeniului public județean, cu bunurile în cauză Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 5 din 02 februarie 2023
6 02/02/2023 privind aprobarea solicitării de constituire a unui drept de folosință gratuită, în favoarea Județului Neamț, pe perioadă determinată, în ceea ce privește un imobil – teren aparținând Comunei Timișești, necesar realizării unui proiect de interes public județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 6 din 02 februarie 2023
7 02/02/2023 privind luarea unor măsuri tranzitorii în ceea ce privește o serie de bunuri imobile aflate în proprietatea Județului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 7 din 02 februarie 2023
8 02/02/2023 privind modificarea statului de funcții al Bibliotecii Judeţene „G.T.Kirileanu” Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 8 din 02 februarie 2023
9 02/02/2023 privind modificarea statului de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 9 din 02 februarie 2023
10 02/02/2023 privind încheierea unui acord de cooperare cu Municipiul Chișinău, Republica Moldova Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 10 din 02 februarie 2023
11 02/02/2023 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Orașului Roznov pentru anul 2023 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 11 din 02 februarie 2023
12 02/02/2023 privind aprobarea solicitării de transmitere a unui imobil (teren) din proprietatea Orașului Târgu-Neamț în proprietatea Județului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 12 din 02 februarie 2023
13 02/02/2023 privind alipirea unui număr de 2 imobile (terenuri) ce aparțin domeniului public al Județului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 13 din 02 februarie 2023
14 02/02/2023 privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 14 din 02 februarie 2023
15 02/02/2023 privind luarea unor măsuri necesare pentru încadrarea în categoria funcțională și administrativă a unor căi de acces Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 15 din 02 februarie 2023
16 02/02/2023 privind aprobarea solicitării de transmitere a unor imobile (cote-părți din căi de acces rutiere locale) din proprietatea Comunelor Țibucani și Războieni în proprietatea Județului Neamț, în vederea prelungirii unui drum județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 16 din 02 februarie 2023
17 02/02/2023 privind acordarea unui stimulent financiar lunar Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 17 din 02 februarie 2023
18 02/02/2023 pentru aprobarea Programului privind acordarea finanţărilor nerambursabile, valabil pe anul 2023 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 18 din 02 februarie 2023
19 02/02/2023 privind transmiterea din administrarea Consiliului Județean Neamț în administrarea Consiliului Local al Municipiului Roman a unui tronson de drum județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 19 din 02 februarie 2023
20 02/02/2023 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Poiana Teiului pentru anul 2023 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 20 din 02 februarie 2023
21 02/02/2023 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Pângărați pentru anul 2023 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 21 din 02 februarie 2023
22 02/02/2023 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Grumăzești pentru anul 2023 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 22 din 02 februarie 2023
23 02/02/2023 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public SALVAMONT Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 23 din 02 februarie 2023
24 02/02/2023 pentru luarea unor măsuri referitoare la proiectul de interes județean Conservarea, protejarea și promovarea Muzeului de Istorie și Arheologie Piatra Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 24 din 02 februarie 2023
25 02/02/2023 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 273/2022 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 25 din 02 februarie 2023
26 02/02/2023 privind aprobarea unui acord de asociere cu Comuna Ceahlău în vederea asigurării unor servicii medicale și sociale Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 26 din 02 februarie 2023
27 02/02/2023 privind aprobarea unui acord de asociere cu Orașul Roznov pentru finanțarea în comun a unei activități de interes public județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 27 din 02 februarie 2023
28 02/02/2023 privind aprobarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2023 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 28 din 02 februarie 2023
29 10/02/2023 privind transmiterea în folosință gratuită, către Municipiul Piatra Neamț, pe perioadă determinată, a unor bunuri aflate în proprietatea Județului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 29 din 23 februarie 2023
30 10/02/2023 privind luarea unor măsuri în ceea ce privește o serie de bunuri aflate în proprietatea Județului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 30 din 23 februarie 2023
31 10/02/2023 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, a indicatorilor tehnico-economici actualizați, a devizului general actualizat și a cheltuielilor de la bugetul local pentru Proiect integrat: Modernizare, consolidare și reabilitare drumuri și poduri județene, obiective ce asigură conectarea la rețeaua TEN-T, județul Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 31 din 23 februarie 2023
32 23/02/2023 privind aprobarea contribuţiei Judeţului Neamţ la Societatea Naţională de Cruce Roşie din România - Filiala Neamţ pentru anul 2023 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 32 din 23 februarie 2023
33 23/02/2023 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Hangu pentru anul 2023 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 33 din 23 februarie 2023
34 23/02/2023 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Borlești pentru anul 2023 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 34 din 23 februarie 2023
35 23/02/2023 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Ceahlău pentru anul 2023 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 35 din 23 februarie 2023
36 23/02/2023 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Farcașa pentru anul 2023 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 36 din 23 februarie 2023
37 23/02/2023 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Cordun pentru anul 2023 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 37 din 23 februarie 2023
38 23/02/2023 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Orașului Târgu Neamț pentru anul 2023 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 38 din 23 februarie 2023
39 23/02/2023 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Municipiului Roman pentru anul 2023 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 39 din 23 februarie 2023
40 23/02/2023 privind validarea unui membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 40 din 23 februarie 2023
41 23/02/2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.207/2017 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 41 din 23 februarie 2023
42 23/02/2023 privind aprobarea temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Achiziție autobuze ecologice” Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 42 din 23 februarie 2023
43 23/02/2023 privind aprobarea solicitării de constituire a unui drept de folosință gratuită, în favoarea Județului Neamț, pe perioadă determinată, în ceea ce privește unele imobile – terenuri aparținând Comunei Secuieni, necesare realizării unui proiect de interes public județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 43 din 23 februarie 2023
44 23/02/2023 privind aprobarea solicitării de transmitere a unor imobile (terenuri) din proprietatea Municipiului Roman în proprietatea Județului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 44 din 23 februarie 2023
45 23/02/2023 privind aprobarea suplimentării pentru județul Neamț, a numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile aparținând cultelor religioase recunoscute din România Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 45 din 23 februarie 2023
46 23/02/2023 privind aprobarea valorii și plății cotizației/contribuției financiare datorată de Județul Neamț în calitate de membru al unor asociații de dezvoltare intercomunitară sau altor organizații neguvernamentale, precum și pentru Fondul de Dezvoltare Regională Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 46 din 23 februarie 2023
47 23/02/2023 privind aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare aferente unor servicii sociale destinate copiilor din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 47 din 23 februarie 2023
48 23/02/2023 privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 48 din 23 februarie 2023
49 23/02/2023 privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții de interes județean „Înlocuire suprafață teren de sport” la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Roman Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 49 din 23 februarie 2023
50 23/02/2023 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Gâdinți pentru anul 2023 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 50 din 23 februarie 2023
51 23/02/2023 privind aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare pentru serviciile sociale destinate protecției persoanelor adulte, înființate în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 51 din 23 februarie 2023
52 23/02/2023 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Borca pentru anul 2023 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 52 din 23 februarie 2023
53 23/02/2023 privind acordarea unor stimulente financiare lunare Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 53 din 23 februarie 2023
54 23/02/2023 privind aprobarea unui acord de asociere pentru organizarea unui eveniment de interes public județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 54 din 23 februarie 2023
55 23/02/2023 privind aprobarea unei asocieri cu Direcția Județeană de Sport Neamț în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 55 din 23 februarie 2023
56 23/02/2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 56 din 23 februarie 2023
57 23/02/2023 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.148/2022 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 57 din 23 februarie 2023
58 23/02/2023 privind repartizarea unei sume din cota de 6% din impozitul pe venit, reprezentând Fondul la dispoziția Consiliului Județean Neamț pe anul 2023 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 58 din 23 februarie 2023
59 23/02/2023 privind acordarea de sprijin financiar unor unități de cult din județul Neamț aparținând cultelor religioase recunoscute din România Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 59 din 23 februarie 2023
60 17/03/2023 pentru desemnarea unei persoane care să conducă lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Neamţ din data de 17 martie 2023 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 60 din 17 martie 2023
61 17/03/2023 privind desemnarea unui vicepreşedinte care să exercite atribuţiile conferite de lege preşedintelui Consiliului Judeţean Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 61 din 17 martie 2023
62 17/03/2023 privind delegarea unui consilier judeţean care să îndeplinească temporar atribuţiile de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 62 din 17 martie 2023
63 11/04/2023 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Săbăoani pentru anul 2023 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 63 din 11 aprilie 2023
64 11/04/2023 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Sagna pentru anul 2023 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 64 din 11 aprilie 2023
65 11/04/2023 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Municipiului Piatra-Neamț pentru anul 2023 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 65 din 11 aprilie 2023
66 11/04/2023 privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice pentru unele obiective de investiții de interes județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 66 din 11 aprilie 2023
67 11/04/2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 al Societății Comerciale „Drupo Neamț” S.A. Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 67 din 11 aprilie 2023
68 11/04/2023 privind modificarea statului de funcţii al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Nicolae” Roman Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 68 din 11 aprilie 2023
69 11/04/2023 privind aprobarea suplimentării pentru județul Neamț, a numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile aparținând cultelor religioase recunoscute din România Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 69 din 11 aprilie 2023
70 11/04/2023 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Grințieș pentru anul 2023 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 70 din 11 aprilie 2023
71 11/04/2023 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Dragomirești pentru anul 2023 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 71 din 11 aprilie 2023
72 11/04/2023 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Doljești pentru anul 2023 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 72 din 11 aprilie 2023
73 11/04/2023 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Dochia pentru anul 2023 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 73 din 11 aprilie 2023
74 11/04/2023 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Tămășeni pentru anul 2023 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 74 din 11 aprilie 2023
75 11/04/2023 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Gherăești pentru anul 2023 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 75 din 11 aprilie 2023
76 11/04/2023 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Horia pentru anul 2023 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 76 din 11 aprilie 2023
77 11/04/2023 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Ion Creangă pentru anul 2023 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 77 din 11 aprilie 2023
78 11/04/2023 privind aprobarea valorii și plății cotizației/contribuției financiare datorată de Județul Neamț în calitate de membru al unor asociații de dezvoltare intercomunitară sau altor organizații neguvernamentale Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 78 din 11 aprilie 2023
79 11/04/2023 privind aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public și privat al Judeţului Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 79 din 11 aprilie 2023
80 11/04/2023 privind acordarea unui mandat special Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 80 din 11 aprilie 2023
81 11/04/2023 privind reorganizarea Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 81 din 11 aprilie 2023
82 11/04/2023 privind aprobarea proiectului de interes județean „Dezvoltarea competențelor digitale de bază în cadrul bibliotecilor din județul Neamț” și a cheltuielilor legate de acest proiect Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 82 din 11 aprilie 2023
83 28/04/2023 privind aprobarea temelor de proiectare aferente unor obiective de investiții de interes județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 83 din 28 aprilie 2023
84 28/04/2023 privind luarea unor măsuri referitoare la unele bunuri aflate în patrimoniul public al Județului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 84 din 28 aprilie 2023
85 28/04/2023 privind luarea unor măsuri referitoare la unele bunuri imobile aparținând domeniului privat județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 85 din 28 aprilie 2023
86 28/04/2023 pentru completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 86 din 28 aprilie 2023
87 28/04/2023 privind darea în administrare a unor bunuri aflate în proprietatea publică a Județului Neamț, precum și completarea Listei-inventar cuprinzând bunurile ce aparțin domeniului public județean, cu bunurile în cauză Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 87 din 28 aprilie 2023
88 28/04/2023 privind aprobarea execuţiei bugetare la data de 31 martie 2023 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 88 din 28 aprilie 2023
89 28/04/2023 privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar și a situațiilor financiare pe anul 2022 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 89 din 28 aprilie 2023
90 28/04/2023 privind stabilirea taxelor, tarifelor şi amenzilor din competenţa de aprobare a Consiliului Judeţean Neamţ, pentru anul fiscal 2024 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 90 din 28 aprilie 2023
91 28/04/2023 privind înregistrarea Județului Neamț în Sistemul Național Electronic de Plată online a obligațiilor de plată către bugetul județului utilizând mijloacele electronice de plată (SNEP) și modul de suportare a comisionului bancar la tranzacțiile on-line Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 91 din 28 aprilie 2023
92 28/04/2023 privind constituirea Comitetului județean pentru accelerarea procesului de dezinstituționalizare și de prevenire a instituționalizării la nivelul județului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 92 din 28 aprilie 2023
93 28/04/2023 privind modificarea statului de funcţii al Direcției Județene de Evidența Persoanelor Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 93 din 28 aprilie 2023
94 28/04/2023 privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 94 din 28 aprilie 2023
95 28/04/2023 pentru luarea unor măsuri referitoare la proiectul de interes județean „Reabilitare termică clădire a Spitalului de Psihiatrie Sfântul Nicolae din Roman” SMIS 114662 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 95 din 28 aprilie 2023
96 28/04/2023 privind aprobarea unui Acord de Asociere pentru organizarea evenimentului „Festivalul B Zone Folk România”, ediția a III-a, în perioada 13-14 mai 2023 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 96 din 28 aprilie 2023
97 28/04/2023 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Pipirig pentru anul 2023 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 97 din 28 aprilie 2023
98 28/04/2023 privind luarea unor măsuri referitoare la unele imobile aflate în patrimoniul public județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 98 din 28 aprilie 2023
99 28/04/2023 privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 99 din 28 aprilie 2023
100 28/04/2023 privind alipirea unui număr de 2 imobile (terenuri) aflate în proprietatea Județului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 100 din 28 aprilie 2023
101 28/04/2023 pentru luarea unor măsuri referitoare la proiectul de interes județean Conservarea, protejarea și promovarea Muzeului Memorial „Calistrat Hogaș” Piatra-Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 101 din 28 aprilie 2023
102 28/04/2023 privind modificarea statului de funcții al Bibliotecii Judeţene „G.T.Kirileanu” Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 102 din 28 aprilie 2023
103 28/04/2023 privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 103 din 28 aprilie 2023
104 28/04/2023 privind aprobarea încheierii Protocoalelor de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și U.A.T. Județul Neamț, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, pentru implementarea proiectului „HUB de servicii MMSS-SII MMSS” cod MySmis 130963 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 104 din 28 aprilie 2023
105 28/04/2023 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.207/2017 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 105 din 28 aprilie 2023
106 28/04/2023 privind rectificarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2023 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 106 din 28 aprilie 2023
107 28/04/2023 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.101/2022 privind stabilirea taxelor, tarifelor şi amenzilor din competenţa de aprobare a Consiliului Judeţean Neamţ, pentru anul fiscal 2023 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 107 din 28 aprilie 2023
108 28/04/2023 privind emiterea unor licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului public județean de transport Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 108 din 28 aprilie 2023
109 30/05/2023 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Războieni pentru anul 2023 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 109 din 30 mai 2023
110 30/05/2023 privind aprobarea costului anual de întreținere pentru adultul aflat în situații speciale pe anul 2023 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 110 din 30 mai 2023
111 30/05/2023 privind aprobarea costului anual de întreținere pentru copilul aflat în situații speciale pe anul 2023 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 111 din 30 mai 2023
112 30/05/2023 privind aprobarea „STRATEGIEI DE TRANSFORMARE DIGITALĂ A U.A.T. JUDEȚUL NEAMȚ” Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 112 din 30 mai 2023
113 30/05/2023 privind transmiterea în folosință gratuită, pe perioadă determinată, a unor bunuri imobile (terenuri) aparținând patrimoniului public al Județului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 113 din 30 mai 2023
114 30/05/2023 privind aprobarea transmiterii unor imobile (terenuri) din domeniul public al Județului Neamț în domeniul public al Statului Român Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 114 din 30 mai 2023
115 30/05/2023 privind dezmembrarea unui bun imobil ce aparține domeniului public al Județului Neamț, precum și luarea unor măsuri conexe, ulterioare dezmembrării Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 115 din 30 mai 2023
116 30/05/2023 privind aprobarea unei asocieri cu Direcția Județeană de Sport Neamț în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 116 din 30 mai 2023
117 30/05/2023 privind modificarea HCJ Neamț nr.239/2022 privind aprobarea cofinanţării proiectului regional „Dezvoltarea Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Neamț, în perioada 2014-2020” Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 117 din 30 mai 2023
118 30/05/2023 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Orașului Bicaz pentru anul 2023 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 118 din 30 mai 2023
119 30/05/2023 privind modificarea statului de funcții al Teatrului Tineretului Piatra-Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 119 din 30 mai 2023
120 30/05/2023 privind transmiterea din administrarea Consiliului Județean Neamț în administrarea Consiliului Local al Comunei Doljești a unui tronson de drum județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 120 din 30 mai 2023
121 30/05/2023 privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public SALVAMONT Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 121 din 30 mai 2023
122 30/05/2023 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.18/02.02.2023 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 122 din 30 mai 2023
123 30/05/2023 privind unele măsuri referitoare la organizarea și funcționarea Complexului Muzeal Național Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 123 din 30 mai 2023
124 30/05/2023 privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 124 din 30 mai 2023
125 30/05/2023 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Crăcăoani pentru anul 2023 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 125 din 30 mai 2023
126 30/05/2023 privind aprobarea Convenției de asociere cu privire la închiderea serviciului de protecție de tip rezidențial din cadrul Complexului de Servicii Rezidențiale „Ion Creangă” Piatra-Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 126 din 30 mai 2023
127 30/05/2023 privind acordarea unui mandat special Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 127 din 30 mai 2023
128 30/05/2023 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliului Administrativ al Teatrului Tineretului Piatra Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 128 din 30 mai 2023
129 30/05/2023 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Neamț în cadrul Programului „Construim Europa împreună cu autoritățile locale” Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 129 din 30 mai 2023
Nr. Dată Titlu Conținut Anexe