Hotărâri ale Consiliului Județean 2011

wdt_ID Nr. Dată Titlu Link
1 1 13/01/2011 Repartizarea unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe unităţi adm. -teritoriale pentru anul 2011 Vezi HCJ
2 2 13/01/2011 Aprobarea participării la Programul de înlocuire sau completare a sistemelor de încălzire cu sisteme ce utilizeaza energia solară-sesiunea a III-a precum şi emiterea acordului de contractare a unei finanţări nerambursabile (D.G.A.S.P.C; SP. ,,SF.NICOLAE,, ROMAN; C.S. P. A.H. ROMAN; C.J.Neamţ) Vezi HCJ
3 3 13/01/2011 Aprobarea unei documentaţiei tehnico- economice Vezi HCJ
4 4 31/01/2011 Privind aprobarea unei documentaţii tehnico-economice pentru un obiectiv de investiţii de interes judeţean. ( DJ. 280 Bîra - Stăniţa) Vezi HCJ
5 5 31/01/2011 Pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 116/2009 privind aprobarea unui proiect de interes regional, a cheltuielilor şi a activităţilor legate de proiect Vezi HCJ
6 6 31/01/2011 Privind acceptarea unei donaţii Vezi HCJ
7 7 31/01/2011 Privind numirea comisiei pentru evaluarea finală a managementului Teatrului Tineretului Piatra-Neamţ Vezi HCJ
8 8 31/01/2011 privind numirea directorului executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţa Persoanelor Neamţ Vezi HCJ
9 9 31/01/2011 Pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 80/2008 privind împuternicirea reprezentanților Consiliului Județean Neamț în cadrul adunărilor generale ale acționarilor ale agenților economici de interes județean Vezi HCJ
10 10 31/01/2011 Pentru acordarea de gratuităţi pe mijloacele de transport în comun ale Societăţii omerciale “TROLEIBUZUL” S.A., pentru unele categorii de pensionari, în anul 2011 Vezi HCJ
Nr. Dată Titlu