Începând cu data de 27.03.2020, în conformitate cu dispozițiile adresei comune MAI/MLPDA nr. 10752/47162/2020, actul administrativ, precum și anexele acestuia constituie un tot unitar și se va regăsi în tabel la coloana Conținut

Monitorul Oficial Local - Hotărâri ale Consiliului Județean 2023

Nr. Dată Titlu Conținut Anexe
1 09/01/2023 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, estimări pentru anii 2024-2026 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 1 din 09 ianuarie 2023
2 09/01/2023 privind utilizarea unor sume din excedentul anual al bugetului Judeţului Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 2 din 09 ianuarie 2023
3 02/02/2023 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Dămuc pentru anul 2023 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 3 din 02 februarie 2023
4 02/02/2023 pentru completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Neamț (secțiunea I – Bunuri imobile) Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 4 din 02 februarie 2023
5 02/02/2023 privind darea în administrare/concesionarea unor bunuri aflate în proprietatea publică a Județului Neamț, precum și completarea Listei-inventar cuprinzând bunurile ce aparțin domeniului public județean, cu bunurile în cauză Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 5 din 02 februarie 2023
6 02/02/2023 privind aprobarea solicitării de constituire a unui drept de folosință gratuită, în favoarea Județului Neamț, pe perioadă determinată, în ceea ce privește un imobil – teren aparținând Comunei Timișești, necesar realizării unui proiect de interes public județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 6 din 02 februarie 2023
7 02/02/2023 privind luarea unor măsuri tranzitorii în ceea ce privește o serie de bunuri imobile aflate în proprietatea Județului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 7 din 02 februarie 2023
8 02/02/2023 privind modificarea statului de funcții al Bibliotecii Judeţene „G.T.Kirileanu” Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 8 din 02 februarie 2023
9 02/02/2023 privind modificarea statului de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 9 din 02 februarie 2023
10 02/02/2023 privind încheierea unui acord de cooperare cu Municipiul Chișinău, Republica Moldova Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 10 din 02 februarie 2023
11 02/02/2023 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Orașului Roznov pentru anul 2023 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 11 din 02 februarie 2023
12 02/02/2023 privind aprobarea solicitării de transmitere a unui imobil (teren) din proprietatea Orașului Târgu-Neamț în proprietatea Județului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 12 din 02 februarie 2023
13 02/02/2023 privind alipirea unui număr de 2 imobile (terenuri) ce aparțin domeniului public al Județului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 13 din 02 februarie 2023
14 02/02/2023 privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 14 din 02 februarie 2023
15 02/02/2023 privind luarea unor măsuri necesare pentru încadrarea în categoria funcțională și administrativă a unor căi de acces Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 15 din 02 februarie 2023
16 02/02/2023 privind aprobarea solicitării de transmitere a unor imobile (cote-părți din căi de acces rutiere locale) din proprietatea Comunelor Țibucani și Războieni în proprietatea Județului Neamț, în vederea prelungirii unui drum județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 16 din 02 februarie 2023
17 02/02/2023 privind acordarea unui stimulent financiar lunar Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 17 din 02 februarie 2023
18 02/02/2023 pentru aprobarea Programului privind acordarea finanţărilor nerambursabile, valabil pe anul 2023 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 18 din 02 februarie 2023
19 02/02/2023 privind transmiterea din administrarea Consiliului Județean Neamț în administrarea Consiliului Local al Municipiului Roman a unui tronson de drum județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 19 din 02 februarie 2023
20 02/02/2023 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Poiana Teiului pentru anul 2023 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 20 din 02 februarie 2023
21 02/02/2023 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Pângărați pentru anul 2023 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 21 din 02 februarie 2023
22 02/02/2023 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Grumăzești pentru anul 2023 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 22 din 02 februarie 2023
23 02/02/2023 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public SALVAMONT Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 23 din 02 februarie 2023
24 02/02/2023 pentru luarea unor măsuri referitoare la proiectul de interes județean Conservarea, protejarea și promovarea Muzeului de Istorie și Arheologie Piatra Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 24 din 02 februarie 2023
25 02/02/2023 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 273/2022 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 25 din 02 februarie 2023
26 02/02/2023 privind aprobarea unui acord de asociere cu Comuna Ceahlău în vederea asigurării unor servicii medicale și sociale Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 26 din 02 februarie 2023
27 02/02/2023 privind aprobarea unui acord de asociere cu Orașul Roznov pentru finanțarea în comun a unei activități de interes public județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 27 din 02 februarie 2023
28 02/02/2023 privind aprobarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2023 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 28 din 02 februarie 2023
29 10/02/2023 privind transmiterea în folosință gratuită, către Municipiul Piatra Neamț, pe perioadă determinată, a unor bunuri aflate în proprietatea Județului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 29 din 23 februarie 2023
30 10/02/2023 privind luarea unor măsuri în ceea ce privește o serie de bunuri aflate în proprietatea Județului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 30 din 23 februarie 2023
31 10/02/2023 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, a indicatorilor tehnico-economici actualizați, a devizului general actualizat și a cheltuielilor de la bugetul local pentru Proiect integrat: Modernizare, consolidare și reabilitare drumuri și poduri județene, obiective ce asigură conectarea la rețeaua TEN-T, județul Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 31 din 23 februarie 2023
32 23/02/2023 privind aprobarea contribuţiei Judeţului Neamţ la Societatea Naţională de Cruce Roşie din România - Filiala Neamţ pentru anul 2023 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 32 din 23 februarie 2023
33 23/02/2023 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Hangu pentru anul 2023 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 33 din 23 februarie 2023
34 23/02/2023 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Borlești pentru anul 2023 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 34 din 23 februarie 2023
35 23/02/2023 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Ceahlău pentru anul 2023 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 35 din 23 februarie 2023
36 23/02/2023 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Farcașa pentru anul 2023 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 36 din 23 februarie 2023
37 23/02/2023 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Cordun pentru anul 2023 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 37 din 23 februarie 2023
38 23/02/2023 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Orașului Târgu Neamț pentru anul 2023 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 38 din 23 februarie 2023
39 23/02/2023 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Municipiului Roman pentru anul 2023 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 39 din 23 februarie 2023
40 23/02/2023 privind validarea unui membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 40 din 23 februarie 2023
41 23/02/2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.207/2017 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 41 din 23 februarie 2023
42 23/02/2023 privind aprobarea temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Achiziție autobuze ecologice” Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 42 din 23 februarie 2023
43 23/02/2023 privind aprobarea solicitării de constituire a unui drept de folosință gratuită, în favoarea Județului Neamț, pe perioadă determinată, în ceea ce privește unele imobile – terenuri aparținând Comunei Secuieni, necesare realizării unui proiect de interes public județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 43 din 23 februarie 2023
44 23/02/2023 privind aprobarea solicitării de transmitere a unor imobile (terenuri) din proprietatea Municipiului Roman în proprietatea Județului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 44 din 23 februarie 2023
45 23/02/2023 privind aprobarea suplimentării pentru județul Neamț, a numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile aparținând cultelor religioase recunoscute din România Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 45 din 23 februarie 2023
46 23/02/2023 privind aprobarea valorii și plății cotizației/contribuției financiare datorată de Județul Neamț în calitate de membru al unor asociații de dezvoltare intercomunitară sau altor organizații neguvernamentale, precum și pentru Fondul de Dezvoltare Regională Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 46 din 23 februarie 2023
47 23/02/2023 privind aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare aferente unor servicii sociale destinate copiilor din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 47 din 23 februarie 2023
48 23/02/2023 privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 48 din 23 februarie 2023
49 23/02/2023 privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții de interes județean „Înlocuire suprafață teren de sport” la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Roman Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 49 din 23 februarie 2023
50 23/02/2023 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Gâdinți pentru anul 2023 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 50 din 23 februarie 2023
51 23/02/2023 privind aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare pentru serviciile sociale destinate protecției persoanelor adulte, înființate în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 51 din 23 februarie 2023
52 23/02/2023 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Borca pentru anul 2023 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 52 din 23 februarie 2023
53 23/02/2023 privind acordarea unor stimulente financiare lunare Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 53 din 23 februarie 2023
54 23/02/2023 privind aprobarea unui acord de asociere pentru organizarea unui eveniment de interes public județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 54 din 23 februarie 2023
55 23/02/2023 privind aprobarea unei asocieri cu Direcția Județeană de Sport Neamț în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 55 din 23 februarie 2023
56 23/02/2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 56 din 23 februarie 2023
57 23/02/2023 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.148/2022 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 57 din 23 februarie 2023
58 23/02/2023 privind repartizarea unei sume din cota de 6% din impozitul pe venit, reprezentând Fondul la dispoziția Consiliului Județean Neamț pe anul 2023 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 58 din 23 februarie 2023
59 23/02/2023 privind acordarea de sprijin financiar unor unități de cult din județul Neamț aparținând cultelor religioase recunoscute din România Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 59 din 23 februarie 2023
60 17/03/2023 pentru desemnarea unei persoane care să conducă lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Neamţ din data de 17 martie 2023 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 60 din 17 martie 2023
61 17/03/2023 privind desemnarea unui vicepreşedinte care să exercite atribuţiile conferite de lege preşedintelui Consiliului Judeţean Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 61 din 17 martie 2023
62 17/03/2023 privind delegarea unui consilier judeţean care să îndeplinească temporar atribuţiile de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 62 din 17 martie 2023
63 11/04/2023 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Săbăoani pentru anul 2023 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 63 din 11 aprilie 2023
64 11/04/2023 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Sagna pentru anul 2023 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 64 din 11 aprilie 2023
65 11/04/2023 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Municipiului Piatra-Neamț pentru anul 2023 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 65 din 11 aprilie 2023
66 11/04/2023 privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice pentru unele obiective de investiții de interes județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 66 din 11 aprilie 2023
67 11/04/2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 al Societății Comerciale „Drupo Neamț” S.A. Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 67 din 11 aprilie 2023
68 11/04/2023 privind modificarea statului de funcţii al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Nicolae” Roman Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 68 din 11 aprilie 2023
69 11/04/2023 privind aprobarea suplimentării pentru județul Neamț, a numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile aparținând cultelor religioase recunoscute din România Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 69 din 11 aprilie 2023
70 11/04/2023 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Grințieș pentru anul 2023 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 70 din 11 aprilie 2023
71 11/04/2023 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Dragomirești pentru anul 2023 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 71 din 11 aprilie 2023
72 11/04/2023 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Doljești pentru anul 2023 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 72 din 11 aprilie 2023
73 11/04/2023 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Dochia pentru anul 2023 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 73 din 11 aprilie 2023
74 11/04/2023 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Tămășeni pentru anul 2023 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 74 din 11 aprilie 2023
75 11/04/2023 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Gherăești pentru anul 2023 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 75 din 11 aprilie 2023
76 11/04/2023 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Horia pentru anul 2023 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 76 din 11 aprilie 2023
77 11/04/2023 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Ion Creangă pentru anul 2023 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 77 din 11 aprilie 2023
78 11/04/2023 privind aprobarea valorii și plății cotizației/contribuției financiare datorată de Județul Neamț în calitate de membru al unor asociații de dezvoltare intercomunitară sau altor organizații neguvernamentale Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 78 din 11 aprilie 2023
79 11/04/2023 privind aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public și privat al Judeţului Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 79 din 11 aprilie 2023
80 11/04/2023 privind acordarea unui mandat special Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 80 din 11 aprilie 2023
81 11/04/2023 privind reorganizarea Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 81 din 11 aprilie 2023
82 11/04/2023 privind aprobarea proiectului de interes județean „Dezvoltarea competențelor digitale de bază în cadrul bibliotecilor din județul Neamț” și a cheltuielilor legate de acest proiect Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 82 din 11 aprilie 2023
83 28/04/2023 privind aprobarea temelor de proiectare aferente unor obiective de investiții de interes județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 83 din 28 aprilie 2023
84 28/04/2023 privind luarea unor măsuri referitoare la unele bunuri aflate în patrimoniul public al Județului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 84 din 28 aprilie 2023
85 28/04/2023 privind luarea unor măsuri referitoare la unele bunuri imobile aparținând domeniului privat județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 85 din 28 aprilie 2023
86 28/04/2023 pentru completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 86 din 28 aprilie 2023
87 28/04/2023 privind darea în administrare a unor bunuri aflate în proprietatea publică a Județului Neamț, precum și completarea Listei-inventar cuprinzând bunurile ce aparțin domeniului public județean, cu bunurile în cauză Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 87 din 28 aprilie 2023
88 28/04/2023 privind aprobarea execuţiei bugetare la data de 31 martie 2023 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 88 din 28 aprilie 2023
89 28/04/2023 privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar și a situațiilor financiare pe anul 2022 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 89 din 28 aprilie 2023
90 28/04/2023 privind stabilirea taxelor, tarifelor şi amenzilor din competenţa de aprobare a Consiliului Judeţean Neamţ, pentru anul fiscal 2024 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 90 din 28 aprilie 2023
91 28/04/2023 privind înregistrarea Județului Neamț în Sistemul Național Electronic de Plată online a obligațiilor de plată către bugetul județului utilizând mijloacele electronice de plată (SNEP) și modul de suportare a comisionului bancar la tranzacțiile on-line Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 91 din 28 aprilie 2023
92 28/04/2023 privind constituirea Comitetului județean pentru accelerarea procesului de dezinstituționalizare și de prevenire a instituționalizării la nivelul județului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 92 din 28 aprilie 2023
93 28/04/2023 privind modificarea statului de funcţii al Direcției Județene de Evidența Persoanelor Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 93 din 28 aprilie 2023
94 28/04/2023 privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 94 din 28 aprilie 2023
95 28/04/2023 pentru luarea unor măsuri referitoare la proiectul de interes județean „Reabilitare termică clădire a Spitalului de Psihiatrie Sfântul Nicolae din Roman” SMIS 114662 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 95 din 28 aprilie 2023
96 28/04/2023 privind aprobarea unui Acord de Asociere pentru organizarea evenimentului „Festivalul B Zone Folk România”, ediția a III-a, în perioada 13-14 mai 2023 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 96 din 28 aprilie 2023
97 28/04/2023 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Pipirig pentru anul 2023 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 97 din 28 aprilie 2023
98 28/04/2023 privind luarea unor măsuri referitoare la unele imobile aflate în patrimoniul public județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 98 din 28 aprilie 2023
99 28/04/2023 privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 99 din 28 aprilie 2023
100 28/04/2023 privind alipirea unui număr de 2 imobile (terenuri) aflate în proprietatea Județului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 100 din 28 aprilie 2023
101 28/04/2023 pentru luarea unor măsuri referitoare la proiectul de interes județean Conservarea, protejarea și promovarea Muzeului Memorial „Calistrat Hogaș” Piatra-Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 101 din 28 aprilie 2023
102 28/04/2023 privind modificarea statului de funcții al Bibliotecii Judeţene „G.T.Kirileanu” Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 102 din 28 aprilie 2023
103 28/04/2023 privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 103 din 28 aprilie 2023
104 28/04/2023 privind aprobarea încheierii Protocoalelor de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și U.A.T. Județul Neamț, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, pentru implementarea proiectului „HUB de servicii MMSS-SII MMSS” cod MySmis 130963 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 104 din 28 aprilie 2023
105 28/04/2023 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.207/2017 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 105 din 28 aprilie 2023
106 28/04/2023 privind rectificarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2023 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 106 din 28 aprilie 2023
107 28/04/2023 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.101/2022 privind stabilirea taxelor, tarifelor şi amenzilor din competenţa de aprobare a Consiliului Judeţean Neamţ, pentru anul fiscal 2023 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 107 din 28 aprilie 2023
108 28/04/2023 privind emiterea unor licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului public județean de transport Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 108 din 28 aprilie 2023
109 30/05/2023 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Războieni pentru anul 2023 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 109 din 30 mai 2023
110 30/05/2023 privind aprobarea costului anual de întreținere pentru adultul aflat în situații speciale pe anul 2023 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 110 din 30 mai 2023
111 30/05/2023 privind aprobarea costului anual de întreținere pentru copilul aflat în situații speciale pe anul 2023 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 111 din 30 mai 2023
112 30/05/2023 privind aprobarea „STRATEGIEI DE TRANSFORMARE DIGITALĂ A U.A.T. JUDEȚUL NEAMȚ” Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 112 din 30 mai 2023
113 30/05/2023 privind transmiterea în folosință gratuită, pe perioadă determinată, a unor bunuri imobile (terenuri) aparținând patrimoniului public al Județului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 113 din 30 mai 2023
114 30/05/2023 privind aprobarea transmiterii unor imobile (terenuri) din domeniul public al Județului Neamț în domeniul public al Statului Român Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 114 din 30 mai 2023
115 30/05/2023 privind dezmembrarea unui bun imobil ce aparține domeniului public al Județului Neamț, precum și luarea unor măsuri conexe, ulterioare dezmembrării Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 115 din 30 mai 2023
116 30/05/2023 privind aprobarea unei asocieri cu Direcția Județeană de Sport Neamț în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 116 din 30 mai 2023
117 30/05/2023 privind modificarea HCJ Neamț nr.239/2022 privind aprobarea cofinanţării proiectului regional „Dezvoltarea Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Neamț, în perioada 2014-2020” Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 117 din 30 mai 2023
118 30/05/2023 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Orașului Bicaz pentru anul 2023 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 118 din 30 mai 2023
119 30/05/2023 privind modificarea statului de funcții al Teatrului Tineretului Piatra-Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 119 din 30 mai 2023
120 30/05/2023 privind transmiterea din administrarea Consiliului Județean Neamț în administrarea Consiliului Local al Comunei Doljești a unui tronson de drum județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 120 din 30 mai 2023
121 30/05/2023 privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public SALVAMONT Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 121 din 30 mai 2023
122 30/05/2023 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.18/02.02.2023 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 122 din 30 mai 2023
123 30/05/2023 privind unele măsuri referitoare la organizarea și funcționarea Complexului Muzeal Național Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 123 din 30 mai 2023
124 30/05/2023 privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 124 din 30 mai 2023
125 30/05/2023 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Crăcăoani pentru anul 2023 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 125 din 30 mai 2023
126 30/05/2023 privind aprobarea Convenției de asociere cu privire la închiderea serviciului de protecție de tip rezidențial din cadrul Complexului de Servicii Rezidențiale „Ion Creangă” Piatra-Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 126 din 30 mai 2023
127 30/05/2023 privind acordarea unui mandat special Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 127 din 30 mai 2023
128 30/05/2023 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliului Administrativ al Teatrului Tineretului Piatra Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 128 din 30 mai 2023
129 30/05/2023 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Neamț în cadrul Programului „Construim Europa împreună cu autoritățile locale” Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 129 din 30 mai 2023
130 16/06/2023 privind aprobarea unui acord de asociere pentru organizarea unui eveniment cultural de interes public județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 130 din 16 iunie 2023
131 16/06/2023 privind transmiterea în folosință gratuită, pe perioadă determinată, a unor bunuri imobile aparținând patrimoniului privat al Județului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 131 din 16 iunie 2023
132 16/06/2023 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.315/2016 privind încheierea unui acord de colaborare cu U.A.T. Județul Bacău în vederea implementării unui proiect de interes județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 132 din 16 iunie 2023
133 29/06/2023 privind implementarea de către Județul Neamț a proiectului „Ecosistem educațional digital integrat în județul Neamț” (EEDI) Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 133 din 29 iunie 2023
134 29/06/2023 privind luarea unor măsuri pentru întreținerea și repararea drumurilor județene Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 134 din 29 iunie 2023
135 29/06/2023 privind încetarea implementării proiectului „Reabilitare, modernizare, extindere infrastructură de fluide medicale, instalații electrice, instalații de ventilație și climatizare pentru creșterea securității la incendiu în cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț” Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 135 din 29 iunie 2023
136 29/06/2023 privind încheierea unui acord de cooperare cu Raionul Fălești, Republica Moldova Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 136 din 29 iunie 2023
137 29/06/2023 pentru luarea unor măsuri privind asigurarea continuității serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a județului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 137 din 29 iunie 2023
138 29/06/2023 pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț administrate și finanțate din bugetul Județului Neamț pentru anul 2023 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 138 din 29 iunie 2023
139 29/06/2023 privind aprobarea suplimentării numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult din județul Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 139 din 29 iunie 2023
140 29/06/2023 privind aprobarea concediului de odihnă suplimentar pentru salariații unor servicii sociale din subordinea Consiliului Județean Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 140 din 29 iunie 2023
141 29/06/2023 privind aprobarea „Strategiei județene privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice 2023-2027” Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 141 din 29 iunie 2023
142 29/06/2023 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 187/2022 privind reorganizarea Comisiei pentru Protecţia Copilului Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 142 din 29 iunie 2023
143 29/06/2023 privind aprobarea devizului general actualizat pentru un obiectiv de investiții de interes județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 143 din 29 iunie 2023
144 29/06/2023 privind modificarea statului de funcții al Teatrului Tineretului Piatra-Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 144 din 29 iunie 2023
145 29/06/2023 privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Centrului pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare” Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 145 din 29 iunie 2023
146 29/06/2023 privind unele măsuri referitoare la organizarea și funcționarea Complexului Muzeal Național Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 146 din 29 iunie 2023
147 29/06/2023 privind modificarea organigramei și a statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 147 din 29 iunie 2023
148 29/06/2023 privind aprobarea temelor de proiectare aferente unor obiective de investiții de interes județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 148 din 29 iunie 2023
149 29/06/2023 privind unele măsuri cu privire la proiectul de interes județean „Dezvoltarea competențelor digitale de bază în cadrul bibliotecilor din județul Neamț” Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 149 din 29 iunie 2023
150 29/06/2023 privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 150 din 29 iunie 2023
151 29/06/2023 privind actualizarea Monografiei economico-militare a judeţului Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 151 din 29 iunie 2023 Document clasificat
152 29/06/2023 privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 7.500.000 lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 152 din 29 iunie 2023
153 29/06/2023 privind aderarea Județului Neamț, prin Consiliul Județean Neamț, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „METROPOLITAN GAZ” Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 153 din 29 iunie 2023
154 29/06/2023 privind luarea unor măsuri referitoare la proiectul de interes județean „Achiziție autobuze ecologice” Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 154 din 29 iunie 2023
155 29/06/2023 privind reorganizarea Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 155 din 29 iunie 2023
156 29/06/2023 privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății Comerciale Drupo Neamț S.A. Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 156 din 29 iunie 2023
157 21/07/2023 privind aprobarea proiectului de interes județean „Dotarea Centrului de zi din cadrul Complexului de servicii pentru persoane adulte cu dizabilități Dragomirești” și a cheltuielilor legate de acest proiect Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 157 din 21 iulie 2023
158 02/08/2023 privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 158 din 02 august 2023
159 02/08/2023 privind neexercitarea dreptului de preempțiune la cumpărarea unui imobil Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 159 din 02 august 2023
160 02/08/2023 privind aprobarea execuţiei bugetare la data de 30 iunie 2023 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 160 din 02 august 2023
161 02/08/2023 privind rectificarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2023 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 161 din 02 august 2023
162 02/08/2023 privind luarea unor măsuri în legătură cu Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane în aria teritorială de competență a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „URBTRANS” nr.1/320/4069/1.09.2022 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 162 din 02 august 2023
163 02/08/2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru un obiectiv de investiții de interes județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 163 din 02 august 2023
164 02/08/2023 privind aprobarea temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții Lucrări de modernizare la sediul Filialei „Vasile Conta” Mărăței Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu” Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 164 din 02 august 2023
165 02/08/2023 pentru modificarea unor hotărâri ale Consiliului Județean Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 165 din 02 august 2023
166 02/08/2023 privind aprobarea unei asocieri cu Federația Ecvestră Română în vederea realizării unor acțiuni de interes public județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 166 din 02 august 2023
167 02/08/2023 privind asocierea Județului Neamț cu Federația Română de Tenis în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 167 din 02 august 2023
168 02/08/2023 privind schimbarea denumirii Complexului Rezidențial de Servicii Sociale Păstrăveni Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 168 din 02 august 2023
169 02/08/2023 privind aprobarea achiziționării unor servicii juridice de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 169 din 02 august 2023
170 02/08/2023 privind modificarea statului de funcţii al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Nicolae” Roman Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 170 din 02 august 2023
171 02/08/2023 privind acordarea unui mandat special Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 171 din 02 august 2023
172 02/08/2023 privind validarea unui membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 172 din 02 august 2023
173 02/08/2023 privind încheierea unor acorduri de parteneriat în vederea implementării unui proiect de interes județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 173 din 02 august 2023
174 02/08/2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 174 din 02 august 2023
175 02/08/2023 privind aprobarea unei asocieri cu Orașul Târgu-Neamț în vederea realizării unor lucrări de interes public județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 175 din 02 august 2023
176 02/08/2023 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.18/02.02.2023 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 176 din 02 august 2023
177 02/08/2023 privind aprobarea unei documentații tehnico-economice pentru obiectivul de investiții Lucrări de modernizare la sediul Filialei „Vasile Conta” Mărăței Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu” Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 177 din 02 august 2023
178 02/08/2023 privind aprobarea proiectului de interes județean „Guvernanță digitală eHealth și interoperabilitate în cadrul Spitalului de Psihiatrie „Sf. Nicolae” Roman” și a cheltuielilor legate de acest proiect Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 178 din 02 august 2023
179 02/08/2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.3/2021 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 179 din 02 august 2023
180 02/08/2023 privind aprobarea unei asocieri cu Municipiul Roman în vederea realizării unor lucrări de interes public județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 180 din 02 august 2023
181 08/08/2023 privind luarea unor măsuri referitoare la o serie de bunuri aflate în proprietatea Județului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 181 din 08 august 2023
182 16/08/2023 privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 182 din 16 august 2023
183 16/08/2023 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 183 din 16 august 2023
184 16/08/2023 privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Bibliotecii Județene „G.T.Kirileanu” Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 184 din 16 august 2023
185 16/08/2023 privind unele măsuri referitoare la organizarea și funcționarea Complexului Muzeal Național Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 185 din 16 august 2023
186 16/08/2023 privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 186 din 16 august 2023
187 25/08/2023 privind luarea unor măsuri referitoare la proiectul de interes județean „Digitalizarea activității Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț” Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 187 din 25 august 2023
188 25/08/2023 privind transmiterea din administrarea Consiliului Județean Neamț în administrarea Consiliului Local al Comunei Borca a unui tronson de drum județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 188 din 25 august 2023
189 25/08/2023 privind aprobarea unui acord de asociere pentru organizarea unui eveniment cultural de interes public județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 189 din 25 august 2023
190 25/08/2023 privind aprobarea unei asocieri cu Federația Română de Dans Sportiv în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 190 din 25 august 2023
191 05/09/2023 privind aprobarea temei de proiectare aferentă unui obiectiv de investiții de interes județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 191 din 05 septembrie 2023
192 05/09/2023 privind rectificarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2023 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 192 din 05 septembrie 2023
193 05/09/2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru un obiectiv de investiții de interes județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 193 din 05 septembrie 2023
194 05/09/2023 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 205/2017 privind reorganizarea Comisiei pentru Protecţia Copilului Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 194 din 05 septembrie 2023
195 05/09/2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.247/2017 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 195 din 05 septembrie 2023
196 05/09/2023 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.26/2023 privind aprobarea unui acord de asociere cu Comuna Ceahlău în vederea asigurării unor servicii medicale și sociale Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 196 din 05 septembrie 2023
197 05/09/2023 privind aprobarea proiectului de interes județean „Microbuze electrice pentru elevi la nivelul Județului Neamț” și a cheltuielilor legate de acest proiect Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 197 din 05 septembrie 2023
198 05/09/2023 privind avizarea Profilului Consiliului de Administrație și a Profilului Candidatului pentru desemnarea în Consiliul de Administrație al Societății Comerciale DRUPO NEAMȚ S.A. Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 198 din 05 septembrie 2023
199 05/09/2023 privind aprobarea participării Județului Neamț la Târgul Național de Turism al României, în perioada 09-12 noiembrie 2023 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 199 din 05 septembrie 2023
200 11/09/2023 privind aprobarea proiectului de interes județean „MICROBUZE EFICIENTE ENERGETIC PENTRU TRANSPORTUL ELEVILOR DIN JUDEȚUL NEAMȚ” și a cheltuielilor legate de acest proiect Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 200 din 11 septembrie 2023
201 04/10/2023 privind modificarea statului de funcţii al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Nicolae” Roman Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 201 din 04 octombrie 2023
202 04/10/2023 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.46/2023 privind aprobarea valorii și plății cotizației/contribuției financiare datorată de Județul Neamț în calitate de membru al unor asociații de dezvoltare intercomunitară sau altor organizații neguvernamentale, precum și pentru Fondul de Dezvoltare Regională Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 202 din 04 octombrie 2023
203 04/10/2023 privind aprobarea listei produselor care vor fi distribuite în cadrul Programului pentru școli al României și a măsurilor educative aferente, pentru anul școlar 2023 - 2024 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 203 din 04 octombrie 2023
204 04/10/2023 privind modificarea Contractului de delegare prin concesiune a operării Depozitului județean de deșeuri nepericuloase Girov, județul Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 204 din 04 octombrie 2023
205 04/10/2023 privind aprobarea temelor de proiectare aferente unor obiective de investiții de interes județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 205 din 04 octombrie 2023
206 04/10/2023 privind atestarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Neamț precum și darea în administrare a unor bunuri cuprinse în inventar Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 206 din 04 octombrie 2023
207 04/10/2023 privind trecerea unor bunuri din domeniul privat al Județului Neamț în domeniul public al acestuia Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 207 din 04 octombrie 2023
208 04/10/2023 privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unor bunuri aflate în domeniul public județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 208 din 04 octombrie 2023
209 04/10/2023 privind aprobarea suplimentării pentru județul Neamț, a numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile aparținând cultelor religioase recunoscute din România Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 209 din 04 octombrie 2023
210 04/10/2023 privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 210 din 04 octombrie 2023
211 04/10/2023 privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 211 din 04 octombrie 2023
212 04/10/2023 privind actualizarea Programului tranzitoriu de transport public județean de persoane, prin curse regulate, în județul Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 212 din 04 octombrie 2023
213 04/10/2023 privind aprobarea devizelor generale actualizate și luarea unor măsuri pentru implementarea proiectului „Investim pentru calitate și diversitate” Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 213 din 04 octombrie 2023
214 04/10/2023 privind aprobarea devizului general actualizat și luarea unor măsuri pentru implementarea proiectului „Șanse egale pentru toți copiii” Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 214 din 04 octombrie 2023
215 04/10/2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.207/2017 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 215 din 04 octombrie 2023
216 04/10/2023 privind aprobarea valorii și plății cotizației datorată de Județul Neamț în calitate de membru al Asociației Cluster „PRODUS ÎN NEAMȚ” Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 216 din 04 octombrie 2023
217 04/10/2023 privind acordarea unui mandat Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 217 din 04 octombrie 2023
218 04/10/2023 pentru luarea unor măsuri privind implementarea proiectului de interes județean „Ecosistem educațional digital integrat în județul Neamț” (EEDI) Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 218 din 04 octombrie 2023
219 04/10/2023 privind finanțarea proiectului „Monumentul Ștefan cel Mare și Sfînt” propus de către Consiliul Raional Căușeni din Republica Moldova Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 219 din 04 octombrie 2023
220 04/10/2023 privind aprobarea unei asocieri cu Orașul Bicaz în vederea realizării unor acțiuni de interes public județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 220 din 04 octombrie 2023
221 04/10/2023 privind aprobarea Scrisorii de așteptări privind activitatea și rezultatele Consiliului de Administrație și ale Directorului Societății Comerciale DRUPO NEAMȚ S.A. Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 221 din 04 octombrie 2023
222 04/10/2023 privind înscrierea Județului Neamț, prin Consiliul Județean Neamț, în Programul Waze Connected Citizens (CCP) Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 222 din 04 octombrie 2023
223 04/10/2023 privind luarea unor măsuri cu privire la proiectul „Venus – Împreună pentru o viață în siguranță!” Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 223 din 04 octombrie 2023
224 04/10/2023 privind rectificarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2023 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 224 din 04 octombrie 2023
225 04/10/2023 pentru luarea unor măsuri privind implementarea proiectului PIN „Un nou start- „Locuința protejată Mesteacăn”, „Locuința protejată Arinul”, „Locuința protejată Floare de colț” și „Centru de zi pentru persoane cu dizabilități Dobreni”” Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 225 din 04 octombrie 2023
226 04/10/2023 privind aprobarea unei asocieri cu Comuna Alexandru cel Bun în vederea realizării unor lucrări de interes public județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 226 din 04 octombrie 2023
227 04/10/2023 privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții Suplimentarea debitului de apă potabilă pentru zona Nord – Tg.Neamț (aducțiune Preutești – Tg.Neamț) Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 227 din 04 octombrie 2023
228 04/10/2023 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliilor de Administraţie ale unităţilor de învăţământ special din judeţul Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 228 din 04 octombrie 2023
229 04/10/2023 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social din județul Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 229 din 04 octombrie 2023
230 30/10/2023 privind aprobarea execuţiei bugetare la data de 30 septembrie 2023 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 230 din 30 octombrie 2023
231 30/10/2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.183/2023 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 231 din 30 octombrie 2023
232 09/11/2023 privind atestarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 232 din 09 noiembrie 2023
233 09/11/2023 privind dezmembrarea unui imobil ce aparține domeniului public al Județului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 233 din 09 noiembrie 2023
234 09/11/2023 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.191/2020 privind aprobarea solicitării de transmitere a unui imobil (teren) din proprietatea Comunei Gârcina în proprietatea Județului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 234 din 09 noiembrie 2023
235 09/11/2023 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.172/2022 privind avizarea comisiei de concurs/examen, respectiv a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de director financiar-contabil al Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 235 din 09 noiembrie 2023
236 09/11/2023 privind renunțarea la dreptul de administrare, constituit în favoarea Consiliului Județean Neamț, în ceea ce privește unele bunuri imobile ce aparțin domeniului public al unor unități administrativ-teritoriale Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 236 din 09 noiembrie 2023
237 09/11/2023 privind rectificarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2023 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 237 din 09 noiembrie 2023
238 09/11/2023 privind aprobarea valorii și plății cotizației datorată de Județul Neamț în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Hășmașul Mare Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 238 din 09 noiembrie 2023
239 09/11/2023 privind luarea unor măsuri în vederea participării Județului Neamț în proiectul „INSERT – Implementăm economia socială în mediul RURAL” și a cheltuielilor legate de acest proiect Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 239 din 09 noiembrie 2023
240 09/11/2023 privind luarea unor măsuri în vederea participării Județului Neamț în proiectul „CRESC – Dezvoltăm economia socială în mediul URBAN” și a cheltuielilor legate de acest proiect Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 240 din 09 noiembrie 2023
241 09/11/2023 privind acordarea unui mandat special Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 241 din 09 noiembrie 2023
242 09/11/2023 privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 242 din 09 noiembrie 2023
243 09/11/2023 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a unei sume din cota de 6% din impozitul pe venit, reprezentând Fondul la dispoziția Consiliului Județean Neamț pe anul 2023 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 243 din 09 noiembrie 2023
244 09/11/2023 privind acordarea de sprijin financiar unor unități de cult din județul Neamț aparținând cultelor religioase recunoscute din România Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 244 din 09 noiembrie 2023
245 28/11/2023 privind aprobarea solicitării de constituire a unui drept de folosință gratuită, în favoarea Județului Neamț, pe perioadă determinată, în ceea ce privește unele imobile-terenuri, necesare realizării unui proiect de interes public județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 245 din 28 noiembrie 2023
246 28/11/2023 privind aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare aferente unor servicii sociale de zi destinate copiilor din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 246 din 28 noiembrie 2023
247 28/11/2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru un obiectiv de investiții de interes județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 247 din 28 noiembrie 2023
248 28/11/2023 privind aprobarea temelor de proiectare aferente unor obiective de investiții de interes județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 248 din 28 noiembrie 2023
249 28/11/2023 privind luarea unor măsuri referitoare la unele mijloace fixe aflate în proprietatea Județului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 249 din 28 noiembrie 2023
250 28/11/2023 privind transmiterea în folosință gratuită, pe perioadă determinată, a unui bun imobil (cotă-parte dintr-o clădire) aflat în proprietatea Județului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 250 din 28 noiembrie 2023
251 28/11/2023 privind constituirea fondului de risc și aprobarea comisionului de risc pentru acoperirea riscurilor financiare ce decurg din garantarea de către Județul Neamț a unei finanțări rambursabile contractată de Compania Județeană APA SERV S.A. Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 251 din 28 noiembrie 2023
252 28/11/2023 privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită, pe o perioadă determinată, a unor bunuri mobile, proprietatea Județului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 252 din 28 noiembrie 2023
253 28/11/2023 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, a indicatorilor tehnico-economici actualizați, a devizului general actualizat și a cheltuielilor finanțate de la bugetul local pentru Proiect integrat: Modernizare, consolidare și reabilitare drumuri și poduri județene, obiective ce asigură conectarea la rețeaua TEN-T, județul Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 253 din 28 noiembrie 2023
254 28/11/2023 privind aprobarea unui Acord de parteneriat pentru organizarea evenimentului „Piatra lui Crăciun- Tărâmul Moșului, ediția a II-a” Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 254 din 28 noiembrie 2023
255 28/11/2023 privind rectificarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2023 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 255 din 28 noiembrie 2023
256 28/11/2023 privind aprobarea unei asocieri cu Orașul Târgu-Neamț în vederea realizării unor lucrări de interes public județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 256 din 28 noiembrie 2023
257 28/11/2023 privind luarea unor măsuri în legătură cu proiectul „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentelor suport în vederea obținerii finanțării aferente proiectului Investiții complementare Sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Neamț” Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 257 din 28 noiembrie 2023
258 28/11/2023 privind modificarea unui acord de asociere cu Municipiul Roman în vederea realizării unor lucrări de interes public județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 258 din 28 noiembrie 2023
259 28/11/2023 privind unele măsuri pentru proiectul de interes județean „Reabilitare și modernizare Ambulatoriu Integrat de Specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț” Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 259 din 28 noiembrie 2023
260 28/11/2023 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, proiect 2024 și estimări pentru anii 2025-2027 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 260 din 28 noiembrie 2023
261 28/11/2023 privind luarea unor măsuri referitoare la implementarea unui proiect de interes județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 261 din 28 noiembrie 2023
262 28/11/2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.3/2021 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 262 din 28 noiembrie 2023
263 28/11/2023 privind acordarea unor mandate speciale Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 263 din 28 noiembrie 2023
264 28/11/2023 privind luarea unor măsuri pentru proiectul „Șanse egale pentru toți copiii”, cod SMIS 130272 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 264 din 28 noiembrie 2023
265 28/11/2023 privind luarea unor măsuri pentru proiectul „CARE- Comunitate pentru Alternative familiale, Recuperare și Egalitate” cod SMIS 130147 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 265 din 28 noiembrie 2023
266 28/11/2023 privind luarea unor măsuri pentru proiectul ”Investim pentru calitate și diversitate”, cod SMIS 130149 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 266 din 28 noiembrie 2023
267 28/11/2023 privind încheierea unui acord de asociere Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 267 din 28 noiembrie 2023
268 28/11/2023 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliului de Administraţie al Bibliotecii Județene „G.T. Kirileanu” Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 268 din 28 noiembrie 2023
269 28/11/2023 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Neamț în cadrul Consiliului de Administrație al Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 269 din 28 noiembrie 2023
270 28/11/2023 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Neamț în cadrul Consiliului de Administrație al Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 270 din 28 noiembrie 2023
271 28/11/2023 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ în componenţa Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 271 din 28 noiembrie 2023
272 05/12/2023 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Marius-Vasile APOPEI Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 272 din 05 decembrie 2023
273 05/12/2023 privind luarea unor măsuri pentru proiectul „Reabilitare și modernizare transport ecologic” Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 273 din 05 decembrie 2023
274 05/12/2023 privind luarea unor măsuri pentru proiectul „Reabilitare și modernizare Ambulatoriu Integrat de Specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț” Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 274 din 05 decembrie 2023
275 05/12/2023 privind luarea unor măsuri în legătură cu proiectul „Asigurarea unui management integrat, conservativ și durabil al ariilor naturale protejate administrate de Județul Neamț” Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 275 din 05 decembrie 2023
276 05/12/2023 privind aprobarea temei de proiectare aferentă unui obiectiv de investiții de interes județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 276 din 05 decembrie 2023
277 05/12/2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.154/2022 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 277 din 05 decembrie 2023
278 05/12/2023 privind luarea unor măsuri referitoare la proiectul de interes județean Conservarea, protejarea și promovarea Muzeului Memorial „Ion Creangă” Humulești – cod SMIS 116524 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 278 din 05 decembrie 2023
279 05/12/2023 privind luarea unor măsuri pentru proiectul de interes județean „Conservarea, protejarea și promovarea Muzeului de Istorie și Arheologie Piatra-Neamț” cod SMIS 116527 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 279 din 05 decembrie 2023
280 05/12/2023 privind luarea unor măsuri referitoare la proiectul de interes județean „Conservarea, protejarea și promovarea Muzeului Memorial „Calistrat Hogaș” Piatra Neamț”, cod SMIS 116528 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 280 din 05 decembrie 2023
281 05/12/2023 privind abrogarea unei hotărâri Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 281 din 05 decembrie 2023
282 05/12/2023 privind luarea unor măsuri referitoare la obiectivul de interes județean „Înființare unitate de producere a energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsum” Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 282 din 05 decembrie 2023
283 05/12/2023 privind luarea unor măsuri pentru proiectul „Reabilitare termică clădire a Spitalului de Psihiatrie Sfântul Nicolae din Roman” Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 283 din 05 decembrie 2023
284 14/12/2023 privind stabilirea preţului mediu al masei verzi obţinută de pe pajişti permanente, valabil pe anul 2024 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 284 din 14 decembrie 2023
285 14/12/2023 privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, necesare evaluării în lei a arendei achitate în natură, valabile pentru anul 2024 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 285 din 14 decembrie 2023
286 14/12/2023 privind aprobarea suplimentării pentru județul Neamț, a numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile aparținând cultelor religioase recunoscute din România Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 286 din 14 decembrie 2023
287 14/12/2023 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.275/2015 privind stabilirea consumului lunar de combustibil pentru mijloacele de transport din parcul auto al Consiliului Judeţean Neamţ și instituțiilor din subordinea acestuia Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 287 din 14 decembrie 2023
288 14/12/2023 privind aprobarea unui acord de asociere cu Comuna Agapia pentru finanțarea în comun a unei activități de interes public județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 288 din 14 decembrie 2023
289 14/12/2023 privind aprobarea unui acord de asociere cu Comuna Ceahlău în vederea asigurării unor servicii medicale și sociale Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 289 din 14 decembrie 2023
290 14/12/2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.247/2017 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 290 din 14 decembrie 2023
291 14/12/2023 privind luarea unor măsuri referitoare la unele mijloace fixe aflate în proprietatea Județului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 291 din 14 decembrie 2023
292 14/12/2023 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al Județului Neamț în domeniul public al Orașului Târgu Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 292 din 14 decembrie 2023
293 14/12/2023 privind aprobarea unui acord de asociere cu Orașul Roznov pentru finanțarea în comun a unei activități de interes public județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 293 din 14 decembrie 2023
294 14/12/2023 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a unei sume din cota de 6% din impozitul pe venit, reprezentând Fondul la dispoziția Consiliului Județean Neamț pe anul 2023 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 294 din 14 decembrie 2023
295 14/12/2023 privind acordarea unui mandat special Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 295 din 14 decembrie 2023
296 14/12/2023 privind aprobarea devizului general actualizat pentru un obiectiv de investiții de interes județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 296 din 14 decembrie 2023
297 21/12/2023 privind acordarea unui mandat special Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 297 din 21 decembrie 2023
298 21/12/2023 privind luarea unor măsuri referitoare la un proiect social Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 298 din 21 decembrie 2023
299 21/12/2023 privind aprobarea dării în folosință cu titlu gratuit a unor bunuri către Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Petrodava” al Județului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 299 din 21 decembrie 2023
300 21/12/2023 privind acordarea unui mandat special în vederea stabilirii și aprobării tarifelor de salubrizare din Zona 2, Județul Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 300 din 21 decembrie 2023
301 21/12/2023 privind acordarea unui mandat special în vederea ajustării tarifelor de salubrizare din Zona 2, Județul Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 301 din 21 decembrie 2023
302 21/12/2023 privind acordarea unui mandat special în vederea stabilirii și aprobării tarifelor de salubrizare din Zona 3, Județul Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 302 din 21 decembrie 2023
303 21/12/2023 privind acordarea unui mandat special în vederea ajustării tarifelor de salubrizare din Zona 3, Județul Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 303 din 21 decembrie 2023
304 21/12/2023 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.137 din 29.06.2023 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 304 din 21 decembrie 2023
305 21/12/2023 privind aprobarea execuţiei bugetare la data de 8 decembrie 2023 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 305 din 21 decembrie 2023
306 21/12/2023 privind rectificarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2023 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 306 din 21 decembrie 2023
307 21/12/2023 privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 307 din 21 decembrie 2023
308 21/12/2023 privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public SALVAMONT Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 308 din 21 decembrie 2023
309 21/12/2023 privind modificarea statului de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 309 din 21 decembrie 2023
310 21/12/2023 privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 310 din 21 decembrie 2023
311 21/12/2023 privind modificarea unor hotărâri ale Consiliului Județean Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 311 din 21 decembrie 2023
312 28/12/2023 privind rectificarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2023 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 312 din 28 decembrie 2023
313 28/12/2023 privind luarea unor măsuri pentru proiectul ”Investim pentru calitate și diversitate”, cod SMIS 130149 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 313 din 28 decembrie 2023
314 28/12/2023 privind luarea unor măsuri pentru proiectul „CARE- Comunitate pentru Alternative familiale, Recuperare și Egalitate” cod SMIS 130147 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 314 din 28 decembrie 2023
315 28/12/2023 privind luarea unor măsuri pentru proiectul „Șanse egale pentru toți copiii”, cod SMIS 130272 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 315 din 28 decembrie 2023
316 28/12/2023 privind neexercitarea dreptului de preempțiune la cumpărarea unui teren Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 316 din 28 decembrie 2023
Nr. Dată Titlu Conținut Anexe