Începând cu data de 27.03.2020, în conformitate cu dispozițiile adresei comune MAI/MLPDA nr. 10752/47162/2020, actul administrativ, precum și anexele acestuia constituie un tot unitar și se va regăsi în tabel la coloana Conținut

Monitorul Oficial Local - Hotărâri ale Consiliului Județean 2022

Nr. Dată Titlu Conținut Anexe
1 07/01/2022 privind utilizarea unor sume din excedentul anual al bugetului Judeţului Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 1 din 07 ianuarie 2022 -
2 07/01/2022 privind aprobarea unui acord de asociere cu Comuna Agapia pentru finanțarea în comun a unei activități de interes public județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 2 din 07 ianuarie 2022 -
3 26/01/2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr.192/2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 3 din 26 ianuarie 2022 -
4 26/01/2022 privind unele măsuri de organizare a comisiilor de examinare pentru ocuparea unor funcţii de şef de secţie şi şef de serviciu din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 4 din 26 ianuarie 2022 -
5 26/01/2022 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, estimări pentru anii 2023-2025 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 5 din 26 ianuarie 2022 -
6 26/01/2022 privind acordarea unui mandat special Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 6 din 26 ianuarie 2022 -
7 26/01/2022 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Municipiului Piatra-Neamț pentru anul 2022 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 7 din 26 ianuarie 2022 -
8 26/01/2022 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Pângărați pentru anul 2022 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 8 din 26 ianuarie 2022 -
9 26/01/2022 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Gâdinți pentru anul 2022 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 9 din 26 ianuarie 2022 -
10 26/01/2022 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Tămășeni pentru anul 2022 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 10 din 26 ianuarie 2022 -
11 26/01/2022 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Farcașa pentru anul 2022 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 11 din 26 ianuarie 2022 -
12 26/01/2022 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Războieni pentru anul 2022 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 12 din 26 ianuarie 2022 -
13 26/01/2022 privind aprobarea achiziționării unor servicii juridice de către S.C. TROLEIBUZUL S.A. Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 13 din 26 ianuarie 2022 -
14 26/01/2022 privind aprobarea Programului de aprovizionare a populaţiei județului Neamț cu principalele produse agroalimentare și industriale ce urmează a fi distribuite raţionalizat, în caz de mobilizare sau război, valabil în perioada 2021-2024 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 14 din 26 ianuarie 2022 -
15 26/01/2022 privind completarea Strategiei de dezvoltare a județului Neamț- perioada de programare 2014-2020 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 15 din 26 ianuarie 2022 -
16 26/01/2022 privind aprobarea transmiterii unui bun imobil - teren din proprietatea Județului Neamț în proprietatea Comunei Păstrăveni Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 16 din 26 ianuarie 2022 -
17 26/01/2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții de interes județean „Îmbunătățirea stării de conservare a habitatelor de interes comunitar din Parcul Național Ceahlău prin implementarea de măsuri adecvate” Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 17 din 26 ianuarie 2022 -
18 26/01/2022 privind neexercitarea dreptului de preempțiune la cumpărarea unui imobil Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 18 din 26 ianuarie 2022 -
19 26/01/2022 privind emiterea unui acord Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 19 din 26 ianuarie 2022 -
20 26/01/2022 pentru rectificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 194/2021 privind luarea unor măsuri referitoare la proiectul de interes județean „Reabilitare termică clădire a Spitalului de Psihiatrie Sfântul Nicolae din Roman” Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 20 din 26 ianuarie 2022 -
21 26/01/2022 privind aprobarea unor documentații tehnico-economice pentru unele obiective de investiții de interes public județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 21 din 26 ianuarie 2022 -
22 26/01/2022 privind aprobarea Studiului de Prefezabilitate pentru obiectivul de investiții de interes județean ”Construire sediu nou pentru Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, Județul Neamț”- cu funcțiuni și tehnologii inovative pentru protejarea climei și digitalizare Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 22 din 26 ianuarie 2022 -
23 26/01/2022 privind emiterea acordului de închiriere a unor bunuri imobile (spații de construire și terenuri) aparținând domeniului public județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 23 din 26 ianuarie 2022 -
24 26/01/2022 privind scoaterea din funcțiune și casarea unor bunuri aflate în proprietatea Județului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 24 din 26 ianuarie 2022 -
25 03/02/2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.121/2021 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne/externe în valoare de 100.000.000 lei Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 25 din 03 februarie 2022 -
26 03/02/2022 privind dezmembrarea unui imobil ce aparține domeniului public al Județului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 26 din 03 februarie 2022 -
27 03/02/2022 privind încheierea unui acord de cooperare cu Raionul Căușeni, Republica Moldova Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 27 din 03 februarie 2022 -
28 03/02/2022 privind aprobarea valorii și plății cotizației/contribuției financiare datorată de Județul Neamț în calitate de membru al unor asociații de dezvoltare intercomunitară sau altor organizații neguvernamentale, precum și pentru Fondul de Dezvoltare Regională Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 28 din 03 februarie 2022 -
29 03/02/2022 privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice pentru unele obiective de investiții de interes public județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 29 din 03 februarie 2022 -
30 03/02/2022 privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 30 din 03 februarie 2022 -
31 03/02/2022 privind aprobarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2022 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 31 din 03 februarie 2022 -
32 28/02/2022 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Municipiului Roman pentru anul 2022 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 32 din 28 februarie 2022
33 28/02/2022 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Sagna pentru anul 2022 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 33 din 28 februarie 2022
34 28/02/2022 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Săbăoani pentru anul 2022 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 34 din 28 februarie 2022
35 28/02/2022 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Hangu pentru anul 2022 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 35 din 28 februarie 2022
36 28/02/2022 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Vânători-Neamț pentru anul 2022 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 36 din 28 februarie 2022
37 28/02/2022 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Dochia pentru anul 2022 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 37 din 28 februarie 2022
38 28/02/2022 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Borlești pentru anul 2022 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 38 din 28 februarie 2022
39 28/02/2022 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Ion Creangă pentru anul 2022 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 39 din 28 februarie 2022
40 28/02/2022 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Dămuc pentru anul 2022 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 40 din 28 februarie 2022
41 28/02/2022 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Poienari pentru anul 2022 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 41 din 28 februarie 2022
42 28/02/2022 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Cordun pentru anul 2022 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 42 din 28 februarie 2022
43 28/02/2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.315/2016 privind încheierea unui acord de colaborare cu UAT Județul Bacău în vederea implementării unui proiect de interes județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 43 din 28 februarie 2022
44 28/02/2022 privind validarea rezultatelor examenelor pentru ocuparea unor funcţii de şef de secţie și șef de serviciu din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 44 din 28 februarie 2022
45 28/02/2022 privind modificarea statului de funcții al Bibliotecii Judeţene „G.T.Kirileanu” Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 45 din 28 februarie 2022
46 28/02/2022 privind transmiterea în folosință gratuită, pe perioadă determinată, a unor bunuri imobile (terenuri) aparținând patrimoniului public al Județului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 46 din 28 februarie 2022
47 28/02/2022 privind aprobarea temei de proiectare aferentă unui obiectiv de investiții de interes județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 47 din 28 februarie 2022
48 28/02/2022 privind aprobarea unei solicitări de transmitere a unor bunuri din proprietatea Comunei Horia în proprietatea Județului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 48 din 28 februarie 2022
49 28/02/2022 privind renunțarea la dreptul de administrare, constituit în favoarea Consiliului Județean Neamț, în ceea ce privește unele bunuri imobile ce aparțin domeniului public al altor entități Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 49 din 28 februarie 2022
50 28/02/2022 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Pipirig pentru anul 2022 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 50 din 28 februarie 2022
51 28/02/2022 pentru aprobarea Programului pentru acordarea finanţărilor nerambursabile, valabil pe anul 2022 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 51 din 28 februarie 2022
52 28/02/2022 privind încheierea unui Acord de Parteneriat cu Municipiul Piatra-Neamț pentru implementarea ”Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Piatra-Neamț pentru perioada 2021-2027” Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 52 din 28 februarie 2022
53 28/02/2022 privind aprobarea unui acord de asociere pentru organizarea unui eveniment cultural de interes public județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 53 din 28 februarie 2022
54 28/02/2022 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Horia pentru anul 2022 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 54 din 28 februarie 2022
55 28/02/2022 privind încheierea unor acte adiționale aferente unor contracte de concesiune având ca obiect imobile aparținând domeniului public județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 55 din 28 februarie 2022
56 28/02/2022 privind aprobarea solicitării de transmitere a unui imobil (teren) din proprietatea Orașului Târgu Neamț în proprietatea Județului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 56 din 28 februarie 2022
57 28/02/2022 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Doljești pentru anul 2022 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 57 din 28 februarie 2022
58 28/02/2022 privind aprobarea suplimentării pentru județul Neamț, a numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile aparținând cultelor religioase recunoscute din România Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 58 din 28 februarie 2022
59 28/02/2022 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Centrului pentru Cultură şi Arte „Carmen Saeculare” Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 59 din 28 februarie 2022
60 28/02/2022 privind aprobarea unei asocieri cu Orașul Târgu-Neamț în vederea realizării unor lucrări de interes public județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 60 din 28 februarie 2022
61 28/02/2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 205/2017 privind reorganizarea Comisiei pentru Protecţia Copilului Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 61 din 28 februarie 2022
62 17/03/2022 privind aprobarea contribuţiei Judeţului Neamţ la Societatea Naţională de Cruce Roşie din România - Filiala Neamţ pentru anul 2022 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 62 din 17 martie 2022
63 17/03/2022 privind aprobarea unei asocieri cu Federația Română de Box în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 63 din 17 martie 2022
64 17/03/2022 privind rectificarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2022 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 64 din 17 martie 2022
65 24/03/2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții de interes public județean Construire sediu nou pentru Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, județul Neamț cu funcțiuni și tehnologii inovative pentru protejarea climei și digitalizare Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 65 din 24 martie 2022
66 29/03/2022 privind aprobarea devizului general actualizat și luarea unor măsuri pentru implementarea proiectului CARE- Comunitate pentru Alternative Familiale, Recuperare și Egalitate Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 66 din 29 martie 2022
67 29/03/2022 privind transmiterea în folosință gratuită, pe perioadă determinată, a unor bunuri aparținând patrimoniului privat al Județului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 67 din 29 martie 2022
68 29/03/2022 privind scoaterea din funcțiune și casarea unui mijloc fix aflat în patrimoniul privat al Județului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 68 din 29 martie 2022
69 29/03/2022 privind aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public și privat al Judeţului Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 69 din 29 martie 2022
70 29/03/2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.220/2019 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 70 din 29 martie 2022
71 29/03/2022 privind aprobarea inițierii demersurilor privind înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ Investiții Teritoriale Integrate ITI NEAMȚ” Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 71 din 29 martie 2022
72 29/03/2022 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Grințieș pentru anul 2022 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 72 din 29 martie 2022
73 29/03/2022 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Timișești pentru anul 2022 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 73 din 29 martie 2022
74 29/03/2022 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Ceahlău pentru anul 2022 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 74 din 29 martie 2022
75 29/03/2022 privind completarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.256/2021 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 75 din 29 martie 2022
76 29/03/2022 privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Teatrului Tineretului Piatra-Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 76 din 29 martie 2022
77 29/03/2022 privind unele măsuri referitoare la organizarea și funcționarea Complexului Muzeal Național Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 77 din 29 martie 2022
78 29/03/2022 privind aprobarea unui Protocol de colaborare cu Agenția Națională a Funcționarilor Publici Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 78 din 29 martie 2022
79 29/03/2022 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 79 din 29 martie 2022
80 29/03/2022 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.207/2017 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 80 din 29 martie 2022
81 29/03/2022 privind aprobarea costului anual de întreținere pentru copilul aflat în situații speciale pe anul 2022 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 81 din 29 martie 2022
82 29/03/2022 privind aprobarea costului anual de întreținere pentru adultul aflat în situații speciale pe anul 2022 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 82 din 29 martie 2022
83 29/03/2022 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Boghicea pentru anul 2022 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 83 din 29 martie 2022
84 29/03/2022 privind aprobarea participării Județului Neamț la „Programul de stimulare a înnoirii parcului auto național 2020-2024”, în vederea achiziționării unui autovehicul hibrid nou Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 84 din 29 martie 2022
85 29/03/2022 privind aprobarea închirierii unor spații aparținând domeniului privat județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 85 din 29 martie 2022
86 29/03/2022 privind aprobarea proiectului tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul Conservarea, protejarea și promovarea Muzeului Memorial „Calistrat Hogaș” Piatra Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 86 din 29 martie 2022
87 29/03/2022 privind aprobarea proiectului tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul Conservarea, protejarea și promovarea Muzeului Memorial „Ion Creangă” Humulești Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 87 din 29 martie 2022
88 29/03/2022 cu privire la prelungirea unui acord de parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 88 din 29 martie 2022
89 29/03/2022 pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.295/2018 privind încheierea unui Acord de Parteneriat pentru realizarea proiectului „Reabilitare și modernizare transport ecologic” Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 89 din 29 martie 2022
90 29/03/2022 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Bâra pentru anul 2022 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 90 din 29 martie 2022
91 29/03/2022 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Pâncești pentru anul 2022 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 91 din 29 martie 2022
92 29/03/2022 privind rectificarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2022 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 92 din 29 martie 2022
93 29/03/2022 privind acordarea unui mandat special Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 93 din 29 martie 2022
94 29/03/2022 privind aprobarea unui acord de parteneriat Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 94 din 29 martie 2022
95 29/03/2022 privind împuternicirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul adunării generale a acţionarilor a Societăţii Comerciale DRUPO NEAMȚ S.A. Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 95 din 29 martie 2022
96 29/03/2022 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliului Administrativ al Teatrului Tineretului Piatra Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 96 din 29 martie 2022
97 31/03/2022 privind luarea unor măsuri în vederea implementării unui proiect de interes public județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 97 din 31 martie 2022
98 21/04/2022 privind aprobarea participării Județului Neamț, în calitate de membru fondator, la înființarea ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „PROTECȚIA ANIMALELOR NEAMȚ” Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 98 din 21 aprilie 2022
99 21/04/2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 al Societății Comerciale „Drupo Neamț” S.A. Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 99 din 21 aprilie 2022
100 21/04/2022 privind aprobarea suplimentării pentru județul Neamț, a numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile aparținând cultelor religioase recunoscute din România Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 100 din 21 aprilie 2022
101 21/04/2022 privind stabilirea taxelor, tarifelor şi amenzilor din competenţa de aprobare a Consiliului Judeţean Neamţ, pentru anul fiscal 2023 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 101 din 21 aprilie 2022
102 21/04/2022 pentru rectificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.97/2022 privind luarea unor măsuri în vederea implementării unui proiect de interes public județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 102 din 21 aprilie 2022
103 21/04/2022 privind aprobarea execuţiei bugetare la data de 31 martie 2022 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 103 din 21 aprilie 2022
104 21/04/2022 privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar și a situațiilor financiare pe anul 2021 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 104 din 21 aprilie 2022
105 21/04/2022 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Dragomirești pentru anul 2022 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 105 din 21 aprilie 2022
106 21/04/2022 privind aprobarea închirierii unor spații aparținând domeniului privat județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 106 din 21 aprilie 2022
107 21/04/2022 privind luarea unor măsuri referitoare la proiectul ”ACCES la diversitate” Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 107 din 21 aprilie 2022
108 21/04/2022 privind luarea unor măsuri în vederea implementării proiectului „DERB – Digitalizare pentru Eficientizarea și Reducerea Birocrației” Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 108 din 21 aprilie 2022
109 21/04/2022 privind luarea unor măsuri referitoare la unele bunuri aflate în patrimoniul public al Județului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 109 din 21 aprilie 2022
110 21/04/2022 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Centrului pentru Cultură şi Arte „Carmen Saeculare” Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 110 din 21 aprilie 2022
111 21/04/2022 privind modificarea statului de funcții al Bibliotecii Judeţene „G.T.Kirileanu” Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 111 din 21 aprilie 2022
112 21/04/2022 privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 112 din 21 aprilie 2022
113 21/04/2022 privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii ale Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 113 din 21 aprilie 2022
114 21/04/2022 privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 114 din 21 aprilie 2022
115 21/04/2022 privind acordarea unui stimulent financiar lunar la nivelul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 115 din 21 aprilie 2022
116 21/04/2022 privind aprobarea solicitării de transmitere a unor imobile (terenuri) din proprietatea Comunei Dragomirești în proprietatea Județului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 116 din 21 aprilie 2022
117 21/04/2022 privind aprobarea numărului de burse ce se acordă elevilor din învățământul special pentru semestrul al II-lea al anului școlar 2021-2022 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 117 din 21 aprilie 2022
118 21/04/2022 privind luarea unor măsuri referitoare la unele mijloace fixe aflate în patrimoniul public al Județului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 118 din 21 aprilie 2022
119 21/04/2022 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Înființare sistem de distribuție gaze naturale de interes public județean în comunele Ștefan cel Mare, Dragomirești, Războieni, Bodești, Girov, Dobreni și Gârcina din județul Neamț” în vederea includerii în Programul naţional de investiţii „Anghel Saligny" Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 119 din 21 aprilie 2022
120 21/04/2022 privind aprobarea devizului general actualizat și luarea unor măsuri pentru implementarea proiectului „DAR- Dăruim acces la reabilitare- Locuința protejată Neagra, Locuința protejată Stejaru, Locuința protejată Floarea, Locuința protejată Ticoș și Centru de zi Tașca” Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 120 din 21 aprilie 2022
121 21/04/2022 privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice și luarea unor măsuri pentru implementarea proiectului „Șanse egale pentru toți copiii” Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 121 din 21 aprilie 2022
122 21/04/2022 privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice și luarea unor măsuri pentru implementarea proiectului „Investim pentru calitate și diversitate” Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 122 din 21 aprilie 2022
123 21/04/2022 privind stabilirea indemnizației de ședință pentru membrii Autorității Teritoriale de Ordine Publică Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 123 din 21 aprilie 2022
124 21/04/2022 privind aprobarea temei de proiectare aferentă unui obiectiv de investiții de interes județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 124 din 21 aprilie 2022
125 21/04/2022 privind aprobarea temei de proiectare aferentă unui obiectiv de investiții de interes județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 125 din 21 aprilie 2022
126 21/04/2022 privind acordarea de sprijin financiar unor unități de cult din județul Neamț aparținând cultelor religioase recunoscute din România Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 126 din 21 aprilie 2022
127 21/04/2022 privind rectificarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2022 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 127 din 21 aprilie 2022
128 09/05/2022 privind aprobarea Statutului Județului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 128 din 09 mai 2022
129 09/05/2022 privind acordarea, post mortem, a titlului de Cetățean de onoare al Județului Neamț generalului de brigadă cu o stea Ioan Nițică Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 129 din 09 mai 2022
130 16/05/2022 pentru luarea unor măsuri referitoare la proiectul de interes județean „Achiziție autobuze ecologice” Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 130 din 16 mai 2022
131 16/05/2022 privind transmiterea în folosință gratuită, pe perioadă determinată, a unor bunuri imobile (terenuri) aparținând patrimoniului public al Județului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 131 din 16 mai 2022
132 31/05/2022 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Icușești pentru anul 2022 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 132 din 31 mai 2022
133 31/05/2022 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Crăcăoani pentru anul 2022 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 133 din 31 mai 2022
134 31/05/2022 privind luarea unor măsuri pentru întreținerea și repararea drumurilor județene Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 134 din 31 mai 2022
135 31/05/2022 privind aprobarea temei de proiectare aferentă unui obiectiv de investiții de interes județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 135 din 31 mai 2022
136 31/05/2022 privind alipirea unui număr de 3 imobile ce aparțin domeniului public al Județului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 136 din 31 mai 2022
137 31/05/2022 privind aprobarea unei asocieri cu Federația Ecvestră Română în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 137 din 31 mai 2022
138 31/05/2022 privind transmiterea în folosință gratuită, pe perioadă determinată, a unui bun imobil (teren) aparținând patrimoniului public al Județului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 138 din 31 mai 2022
139 31/05/2022 privind aprobarea Planului strategic al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Nicolae” Roman, pentru perioada 2022 - 2024 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 139 din 31 mai 2022
140 31/05/2022 privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public SALVAMONT Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 140 din 31 mai 2022
141 31/05/2022 privind încheierea unui acord de cooperare cu Raionul Strășeni, Republica Moldova Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 141 din 31 mai 2022
142 31/05/2022 privind aprobarea proiectului „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentelor suport în vederea obținerii finanțării aferente proiectului Investiții complementare Sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Neamț” Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 142 din 31 mai 2022
143 31/05/2022 privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Teatrului Tineretului Piatra-Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 143 din 31 mai 2022
144 31/05/2022 privind modificarea organigramei și a statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 144 din 31 mai 2022
145 31/05/2022 privind luarea unor măsuri referitoare la componența unor comisii Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 145 din 31 mai 2022
146 31/05/2022 privind tema de proiectare a obiectivului de investiții de interes județean „ADĂPOST PENTRU PROTECȚIA TEMPORARĂ A ANIMALELOR AFLATE ÎNTR-O SITUAȚIE DE PERICOL” Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 146 din 31 mai 2022
147 31/05/2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 147 din 31 mai 2022
148 31/05/2022 privind aprobarea solicitării de transmitere a unui imobil – construcție din domeniul public al statului în domeniul public al Județului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 148 din 31 mai 2022
149 31/05/2022 privind aprobarea proiectului „Creșterea gradului de utilizare a transportului public în Zona Urbană Funcțională prin implementarea unui sistem de transport public integrat la nivelul acestuia (sistem ticketing, stații de transport public inteligente, platformă de informare a utilizatorilor transportului public)”, a cheltuielilor aferente și a încheierii unui Acord de parteneriat cu UAT Municipiul Piatra Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 149 din 31 mai 2022
150 31/05/2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru un obiectiv de interes public județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 150 din 31 mai 2022 Anexa nr. 1, datorită volumului mare și al formatului acesteia, se regăsește și poate fi consultată la sediul Consiliului Județean Neamț, în cadrul Serviciului Gestionarea Documentelor, Evidența Lucrărilor Consiliului Județean și Publicarea Monitorului Oficial Local, cam 17, parter
151 21/06/2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr.192/2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 151 din 21 iunie 2022
152 21/06/2022 privind aprobarea suplimentării pentru județul Neamț, a numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile aparținând cultelor religioase recunoscute din România Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 152 din 21 iunie 2022
153 21/06/2022 privind aprobarea unui Acord de Asociere pentru organizarea evenimentului „Zilele Cetății Neamț”, ediția a XXI-a, în perioada 1 – 3 iulie 2022 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 153 din 21 iunie 2022
154 21/06/2022 privind luarea unor măsuri referitoare la proiectul „Varianta de Ocolire Piatra Neamț” Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 154 din 21 iunie 2022
155 21/06/2022 privind luarea unor măsuri referitoare la unele proiecte sociale Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 155 din 21 iunie 2022
156 21/06/2022 privind aprobarea solicitării de constituire a unui drept de folosință gratuită, în favoarea Județului Neamț, pe perioadă determinată, în ceea ce privește unele imobile – terenuri, aparținând unor UAT-uri (comune), necesare realizării unui proiect de interes public județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 156 din 21 iunie 2022
157 21/06/2022 privind modificarea statului de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 157 din 21 iunie 2022
158 21/06/2022 privind modificarea statului de funcții al Centrului pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare” Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 158 din 21 iunie 2022
159 21/06/2022 privind acordarea unor mandate speciale Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 159 din 21 iunie 2022
160 21/06/2022 privind unele măsuri în vederea mandatării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”URBTRANS” pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 160 din 21 iunie 2022
161 21/06/2022 privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 161 din 21 iunie 2022
162 21/06/2022 privind acordarea unui mandat special reprezentanților Județului Neamț în cadrul Adunării Generale a Asociaților a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „EURONEST” Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 162 din 21 iunie 2022
163 21/06/2022 privind aprobarea temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Reabilitare termică clădire Consiliul Județean Neamț” Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 163 din 21 iunie 2022
164 21/06/2022 privind unele măsuri pentru modificarea și abrogarea unor hotărâri aferente unui proiect de interes județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 164 din 21 iunie 2022
165 21/06/2022 privind unele măsuri pentru proiectul de interes județean „Reabilitare și modernizare Ambulatoriu Integrat de Specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț” Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 165 din 21 iunie 2022
166 21/06/2022 privind actualizarea Monografiei economico-militare a judeţului Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 166 din 21 iunie 2022 Document clasificat
Nr. Dată Titlu Conținut Anexe