Începând cu data de 27.03.2020, în conformitate cu dispozițiile adresei comune MAI/MLPDA nr. 10752/47162/2020, actul administrativ, precum și anexele acestuia constituie un tot unitar și se va regăsi în tabel la coloana Conținut

Monitorul Oficial Local - Hotărâri ale Consiliului Județean 2021

Nr. Dată Titlu Conținut Anexe
1 08/01/2021 pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr.192/2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 1 din 8 ianuarie 2021 -
2 08/01/2021 privind utilizarea unor sume din excedentul anual al bugetului Judeţului Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 2 din 8 ianuarie 2021 -
3 19/01/2021 privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est în vederea finanțării serviciilor de proiectare pentru două proiecte de interes public județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 3 din 19 ianuarie 2021 -
4 28/01/2021 privind completarea inventarului domeniului public al Județului Neamț cu un bun imobil-teren, precum și darea în administrare a acestuia Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 4 din 28 ianuarie 2021 -
5 28/01/2021 privind emiterea acordului pentru închirierea unui bun din domeniul public al Județului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 5 din 28 ianuarie 2021 -
6 28/01/2021 privind modificarea statului de funcţii al Teatrului Tineretului Piatra-Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 6 din 28 ianuarie 2021 -
7 28/01/2021 privind modificarea statului de funcții al Complexului Muzeal Național Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 7 din 28 ianuarie 2021 -
8 28/01/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Bibliotecii Judeţene ”G.T. Kirileanu” Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 8 din 28 ianuarie 2021 -
9 28/01/2021 privind modificarea statului de funcţii al Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 9 din 28 ianuarie 2021 -
10 28/01/2021 privind modificarea statului de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 10 din 28 ianuarie 2021 -
11 28/01/2021 privind predarea din administrarea Consiliului Județean Neamț în administrarea Consiliului Local al Orașului Roznov a unor tronsoane de drumuri Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 11 din 28 ianuarie 2021 -
12 28/01/2021 pentru aprobarea documentației tehnico-economice (D.A.L.I.+S.F.) aferentă obiectivului de investiții de interes public județean „Protecție împotriva infiltrațiilor de apă în ziduri și spații muzeale la Cetatea Neamț” Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 12 din 28 ianuarie 2021 -
13 28/01/2021 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Gâdinți pentru anul 2021 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 13 din 28 ianuarie 2021 -
14 28/01/2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.141/2020 privind acordarea unui mandat special Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 14 din 28 ianuarie 2021 -
15 28/01/2021 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Municipiului Piatra-Neamț pentru anul 2021 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 15 din 28 ianuarie 2021 -
16 28/01/2021 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Hangu pentru anul 2021 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 16 din 28 ianuarie 2021 -
17 28/01/2021 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Grumăzești pentru anul 2021 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 17 din 28 ianuarie 2021 -
18 28/01/2021 privind aprobarea listei produselor care vor fi distribuite în cadrul Programului pentru școli al României și a măsurilor educative aferente, pentru anul școlar 2020-2021, semestrul al II-lea Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 18 din 28 ianuarie 2021 -
19 28/01/2021 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Sagna pentru anul 2021 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 19 din 28 ianuarie 2021 -
20 28/01/2021 privind aprobarea unui acord de asociere cu Orașul Roznov pentru finanțarea în comun a unei activități de interes public județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 20 din 28 ianuarie 2021 -
21 28/01/2021 privind aprobarea unui acord de asociere cu Comuna Ceahlău în vederea asigurării unor servicii medicale și sociale Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 21 din 28 ianuarie 2021 -
22 10/02/2021 privind luarea unor măsuri pentru implementarea proiectului „ACCES la diversitate-Locuința protejată Plăieșu, Locuința protejată Zvorănești, Locuința protejată Blebea, Locuința protejată Tei și Centrul de zi Timișești” Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 22 din 10 februarie 2021 -
23 10/02/2021 privind luarea unor măsuri pentru implementarea proiectului „Mobilitate fără bariere- Locuința protejată Dolia, Locuința protejată Nemțișor, Locuința protejată Stânca și Centrul de zi Pipirig” Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 23 din 10 februarie 2021 -
24 10/02/2021 privind luarea unor măsuri pentru implementarea proiectului „O nouă șansă- Locuința protejată Cireșul, Locuința protejată Paltin și Centru de zi pentru persoane cu dizabilități Săbăoani” Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 24 din 10 februarie 2021 -
25 10/02/2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 168/2018 privind aprobarea participării în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public- autobuze electrice” Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 25 din 10 februarie 2021 -
26 10/02/2021 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul comisiei de concurs pentru ocuparea funcției de director general adjunct al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 26 din 10 februarie 2021 -
27 17/02/2021 privind alegerea vicepreşedinților Consiliului Judeţean Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 27 din 17 februarie 2021 -
28 25/02/2021 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Pângărați pentru anul 2021 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 28 din 25 februarie 2021 -
29 25/02/2021 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Săbăoani pentru anul 2021 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 29 din 25 februarie 2021 -
30 25/02/2021 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Tămășeni pentru anul 2021 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 30 din 25 februarie 2021 -
31 25/02/2021 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Orașului Târgu-Neamț pentru anul 2021 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 31 din 25 februarie 2021 -
32 25/02/2021 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Horia pentru anul 2021 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 32 din 25 februarie 2021 -
33 25/02/2021 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Cordun pentru anul 2021 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 33 din 25 februarie 2021 -
34 25/02/2021 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Municipiului Roman pentru anul 2021 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 34 din 25 februarie 2021 -
35 25/02/2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.222/2020 privind emiterea acordului de apartamentare a unui bun imobil Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 35 din 25 februarie 2021 -
36 25/02/2021 pentru darea în administrare a unor bunuri imobile aflate în proprietatea Județului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 36 din 25 februarie 2021 -
37 25/02/2021 privind acordarea unor stimulente financiare lunare la nivelul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 37 din 25 februarie 2021 -
38 25/02/2021 privind aprobarea unui acord de asociere cu Comuna Agapia pentru finanțarea în comun a unei activități de interes public județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 38 din 25 februarie 2021 -
39 17/03/2021 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Cătălin CHIȚEI Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 39 din 17 martie 2021
40 17/03/2021 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Florin ZAHARIA Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 40 din 17 martie 2021
41 17/03/2021 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Ioan MERARU Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 41 din 17 martie 2021
42 17/03/2021 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ în Consiliul de Administraţie al Școlii Profesionale Speciale Ştefan cel Mare Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 42 din 17 martie 2021
43 17/03/2021 pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Adunării generale a Asociaţiei „Grupul de Acţiune Locală Ceahlău” Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 43 din 17 martie 2021
44 17/03/2021 privind aprobarea participării Județului Neamț, în calitate de membru fondator, la înființarea ASOCIAȚIEI CLUSTER „PRODUS ÎN NEAMȚ” Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 44 din 17 martie 2021
45 17/03/2021 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ în componenţa Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 45 din 17 martie 2021
46 17/03/2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Neamț în comisia de concurs/examen, respectiv în comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de director medical și director de îngrijiri al Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 46 din 17 martie 2021
47 17/03/2021 pentru desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Neamț în Comitetul de organizare a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 47 din 17 martie 2021
48 17/03/2021 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Grințieș pentru anul 2021 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 48 din 17 martie 2021
49 17/03/2021 privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită, pe perioadă determinată, a unor imobile aflate în proprietatea publică a Județului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 49 din 17 martie 2021
50 17/03/2021 privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 50 din 17 martie 2021
51 17/03/2021 privind aprobarea temelor de proiectare aferente unor obiective de investiții de interes județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 51 din 17 martie 2021
52 17/03/2021 privind aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public și privat al Judeţului Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 52 din 17 martie 2021
53 17/03/2021 privind luarea unor măsuri în vederea participării Județului Neamț în proiectul „ACASĂ- Alături de Copii prin Acțiuni de Sprijin Avansat!” Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 53 din 17 martie 2021
54 17/03/2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Neamț în cadrul Comisiei județene în domeniul egalității de șanse Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 54 din 17 martie 2021
55 17/03/2021 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social din județul Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 55 din 17 martie 2021
56 17/03/2021 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliului de Administrație al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Nicolae” Roman Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 56 din 17 martie 2021
57 17/03/2021 privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Companiei Județene APA SERV S.A. Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 57 din 17 martie 2021
58 17/03/2021 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul consiliilor de administraţie ale instituţiilor publice de cultură de interes judeţean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 58 din 17 martie 2021
59 17/03/2021 privind unele măsuri de organizare a comisiilor de examinare pentru ocuparea unor funcţii de şef de secţie şi şef de laborator din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 59 din 17 martie 2021
60 31/03/2021 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, estimări pentru anii 2022-2024 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 60 din 31 martie 2021 -
61 31/03/2021 privind avizarea comisiei de concurs/examen, respectiv a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de director medical și director de îngrijiri al Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 61 din 31 martie 2021 -
62 31/03/2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.44/2021 privind aprobarea participării Județului Neamț, în calitate de membru fondator, la înființarea ASOCIAȚIEI CLUSTER „PRODUS ÎN NEAMȚ” Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 62 din 31 martie 2021 -
63 31/03/2021 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Pipirig pentru anul 2021 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 63 din 31 martie 2021 -
64 31/03/2021 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Vânători-Neamț pentru anul 2021 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 64 din 31 martie 2021 -
65 31/03/2021 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 65 din 31 martie 2021 -
66 31/03/2021 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public SALVAMONT Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 66 din 31 martie 2021 -
67 31/03/2021 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Administrare a Parcului Național Ceahlău Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 67 din 31 martie 2021 -
68 31/03/2021 privind modificarea statului de funcții al Bibliotecii Judeţene „G.T.Kirileanu” Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 68 din 31 martie 2021 -
69 31/03/2021 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Centrului pentru Cultură şi Arte ”Carmen Saeculare” Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 69 din 31 martie 2021 -
70 31/03/2021 privind unele măsuri referitoare la organizarea și funcționarea Complexului Muzeal Național Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 70 din 31 martie 2021 -
71 31/03/2021 privind acordarea unor mandate speciale Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 71 din 31 martie 2021 -
72 31/03/2021 privind emiterea acordului de realizare a unor lucrări Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 72 din 31 martie 2021 -
73 22/04/2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr.192/2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 73 din 22 aprilie 2021 -
74 22/04/2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.221/2020 privind alegerea comisiei de numărare a voturilor Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 74 din 22 aprilie 2021 -
75 22/04/2021 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Farcașa pentru anul 2021 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 75 din 22 aprilie 2021 -
76 22/04/2021 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Orașului Bicaz pentru anul 2021 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 76 din 22 aprilie 2021 -
77 22/04/2021 pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.103/2020 privind stabilirea taxelor, tarifelor şi amenzilor din competenţa de aprobare a Consiliului Judeţean Neamţ, pentru anul fiscal 2021 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 77 din 22 aprilie 2021 -
78 22/04/2021 privind stabilirea taxelor, tarifelor şi amenzilor din competenţa de aprobare a Consiliului Judeţean Neamţ, pentru anul fiscal 2022 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 78 din 22 aprilie 2021 -
79 22/04/2021 privind modificarea tarifelor vizând activitatea de eliminare a deșeurilor la Depozitul județean de deșeuri nepericuloase Girov Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 79 din 22 aprilie 2021 -
80 22/04/2021 privind aprobarea valorii și plății cotizației/contribuției financiare datorată de Județul Neamț în calitate de membru al unor asociații de dezvoltare intercomunitară sau altor organizații neguvernamentale, precum și pentru Fondul de Dezvoltare Regională Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 80 din 22 aprilie 2021 -
81 22/04/2021 privind acordarea unui ajutor individual de minimis în favoarea Companiei Județene APA SERV S.A. Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 81 din 22 aprilie 2021 -
82 22/04/2021 privind aprobarea temelor de proiectare aferente unor obiective de investiții de interes județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 82 din 22 aprilie 2021 -
83 22/04/2021 privind rectificarea unor hotărâri ale Consiliului Județean Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 83 din 22 aprilie 2021 -
84 22/04/2021 privind modificarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 84 din 22 aprilie 2021 -
85 22/04/2021 privind luarea unor măsuri referitoare la unele mijloace fixe aflate în administrarea Companiei Județene APASERV S.A. Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 85 din 22 aprilie 2021 -
86 22/04/2021 privind dezmembrarea unui imobil (teren) ce aparține domeniului public al Județului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 86 din 22 aprilie 2021 -
87 22/04/2021 privind luarea unor măsuri referitoare la unele mijloace fixe aflate în proprietatea privată a Județului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 87 din 22 aprilie 2021 -
88 22/04/2021 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Teatrului Tineretului Piatra-Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 88 din 22 aprilie 2021 -
89 22/04/2021 privind aprobarea costului anual de întreținere pentru copilul aflat în situații speciale, pentru anul 2021 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 89 din 22 aprilie 2021 -
90 22/04/2021 privind aprobarea costului anual de întreținere pentru adultul aflat în situații speciale și a costului mediu lunar pentru contractarea de servicii sociale, pentru anul 2021 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 90 din 22 aprilie 2021 -
91 22/04/2021 privind aprobarea execuţiei bugetare la data de 31 martie 2021 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 91 din 22 aprilie 2021 -
92 22/04/2021 pentru aprobarea documentației tehnico-economice pentru un obiectiv de investiții de interes public județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 92 din 22 aprilie 2021 -
93 22/04/2021 privind dezmembrarea unui imobil (teren cu construcții aferente) ce aparține domeniului public al Județului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 93 din 22 aprilie 2021 -
94 22/04/2021 privind aprobarea unei activităţi finanţată integral din venituri proprii la nivelul Centrului de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Păstrăveni Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 94 din 22 aprilie 2021 -
95 22/04/2021 privind aprobarea încheierii unui acord de colaborare pentru realizarea proiectului „Drum expres Bacău – Piatra Neamț” Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 95 din 22 aprilie 2021 -
96 22/04/2021 privind aprobarea unei asocieri în vederea realizării unui proiect de interes public județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 96 din 22 aprilie 2021 -
97 22/04/2021 privind aprobarea bugetului Județului Neamț pe anul 2021 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 97 din 22 aprilie 2021 -
98 24/05/2021 privind aprobarea unui Acord de Parteneriat în scopul obținerii finanțării și implementării unui proiect de interes public județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 98 din 24 mai 2021 -
99 24/05/2021 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Dragomirești pentru anul 2021 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 99 din 24 mai 2021 -
100 24/05/2021 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Doljești pentru anul 2021 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 100 din 24 mai 2021 -
101 24/05/2021 privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 101 din 24 mai 2021 -
102 24/05/2021 privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 102 din 24 mai 2021 -
103 24/05/2021 privind aprobarea Scrisorii de așteptări privind activitatea și rezultatele Consiliului de Administrație și ale Directorului Companiei Județene APA SERV S.A. Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 103 din 24 mai 2021 -
104 24/05/2021 privind avizarea Profilului Consiliului de Administrație și a Profilului Candidatului pentru desemnarea în Consiliul de Administrație al Companiei Județene APA SERV S.A. Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 104 din 24 mai 2021 -
105 24/05/2021 privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar și a situațiilor financiare pe anul 2020 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 105 din 24 mai 2021 -
106 24/05/2021 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Crăcăoani pentru anul 2021 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 106 din 24 mai 2021 -
107 24/05/2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.59/2021 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 107 din 24 mai 2021 -
108 24/05/2021 privind desemnarea unor consilieri judeţeni ca membri ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 108 din 24 mai 2021 -
109 24/05/2021 privind desemnarea unui reprezentant al asiguraților din partea Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Adunării Reprezentanților Casei Naționale de Asigurări de Sănătate Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 109 din 24 mai 2021 -
110 24/05/2021 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliului de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 110 din 24 mai 2021 -
111 24/05/2021 pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.58/2021 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul consiliilor de administraţie ale instituţiilor publice de cultură de interes judeţean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 111 din 24 mai 2021 -
112 24/05/2021 privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății Comerciale Troleibuzul S.A. Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 112 din 24 mai 2021 -
113 02/06/2021 privind aprobarea temei de proiectare a obiectivului de investiții de interes județean „Realizarea construcției necesară administrării ariei naturale protejate pentru proiectul „Îmbunătățirea stării de conservare a habitatelor de interes comunitar din Parcul Național Ceahlău prin implementarea de măsuri adecvate”” Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 113 din 02 iunie 2021 -
114 02/06/2021 privind luarea unor măsuri referitoare la unele mijloace fixe aflate în administrarea Companiei Județene APASERV S.A Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 114 din 02 iunie 2021 -
115 02/06/2021 privind predarea din administrarea Consiliului Județean Neamț în administrarea Consiliului Local al Comunei Cordun a unui tronson de drum județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 115 din 02 iunie 2021 -
116 02/06/2021 privind aprobarea unei asocieri cu Federația Ecvestră Română în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 116 din 02 iunie 2021 -
117 02/06/2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.59/2021 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 117 din 02 iunie 2021 -
118 02/06/2021 pentru luarea unor măsuri în vederea participării Județului Neamț într-un proiect de interes județean privind înființarea Centrului de intervenție pentru victimele violenței sexuale Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 118 din 02 iunie 2021 -
119 02/06/2021 privind aprobarea unui acord de asociere pentru realizarea obiectivului „AMENAJARE LIFT EXTERIOR”, corp C32, Secția Boli Infecțioase a Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 119 din 02 iunie 2021 -
120 02/06/2021 privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 120 din 02 iunie 2021 -
121 02/06/2021 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne/externe în valoare de 100.000.000 lei Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 121 din 02 iunie 2021 -
122 02/06/2021 privind luarea unor măsuri în vederea participării Județului Neamț în proiectul „Educația-Cheia Succesului!” Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 122 din 02 iunie 2021 -
123 14/06/2021 privind predarea din administrarea Consiliului Județean Neamț în administrarea Consiliului Local al Municipiului Roman a unui tronson de drum Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 123 din 14 iunie 2021 -
124 14/06/2021 pentru emiterea acordului privind partajarea unui bun imobil aflat în coproprietatea Județului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 124 din 14 iunie 2021 -
125 14/06/2021 privind constituirea unei comisii speciale Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 125 din 14 iunie 2021 -
126 14/06/2021 pentru atestarea unor bunuri imobile ca aparținând domeniului public al Județului Neamț și includerea acestora în Inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 126 din 14 iunie 2021 -
127 14/06/2021 privind aprobarea participării Consiliului Județean Neamț la evenimentul „Ziua Internațională a Iei”, la Roma Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 127 din 14 iunie 2021 -
128 14/06/2021 privind luarea unor măsuri referitoare la unele mijloace fixe aflate în administrarea Companiei Județene APASERV S.A Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 128 din 14 iunie 2021 -
129 14/06/2021 privind rectificarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2021 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 129 din 14 iunie 2021 -
130 30/06/2021 privind aprobarea „Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor Neamț 2019-2025” Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 130 din 30 iunie 2021 -
131 30/06/2021 privind validarea rezultatelor concursurilor/examenelor pentru ocuparea unor funcţii de şef de secţie și șef de laborator din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 131 din 30 iunie 2021 -
132 30/06/2021 privind luarea unor măsuri pentru întreținerea și repararea drumurilor județene Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 132 din 30 iunie 2021 -
133 30/06/2021 privind rectificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.77/2021 pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.103/2020 privind stabilirea taxelor, tarifelor şi amenzilor din competenţa de aprobare a Consiliului Judeţean Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 133 din 30 iunie 2021 -
134 30/06/2021 privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 134 din 30 iunie 2021 -
135 30/06/2021 privind actualizarea Monografiei economico-militare a judeţului Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 135 din 30 iunie 2021 DOCUMENT CLASIFICAT
136 29/07/2021 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Dochia pentru anul 2021 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 136 din 29 iulie 2021 -
137 29/07/2021 privind completarea unei convenții de asociere Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 137 din 29 iulie 2021 -
138 29/07/2021 privind modificarea statului de funcţii al Teatrului Tineretului Piatra-Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 138 din 29 iulie 2021 -
139 29/07/2021 privind modificarea statului de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 139 din 29 iulie 2021 -
140 29/07/2021 privind modificarea statului de funcţii al Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 140 din 29 iulie 2021 -
141 29/07/2021 privind validarea rezultatului examenului pentru ocuparea funcției de şef Laborator Analize Medicale din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 141 din 29 iulie 2021 -
142 29/07/2021 privind aprobarea temei de proiectare aferentă unui obiectiv de investiții de interes județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 142 din 29 iulie 2021 -
143 29/07/2021 privind aprobarea „Master Planului de Turism al Județului Neamț 2020-2030” Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 143 din 29 iulie 2021 -
144 29/07/2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 al Societății Comerciale „Drupo Neamț” S.A. Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 144 din 29 iulie 2021 -
145 29/07/2021 privind acordarea unui mandat special Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 145 din 29 iulie 2021 -
146 29/07/2021 privind aprobarea execuţiei bugetare la data de 30 iunie 2021 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 146 din 29 iulie 2021 -
147 29/07/2021 privind aprobarea valorii și plății cotizației anuale datorată de Județul Neamț în calitate de membru al ASOCIAȚIEI CLUSTER „PRODUS ÎN NEAMȚ” Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 147 din 29 iulie 2021 -
148 29/07/2021 privind luarea unor măsuri în legătură cu Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „URBTRANS” nr.8/3918/13.09.2016 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 148 din 29 iulie 2021 -
149 29/07/2021 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 149 din 29 iulie 2021 -
150 29/07/2021 privind avizarea Profilului Consiliului de Administrație și a Profilului Candidatului pentru desemnarea în Consiliul de Administrație al Societății Comerciale Troleibuzul S.A. Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 150 din 29 iulie 2021 -
151 29/07/2021 privind acordarea unui mandat special reprezentanților Județului Neamț în cadrul Adunării Generale a Asociaților a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „EURONEST” Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 151 din 29 iulie 2021 -
152 29/07/2021 privind aprobarea temei de proiectare aferentă unui obiectiv de investiții Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 152 din 29 iulie 2021 -
153 29/07/2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr.119/2021 privind aprobarea unui acord de asociere pentru realizarea obiectivului „AMENAJARE LIFT EXTERIOR”, corp C32, Secția Boli Infecțioase a Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 153 din 29 iulie 2021 -
154 29/07/2021 privind rectificarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2021 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 154 din 29 iulie 2021 -
155 31/08/2021 privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț administrate și finanțate din bugetul Județului Neamț pentru anul 2021 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 155 din 31 august 2021 -
156 31/08/2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.15/2020 privind aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare aferente serviciilor sociale destinate copiilor din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 156 din 31 august 2021 -
157 31/08/2021 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Bira pentru anul 2021 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 157 din 31 august 2021 -
158 31/08/2021 pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.173/2020 privind reorganizarea Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 158 din 31 august 2021 -
159 31/08/2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.36/2018 privind atribuirea și încheierea contractului ”Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMȚ” din Zona 2, județul Neamț” Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 159 din 31 august 2021 -
160 31/08/2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.3/2017 privind atribuirea și încheierea contractului ”Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMȚ” din Zona 3, județul Neamț” Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 160 din 31 august 2021 -
161 31/08/2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.265/2016 privind atribuirea și încheierea contractului ”Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMȚ” din Zona 4, județul Neamț” Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 161 din 31 august 2021 -
162 31/08/2021 privind aprobarea suplimentării pentru județul Neamț, a numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile aparținând cultelor religioase recunoscute din România Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 162 din 31 august 2021 -
163 31/08/2021 privind aprobarea temei de proiectare aferentă unui obiectiv de investiții de interes județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 163 din 31 august 2021 -
164 31/08/2021 privind luarea unor măsuri pentru implementarea proiectului „DAR- Dăruim acces la reabilitare-Locuința protejată Neagra, Locuința protejată Stejarul, Locuința protejată Floarea, Locuința protejată Ticoș și Centrul de zi Tașca” Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 164 din 31 august 2021 Anexele pot fi studiate în cadrul Serviciului Gestionarea Documentelor, Evidența Lucrărilor Consiliului Județean și Publicarea Monitorului Oficial Local
165 31/08/2021 privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 165 din 31 august 2021 -
166 31/08/2021 privind modificarea statului de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 166 din 31 august 2021 -
167 31/08/2021 privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 167 din 31 august 2021 -
168 31/08/2021 privind aprobarea Scrisorii de așteptări privind activitatea și rezultatele Consiliului de Administrație și ale Directorului Societății Comerciale „TROLEIBUZUL” S.A. Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 168 din 31 august 2021 -
169 31/08/2021 pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.103/2020 privind stabilirea taxelor, tarifelor şi amenzilor din competenţa de aprobare a Consiliului Judeţean Neamţ, pentru anul fiscal 2021 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 169 din 31 august 2021 -
170 31/08/2021 privind aprobarea unui Acord de Asociere pentru organizarea evenimentului „TÂRGUL PRODUS ÎN NEAMȚ”, în perioada 1-3 octombrie 2021 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 170 din 31 august 2021 -
171 31/08/2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.300/2016 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat pentru realizarea proiectului de interes regional „Șansa la educație, viitor asigurat”(SEVA) Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 171 din 31 august 2021 -
172 31/08/2021 privind încheierea unui Acord-cadru de Cooperare între Județul Neamț și Asociația Nord pentru Integrare și Cooperare (A.N.C.I.) Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 172 din 31 august 2021 -
173 31/08/2021 privind aprobarea procesului-verbal de constatare a neîndeplinirii unei investiții de interes public județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 173 din 31 august 2021 -
174 31/08/2021 privind aprobarea temei de proiectare „Modernizare stație epurare” Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 174 din 31 august 2021 -
175 31/08/2021 privind modificarea statului de funcții al Bibliotecii Judeţene „G.T.Kirileanu” Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 175 din 31 august 2021 -
176 03/09/2021 pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.206/2020 privind încheierea unui acord de asociere Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 176 din 03 septembrie 2021 -
177 03/09/2021 privind aprobarea listei produselor care vor fi distribuite în cadrul Programului pentru școli al României și a măsurilor educative aferente, pentru anul școlar 2021 - 2022 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 177 din 03 septembrie 2021 -
178 03/09/2021 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 178 din 03 septembrie 2021 -
179 03/09/2021 privind acordarea unui mandat special reprezentanților Județului Neamț în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Județene APA SERV S.A., în vederea exercitării drepturilor de acționar Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 179 din 03 septembrie 2021 -
180 03/09/2021 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Centrului pentru Cultură şi Arte ”Carmen Saeculare” Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 180 din 03 septembrie 2021 -
181 03/09/2021 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 6% din impozitul pe venit, reprezentând Fondul la dispoziția Consiliului Județean Neamț pe anul 2021 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 181 din 03 septembrie 2021 -
182 17/09/2021 privind rectificarea și completarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2021 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 182 din 17 septembrie 2021 -
183 29/09/2021 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.170/2021 privind aprobarea unui Acord de Asociere pentru organizarea evenimentului „TÂRGUL PRODUS ÎN NEAMȚ”, în perioada 1-3 octombrie 2021 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 183 din 29 septembrie 2021 -
184 29/09/2021 privind aprobarea achiziționării unor servicii juridice de către Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 184 din 29 septembrie 2021 -
185 29/09/2021 privind luarea unor măsuri în legătură cu proiectul „Reabilitare termică clădiri din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ” Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 185 din 29 septembrie 2021 -
186 29/09/2021 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Bibliotecii Judeţene ”G.T.Kirileanu” Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 186 din 29 septembrie 2021 -
187 29/09/2021 privind predarea din administrarea Consiliului Județean Neamț în administrarea Consiliului Local al Orașului Târgu-Neamț a unui tronson de drum Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 187 din 29 septembrie 2021 -
188 29/09/2021 privind predarea din administrarea Consiliului Județean Neamț în administrarea Consiliului Local al Comunei Bicazu Ardelean a unui tronson de drum Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 188 din 29 septembrie 2021 -
189 29/09/2021 privind aprobarea temelor de proiectare aferente unor obiective de investiții de interes județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 189 din 29 septembrie 2021 -
190 29/09/2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.21/2021 privind aprobarea unui acord de asociere cu Comuna Ceahlău în vederea asigurării unor servicii medicale și sociale Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 190 din 29 septembrie 2021 -
191 29/09/2021 privind aprobarea unei asocieri cu Federația Română de Dans Sportiv în vederea realizării unor acțiuni de interes public județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 191 din 29 septembrie 2021 -
192 29/09/2021 privind luarea unor măsuri cu privire la numărul de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult la nivelul județului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 192 din 29 septembrie 2021 -
193 29/09/2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 180/24.08.2016 privind aprobarea proiectului Conservarea, protejarea și promovarea Muzeului de Istorie și Arheologie Piatra Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 193 din 29 septembrie 2021 -
194 01/10/2021 privind luarea unor măsuri referitoare la proiectul de interes județean „Reabilitare termică clădire a Spitalului de Psihiatrie Sfântul Nicolae din Roman” Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 194 din 01 octombrie 2021 -
195 01/10/2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru unele obiective de investiții de interes public județean, finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 195 din 01 octombrie 2021 -
196 01/10/2021 privind unele măsuri pentru proiectul de interes județean „Reabilitare și modernizare Ambulatoriu Integrat de Specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț” Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 196 din 01 octombrie 2021 -
197 01/10/2021 privind rectificarea și completarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2021 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 197 din 01 octombrie 2021 -
198 28/10/2021 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Boghicea pentru anul 2021 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 198 din 28 octombrie 2021 -
199 28/10/2021 privind validarea membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 199 din 28 octombrie 2021 -
200 28/10/2021 privind aprobarea documentației de atribuire aferentă contractului „Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare al unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMȚ”, din Zona 1, Județul Neamț” Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 200 din 28 octombrie 2021 -
201 28/10/2021 privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 201 din 28 octombrie 2021 -
202 28/10/2021 privind aprobarea suplimentării numărului de posturi finanțate de la bugetul de stat pentru personalul neclerical aparținând cultelor religioase recunoscute din România Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 202 din 28 octombrie 2021 -
203 28/10/2021 privind neexercitarea dreptului de preempțiune la cumpărarea unui imobil Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 203 din 28 octombrie 2021 -
204 28/10/2021 privind aprobarea cuantumului și numărului burselor ce se acordă elevilor din învățământul special pentru anul școlar 2021-2022 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 204 din 28 octombrie 2021 -
205 28/10/2021 privind modificarea statului de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 205 din 28 octombrie 2021 -
206 28/10/2021 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Neamț în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMȚ” Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 206 din 28 octombrie 2021 -
207 28/10/2021 privind aprobarea execuţiei bugetare la data de 30 septembrie 2021 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 207 din 28 octombrie 2021 -
208 28/10/2021 privind rectificarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2021 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 208 din 28 octombrie 2021 -
209 03/11/2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții Proiect integrat Modernizare, consolidare și reabilitare drumuri și poduri județene, obiective ce asigură conectarea la rețeaua EN-T Județul Neamț în vederea includerii în Programul național de investiții „Anghel Saligny” Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 209 din 03 noiembrie 2021
210 03/11/2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții Suplimentarea debitului de apă potabilă pentru zona Nord-Tg.Neamț (aducțiune Preutești-Tg.Neamț) în vederea includerii în programul național de investiții „Anghel Saligny” Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 210 din 03 noiembrie 2021
211 03/11/2021 pentru completarea Inventarului bunurilor ce aparțin domeniului privat al Județului Neamț, precum și luarea unor măsuri privind bunurile care fac obiectul completării Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 211 din 03 noiembrie 2021
212 03/11/2021 privind aprobarea transmiterii unui imobil-construcție din domeniul public al Județului Neamț în domeniul public al statului Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 212 din 03 noiembrie 2021
213 03/11/2021 privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 213 din 03 noiembrie 2021
214 03/11/2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Neamţ în comisia de evaluare a probei de interviu în cadrul concursului pentru ocuparea funcției de director din unitățile de învățământ special din județul Neamț și al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 214 din 03 noiembrie 2021
215 03/11/2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Neamț în comisia de concurs/examen, respectiv în comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de director financiar-contabil al Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 215 din 03 noiembrie 2021
216 03/11/2021 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliilor de Administraţie ale unităţilor de învăţământ special din judeţul Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 216 din 03 noiembrie 2021
217 16/11/2021 privind aprobarea achiziționării unor servicii juridice de către Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 217 din 16 noiembrie 2021 -
218 16/11/2021 privind luarea unor măsuri în vederea implementării proiectului „ISPAM –Instrumente Standardizate și Proceduri Anti Mită pentru U.A.T. Județul Neamț” Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 218 din 16 noiembrie 2021 -
219 16/11/2021 privind acordarea unui mandat special reprezentanților Județului Neamț în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Comerciale „TROLEIBUZUL” S.A., în vederea exercitării drepturilor de acționar Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 219 din 16 noiembrie 2021 -
220 16/11/2021 privind aprobarea unui Acord de Asociere pentru organizarea evenimentului „Târgul de Crăciun la Neamț”, în perioada 17 decembrie 2021-2 ianuarie 2022 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 220 din 16 noiembrie 2021 -
221 16/11/2021 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.103/2020 privind stabilirea taxelor, tarifelor şi amenzilor din competenţa de aprobare a Consiliului Judeţean Neamţ, pentru anul fiscal 2021 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 221 din 16 noiembrie 2021 -
222 16/11/2021 privind aprobarea solicitării de transmitere a unui imobil (teren) din proprietatea Comunei Girov în proprietatea Județului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 222 din 16 noiembrie 2021 -
223 08/12/2021 privind avizarea comisiei de concurs/examen, respectiv a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de director financiar-contabil al Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 223 din 08 decembrie 2021 -
224 08/12/2021 privind aprobarea Planurilor de restructurare a centrelor rezidențiale destinate persoanelor adulte cu dizabilități din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 224 din 08 decembrie 2021 -
225 08/12/2021 privind aprobarea temei de proiectare aferentă unui obiectiv de investiții de interes județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 225 din 08 decembrie 2021 -
226 08/12/2021 privind dezmembrarea unui imobil ce aparține domeniului public al Județului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 226 din 08 decembrie 2021 -
227 08/12/2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.315/2016 privind încheierea unui acord de colaborare cu UAT Județul Bacău în vederea implementării unui proiect de interes județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 227 din 08 decembrie 2021 -
228 08/12/2021 pentru completarea Inventarului bunurilor ce aparțin domeniului privat al Județului Neamț, precum și luarea unor măsuri privind bunurile care fac obiectul completării Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 228 din 08 decembrie 2021 -
229 08/12/2021 privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.222/2021 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 229 din 08 decembrie 2021 -
230 08/12/2021 privind neexercitarea dreptului de preempțiune la cumpărarea unui imobil Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 230 din 08 decembrie 2021 -
231 14/12/2021 privind aprobarea devizului general actualizat și luarea unor măsuri pentru implementarea proiectului „O Nouă Șansă- Locuința protejată Cireșul, Locuința protejată Paltin și Centru de zi pentru persoane cu dizabilități Săbăoani” Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 231 din 14 decembrie 2021
232 14/12/2021 privind aprobarea devizului general actualizat și luarea unor măsuri pentru implementarea proiectului „Un Nou Start- Locuința protejată Mesteacăn, Locuința protejată Arinul, Locuința protejată Floare de colț și Centru de zi pentru persoane cu dizabilități Dobreni” Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 232 din 14 decembrie 2021
233 14/12/2021 privind aprobarea devizului general actualizat și luarea unor măsuri pentru implementarea proiectului „Mobilitate fără bariere- Locuința protejată Dolia, Locuința protejată Nemțișor, Locuința protejată Stânca și Centrul de zi Pipirig” Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 233 din 14 decembrie 2021
234 14/12/2021 privind luarea unor măsuri referitoare la proiectul de interes județean „Reabilitare și modernizare transport ecologic” Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 234 din 14 decembrie 2021
235 14/12/2021 privind emiterea unui acord în calitate de vecin limitrof Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 235 din 14 decembrie 2021
236 14/12/2021 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.78/2021 privind stabilirea taxelor, tarifelor şi amenzilor din competenţa de aprobare a Consiliului Judeţean Neamţ, pentru anul fiscal 2022 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 236 din 14 decembrie 2021
237 14/12/2021 privind transmiterea în folosință gratuită, pe perioadă determinată, a unor bunuri imobile (terenuri) aparținând patrimoniului public al Județului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 237 din 14 decembrie 2021
238 14/12/2021 privind aprobarea unui Acord de Asociere pentru organizarea evenimentului „Festivalul Obiceiurilor și Tradițiilor de Anul Nou” – ediția a IX-a, în perioada 30 decembrie 2021-2 ianuarie 2022 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 238 din14 decembrie 2021
239 14/12/2021 privind aprobarea rețelei școlare de învăţământ special din județul Neamț pentru anul școlar 2022-2023 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 239 din 14 decembrie 2021
240 14/12/2021 privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 240 din 14 decembrie 2021
241 14/12/2021 privind modificarea statului de funcții al Bibliotecii Judeţene „G.T.Kirileanu” Neamţ Consiliul Judeţean Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 241 din 14 decembrie 2021
242 14/12/2021 privind modificarea statului de funcții al Complexului Muzeal Național Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 242 din 14 decembrie 2021
243 14/12/2021 privind rectificarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2021 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 243 din 14 decembrie 2021
244 14/12/2021 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 6% din impozitul pe venit, încasări suplimentare, reprezentând Fondul la dispoziția Consiliului Județean Neamț pe anul 2021 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 244 din 14 decembrie 2021
245 22/12/2021 privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier judeţean al domnului Alin-Lucian-Emanuel ANTOCHI și declararea locului vacant Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 245 din 22 decembrie 2021 -
246 22/12/2021 privind asumarea de către Consiliul Județean Neamț, a calității de coordonator la nivelul județului Neamț în cadrul „Convenției primarilor privind clima și energia – Europa” (Covenant of Mayors for Climate and Energy – Europe) Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 246 din 22 decembrie 2021 -
247 22/12/2021 privind aprobarea unui acord de asociere în vederea realizării traseului de pelerinaj Camino de România - Județul Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 247 din 22 decembrie 2021 -
248 22/12/2021 privind aprobarea unui acord de asociere în vederea realizării traseului de pelerinaj Via Mariae - Județul Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 248 din 22 decembrie 2021 -
249 22/12/2021 privind acordarea unui stimulent financiar lunar la nivelul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 249 din 22 decembrie 2021 -
250 22/12/2021 privind modificarea statului de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 250 din 22 decembrie 2021 -
251 22/12/2021 privind modificarea statului de funcţii al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Nicolae” Roman Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 251 din 22 decembrie 2021 -
252 22/12/2021 privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 252 din 22 decembrie 2021 -
253 22/12/2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Mărirea puterii maxime absorbite la locul de consum și reabilitarea instalației electrice” la sediul administrativ al Consiliului Județean Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 253 din 22 decembrie 2021 -
254 22/12/2021 privind stabilirea preţului mediu/tonă de masă verde obţinută de pe pajişti permanente, valabil pe anul 2022 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 254 din 22 decembrie 2021 -
255 22/12/2021 privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, necesare evaluării în lei a arendei achitate în natură, valabile pentru anul 2022 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 255 din 22 decembrie 2021 -
256 22/12/2021 privind luarea unor măsuri referitoare la unele bunuri aparținând patrimoniului privat al Județului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 256 din 22 decembrie 2021 -
257 22/12/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 257 din 22 decembrie 2021 -
258 22/12/2021 privind aprobarea execuţiei bugetare la data de 3 decembrie 2021 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 258 din 22 decembrie 2021 -
259 22/12/2021 cu privire la modificarea unei convenții de asociere Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 259 din 22 decembrie 2021 -
260 22/12/2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.10/2013 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 260 din 22 decembrie 2021 -
261 22/12/2021 privind aprobarea suplimentării numărului de posturi finanțate de la bugetul de stat pentru personalul neclerical aparținând cultelor religioase recunoscute din România Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 261 din 22 decembrie 2021 -
262 22/12/2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 168/2018 privind aprobarea participării în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public - autobuze electrice” Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 262 din 22 decembrie 2021 -
263 22/12/2021 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Teatrului Tineretului Piatra-Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 263 din 22 decembrie 2021 -
264 22/12/2021 privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Complexului Muzeal Național Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 264 din 22 decembrie 2021 -
265 22/12/2021 privind aprobarea unui acord de asociere cu Comuna Ceahlău în vederea asigurării unor servicii medicale și sociale Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 265 din 22 decembrie 2021 -
266 22/12/2021 privind aprobarea unui acord de asociere cu Orașul Roznov pentru finanțarea în comun a unei activități de interes public județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 266 din 22 decembrie 2021 -
267 22/12/2021 privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Construire sediu nou pentru Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, Județul Neamț” – cu funcțiuni și tehnologii inovative pentru protejarea climei și digitalizare Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 267 din 22 decembrie 2021 -
268 22/12/2021 privind acordarea de sprijin financiar unor unități de cult din județul Neamț aparținând cultelor religioase recunoscute din România Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 268 din 22 decembrie 2021 -
269 22/12/2021 privind rectificarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2021 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 269 din 22 decembrie 2021 -
270 22/12/2021 privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 270 din 22 decembrie 2021 -
Nr. Dată Titlu Conținut Anexe