Monitorul Oficial Local - Hotărâri ale Consiliului Județean 2019

Nr. Dată Titlu Conținut Anexe
192 27/08/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcţionare a Consiliului Judeţean Neamţ Vezi HCJ Vezi anexa
193 27/08/2019 privind dezmembrarea unor imobile ce aparțin domeniului public al Județului Neamț Vezi HCJ Vezi anexa
194 27/08/2019 privind aprobarea temelor de proiectare aferente unor obiective de investiții de interes județean Vezi HCJ Vezi anexa
195 27/08/2019 privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ Vezi HCJ Vezi anexa
196 27/08/2019 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț Vezi HCJ Vezi anexa
197 27/08/2019 privind modificarea și completarea unor hotărâri ale Consiliului Județean Neamț Vezi HCJ
198 27/08/2019 pentru aprobarea Programului pentru acordarea finanţărilor nerambursabile, valabil pe anul 2019 – sesiunea a III-a Vezi HCJ Vezi anexa
199 27/08/2019 privind înființarea Unității Județene de Achiziții Centralizate Neamț Vezi HCJ Vezi anexa
200 27/08/2019 privind aprobarea unui acord de asociere pentru realizarea unei acțiuni de interes public județean Vezi HCJ Vezi anexa
201 27/08/2019 privind aprobarea listei produselor care vor fi distribuite în cadrul Programului pentru școli al României și a măsurilor educative aferente, pentru anul școlar 2019 - 2020 Vezi HCJ
202 27/08/2019 privind aprobarea unui acord de asociere cu Comuna Agapia pentru finanțarea în comun a unei activități de interes public județean Vezi HCJ Vezi anexa
203 27/08/2019 privind unele măsuri pentru proiectul de interes județean „Reabilitare și modernizare Ambulatoriu Integrat de Specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț” Vezi HCJ Vezi anexa
204 26/09/2019 privind rectificarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2019 Vezi HCJ Vezi anexa 1
Vezi anexa 2
Vezi anexa 3
Vezi anexa 4
205 26/09/2019 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.184/2019 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Reabilitare, consolidare, reparații și amenajări interioare la Casa Iordache Cantacuzino” strada Stânjenelului, nr.27, comuna Ștefan cel Mare, județul Neamț Vezi HCJ Vezi anexa
206 26/09/2019 pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.186/2019 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Conservarea, restaurarea și protecția clădirii Casa Celibidache în vederea valorificării patrimoniului cultural” strada Veronica Micle, nr.2, municipiul Roman, județul Neamț Vezi HCJ
207 26/09/2019 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.187/2019 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Reabilitarea-consolidarea Pavilionului Oncologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț”, bulevardul Traian, nr.1-3, municipiul Piatra-Neamț, județul Neamț Vezi HCJ
208 26/09/2019 privind repartizarea pe unități administrativ teritoriale a cotei de 7,5% din impozitul pe venit, reprezentând Fondul la dispoziția Consiliului Județean Neamț pe anul 2019 Vezi HCJ Vezi anexa
209 26/09/2019 pentru completarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.97/24.04.2019 privind aprobarea evenimentelor de turism pe care Consiliul Județean Neamț le organizează în anul 2019 Vezi HCJ Vezi anexa
210 31/10/2019 privind aprobarea Planului strategic de dezvoltare al Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman, pentru perioada 2019 - 2021 Vezi HCJ Vezi anexa
211 31/10/2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.196/2019 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț Vezi HCJ Vezi anexa
212 31/10/2019 privind modificarea și completarea unor hotărâri ale Consiliului Județean Neamț Vezi HCJ
213 31/10/2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.162/2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice și indicatorilor tehnico-economici pentru unele obiective de investiții Vezi HCJ Vezi anexa
214 31/10/2019 privind apartamentarea unor imobile (construcții) ce aparțin domeniului public al Județului Neamț Vezi HCJ Vezi anexa
215 31/10/2019 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Bibliotecii Judeţene ”G.T.Kirileanu” Neamţ Vezi HCJ Vezi anexa
216 31/10/2019 privind acordarea unui ajutor individual de minimis în favoarea Societății Comerciale DRUPO NEAMȚ S.A Vezi HCJ Vezi anexa
217 31/10/2019 privind aprobarea concediului de odihnă suplimentar pentru salariații unor servicii publice din subordinea Consiliului Județean Neamț Vezi HCJ
218 31/10/2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.95/2019 privind aprobarea unei asocieri cu Orașul Bicaz în vederea realizării unor acțiuni de interes public județean Vezi HCJ
219 31/10/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Unității Județene de Achiziții Centralizate Neamț Vezi HCJ Vezi anexa
220 31/10/2019 privind aprobarea unei solicitări de transmitere a unui imobil din proprietatea statului în proprietatea Județului Neamț Vezi HCJ
221 31/10/2019 privind luarea unor măsuri în vederea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț în proiectul „Speranță pentru un nou început – Locuința protejată Luceafărul, Locuința protejată Iris și Centrul de zi Doljești” Vezi HCJ Vezi anexa
222 31/10/2019 privind acordarea unui mandat special Vezi HCJ Vezi anexa
223 31/10/2019 privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ Vezi HCJ Vezi anexa
224 31/10/2019 pentru luarea unor măsuri privind patrimoniul Județului Neamț Vezi HCJ Vezi anexa
225 31/10/2019 privind aprobarea execuţiei bugetare la data de 30 septembrie 2019 Vezi HCJ Vezi anexa
226 31/10/2019 privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice pentru unele obiective de investiții de interes public județean Vezi HCJ
227 31/10/2019 privind aprobarea temelor de proiectare aferente unor obiective de investiții de interes județean Vezi HCJ Vezi anexa
228 31/10/2019 privind modificarea statului de funcții al Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman Vezi HCJ
229 31/10/2019 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Pângărați pentru anul 2019, actualizat Vezi HCJ Vezi anexa
230 31/10/2019 privind darea unor bunuri în administrarea Direcției de Administrare a Parcului Național Ceahlău Vezi HCJ Vezi anexa
231 31/10/2019 privind modificarea unor hotărâri ale Consiliului Județean Neamț Vezi HCJ Vezi anexa
232 31/10/2019 privind revocarea transmiterii în folosință gratuită a unei clădiri aflată în proprietatea privată a Județului Neamț Vezi HCJ Vezi anexa
233 31/10/2019 privind luarea unor măsuri în vederea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț în proiectul „DAR- Dăruim Acces la Reabilitare” Vezi HCJ Vezi anexa
234 31/10/2019 privind aprobarea unei asocieri cu Asociaţia Romii Romașcani în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean Vezi HCJ Vezi anexa
235 31/10/2019 privind transmiterea în folosință cu titlu gratuit a unui autoturism către Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Petrodava” al Județului Neamț Vezi HCJ Vezi anexa
236 31/10/2019 privind luarea unor măsuri referitoare la unele mijloace fixe aflate în administrarea Companiei Județene APA SERV S.A. Neamț Vezi HCJ Vezi anexa
237 31/10/2019 privind emiterea unui acord în calitate de vecin limitrof Vezi HCJ Vezi anexa
238 31/10/2019 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.97/2019 privind aprobarea evenimentelor de turism pe care Consiliul Județean Neamț le organizează în anul 2019 Vezi HCJ Vezi anexa
239 31/10/2019 privind acordarea de sprijin financiar unor unități de cult din județul Neamț aparținând cultelor religioase recunoscute din România Vezi HCJ Vezi anexa
240 31/10/2019 privind aprobarea unei asocieri cu Comuna Alexandru cel Bun în vederea realizării unor lucrări de interes public județean Vezi HCJ Vezi anexa
241 31/10/2019 privind aprobarea unei asocieri cu Orașul Bicaz în vederea realizării unor acțiuni de interes public județean Vezi HCJ Vezi anexa
242 31/10/2019 privind rectificarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2019 Vezi HCJ Vezi anexa 1
Vezi anexa 2
Vezi anexa 3
Vezi anexa 4
243 31/10/2019 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Neamţ în Consiliul de administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Neamţ Vezi HCJ
244 01/11/2019 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Neamţ în Consiliul de Administraţie al Casei Corpului Didactic Neamţ Vezi HCJ
245 31/10/2019 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ special din judeţul Neamţ Vezi HCJ
246 11/12/2019 privind modificarea statului de funcții al Complexului Muzeal Județean Neamț Vezi HCJ
247 11/12/2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.92/2019 privind aprobarea unei asocieri cu Municipiul Roman în vederea realizării unor acțiuni de interes public județean Vezi HCJ
248 11/12/2019 privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ Vezi HCJ Vezi anexa
249 11/12/2019 privind modificarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman Vezi HCJ
250 11/12/2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.220/2018 privind avizarea comisiilor de concurs/examen, respectiv a comisiilor de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcțiilor de director medical și director de îngrijiri din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț Vezi HCJ
251 11/12/2019 privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț Vezi HCJ Vezi anexa
252 11/12/2019 privind stabilirea preţului mediu al masei verzi obţinută de pe pajişti permanente, valabil pe anul 2020 Vezi HCJ
253 11/12/2019 privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, necesare evaluării în lei a arendei achitate în natură, valabile pentru anul 2020 Vezi HCJ Vezi anexa
254 11/12/2019 privind stabilirea unor tarife din competenţa de aprobare a Consiliului Judeţean Neamţ Vezi HCJ Vezi anexa
255 11/12/2019 privind aprobarea unei asocieri cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Neamț în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean Vezi HCJ Vezi anexa
256 12/12/2019 pentru aprobarea asocierii cu Inspectoratul Școlar Județean Neamț în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean Vezi HCJ Vezi anexa
257 11/12/2019 privind rectificarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2019 Vezi HCJ Vezi anexa 1
Vezi anexa 2
Vezi anexa 3
258 11/12/2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru un obiectiv de investiții de interes public județean Vezi HCJ
259 11/12/2019 privind acordarea de sprijin financiar unor unități de cult din județul Neamț aparținând cultelor religioase recunoscute din România Vezi HCJ Vezi anexa
260 11/12/2019 privind acordarea unui ajutor individual de minimis în favoarea Societății Comerciale TROLEIBUZUL S.A. Vezi HCJ Vezi anexa
261 11/12/2019 privind unele măsuri de organizare a comisiilor de examinare pentru ocuparea unor funcţii de şef secţie şi şef laborator din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ Vezi HCJ
262 19/12/2019 privind aprobarea temelor de proiectare aferente unor obiective de investiții de interes județean Vezi HCJ Vezi anexa 1
Vezi anexa 2
263 19/12/2019 privind modificarea statului de funcții al Teatrului Tineretului Piatra Neamţ Vezi HCJ Vezi anexa
264 19/12/2019 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Tarcău pentru anul 2020 Vezi HCJ Vezi anexa
265 19/12/2019 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Dobreni pentru anul 2020 Vezi HCJ Vezi anexa
266 19/12/2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru un obiectiv de investiții de interes public județean Vezi HCJ
267 19/12/2019 privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice pentru unele obiective de investiții de interes public județean Vezi HCJ
268 19/12/2019 privind aprobarea suplimentării numărului de posturi finanțate de la bugetul de stat pentru personalul neclerical aparținând cultelor religioase recunoscute din România Vezi HCJ
269 19/12/2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.307/2018 privind aprobarea unui acord de asociere cu Comuna Ceahlău în vederea asigurării unor servicii medicale şi sociale Vezi HCJ
270 19/12/2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.202/2019 privind aprobarea unui acord de asociere cu Comuna Agapia pentru finanțarea în comun a unei activități de interes public județean Vezi HCJ
271 19/12/2019 privind modificarea statului de funcții al Complexului Muzeal Județean Neamț Vezi HCJ
272 19/12/2019 privind aprobarea rețelei școlare de învăţământ special pentru anul școlar 2020-2021 Vezi HCJ Vezi anexa
273 19/12/2019 privind modificarea unor hotărâri ale Consiliului Județean Neamț Vezi HCJ Vezi anexa 1
Vezi anexa 2
274 19/12/2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.220/2018 privind avizarea comisiilor de concurs/examen, respectiv a comisiilor de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcțiilor de director medical și director de îngrijiri din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț Vezi HCJ
Nr. Dată Titlu Conținut Anexe