Începând cu data de 27.03.2020, în conformitate cu dispozițiile adresei comune MAI/MLPDA nr. 10752/47162/2020, actul administrativ, precum și anexele acestuia constituie un tot unitar și se va regăsi în tabel la coloana Conținut

Monitorul Oficial Local - Hotărâri ale Consiliului Județean 2022

Nr. Dată Titlu Conținut Anexe
1 07/01/2022 privind utilizarea unor sume din excedentul anual al bugetului Judeţului Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 1 din 07 ianuarie 2022 -
2 07/01/2022 privind aprobarea unui acord de asociere cu Comuna Agapia pentru finanțarea în comun a unei activități de interes public județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 2 din 07 ianuarie 2022 -
3 26/01/2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr.192/2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 3 din 26 ianuarie 2022 -
4 26/01/2022 privind unele măsuri de organizare a comisiilor de examinare pentru ocuparea unor funcţii de şef de secţie şi şef de serviciu din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 4 din 26 ianuarie 2022 -
5 26/01/2022 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, estimări pentru anii 2023-2025 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 5 din 26 ianuarie 2022 -
6 26/01/2022 privind acordarea unui mandat special Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 6 din 26 ianuarie 2022 -
7 26/01/2022 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Municipiului Piatra-Neamț pentru anul 2022 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 7 din 26 ianuarie 2022 -
8 26/01/2022 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Pângărați pentru anul 2022 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 8 din 26 ianuarie 2022 -
9 26/01/2022 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Gâdinți pentru anul 2022 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 9 din 26 ianuarie 2022 -
10 26/01/2022 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Tămășeni pentru anul 2022 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 10 din 26 ianuarie 2022 -
11 26/01/2022 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Farcașa pentru anul 2022 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 11 din 26 ianuarie 2022 -
12 26/01/2022 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Războieni pentru anul 2022 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 12 din 26 ianuarie 2022 -
13 26/01/2022 privind aprobarea achiziționării unor servicii juridice de către S.C. TROLEIBUZUL S.A. Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 13 din 26 ianuarie 2022 -
14 26/01/2022 privind aprobarea Programului de aprovizionare a populaţiei județului Neamț cu principalele produse agroalimentare și industriale ce urmează a fi distribuite raţionalizat, în caz de mobilizare sau război, valabil în perioada 2021-2024 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 14 din 26 ianuarie 2022 -
15 26/01/2022 privind completarea Strategiei de dezvoltare a județului Neamț- perioada de programare 2014-2020 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 15 din 26 ianuarie 2022 -
16 26/01/2022 privind aprobarea transmiterii unui bun imobil - teren din proprietatea Județului Neamț în proprietatea Comunei Păstrăveni Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 16 din 26 ianuarie 2022 -
17 26/01/2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții de interes județean „Îmbunătățirea stării de conservare a habitatelor de interes comunitar din Parcul Național Ceahlău prin implementarea de măsuri adecvate” Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 17 din 26 ianuarie 2022 -
18 26/01/2022 privind neexercitarea dreptului de preempțiune la cumpărarea unui imobil Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 18 din 26 ianuarie 2022 -
19 26/01/2022 privind emiterea unui acord Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 19 din 26 ianuarie 2022 -
20 26/01/2022 pentru rectificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 194/2021 privind luarea unor măsuri referitoare la proiectul de interes județean „Reabilitare termică clădire a Spitalului de Psihiatrie Sfântul Nicolae din Roman” Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 20 din 26 ianuarie 2022 -
21 26/01/2022 privind aprobarea unor documentații tehnico-economice pentru unele obiective de investiții de interes public județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 21 din 26 ianuarie 2022 -
22 26/01/2022 privind aprobarea Studiului de Prefezabilitate pentru obiectivul de investiții de interes județean ”Construire sediu nou pentru Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, Județul Neamț”- cu funcțiuni și tehnologii inovative pentru protejarea climei și digitalizare Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 22 din 26 ianuarie 2022 -
23 26/01/2022 privind emiterea acordului de închiriere a unor bunuri imobile (spații de construire și terenuri) aparținând domeniului public județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 23 din 26 ianuarie 2022 -
24 26/01/2022 privind scoaterea din funcțiune și casarea unor bunuri aflate în proprietatea Județului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 24 din 26 ianuarie 2022 -
25 03/02/2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.121/2021 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne/externe în valoare de 100.000.000 lei Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 25 din 03 februarie 2022 -
26 03/02/2022 privind dezmembrarea unui imobil ce aparține domeniului public al Județului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 26 din 03 februarie 2022 -
27 03/02/2022 privind încheierea unui acord de cooperare cu Raionul Căușeni, Republica Moldova Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 27 din 03 februarie 2022 -
28 03/02/2022 privind aprobarea valorii și plății cotizației/contribuției financiare datorată de Județul Neamț în calitate de membru al unor asociații de dezvoltare intercomunitară sau altor organizații neguvernamentale, precum și pentru Fondul de Dezvoltare Regională Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 28 din 03 februarie 2022 -
29 03/02/2022 privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice pentru unele obiective de investiții de interes public județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 29 din 03 februarie 2022 -
30 03/02/2022 privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 30 din 03 februarie 2022 -
31 03/02/2022 privind aprobarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2022 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 31 din 03 februarie 2022 -
32 28/02/2022 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Municipiului Roman pentru anul 2022 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 32 din 28 februarie 2022
33 28/02/2022 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Sagna pentru anul 2022 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 33 din 28 februarie 2022
34 28/02/2022 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Săbăoani pentru anul 2022 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 34 din 28 februarie 2022
35 28/02/2022 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Hangu pentru anul 2022 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 35 din 28 februarie 2022
36 28/02/2022 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Vânători-Neamț pentru anul 2022 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 36 din 28 februarie 2022
37 28/02/2022 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Dochia pentru anul 2022 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 37 din 28 februarie 2022
38 28/02/2022 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Borlești pentru anul 2022 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 38 din 28 februarie 2022
39 28/02/2022 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Ion Creangă pentru anul 2022 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 39 din 28 februarie 2022
40 28/02/2022 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Dămuc pentru anul 2022 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 40 din 28 februarie 2022
41 28/02/2022 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Poienari pentru anul 2022 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 41 din 28 februarie 2022
42 28/02/2022 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Cordun pentru anul 2022 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 42 din 28 februarie 2022
43 28/02/2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.315/2016 privind încheierea unui acord de colaborare cu UAT Județul Bacău în vederea implementării unui proiect de interes județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 43 din 28 februarie 2022
44 28/02/2022 privind validarea rezultatelor examenelor pentru ocuparea unor funcţii de şef de secţie și șef de serviciu din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 44 din 28 februarie 2022
45 28/02/2022 privind modificarea statului de funcții al Bibliotecii Judeţene „G.T.Kirileanu” Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 45 din 28 februarie 2022
46 28/02/2022 privind transmiterea în folosință gratuită, pe perioadă determinată, a unor bunuri imobile (terenuri) aparținând patrimoniului public al Județului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 46 din 28 februarie 2022
47 28/02/2022 privind aprobarea temei de proiectare aferentă unui obiectiv de investiții de interes județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 47 din 28 februarie 2022
48 28/02/2022 privind aprobarea unei solicitări de transmitere a unor bunuri din proprietatea Comunei Horia în proprietatea Județului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 48 din 28 februarie 2022
49 28/02/2022 privind renunțarea la dreptul de administrare, constituit în favoarea Consiliului Județean Neamț, în ceea ce privește unele bunuri imobile ce aparțin domeniului public al altor entități Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 49 din 28 februarie 2022
50 28/02/2022 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Pipirig pentru anul 2022 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 50 din 28 februarie 2022
51 28/02/2022 pentru aprobarea Programului pentru acordarea finanţărilor nerambursabile, valabil pe anul 2022 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 51 din 28 februarie 2022
52 28/02/2022 privind încheierea unui Acord de Parteneriat cu Municipiul Piatra-Neamț pentru implementarea ”Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Piatra-Neamț pentru perioada 2021-2027” Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 52 din 28 februarie 2022
53 28/02/2022 privind aprobarea unui acord de asociere pentru organizarea unui eveniment cultural de interes public județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 53 din 28 februarie 2022
54 28/02/2022 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Horia pentru anul 2022 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 54 din 28 februarie 2022
55 28/02/2022 privind încheierea unor acte adiționale aferente unor contracte de concesiune având ca obiect imobile aparținând domeniului public județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 55 din 28 februarie 2022
56 28/02/2022 privind aprobarea solicitării de transmitere a unui imobil (teren) din proprietatea Orașului Târgu Neamț în proprietatea Județului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 56 din 28 februarie 2022
57 28/02/2022 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Doljești pentru anul 2022 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 57 din 28 februarie 2022
58 28/02/2022 privind aprobarea suplimentării pentru județul Neamț, a numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile aparținând cultelor religioase recunoscute din România Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 58 din 28 februarie 2022
59 28/02/2022 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Centrului pentru Cultură şi Arte „Carmen Saeculare” Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 59 din 28 februarie 2022
60 28/02/2022 privind aprobarea unei asocieri cu Orașul Târgu-Neamț în vederea realizării unor lucrări de interes public județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 60 din 28 februarie 2022
61 28/02/2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 205/2017 privind reorganizarea Comisiei pentru Protecţia Copilului Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 61 din 28 februarie 2022
62 17/03/2022 privind aprobarea contribuţiei Judeţului Neamţ la Societatea Naţională de Cruce Roşie din România - Filiala Neamţ pentru anul 2022 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 62 din 17 martie 2022
63 17/03/2022 privind aprobarea unei asocieri cu Federația Română de Box în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 63 din 17 martie 2022
64 17/03/2022 privind rectificarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2022 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 64 din 17 martie 2022
65 24/03/2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții de interes public județean Construire sediu nou pentru Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, județul Neamț cu funcțiuni și tehnologii inovative pentru protejarea climei și digitalizare Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 65 din 24 martie 2022
66 29/03/2022 privind aprobarea devizului general actualizat și luarea unor măsuri pentru implementarea proiectului CARE- Comunitate pentru Alternative Familiale, Recuperare și Egalitate Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 66 din 29 martie 2022
67 29/03/2022 privind transmiterea în folosință gratuită, pe perioadă determinată, a unor bunuri aparținând patrimoniului privat al Județului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 67 din 29 martie 2022
68 29/03/2022 privind scoaterea din funcțiune și casarea unui mijloc fix aflat în patrimoniul privat al Județului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 68 din 29 martie 2022
69 29/03/2022 privind aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public și privat al Judeţului Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 69 din 29 martie 2022
70 29/03/2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.220/2019 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 70 din 29 martie 2022
71 29/03/2022 privind aprobarea inițierii demersurilor privind înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ Investiții Teritoriale Integrate ITI NEAMȚ” Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 71 din 29 martie 2022
72 29/03/2022 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Grințieș pentru anul 2022 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 72 din 29 martie 2022
73 29/03/2022 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Timișești pentru anul 2022 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 73 din 29 martie 2022
74 29/03/2022 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Ceahlău pentru anul 2022 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 74 din 29 martie 2022
75 29/03/2022 privind completarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.256/2021 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 75 din 29 martie 2022
76 29/03/2022 privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Teatrului Tineretului Piatra-Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 76 din 29 martie 2022
77 29/03/2022 privind unele măsuri referitoare la organizarea și funcționarea Complexului Muzeal Național Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 77 din 29 martie 2022
78 29/03/2022 privind aprobarea unui Protocol de colaborare cu Agenția Națională a Funcționarilor Publici Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 78 din 29 martie 2022
79 29/03/2022 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 79 din 29 martie 2022
80 29/03/2022 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.207/2017 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 80 din 29 martie 2022
81 29/03/2022 privind aprobarea costului anual de întreținere pentru copilul aflat în situații speciale pe anul 2022 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 81 din 29 martie 2022
82 29/03/2022 privind aprobarea costului anual de întreținere pentru adultul aflat în situații speciale pe anul 2022 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 82 din 29 martie 2022
83 29/03/2022 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Boghicea pentru anul 2022 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 83 din 29 martie 2022
84 29/03/2022 privind aprobarea participării Județului Neamț la „Programul de stimulare a înnoirii parcului auto național 2020-2024”, în vederea achiziționării unui autovehicul hibrid nou Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 84 din 29 martie 2022
85 29/03/2022 privind aprobarea închirierii unor spații aparținând domeniului privat județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 85 din 29 martie 2022
86 29/03/2022 privind aprobarea proiectului tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul Conservarea, protejarea și promovarea Muzeului Memorial „Calistrat Hogaș” Piatra Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 86 din 29 martie 2022
87 29/03/2022 privind aprobarea proiectului tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul Conservarea, protejarea și promovarea Muzeului Memorial „Ion Creangă” Humulești Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 87 din 29 martie 2022
88 29/03/2022 cu privire la prelungirea unui acord de parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 88 din 29 martie 2022
89 29/03/2022 pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.295/2018 privind încheierea unui Acord de Parteneriat pentru realizarea proiectului „Reabilitare și modernizare transport ecologic” Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 89 din 29 martie 2022
90 29/03/2022 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Bâra pentru anul 2022 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 90 din 29 martie 2022
91 29/03/2022 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Pâncești pentru anul 2022 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 91 din 29 martie 2022
92 29/03/2022 privind rectificarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2022 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 92 din 29 martie 2022
93 29/03/2022 privind acordarea unui mandat special Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 93 din 29 martie 2022
94 29/03/2022 privind aprobarea unui acord de parteneriat Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 94 din 29 martie 2022
95 29/03/2022 privind împuternicirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul adunării generale a acţionarilor a Societăţii Comerciale DRUPO NEAMȚ S.A. Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 95 din 29 martie 2022
96 29/03/2022 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliului Administrativ al Teatrului Tineretului Piatra Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 96 din 29 martie 2022
97 31/03/2022 privind luarea unor măsuri în vederea implementării unui proiect de interes public județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 97 din 31 martie 2022
98 21/04/2022 privind aprobarea participării Județului Neamț, în calitate de membru fondator, la înființarea ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „PROTECȚIA ANIMALELOR NEAMȚ” Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 98 din 21 aprilie 2022
99 21/04/2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 al Societății Comerciale „Drupo Neamț” S.A. Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 99 din 21 aprilie 2022
100 21/04/2022 privind aprobarea suplimentării pentru județul Neamț, a numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile aparținând cultelor religioase recunoscute din România Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 100 din 21 aprilie 2022
101 21/04/2022 privind stabilirea taxelor, tarifelor şi amenzilor din competenţa de aprobare a Consiliului Judeţean Neamţ, pentru anul fiscal 2023 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 101 din 21 aprilie 2022
102 21/04/2022 pentru rectificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.97/2022 privind luarea unor măsuri în vederea implementării unui proiect de interes public județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 102 din 21 aprilie 2022
103 21/04/2022 privind aprobarea execuţiei bugetare la data de 31 martie 2022 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 103 din 21 aprilie 2022
104 21/04/2022 privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar și a situațiilor financiare pe anul 2021 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 104 din 21 aprilie 2022
105 21/04/2022 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Dragomirești pentru anul 2022 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 105 din 21 aprilie 2022
106 21/04/2022 privind aprobarea închirierii unor spații aparținând domeniului privat județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 106 din 21 aprilie 2022
107 21/04/2022 privind luarea unor măsuri referitoare la proiectul ”ACCES la diversitate” Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 107 din 21 aprilie 2022
108 21/04/2022 privind luarea unor măsuri în vederea implementării proiectului „DERB – Digitalizare pentru Eficientizarea și Reducerea Birocrației” Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 108 din 21 aprilie 2022
109 21/04/2022 privind luarea unor măsuri referitoare la unele bunuri aflate în patrimoniul public al Județului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 109 din 21 aprilie 2022
110 21/04/2022 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Centrului pentru Cultură şi Arte „Carmen Saeculare” Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 110 din 21 aprilie 2022
111 21/04/2022 privind modificarea statului de funcții al Bibliotecii Judeţene „G.T.Kirileanu” Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 111 din 21 aprilie 2022
112 21/04/2022 privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 112 din 21 aprilie 2022
113 21/04/2022 privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii ale Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 113 din 21 aprilie 2022
114 21/04/2022 privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 114 din 21 aprilie 2022
115 21/04/2022 privind acordarea unui stimulent financiar lunar la nivelul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 115 din 21 aprilie 2022
116 21/04/2022 privind aprobarea solicitării de transmitere a unor imobile (terenuri) din proprietatea Comunei Dragomirești în proprietatea Județului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 116 din 21 aprilie 2022
117 21/04/2022 privind aprobarea numărului de burse ce se acordă elevilor din învățământul special pentru semestrul al II-lea al anului școlar 2021-2022 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 117 din 21 aprilie 2022
118 21/04/2022 privind luarea unor măsuri referitoare la unele mijloace fixe aflate în patrimoniul public al Județului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 118 din 21 aprilie 2022
119 21/04/2022 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Înființare sistem de distribuție gaze naturale de interes public județean în comunele Ștefan cel Mare, Dragomirești, Războieni, Bodești, Girov, Dobreni și Gârcina din județul Neamț” în vederea includerii în Programul naţional de investiţii „Anghel Saligny" Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 119 din 21 aprilie 2022
120 21/04/2022 privind aprobarea devizului general actualizat și luarea unor măsuri pentru implementarea proiectului „DAR- Dăruim acces la reabilitare- Locuința protejată Neagra, Locuința protejată Stejaru, Locuința protejată Floarea, Locuința protejată Ticoș și Centru de zi Tașca” Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 120 din 21 aprilie 2022
121 21/04/2022 privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice și luarea unor măsuri pentru implementarea proiectului „Șanse egale pentru toți copiii” Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 121 din 21 aprilie 2022
122 21/04/2022 privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice și luarea unor măsuri pentru implementarea proiectului „Investim pentru calitate și diversitate” Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 122 din 21 aprilie 2022
123 21/04/2022 privind stabilirea indemnizației de ședință pentru membrii Autorității Teritoriale de Ordine Publică Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 123 din 21 aprilie 2022
124 21/04/2022 privind aprobarea temei de proiectare aferentă unui obiectiv de investiții de interes județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 124 din 21 aprilie 2022
125 21/04/2022 privind aprobarea temei de proiectare aferentă unui obiectiv de investiții de interes județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 125 din 21 aprilie 2022
126 21/04/2022 privind acordarea de sprijin financiar unor unități de cult din județul Neamț aparținând cultelor religioase recunoscute din România Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 126 din 21 aprilie 2022
127 21/04/2022 privind rectificarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2022 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 127 din 21 aprilie 2022
128 09/05/2022 privind aprobarea Statutului Județului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 128 din 09 mai 2022
129 09/05/2022 privind acordarea, post mortem, a titlului de Cetățean de onoare al Județului Neamț generalului de brigadă cu o stea Ioan Nițică Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 129 din 09 mai 2022
130 16/05/2022 pentru luarea unor măsuri referitoare la proiectul de interes județean „Achiziție autobuze ecologice” Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 130 din 16 mai 2022
131 16/05/2022 privind transmiterea în folosință gratuită, pe perioadă determinată, a unor bunuri imobile (terenuri) aparținând patrimoniului public al Județului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 131 din 16 mai 2022
132 31/05/2022 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Icușești pentru anul 2022 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 132 din 31 mai 2022
133 31/05/2022 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Crăcăoani pentru anul 2022 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 133 din 31 mai 2022
134 31/05/2022 privind luarea unor măsuri pentru întreținerea și repararea drumurilor județene Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 134 din 31 mai 2022
135 31/05/2022 privind aprobarea temei de proiectare aferentă unui obiectiv de investiții de interes județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 135 din 31 mai 2022
136 31/05/2022 privind alipirea unui număr de 3 imobile ce aparțin domeniului public al Județului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 136 din 31 mai 2022
137 31/05/2022 privind aprobarea unei asocieri cu Federația Ecvestră Română în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 137 din 31 mai 2022
138 31/05/2022 privind transmiterea în folosință gratuită, pe perioadă determinată, a unui bun imobil (teren) aparținând patrimoniului public al Județului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 138 din 31 mai 2022
139 31/05/2022 privind aprobarea Planului strategic al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Nicolae” Roman, pentru perioada 2022 - 2024 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 139 din 31 mai 2022
140 31/05/2022 privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public SALVAMONT Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 140 din 31 mai 2022
141 31/05/2022 privind încheierea unui acord de cooperare cu Raionul Strășeni, Republica Moldova Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 141 din 31 mai 2022
142 31/05/2022 privind aprobarea proiectului „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentelor suport în vederea obținerii finanțării aferente proiectului Investiții complementare Sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Neamț” Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 142 din 31 mai 2022
143 31/05/2022 privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Teatrului Tineretului Piatra-Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 143 din 31 mai 2022
144 31/05/2022 privind modificarea organigramei și a statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 144 din 31 mai 2022
145 31/05/2022 privind luarea unor măsuri referitoare la componența unor comisii Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 145 din 31 mai 2022
146 31/05/2022 privind tema de proiectare a obiectivului de investiții de interes județean „ADĂPOST PENTRU PROTECȚIA TEMPORARĂ A ANIMALELOR AFLATE ÎNTR-O SITUAȚIE DE PERICOL” Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 146 din 31 mai 2022
147 31/05/2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 147 din 31 mai 2022
148 31/05/2022 privind aprobarea solicitării de transmitere a unui imobil – construcție din domeniul public al statului în domeniul public al Județului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 148 din 31 mai 2022
149 31/05/2022 privind aprobarea proiectului „Creșterea gradului de utilizare a transportului public în Zona Urbană Funcțională prin implementarea unui sistem de transport public integrat la nivelul acestuia (sistem ticketing, stații de transport public inteligente, platformă de informare a utilizatorilor transportului public)”, a cheltuielilor aferente și a încheierii unui Acord de parteneriat cu UAT Municipiul Piatra Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 149 din 31 mai 2022
150 31/05/2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru un obiectiv de interes public județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 150 din 31 mai 2022 Anexa nr. 1, datorită volumului mare și al formatului acesteia, se regăsește și poate fi consultată la sediul Consiliului Județean Neamț, în cadrul Serviciului Gestionarea Documentelor, Evidența Lucrărilor Consiliului Județean și Publicarea Monitorului Oficial Local, cam 17, parter
151 21/06/2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr.192/2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 151 din 21 iunie 2022
152 21/06/2022 privind aprobarea suplimentării pentru județul Neamț, a numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile aparținând cultelor religioase recunoscute din România Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 152 din 21 iunie 2022
153 21/06/2022 privind aprobarea unui Acord de Asociere pentru organizarea evenimentului „Zilele Cetății Neamț”, ediția a XXI-a, în perioada 1 – 3 iulie 2022 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 153 din 21 iunie 2022
154 21/06/2022 privind luarea unor măsuri referitoare la proiectul „Varianta de Ocolire Piatra Neamț” Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 154 din 21 iunie 2022
155 21/06/2022 privind luarea unor măsuri referitoare la unele proiecte sociale Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 155 din 21 iunie 2022
156 21/06/2022 privind aprobarea solicitării de constituire a unui drept de folosință gratuită, în favoarea Județului Neamț, pe perioadă determinată, în ceea ce privește unele imobile – terenuri, aparținând unor UAT-uri (comune), necesare realizării unui proiect de interes public județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 156 din 21 iunie 2022
157 21/06/2022 privind modificarea statului de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 157 din 21 iunie 2022
158 21/06/2022 privind modificarea statului de funcții al Centrului pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare” Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 158 din 21 iunie 2022
159 21/06/2022 privind acordarea unor mandate speciale Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 159 din 21 iunie 2022
160 21/06/2022 privind unele măsuri în vederea mandatării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”URBTRANS” pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 160 din 21 iunie 2022
161 21/06/2022 privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 161 din 21 iunie 2022
162 21/06/2022 privind acordarea unui mandat special reprezentanților Județului Neamț în cadrul Adunării Generale a Asociaților a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „EURONEST” Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 162 din 21 iunie 2022
163 21/06/2022 privind aprobarea temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Reabilitare termică clădire Consiliul Județean Neamț” Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 163 din 21 iunie 2022
164 21/06/2022 privind unele măsuri pentru modificarea și abrogarea unor hotărâri aferente unui proiect de interes județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 164 din 21 iunie 2022
165 21/06/2022 privind unele măsuri pentru proiectul de interes județean „Reabilitare și modernizare Ambulatoriu Integrat de Specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț” Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 165 din 21 iunie 2022
166 21/06/2022 privind actualizarea Monografiei economico-militare a judeţului Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 166 din 21 iunie 2022 Document clasificat
167 14/07/2022 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Orașului Bicaz pentru anul 2022 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 167 din 14 iulie 2022
168 14/07/2022 privind darea în administrare a unui bun aparținând patrimoniului privat al Județului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 168 din 14 iulie 2022
169 14/07/2022 privind aprobarea solicitării de transmitere a unui imobil (teren) din proprietatea Comunei Dragomirești în proprietatea Județului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 169 din 14 iulie 2022
170 14/07/2022 privind declanșarea procedurii de expropriere a unor terenuri necesare realizării unei investiții de interes public județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 170 din 14 iulie 2022
171 14/07/2022 privind modificarea statului de funcţii al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Nicolae” Roman Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 171 din 14 iulie 2022
172 14/07/2022 privind avizarea comisiei de concurs/examen, respectiv a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de director financiar-contabil al Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 172 din 14 iulie 2022
173 14/07/2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.66/2020 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 173 din 14 iulie 2022
174 14/07/2022 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Poiana Teiului pentru anul 2022 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 174 din 14 iulie 2022
175 14/07/2022 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Bibliotecii Județene „G.T.Kirileanu” Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 175 din 14 iulie 2022
176 14/07/2022 privind modificarea statului de funcții al Teatrului Tineretului Piatra-Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 176 din 14 iulie 2022
177 14/07/2022 privind acordarea unui mandat special Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 177 din 14 iulie 2022
178 14/07/2022 privind aderarea Județului Neamț la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Hășmașul Mare Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 178 din 14 iulie 2022
179 14/07/2022 privind aprobarea „Strategiei de dezvoltare a județului Neamț pentru perioada 2022-2030” Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 179 din 14 iulie 2022
180 14/07/2022 privind aprobarea achiziționării de servicii juridice Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 180 din 14 iulie 2022
181 14/07/2022 privind unele măsuri de organizare a comisiilor de examinare pentru ocuparea unor funcţii de şef de secţie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 181 din 14 iulie 2022
182 14/07/2022 pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Adunării Generale a ASOCIAȚIEI CLUSTER „PRODUS ÎN NEAMȚ” Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 182 din 14 iulie 2022
183 14/07/2022 privind desemnarea a doi reprezentanţi supleanți ai Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliului de Administrație al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Nicolae” Roman Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 183 din 14 iulie 2022
184 14/07/2022 privind împuternicirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul adunărilor generale ale acţionarilor operatorilor regionali de servicii comunitare de utilități publice Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 184 din 14 iulie 2022
185 21/07/2022 privind aprobarea Documentației tehnico-economice - faza Studiu de fezabilitate - pentru obiectivul de investiții de interes public județean - Construire sediu nou pentru Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, județul Neamț, cu funcțiuni și tehnologii inovative pentru protejarea climei și digitalizare Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 185 din 21 iulie 2022
186 21/07/2022 privind aprobarea execuţiei bugetare la data de 30 iunie 2022 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 186 din 21 iulie 2022
187 21/07/2022 privind reorganizarea Comisiei pentru Protecţia Copilului Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 187 din 21 iulie 2022
188 04/08/2022 privind finanțarea proiectului „Monumentul Ștefan cel Mare și Sfînt” propus de către Consiliul Raional Căușeni din Republica Moldova Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 188 din 04 august 2022
189 04/08/2022 privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 189 din 04 august 2022
190 04/08/2022 privind declararea unor bunuri ca fiind de interes public județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 190 din 04 august 2022
191 04/08/2022 privind neexercitarea dreptului de preempțiune la cumpărarea unui imobil Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 191 din 04 august 2022
192 04/08/2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr.135/23.06.2020 privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice pentru unele obiective de investiții de interes public județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 192 din 04 august 2022
193 04/08/2022 privind actualizarea documentației tehnico-economice a unui obiectiv de investiție Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 193 din 04 august 2022
194 04/08/2022 privind luarea unor măsuri în legătură cu Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „URBTRANS” nr.8/3918/13.09.2016 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 194 din 04 august 2022
195 04/08/2022 pentru aprobarea Procedurii de acordare a sumelor necesare acoperirii cheltuielilor de transport și cazare ale adoptatorului/familiei adoptatoare ca urmare a participării la procedura potrivirii practice cu un copil având domiciliul în alt județ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 195 din 04 august 2022
196 04/08/2022 privind aprobarea Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate, în județul Neamț, cu valabilitate 2023-2031 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 196 din 04 august 2022
197 04/08/2022 privind aprobarea Studiului de prefezabilitate elaborat pentru obiectivul de investiție „Complex de agrement Ținutul lui Creangă-Târgu Neamț” Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 197 din 04 august 2022
198 04/08/2022 privind validarea rezultatului examenului pentru ocuparea funcţiei de şef Secție Medicină Internă din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 198 din 04 august 2022
199 04/08/2022 privind modificarea statului de funcții al Direcției de Administrare a Parcului Național Ceahlău Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 199 din 04 august 2022
200 04/08/2022 privind unele măsuri referitoare la organizarea și funcționarea Complexului Muzeal Național Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 200 din 04 august 2022
201 04/08/2022 privind rectificarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2022 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 201 din 04 august 2022
202 04/08/2022 privind modificarea unor hotărâri ale Consiliului Județean Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 202 din 04 august 2022
203 04/08/2022 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 6% din impozitul pe venit, reprezentând Fondul la dispoziția Consiliului Județean Neamț pe anul 2022 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 203 din 04 august 2022
204 26/08/2022 privind aprobarea Temei de proiectare pentru un obiectiv de investiții de interes județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 204 din 26 august 2022
205 31/08/2022 privind acordarea unui mandat special Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 205 din 31 august 2022
206 31/08/2022 privind validarea rezultatelor examenelor pentru ocuparea unor funcţii de şef de secţie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 206 din 31 august 2022
207 31/08/2022 privind modificarea unor linii de gardă de la nivelul Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 207 din 31 august 2022
208 31/08/2022 privind aprobarea unui Acord de Asociere pentru organizarea evenimentului „Festivalul B Zone Folk România”, ediția a II-a, în perioada 10 – 11 septembrie 2022 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 208 din 31 august 2022
209 31/08/2022 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Drăgănești pentru anul 2022 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 209 din 31 august 2022
210 31/08/2022 privind luarea unor măsuri pentru proiectul de interes județean „Reabilitare termică clădire Consiliul Județean Neamț” Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 210 din 31 august 2022
211 31/08/2022 privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 211 din 31 august 2022
212 31/08/2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.130/2022 pentru luarea unor măsuri referitoare la proiectul de interes județean „Achiziție autobuze ecologice” Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 212 din 31 august 2022
213 31/08/2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.172/2022 privind avizarea comisiei de concurs/examen, respectiv a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de director financiar-contabil al Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 213 din 31 august 2022
214 31/08/2022 privind aprobarea unui Acord de Asociere pentru organizarea concursului „ViceBusters Film Challenge”, ediția I, în perioada 10 septembrie – 18 noiembrie 2022 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 214 din 31 august 2022
215 31/08/2022 privind rectificarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2022 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 215 din 31 august 2022
216 31/08/2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru un obiectiv de investiții de interes public județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 216 din 31 august 2022
217 26/09/2022 privind aprobarea temelor de proiectare pentru unele obiective de investiții de interes județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 217 din 26 septembrie 2022
218 26/09/2022 privind modificarea statului de funcții al Centrului pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare” Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 218 din 26 septembrie 2022
219 26/09/2022 privind modificarea organigramei și a statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 219 din 26 septembrie 2022
220 26/09/2022 privind aprobarea unei asocieri cu Federația Română de Dans Sportiv în vederea realizării unor acțiuni de interes public județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 220 din 26 septembrie 2022
221 26/09/2022 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Bicaz Chei pentru anul 2022 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 221 din 26 septembrie 2022
222 26/09/2022 pentru luarea unor măsuri privind 3 parcele de teren aflate în proprietatea Județului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 222 din 26 septembrie 2022
223 26/09/2022 privind aprobarea listei produselor care vor fi distribuite în cadrul Programului pentru școli al României și a măsurilor educative aferente, pentru anul școlar 2022 - 2023 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 223 din 26 septembrie 2022
224 26/09/2022 privind transmiterea în folosință gratuită, pe perioadă determinată, a unui spațiu ce aparține domeniului public județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 224 din 26 septembrie 2022
225 26/09/2022 privind acordarea unor mandate speciale Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 225 din 26 septembrie 2022
226 26/09/2022 privind aprobarea unui Acord de Asociere pentru organizarea evenimentului „TÂRGUL PRODUS ÎN NEAMȚ”, ediția a II-a, în perioada 21 – 23 octombrie 2022 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 226 din 26 septembrie 2022
227 26/09/2022 privind repartizarea unei sume din cota de 6% din impozitul pe venit, reprezentând Fondul la dispoziția Consiliului Județean Neamț pe anul 2022 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 227 din 26 septembrie 2022
228 12/10/2022 pentru luarea unor măsuri referitoare la proiectul de interes județean „Achiziție autobuze ecologice” – etapa 2 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 228 din 12 octombrie 2022
229 12/10/2022 privind repartizarea unei sume din cota de 6% din impozitul pe venit, reprezentând Fondul la dispoziția Consiliului Județean Neamț pe anul 2022 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 229 din 12 octombrie 2022
230 12/10/2022 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, proiect 2023 și estimări pentru anii 2024-2026 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 230 din 12 octombrie 2022
231 27/10/2022 privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț administrate și finanțate din bugetul Județului Neamț pentru anul 2022 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 231 din 27 octombrie 2022
232 27/10/2022 privind modificarea statului de funcții al Centrului pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare” Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 232 din 27 octombrie 2022
233 27/10/2022 privind modificarea tarifelor vizând activitatea de eliminare a deșeurilor la Depozitul județean de deșeuri nepericuloase Girov Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 233 din 27 octombrie 2022
234 27/10/2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare aferent serviciului social cu cazare: Serviciul de tip rezidențial pentru protecția copilului Casa „Veronica” din cadrul Complexului de Servicii „Ozana” Târgu Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 234 din 27 octombrie 2022
235 27/10/2022 privind transmiterea în folosință gratuită, pe perioadă determinată, a două autoturisme către Centrul Militar Județean Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 235 din 27 octombrie 2022
236 27/10/2022 privind acordarea unui mandat special Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 236 din 27 octombrie 2022
237 27/10/2022 privind aprobarea participării Județului Neamț la Târgul Național de Turism al României, ediția de toamnă, în perioada 10-13 noiembrie 2022 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 237 din 27 octombrie 2022
238 27/10/2022 privind transmiterea din administrarea Consiliului Județean Neamț în administrarea Consiliului Local al Comunei Ceahlău a unui tronson de drum județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 238 din 27 octombrie 2022
239 27/10/2022 privind aprobarea cofinanţării proiectului regional „Dezvoltarea Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Neamț, în perioada 2014-2020” Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 239 din 27 octombrie 2022
240 27/10/2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.233/2019 privind luarea unor măsuri în vederea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț în proiectul „DAR- Dăruim Acces la Reabilitare” Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 240 din 27 octombrie 2022
241 27/10/2022 privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 241 din 27 octombrie 2022
242 27/10/2022 privind alipirea unui număr de 2 imobile ce aparțin domeniului public al Județului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 242 din 27 octombrie 2022
243 27/10/2022 privind aprobarea solicitării de constituire a unui drept de folosință gratuită, în favoarea Județului Neamț, pe perioadă determinată, în ceea ce privește un imobil – teren, necesar realizării unui proiect de interes public județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 243 din 27 octombrie 2022
244 27/10/2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.83/2016 privind aprobarea unor măsuri pentru utilizarea zonei de siguranță a drumurilor județene Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 244 din 27 octombrie 2022
245 27/10/2022 pentru luarea unor măsuri cu privire la implementarea proiectului de interes județean „Achiziție mijloace de transport public - autobuze electrice 10 m deal, Iași, CJ Neamț, Tg. Mureș” Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 245 din 27 octombrie 2022
246 27/10/2022 privind aprobarea execuţiei bugetare la data de 30 septembrie 2022 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 246 din 27 octombrie 2022
247 27/10/2022 privind aprobarea suplimentării pentru județul Neamț, a numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile aparținând cultelor religioase recunoscute din România Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 247 din 27 octombrie 2022
248 27/10/2022 privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții de interes județean „Amenajare spațiu de joacă pentru copii” – Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Roman Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 248 din 27 octombrie 2022
249 27/10/2022 privind rectificarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2022 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 249 din 27 octombrie 2022
250 27/10/2022 privind acordarea de sprijin financiar unor unități de cult din județul Neamț aparținând cultelor religioase recunoscute din România Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 250 din 27 octombrie 2022
251 10/11/2022 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici revizuiți pentru obiectivul de investiții „Construire sediu nou pentru Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț, județul Neamț”, cu funcțiuni și tehnologii inovative pentru protejarea climei și digitalizare Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 251 din 10 noiembrie 2022
252 10/11/2022 pentru atestarea unor bunuri ca aparținând domeniului public al Județului Neamț, respectiv completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Neamț (secțiunea I – Bunuri imobile) Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 252 din 10 noiembrie 2022
253 10/11/2022 privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită, pe perioadă determinată, a unor spații aflate în proprietatea Județului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 253 din 10 noiembrie 2022
254 10/11/2022 privind acordarea unor mandate speciale referitoare la serviciile de salubrizare din Zona 2 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 254 din 10 noiembrie 2022
255 10/11/2022 privind acordarea unor mandate speciale referitoare la serviciile de salubrizare din Zona 3 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 255 din 10 noiembrie 2022
256 10/11/2022 privind acordarea unor mandate speciale referitoare la serviciile de salubrizare din Zona 4 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 256 din 10 noiembrie 2022
257 10/11/2022 privind schimbarea denumirii Muzeului de Artă Eneolitică Cucuteni Piatra-Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 257 din 10 noiembrie 2022
258 28/11/2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare aferent serviciului social cu cazare Centrul Maternal din cadrul Complexului de Servicii „Elena Doamna” Piatra Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 258 din 28 noiembrie 2022
259 28/11/2022 privind aprobarea solicitării de transmitere a unui imobil (teren) din proprietatea Orașului Bicaz în proprietatea Județului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 259 din 28 noiembrie 2022
260 28/11/2022 privind aprobarea prelungirii termenului de transmitere în folosință gratuită a unor spații aflate în proprietatea Judeţului Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 260 din 28 noiembrie 2022
261 28/11/2022 privind luarea unor măsuri în legătură cu proiectul „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Unitate Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ” Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 261 din 28 noiembrie 2022
262 28/11/2022 privind modificarea statului de funcții al Teatrului Tineretului Piatra-Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 262 din 28 noiembrie 2022
263 28/11/2022 privind modificarea statului de funcţii al Direcției Județene de Evidența Persoanelor Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 263 din 28 noiembrie 2022
264 28/11/2022 privind modificarea statului de funcții al Bibliotecii Judeţene „G.T.Kirileanu” Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 264 din 28 noiembrie 2022
265 28/11/2022 privind modificarea statului de funcţii al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Nicolae” Roman Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 265 din 28 noiembrie 2022
266 28/11/2022 pentru aprobarea documentației tehnico-economice a unui obiectiv de investiții Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 266 din 28 noiembrie 2022
267 28/11/2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.83/2016 privind aprobarea unor măsuri pentru utilizarea zonei de siguranță a drumurilor județene Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 267 din 28 noiembrie 2022
268 28/11/2022 privind acordarea unor mandate speciale Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 268 din 28 noiembrie 2022
269 28/11/2022 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.172/2022 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 269 din 28 noiembrie 2022
270 28/11/2022 privind aprobarea schimbării parțiale a destinației unei construcții aparținând domeniului public al Județului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 270 din 28 noiembrie 2022
271 28/11/2022 privind luarea unor măsuri în vederea implementării unor proiecte de interes județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 271 din 28 noiembrie 2022
272 28/11/2022 privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice ale unor obiective de investiții Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 272 din 28 noiembrie 2022
273 28/11/2022 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 273 din 28 noiembrie 2022
274 28/11/2022 privind aprobarea unui proiect de interes județean și a cheltuielilor legate de acesta Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 274 din 28 noiembrie 2022
275 28/11/2022 privind aprobarea suplimentării pentru județul Neamț, a numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile aparținând cultelor religioase recunoscute din România Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 275 din 28 noiembrie 2022
276 28/11/2022 privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 276 din 28 noiembrie 2022
277 28/11/2022 privind aprobarea cuantumului și numărului burselor ce se acordă elevilor din învățământul special pentru anul școlar 2022-2023 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 277 din 28 noiembrie 2022
278 28/11/2022 privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 278 din 28 noiembrie 2022
279 28/11/2022 privind luarea unor măsuri pentru asigurarea transportului public rutier de persoane prin curse regulate în județul Neamț, pentru perioada 2023-2031 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 279 din 28 noiembrie 2022
280 28/11/2022 privind unele măsuri pentru proiectul de interes județean „Reabilitare și modernizare Ambulatoriu Integrat de Specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț” Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 280 din 28 noiembrie 2022
281 28/11/2022 pentru luarea unor măsuri privind implementarea proiectului „Educația=Cheia Succesului!” Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 281 din 28 noiembrie 2022
282 28/11/2022 privind repartizarea unei sume din cota de 6% din impozitul pe venit, reprezentând Fondul la dispoziția Consiliului Județean Neamț pe anul 2022 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 282 din 28 noiembrie 2022
283 28/11/2022 privind rectificarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2022 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 283 din 28 noiembrie 2022
284 08/12/2022 privind aprobarea devizului general actualizat (faza Studiu de fezabilitate revizuit), a Notei de fundamentare privind achiziția de echipamente și aparatură medicală, a proiectului de interes județean și a cheltuielilor legate de proiect, pentru obiectivul de investiții „Construire sediu nou pentru Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, județul Neamț”, cu funcțiuni și tehnologii inovative pentru protejarea climei și digitalizare Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 284 din 08 decembrie 2022
285 08/12/2022 privind aprobarea unei asocieri cu Direcția Județeană de Sport Neamț în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 285 din 08 decembrie 2022
286 08/12/2022 pentru aprobarea asocierii cu Inspectoratul Școlar Județean Neamț în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 286 din 08 decembrie 2022
287 08/12/2022 privind rectificarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2022 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 287 din 08 decembrie 2022
288 08/12/2022 privind modificarea organigramei și a statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 288 din 08 decembrie 2022
289 08/12/2022 privind aprobarea unui Acord de Asociere pentru organizarea evenimentului „Festivalul Obiceiurilor și Tradițiilor de Anul Nou” – ediția a X-a Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 289 din 08 decembrie 2022
290 08/12/2022 privind repartizarea unei sume din cota de 6% din impozitul pe venit, reprezentând Fondul la dispoziția Consiliului Județean Neamț pe anul 2022 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 290 din 08 decembrie 2022
291 19/12/2022 privind aprobarea cofinanţării proiectului „Digitalizarea infrastructurii de apă a Companiei Județene APA SERV S.A. Neamț prin achiziționarea de echipamente și software pentru eficientizarea managementului sistemului de alimentare cu apă Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 291 din 19 decembrie 2022
292 21/12/2022 privind stabilirea preţului mediu/tonă de masă verde obţinută de pe pajişti permanente, valabil pe anul 2023 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 292 din 21 decembrie 2022
293 21/12/2022 privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, necesare evaluării în lei a arendei achitate în natură, valabile pentru anul 2023 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 293 din 21 decembrie 2022
294 21/12/2022 privind aprobarea Strategiei județene de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2022-2031 și a Planului operațional pentru implementarea strategiei Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 294 din 21 decembrie 2022
295 21/12/2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare aferent serviciului social cu cazare – Apartamentul de tip familial nr.38 din cadrul Complexului de servicii „Familia Mea” Roman Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 295 din 21 decembrie 2022
296 21/12/2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și luarea unor măsuri pentru implementarea proiectului „Un Nou Start- Locuința protejată Mesteacăn, Locuința protejată Arinul, Locuința protejată Floare de colț și Centru de zi pentru persoane cu dizabilități Dobreni” Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 296 din 21 decembrie 2022
297 21/12/2022 privind aprobarea solicitării de constituire a unui drept de folosință gratuită, în favoarea Județului Neamț, pe perioadă determinată, în ceea ce privește un imobil – teren, necesar realizării unui proiect de interes public județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 297 din 21 decembrie 2022
298 21/12/2022 privind luarea unor măsuri referitoare la un bun imobil (teren) aflat în patrimoniul public al Județului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 298 din 21 decembrie 2022
299 21/12/2022 privind aprobarea unui acord de asociere cu Comuna Agapia pentru finanțarea în comun a unei activități de interes public județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 299 din 21 decembrie 2022
300 21/12/2022 privind aprobarea suplimentării pentru județul Neamț, a numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile aparținând cultelor religioase recunoscute din România Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 300 din 21 decembrie 2022
301 21/12/2022 privind aprobarea rețelei școlare de învăţământ special din județul Neamț pentru anul școlar 2023-2024 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 301 din 21 decembrie 2022
302 21/12/2022 privind aprobarea concediului de odihnă suplimentar pentru salariații Complexului Rezidențial de Servicii Sociale Războieni Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 302 din 21 decembrie 2022
303 21/12/2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.170/14.07.2022 privind declanșarea procedurii de expropriere a unor terenuri necesare realizării unei investiții de interes public județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 303 din 21 decembrie 2022
304 21/12/2022 privind aprobarea execuţiei bugetare la data de 08 decembrie 2022 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 304 din 21 decembrie 2022
305 21/12/2022 privind modificarea statului de funcţii al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Nicolae” Roman Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 305 din 21 decembrie 2022
306 21/12/2022 privind emiterea acordului de dizolvare a Asociației „Rețeaua Destinațiilor Europene de Excelență” – Rețeaua EDEN Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 306 din 21 decembrie 2022
307 21/12/2022 privind aprobarea devizelor generale actualizate pentru unele obiective de investiții de interes public județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 307 din 21 decembrie 2022
308 21/12/2022 privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice pentru unele obiective de investiții de interes județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 308 din 21 decembrie 2022
309 21/12/2022 privind modificarea unor hotărâri ale Consiliului Județean Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 309 din 21 decembrie 2022
310 21/12/2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru eliberarea albiei râului Siret aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Pod pe DJ 207A, km.6+591, peste râul Siret” Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 310 din 21 decembrie 2022
311 21/12/2022 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Sistem control acces, securitate și supraveghere video” pentru Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 311 din 21 decembrie 2022
312 21/12/2022 privind scoaterea din funcțiune, casarea și demolarea unor bunuri ce aparțin domeniului privat al Județului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 312 din 21 decembrie 2022
313 21/12/2022 pentru modificarea acordului de asociere încheiat cu Inspectoratul Școlar Județean Neamț în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 313 din 21 decembrie 2022
314 21/12/2022 privind rectificarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2022 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 314 din 21 decembrie 2022
315 21/12/2022 privind acordarea de sprijin financiar unor unități de cult din județul Neamț aparținând cultelor religioase recunoscute din România Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 315 din 21 decembrie 2022
316 21/12/2022 privind constatarea încetării mandatului de vicepreședinte al Consiliului Județean Neamț al doamnei Mădălina-Veronica CIUBOTARU Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 316 din 21 decembrie 2022
317 21/12/2022 pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Comisiei de Orientare Şcolară şi Profesională Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 317 din 21 decembrie 2022
318 21/12/2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 115/2007 privind aprobarea actului constitutiv şi a statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „EURONEST” Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 318 din 21 decembrie 2022
319 21/12/2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 146/2012 privind înfiinţarea Echipei Intersectoriale Locale Neamţ în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie şi a violenţei asupra copilului Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 319 din 21 decembrie 2022
320 21/12/2022 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității din cadrul unităţilor de învăţământ special din judeţul Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 320 din 21 decembrie 2022
321 21/12/2022 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliilor de Administraţie ale unităţilor de învăţământ special din judeţul Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 321 din 21 decembrie 2022
322 21/12/2022 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Neamț în cadrul Comisiei Județene privind Incluziunea Socială Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 322 din 21 decembrie 2022
323 21/12/2022 privind desemnarea unor reprezentanți în cadrul Consiliilor de Administrație ale Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț și Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 323 din 21 decembrie 2022
324 21/12/2022 privind alegerea unui vicepreședinte al Consiliului Judeţean Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 324 din 21 decembrie 2022
325 21/12/2022 privind desemnarea și validarea unei persoane ca membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 325 din 21 decembrie 2022
326 21/12/2022 pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Adunării Generale a ASOCIAȚIEI CLUSTER „PRODUS ÎN NEAMȚ” Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 326 din 21 decembrie 2022
Nr. Dată Titlu Conținut Anexe