Începând cu data de 27.03.2020, în conformitate cu dispozițiile adresei comune MAI/MLPDA nr. 10752/47162/2020, actul administrativ, precum și anexele acestuia constituie un tot unitar și se va regăsi în tabel la coloana Conținut

Monitorul Oficial Local - Hotărâri ale Consiliului Județean 2024

Nr. Dată Titlu Conținut Anexe
1 09/01/2024 privind organizarea rețelei școlare pentru învăţământul special din județul Neamț în anul școlar 2024-2025 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 1 din 09 ianuarie 2024
2 09/01/2024 privind utilizarea unor sume din excedentul anual al bugetului Judeţului Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 2 din 09 ianuarie 2024
3 22/01/2024 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, estimări pentru anii 2025-2027 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 3 din 22 ianuarie 2024
4 22/01/2024 privind luarea unor măsuri de stabilire a valorii unitare în lei/kilometru aferentă sumei forfetare de care beneficiază fiecare elev din județul Neamț, pentru localitățile la care nu este asigurat serviciul public de transport județean de persoane prin curse regulate Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 4 din 22 ianuarie 2024
5 31/01/2024 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Pângărați pentru anul 2024 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 5 din 31 ianuarie 2024
6 31/01/2024 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Gherăești pentru anul 2024 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 6 din 31 ianuarie 2024
7 31/01/2024 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Farcașa pentru anul 2024 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 7 din 31 ianuarie 2024
8 31/01/2024 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Hangu pentru anul 2024 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 8 din 31 ianuarie 2024
9 31/01/2024 privind atestarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 9 din 31 ianuarie 2024
10 31/01/2024 privind acordarea unui mandat special reprezentanților Județului Neamț în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Comerciale DRUPO NEAMȚ S.A, în vederea exercitării drepturilor de acționar Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 10 din 31 ianuarie 2024
11 31/01/2024 privind acordarea unui mandat special în vederea stabilirii și aprobării tarifelor de salubrizare din Zona 4, Județul Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 11 din 31 ianuarie 2024
12 31/01/2024 privind acordarea unui mandat special în vederea ajustării tarifelor de salubrizare din Zona 4, Județul Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 12 din 31 ianuarie 2024
13 31/01/2024 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Borca pentru anul 2024 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 13 din 31 ianuarie 2024
14 31/01/2024 privind aprobarea temelor de proiectare aferente unor obiective de investiții de interes județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 14 din 31 ianuarie 2024
15 31/01/2024 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Orașului Roznov pentru anul 2024 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 15 din 31 ianuarie 2024
16 31/01/2024 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Cordun pentru anul 2024 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 16 din 31 ianuarie 2024
17 31/01/2024 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Borlești pentru anul 2024 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 17 din 31 ianuarie 2024
18 31/01/2024 privind aprobarea unui acord de parteneriat pentru implementarea proiectului de interes județean „BiblioTech – Modernizarea și digitalizarea bibliotecilor din județul Neamț” și a cheltuielilor legate de acest proiect Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 18 din 31 ianuarie 2024
19 31/01/2024 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Nicolae-Alexandru MANOLE Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 19 din 31 ianuarie 2024
20 31/01/2024 privind prelungirea termenului de transmitere în folosință gratuită, către Municipiul Piatra Neamț, a unor bunuri aflate în proprietatea Județului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 20 din 31 ianuarie 2024
21 31/01/2024 privind aprobarea temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții Extindere, modernizare Filiala „Dumitru Almaș” Dărmănești a Bibliotecii Județene „G.T.Kirileanu” Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 21 din 31 ianuarie 2024
22 31/01/2024 privind aprobarea unei documentații tehnico-economice pentru obiectivul de investiții Extindere, modernizare Filiala „Dumitru Almaș” Dărmănești a Bibliotecii Județene „G.T.Kirileanu” Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 22 din 31 ianuarie 2024
23 12/02/2024 privind aprobarea devizului general actualizat pentru un obiectiv de investiții de interes județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 23 din 12 februarie 2024
24 12/02/2024 privind aprobarea unei documentații tehnico-economice pentru un obiectiv de investiții de interes județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 24 din 12 februarie 2024
25 12/02/2024 privind acordarea unui ajutor individual de minimis în favoarea Companiei Județene APA SERV S.A. Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 25 din 12 februarie 2024
26 12/02/2024 pentru aprobarea Programului privind acordarea finanţărilor nerambursabile pentru activități sportive, valabil pe anul 2024 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 26 din 12 februarie 2024
27 12/02/2024 privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza DALI - pentru un obiectiv de investiții Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 27 din 12 februarie 2024 Anexa poate fi consultată in cadrul Serviciului Gestionarea Documentelor, Evidența Lucrărilor Consiliului Județean și Publicarea Monitorului Oficial
28 12/02/2024 privind luarea unor măsuri pentru realizarea obiectivului de investiții „Reabilitare-consolidare Pavilion Oncologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț” Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 28 din 12 februarie 2024 Anexele 1 și 2 pot fi consultate in cadrul Serviciului Gestionarea Documentelor, Evidența Lucrărilor Consiliului Județean și Publicarea Monitorului Oficial
29 12/02/2024 privind aprobarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2024 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 29 din 12 februarie 2024
30 29/02/2024 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Săbăoani pentru anul 2024 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 30 din 29 februarie 2024
31 29/02/2024 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Horia pentru anul 2024 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 31 din 29 februarie 2024
32 29/02/2024 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Grumăzești pentru anul 2024 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 32 din 29 februarie 2024
33 29/02/2024 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Orașului Târgu-Neamț pentru anul 2024 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 33 din 29 februarie 2024
34 29/02/2024 privind luarea unor măsuri referitoare la unele mijloace fixe aflate în proprietatea Județului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 34 din 29 februarie 2024
35 29/02/2024 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.172/2022 privind avizarea comisiei de concurs/examen, respectiv a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de director financiar-contabil al Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 35 din 29 februarie 2024
36 29/02/2024 privind aprobarea valorii și plății cotizației datorată de Județul Neamț în calitate de membru al Adunării Regiunilor Europei Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 36 din 29 februarie 2024
37 29/02/2024 privind aprobarea valorii și plății cotizației datorată de Județul Neamț în calitate de membru al Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 37 din 29 februarie 2024
38 29/02/2024 privind aprobarea contribuţiei Judeţului Neamţ la Societatea Naţională de Cruce Roşie din România - Filiala Neamţ pentru anul 2024 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 38 din 29 februarie 2024
39 29/02/2024 privind aprobarea devizelor generale actualizate pentru unele obiective de investiții de interes public județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 39 din 29 februarie 2024
40 29/02/2024 privind actualizarea Programului tranzitoriu de transport public județean de persoane, prin curse regulate, în județul Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 40 din 29 februarie 2024
41 29/02/2024 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Municipiului Roman pentru anul 2024 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 41 din 29 februarie 2024
42 29/02/2024 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Sagna pentru anul 2024 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 42 din 29 februarie 2024
43 29/02/2024 privind aprobarea unei asocieri cu Direcția Județeană de Sport Neamț în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 43 din 29 februarie 2024
44 29/02/2024 privind aprobarea plății contribuției financiare datorată de Județul Neamț la Fondul de Dezvoltare Regională Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 44 din 29 februarie 2024
45 29/02/2024 privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 45 din 29 februarie 2024
46 29/02/2024 privind emiterea unui aviz prevăzut de Legea nr.296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 46 din 29 februarie 2024
47 29/02/2024 pentru aprobarea Programului privind acordarea finanţărilor nerambursabile pentru proiecte în domeniul social și proiecte în domeniul cultură, valabil pe anul 2024 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 47 din 29 februarie 2024
48 29/02/2024 privind aprobarea temei de proiectare pentru obiectivul de investiții: Rețea instalație incendiu- interioară și exterioară Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 48 din 29 februarie 2024
49 29/02/2024 privind aprobarea temei de proiectare pentru obiectivul de investiții: Sistem de supraveghere video și control acces Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 49 din 29 februarie 2024
50 29/02/2024 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr.192/2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 50 din 29 februarie 2024
51 29/02/2024 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Tămășeni pentru anul 2024 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 51 din 29 februarie 2024
52 29/02/2024 privind prelungirea Contractului de administrare a ariilor naturale protejate din Masivul Ceahlău Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 52 din 29 februarie 2024
53 29/02/2024 privind aprobarea valorii și plății cotizației financiare datorată de Județul Neamț în calitate de membru al Euroregiunii Siret-Prut-Nistru Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 53 din 29 februarie 2024
54 29/02/2024 privind aprobarea majorării cuantumului alocației zilnice de hrană/beneficiar/zi pentru adulții precum și pentru copiii și tinerii din cadrul serviciilor sociale din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, pentru anul 2024 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 54 din 29 februarie 2024
55 29/02/2024 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, a indicatorilor tehnico-economici actualizați, a devizului general actualizat și cheltuielilor finanțate de la bugetul local pentru Proiect integrat: Modernizare, consolidare și reabilitare drumuri și poduri județene, obiective ce asigură conectarea la rețeaua TEN-T, județul Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 55 din 29 februarie 2024 Anexa 1 poate fi consultată în cadrul Serviciului Gestionarea Documentelor, Evidența Lucrărilor Consiliului Județean și Publicarea Monitorului Oficial
56 29/02/2024 privind aprobarea devizului general actualizat și luarea unor măsuri pentru implementarea proiectului „Mobilitate fără bariere- Locuința protejată Dolia, Locuința protejată Nemțișor, Locuința protejată Stânca și Centrul de zi Pipirig” Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 56 din 29 februarie 2024
57 11/03/2024 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.282/2023 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 57 din 11 martie 2024
58 18/03/2024 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Dochia pentru anul 2024 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 58 din 18 martie 2024
59 18/03/2024 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Doljești pentru anul 2024 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 59 din 18 martie 2024
60 18/03/2024 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Dragomirești pentru anul 2024 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 60 din 18 martie 2024
61 18/03/2024 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Ceahlău pentru anul 2024 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 61 din 18 martie 2024
62 18/03/2024 privind aprobarea Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate, în județul Neamț, cu valabilitate 2024-2033 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 62 din 18 martie 2024
63 18/03/2024 privind aprobarea valorii și plății cotizației datorată de U.A.T. Județul Neamț în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMȚ” Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 63 din 18 martie 2024
64 18/03/2024 privind aprobarea valorii și plății cotizației datorată de U.A.T. Județul Neamț în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „PROTECȚIA ANIMALELOR NEAMȚ” Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 64 din 18 martie 2024
65 18/03/2024 privind aprobarea valorii și plății cotizației datorată de Județul Neamț în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMȚ” Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 65 din 18 martie 2024
66 18/03/2024 pentru modificarea unor hotărâri ale Consiliului Județean Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 66 din 18 martie 2024
67 18/03/2024 privind aprobarea valorii și plății cotizației datorată de Județul Neamț în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „EURONEST” Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 67 din 18 martie 2024
68 18/03/2024 privind luarea unor măsuri referitoare la unele mijloace fixe aflate în proprietatea Județului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 68 din 18 martie 2024
69 18/03/2024 privind modificarea statului de funcții al Direcției de Administrare a Parcului Național Ceahlău Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 69 din 18 martie 2024
70 18/03/2024 privind luarea unor măsuri referitoare la bunurile aflate în proprietatea Județului Neamț, aferente proiectului de interes județean Conservarea, protejarea și promovarea Muzeului Memorial „Ion Creangă” Humulești, cod SMIS 116524 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 70 din 18 martie 2024
71 18/03/2024 privind modificarea statului de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 71 din 18 martie 2024
72 18/03/2024 privind modificarea organigramei și a statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 72 din 18 martie 2024
73 18/03/2024 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a unei sume din cota de 6% din impozitul pe venit, reprezentând Fondul la dispoziția Consiliului Județean Neamț pe anul 2024 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 73 din 18 martie 2024
74 03/04/2024 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.9/2024 privind atestarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 74 din 03 aprilie 2024
75 03/04/2024 privind aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public și privat al Judeţului Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 75 din 03 aprilie 2024
76 03/04/2024 pentru emiterea unui acord de ocupare a terenului pentru proiectul „Reabilitare și modernizare transport ecologic” Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 76 din 03 aprilie 2024
77 03/04/2024 privind luarea unor măsuri referitoare la proiectul de interes județean „Achiziție autobuze ecologice” Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 77 din 03 aprilie 2024
78 03/04/2024 privind emiterea unui acord Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 78 din 03 aprilie 2024
79 03/04/2024 privind luarea unor măsuri referitoare la obiectivul de interes județean „Suplimentarea debitului de apă potabilă pentru zona Nord – Tg.Neamț (aducțiune Preutești – Tg.Neamț)” Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 79 din 03 aprilie 2024
80 15/04/2024 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Bâra pentru anul 2024 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 80 din 15 aprilie 2024
81 15/04/2024 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Dămuc pentru anul 2024 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 81 din 15 aprilie 2024
82 15/04/2024 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Gâdinți pentru anul 2024 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 82 din 15 aprilie 2024
83 15/04/2024 privind luarea unor măsuri referitoare la un mijloc fix aflat în proprietatea Județului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 83 din 15 aprilie 2024
84 15/04/2024 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Războieni pentru anul 2024 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 84 din 15 aprilie 2024
85 15/04/2024 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Timișești pentru anul 2024 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 85 din 15 aprilie 2024
86 15/04/2024 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Bicaz-Chei pentru anul 2024 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 86 din 15 aprilie 2024
87 15/04/2024 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Tazlău pentru anul 2024 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 87 din 15 aprilie 2024
88 15/04/2024 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Grințieș pentru anul 2024 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 88 din 15 aprilie 2024
89 15/04/2024 privind luarea unor măsuri referitoare la aprobarea unei documentații de atribuire și acordarea unui mandat special Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 89 din 15 aprilie 2024
90 15/04/2024 privind aprobarea temei de proiectare aferentă unui obiectiv de investiții de interes județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 90 din 15 aprilie 2024
91 15/04/2024 privind aprobarea unei asocieri cu Inspectoratul Școlar Județean Neamț în vederea organizării Concursului ”Coșul cu fructe-Coșul cu sănătate” – Ediția a III-a Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 91 din 15 aprilie 2024
92 15/04/2024 privind acordarea unui mandat special Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 92 din 15 aprilie 2024
93 15/04/2024 privind modificarea statului de funcții al Bibliotecii Judeţene „G.T. Kirileanu” Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 93 din 15 aprilie 2024
94 15/04/2024 privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 94 din 15 aprilie 2024
95 15/04/2024 privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 95 din 15 aprilie 2024
96 15/04/2024 privind aprobarea închirierii unui teren aparținând domeniului public județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 96 din 15 aprilie 2024
97 15/04/2024 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 al Societății Comerciale „Drupo Neamț” S.A. Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 97 din 15 aprilie 2024
98 15/04/2024 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 98 din 15 aprilie 2024
99 15/04/2024 privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii ale unităților sanitare din subordinea Consiliului Județean Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 99 din 15 aprilie 2024
100 15/04/2024 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 100 din 15 aprilie 2024
101 15/04/2024 privind aprobarea organigramelor și a statelor de funcţii ale unor instituții publice din subordinea Consiliului Județean Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 101 din 15 aprilie 2024
102 15/04/2024 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Centrului pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare” Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 102 din 15 aprilie 2024
103 15/04/2024 privind aprobarea unui Acord de asociere Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 103 din 15 aprilie 2024
104 15/04/2024 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.282/2023 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 104 din 15 aprilie 2024
105 15/04/2024 privind acordarea de sprijin financiar unor unități de cult din județul Neamț aparținând cultelor religioase recunoscute din România Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 105 din 15 aprilie 2024
106 15/04/2024 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Adrian BOURCEANU Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 106 din 15 aprilie 2024
107 26/04/2024 privind atestarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 107 din 26 aprilie 2024
108 26/04/2024 privind luarea unor măsuri în ceea ce privește o serie de bunuri aflate în proprietatea Județului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 108 din 26 aprilie 2024
109 26/04/2024 privind aprobarea costului anual de întreținere pentru copilul aflat în situații speciale pe anul 2024 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 109 din 26 aprilie 2024
110 26/04/2024 privind aprobarea costului anual de întreținere pentru adultul aflat în situații speciale pe anul 2024 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 110 din 26 aprilie 2024
111 26/04/2024 privind aprobarea unei documentații tehnico-economice aferentă obiectivului de investiții „Sistem de supraveghere video” la Casa de Tip Familial Veronica, Complex de Servicii Ozana, Tg.Neamț, str. 1 Decembrie 1918, nr.134 A Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 111 din 26 aprilie 2024
112 26/04/2024 privind stabilirea taxelor, tarifelor şi amenzilor din competenţa de aprobare a Consiliului Judeţean Neamţ, pentru anul fiscal 2025 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 112 din 26 aprilie 2024
113 26/04/2024 privind luarea unor măsuri referitoare la bunurile aflate în proprietatea Județului Neamț, aferente proiectului de interes județean Conservarea, protejarea și promovarea Muzeului Memorial „Calistrat Hogaș” Piatra-Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 113 din 26 aprilie 2024
114 26/04/2024 privind încheierea unui acord de cooperare cu Raionul Dubăsari, Republica Moldova Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 114 din 26 aprilie 2024
115 26/04/2024 privind aprobarea valorii și plății cotizației datorată de Județul Neamț în calitate de membru al Asociației „Grupul de Acțiune Locală Ceahlău” Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 115 din 26 aprilie 2024
116 26/04/2024 privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar și a situațiilor financiare pe anul 2023 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 116 din 26 aprilie 2024
117 26/04/2024 privind aprobarea execuţiei bugetare la data de 31 martie 2024 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 117 din 26 aprilie 2024
118 26/04/2024 privind aprobarea valorii și plății cotizației datorată de Județul Neamț în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „METROPOLITAN GAZ” NEAMȚ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 118 din 26 aprilie 2024
119 26/04/2024 privind aprobarea valorii și plății cotizației datorată de Județul Neamț în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „HĂȘMAȘUL MARE” Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 119 din 26 aprilie 2024
120 26/04/2024 privind luarea unor măsuri pentru asigurarea transportului public rutier de persoane prin curse regulate în județul Neamț, pentru perioada 2024-2033 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 120 din 26 aprilie 2024
121 26/04/2024 privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 121 din 26 aprilie 2024
122 26/04/2024 privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de consultanță, asistență și/sau reprezentare de către Compania Județeană APA SERV SA Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 122 din 26 aprilie 2024
123 26/04/2024 privind rectificarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2024 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 123 din 26 aprilie 2024
124 26/04/2024 privind aprobarea unei asocieri cu Comuna Alexandru cel Bun în vederea realizării unor lucrări de interes public județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 124 din 26 aprilie 2024
125 26/04/2024 privind aprobarea unei asocieri cu Orașul Târgu-Neamț în vederea realizării unor lucrări de interes public județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 125 din 26 aprilie 2024
126 26/04/2024 privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 126 din 26 aprilie 2024
127 26/04/2024 privind aprobarea unei asocieri cu Municipiul Roman în vederea realizării unor lucrări de interes public județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 127 din 26 aprilie 2024
128 26/04/2024 privind aprobarea unei asocieri cu Orașul Bicaz în vederea realizării unor lucrări de interes public județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 128 din 26 aprilie 2024
129 16/05/2024 privind aprobarea unui protocol Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 129 din 16 mai 2024
130 16/05/2024 privind modificarea unei hotărâri a Consiliului Județean Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 130 din 16 mai 2024
131 30/05/2024 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Ion Creangă pentru anul 2024 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 131 din 30 mai 2024
132 30/05/2024 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Pipirig pentru anul 2024 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 132 din 30 mai 2024
133 30/05/2024 privind luarea unor măsuri referitoare la bunurile aflate în proprietatea Județului Neamț, aferente proiectului de interes județean Conservarea, protejarea și promovarea Muzeului de Istorie și Arheologie Piatra-Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 133 din 30 mai 2024
134 30/05/2024 privind modificarea statului de funcţii al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Nicolae” Roman Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 134 din 30 mai 2024
135 30/05/2024 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului de Administrare a Parcului Național Ceahlău Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 135 din 30 mai 2024
136 30/05/2024 privind emiterea avizului pentru „Regulamentul local privind realizarea și amplasarea în zona drumurilor publice de interes local a oricăror construcții, lucrări, amenajări sau instalații în orice scop”, din Comuna Gârcina Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 136 din 30 mai 2024
137 30/05/2024 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Municipiului Piatra-Neamț pentru anul 2024 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 137 din 30 mai 2024
138 30/05/2024 privind aprobarea temei de proiectare aferentă unui obiectiv de investiții de interes județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 138 din 30 mai 2024
139 30/05/2024 privind emiterea Acordului de ocupare a unor terenuri aferente unui proiect de interes public județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 139 din 30 mai 2024
140 30/05/2024 privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită, pe o perioadă determinată, a unor bunuri mobile, proprietatea Județului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 140 din 30 mai 2024
141 30/05/2024 privind aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț și a serviciilor sociale cu personalitate juridică din structura acesteia Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 141 din 30 mai 2024
142 30/05/2024 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 142 din 30 mai 2024
143 30/05/2024 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr.192/2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 143 din 30 mai 2024
144 30/05/2024 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare” Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 144 din 30 mai 2024
145 30/05/2024 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Public SALVAMONT Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 145 din 30 mai 2024
146 30/05/2024 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.137/2023 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 146 din 30 mai 2024
147 30/05/2024 privind acordarea unui mandat special Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 147 din 30 mai 2024
148 30/05/2024 privind aprobarea unei asocieri cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Neamț în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 148 din 30 mai 2024
149 30/05/2024 privind aprobarea unei asocieri cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Neamț în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 149 din 30 mai 2024
150 30/05/2024 privind aprobarea documentației tehnico-economice aferentă obiectivului de investiții Consolidare DJ 280, km 33+140-34+220 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 150 din 30 mai 2024
151 30/05/2024 privind aprobarea devizelor generale actualizate pentru unele obiective de investiții de interes public județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 151 din 30 mai 2024
152 30/05/2024 privind aprobarea documentației tehnico-economice aferentă obiectivului de investiții Modernizare drum județean DJ 156E Luminiș-Negulești km 7+013-8+000, Județul Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 152 din 30 mai 2024
153 30/05/2024 privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.26/2024 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 153 din 30 mai 2024
154 30/05/2024 privind aprobarea unei asocieri cu Federația Română de Dans Sportiv în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 154 din 30 mai 2024
155 30/05/2024 privind aprobarea unui acord de asociere pentru organizarea unui eveniment cultural de interes public județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 155 din 30 mai 2024
156 30/05/2024 privind desemnarea unei persoane, respectiv validarea a două persoane ca membri ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 156 din 30 mai 2024
157 30/05/2024 privind completarea componenței Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 157 din 30 mai 2024
158 27/06/2024 pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, administrate și finanțate din bugetul Județului Neamț pentru anul 2024 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 158 din 27 iunie 2024
159 27/06/2024 privind aprobarea majorării cuantumului alocației de hrană/bolnav internat/zi în cadrul Spitalului de Psihiatrie „Sf. Nicolae” Roman Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 159 din 27 iunie 2024
160 27/06/2024 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Complexului Muzeal Național Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 160 din 27 iunie 2024
161 27/06/2024 privind emiterea acordului pentru închirierea unui bun din domeniul public al Județului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 161 din 27 iunie 2024
162 27/06/2024 privind luarea unor măsuri pentru întreținerea și repararea drumurilor județene Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 162 din 27 iunie 2024
163 27/06/2024 privind aprobarea suplimentării numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult din județul Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 163 din 27 iunie 2024
164 27/06/2024 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Teatrului Tineretului Piatra Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 164 din 27 iunie 2024
165 27/06/2024 privind rectificarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2024 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 165 din 27 iunie 2024
166 27/06/2024 privind aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare aferente unor servicii sociale din cadrul Direcției Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 166 din 27 iunie 2024
167 27/06/2024 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 167 din 27 iunie 2024
168 27/06/2024 privind unele măsuri referitoare la organizarea și funcționarea Direcției Județene de Evidența Persoanelor Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 168 din 27 iunie 2024
169 27/06/2024 pentru luarea unor măsuri privind un bun ce aparține domeniului privat al Județului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 169 din 27 iunie 2024
170 27/06/2024 privind adoptarea Monografiei economico-militare a judeţului Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 170 din 27 iunie 2024 Document clasificat
171 27/06/2024 privind organizarea evenimentului „Festivalul B Zone Folk România”, ediția a IV-a Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 171 din 27 iunie 2024
172 27/06/2024 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Bibliotecii Județene „G.T. Kirileanu” Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 172 din 27 iunie 2024
173 27/06/2024 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 173 din 27 iunie 2024
174 27/06/2024 privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 174 din 27 iunie 2024
Nr. Dată Titlu Conținut Anexe