Începând cu data de 27.03.2020, în conformitate cu dispozițiile adresei comune MAI/MLPDA nr. 10752/47162/2020, actul administrativ, precum și anexele acestuia constituie un tot unitar și se va regăsi în tabel la coloana Conținut

Monitorul Oficial Local - Hotărâri ale Consiliului Județean 2024

Nr. Dată Titlu Conținut Anexe
1 09/01/2024 privind organizarea rețelei școlare pentru învăţământul special din județul Neamț în anul școlar 2024-2025 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 1 din 09 ianuarie 2024
2 09/01/2024 privind utilizarea unor sume din excedentul anual al bugetului Judeţului Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 2 din 09 ianuarie 2024
3 22/01/2024 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, estimări pentru anii 2025-2027 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 3 din 22 ianuarie 2024
4 22/01/2024 privind luarea unor măsuri de stabilire a valorii unitare în lei/kilometru aferentă sumei forfetare de care beneficiază fiecare elev din județul Neamț, pentru localitățile la care nu este asigurat serviciul public de transport județean de persoane prin curse regulate Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 4 din 22 ianuarie 2024
5 31/01/2024 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Pângărați pentru anul 2024 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 5 din 31 ianuarie 2024
6 31/01/2024 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Gherăești pentru anul 2024 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 6 din 31 ianuarie 2024
7 31/01/2024 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Farcașa pentru anul 2024 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 7 din 31 ianuarie 2024
8 31/01/2024 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Hangu pentru anul 2024 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 8 din 31 ianuarie 2024
9 31/01/2024 privind atestarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 9 din 31 ianuarie 2024
10 31/01/2024 privind acordarea unui mandat special reprezentanților Județului Neamț în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Comerciale DRUPO NEAMȚ S.A, în vederea exercitării drepturilor de acționar Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 10 din 31 ianuarie 2024
11 31/01/2024 privind acordarea unui mandat special în vederea stabilirii și aprobării tarifelor de salubrizare din Zona 4, Județul Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 11 din 31 ianuarie 2024
12 31/01/2024 privind acordarea unui mandat special în vederea ajustării tarifelor de salubrizare din Zona 4, Județul Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 12 din 31 ianuarie 2024
13 31/01/2024 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Borca pentru anul 2024 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 13 din 31 ianuarie 2024
14 31/01/2024 privind aprobarea temelor de proiectare aferente unor obiective de investiții de interes județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 14 din 31 ianuarie 2024
15 31/01/2024 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Orașului Roznov pentru anul 2024 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 15 din 31 ianuarie 2024
16 31/01/2024 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Cordun pentru anul 2024 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 16 din 31 ianuarie 2024
17 31/01/2024 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Borlești pentru anul 2024 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 17 din 31 ianuarie 2024
18 31/01/2024 privind aprobarea unui acord de parteneriat pentru implementarea proiectului de interes județean „BiblioTech – Modernizarea și digitalizarea bibliotecilor din județul Neamț” și a cheltuielilor legate de acest proiect Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 18 din 31 ianuarie 2024
19 31/01/2024 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Nicolae-Alexandru MANOLE Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 19 din 31 ianuarie 2024
20 31/01/2024 privind prelungirea termenului de transmitere în folosință gratuită, către Municipiul Piatra Neamț, a unor bunuri aflate în proprietatea Județului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 20 din 31 ianuarie 2024
21 31/01/2024 privind aprobarea temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții Extindere, modernizare Filiala „Dumitru Almaș” Dărmănești a Bibliotecii Județene „G.T.Kirileanu” Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 21 din 31 ianuarie 2024
22 31/01/2024 privind aprobarea unei documentații tehnico-economice pentru obiectivul de investiții Extindere, modernizare Filiala „Dumitru Almaș” Dărmănești a Bibliotecii Județene „G.T.Kirileanu” Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 22 din 31 ianuarie 2024
23 12/02/2024 privind aprobarea devizului general actualizat pentru un obiectiv de investiții de interes județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 23 din 12 februarie 2024
24 12/02/2024 privind aprobarea unei documentații tehnico-economice pentru un obiectiv de investiții de interes județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 24 din 12 februarie 2024
25 12/02/2024 privind acordarea unui ajutor individual de minimis în favoarea Companiei Județene APA SERV S.A. Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 25 din 12 februarie 2024
26 12/02/2024 pentru aprobarea Programului privind acordarea finanţărilor nerambursabile pentru activități sportive, valabil pe anul 2024 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 26 din 12 februarie 2024
27 12/02/2024 privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza DALI - pentru un obiectiv de investiții Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 27 din 12 februarie 2024 Anexa poate fi consultată in cadrul Serviciului Gestionarea Documentelor, Evidența Lucrărilor Consiliului Județean și Publicarea Monitorului Oficial
28 12/02/2024 privind luarea unor măsuri pentru realizarea obiectivului de investiții „Reabilitare-consolidare Pavilion Oncologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț” Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 28 din 12 februarie 2024 Anexele 1 și 2 pot fi consultate in cadrul Serviciului Gestionarea Documentelor, Evidența Lucrărilor Consiliului Județean și Publicarea Monitorului Oficial
29 12/02/2024 privind aprobarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2024 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 29 din 12 februarie 2024
Nr. Dată Titlu Conținut Anexe