Registru pentru evidența hotărârilor Consiliului Județean 2023

Nr. Dată Titlu Link
1 09/01/2023 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, estimări pentru anii 2024-2026 Vezi HCJ
2 09/01/2023 privind utilizarea unor sume din excedentul anual al bugetului Judeţului Neamţ Vezi HCJ
3 02/02/2023 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Dămuc pentru anul 2023 Vezi HCJ
4 02/02/2023 pentru completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Neamț (secțiunea I – Bunuri imobile) Vezi HCJ
5 02/02/2023 privind darea în administrare/concesionarea unor bunuri aflate în proprietatea publică a Județului Neamț, precum și completarea Listei-inventar cuprinzând bunurile ce aparțin domeniului public județean, cu bunurile în cauză Vezi HCJ
6 02/02/2023 privind aprobarea solicitării de constituire a unui drept de folosință gratuită, în favoarea Județului Neamț, pe perioadă determinată, în ceea ce privește un imobil – teren aparținând Comunei Timișești, necesar realizării unui proiect de interes public județean Vezi HCJ
7 02/02/2023 privind luarea unor măsuri tranzitorii în ceea ce privește o serie de bunuri imobile aflate în proprietatea Județului Neamț Vezi HCJ
8 02/02/2023 privind modificarea statului de funcții al Bibliotecii Judeţene „G.T.Kirileanu” Neamţ Vezi HCJ
9 02/02/2023 privind modificarea statului de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț Vezi HCJ
10 02/02/2023 privind încheierea unui acord de cooperare cu Municipiul Chișinău, Republica Moldova Vezi HCJ
11 02/02/2023 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Orașului Roznov pentru anul 2023 Vezi HCJ
12 02/02/2023 privind aprobarea solicitării de transmitere a unui imobil (teren) din proprietatea Orașului Târgu-Neamț în proprietatea Județului Neamț Vezi HCJ
13 02/02/2023 privind alipirea unui număr de 2 imobile (terenuri) ce aparțin domeniului public al Județului Neamț Vezi HCJ
14 02/02/2023 privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț Vezi HCJ
15 02/02/2023 privind luarea unor măsuri necesare pentru încadrarea în categoria funcțională și administrativă a unor căi de acces Vezi HCJ
16 02/02/2023 privind aprobarea solicitării de transmitere a unor imobile (cote-părți din căi de acces rutiere locale) din proprietatea Comunelor Țibucani și Războieni în proprietatea Județului Neamț, în vederea prelungirii unui drum județean Vezi HCJ
17 02/02/2023 privind acordarea unui stimulent financiar lunar Vezi HCJ
18 02/02/2023 pentru aprobarea Programului privind acordarea finanţărilor nerambursabile, valabil pe anul 2023 Vezi HCJ
19 02/02/2023 privind transmiterea din administrarea Consiliului Județean Neamț în administrarea Consiliului Local al Municipiului Roman a unui tronson de drum județean Vezi HCJ
20 02/02/2023 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Poiana Teiului pentru anul 2023 Vezi HCJ
21 02/02/2023 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Pângărați pentru anul 2023 Vezi HCJ
22 02/02/2023 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Grumăzești pentru anul 2023 Vezi HCJ
23 02/02/2023 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public SALVAMONT Neamț Vezi HCJ
24 02/02/2023 pentru luarea unor măsuri referitoare la proiectul de interes județean Conservarea, protejarea și promovarea Muzeului de Istorie și Arheologie Piatra Neamț Vezi HCJ
25 02/02/2023 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 273/2022 Vezi HCJ
26 02/02/2023 privind aprobarea unui acord de asociere cu Comuna Ceahlău în vederea asigurării unor servicii medicale și sociale Vezi HCJ
27 02/02/2023 privind aprobarea unui acord de asociere cu Orașul Roznov pentru finanțarea în comun a unei activități de interes public județean Vezi HCJ
28 02/02/2023 privind aprobarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2023 Vezi HCJ
29 10/02/2023 privind transmiterea în folosință gratuită, către Municipiul Piatra Neamț, pe perioadă determinată, a unor bunuri aflate în proprietatea Județului Neamț Vezi HCJ
30 10/02/2023 privind luarea unor măsuri în ceea ce privește o serie de bunuri aflate în proprietatea Județului Neamț Vezi HCJ
31 10/02/2023 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, a indicatorilor tehnico-economici actualizați, a devizului general actualizat și a cheltuielilor de la bugetul local pentru Proiect integrat: Modernizare, consolidare și reabilitare drumuri și poduri județene, obiective ce asigură conectarea la rețeaua TEN-T, județul Neamț Vezi HCJ
32 23/02/2023 privind aprobarea contribuţiei Judeţului Neamţ la Societatea Naţională de Cruce Roşie din România - Filiala Neamţ pentru anul 2023 Vezi HCJ
33 23/02/2023 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Hangu pentru anul 2023 Vezi HCJ
34 23/02/2023 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Borlești pentru anul 2023 Vezi HCJ
35 23/02/2023 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Ceahlău pentru anul 2023 Vezi HCJ
36 23/02/2023 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Farcașa pentru anul 2023 Vezi HCJ
37 23/02/2023 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Cordun pentru anul 2023 Vezi HCJ
38 23/02/2023 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Orașului Târgu Neamț pentru anul 2023 Vezi HCJ
39 23/02/2023 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Municipiului Roman pentru anul 2023 Vezi HCJ
40 23/02/2023 privind validarea unui membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Neamţ Vezi HCJ
41 23/02/2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.207/2017 Vezi HCJ
42 23/02/2023 privind aprobarea temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Achiziție autobuze ecologice” Vezi HCJ
43 23/02/2023 privind aprobarea solicitării de constituire a unui drept de folosință gratuită, în favoarea Județului Neamț, pe perioadă determinată, în ceea ce privește unele imobile – terenuri aparținând Comunei Secuieni, necesare realizării unui proiect de interes public județean Vezi HCJ
44 23/02/2023 privind aprobarea solicitării de transmitere a unor imobile (terenuri) din proprietatea Municipiului Roman în proprietatea Județului Neamț Vezi HCJ
45 23/02/2023 privind aprobarea suplimentării pentru județul Neamț, a numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile aparținând cultelor religioase recunoscute din România Vezi HCJ
46 23/02/2023 privind aprobarea valorii și plății cotizației/contribuției financiare datorată de Județul Neamț în calitate de membru al unor asociații de dezvoltare intercomunitară sau altor organizații neguvernamentale, precum și pentru Fondul de Dezvoltare Regională Vezi HCJ
47 23/02/2023 privind aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare aferente unor servicii sociale destinate copiilor din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vezi HCJ
48 23/02/2023 privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț Vezi HCJ
49 23/02/2023 privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții de interes județean „Înlocuire suprafață teren de sport” la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Roman Vezi HCJ
50 23/02/2023 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Gâdinți pentru anul 2023 Vezi HCJ
51 23/02/2023 privind aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare pentru serviciile sociale destinate protecției persoanelor adulte, înființate în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț Vezi HCJ
52 23/02/2023 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Borca pentru anul 2023 Vezi HCJ
53 23/02/2023 privind acordarea unor stimulente financiare lunare Vezi HCJ
54 23/02/2023 privind aprobarea unui acord de asociere pentru organizarea unui eveniment de interes public județean Vezi HCJ
55 23/02/2023 privind aprobarea unei asocieri cu Direcția Județeană de Sport Neamț în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean Vezi HCJ
56 23/02/2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț Vezi HCJ
57 23/02/2023 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.148/2022 Vezi HCJ
58 23/02/2023 privind repartizarea unei sume din cota de 6% din impozitul pe venit, reprezentând Fondul la dispoziția Consiliului Județean Neamț pe anul 2023 Vezi HCJ
59 23/02/2023 privind acordarea de sprijin financiar unor unități de cult din județul Neamț aparținând cultelor religioase recunoscute din România Vezi HCJ
60 17/03/2023 pentru desemnarea unei persoane care să conducă lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Neamţ din data de 17 martie 2023 Vezi HCJ
61 17/03/2023 privind desemnarea unui vicepreşedinte care să exercite atribuţiile conferite de lege preşedintelui Consiliului Judeţean Neamţ Vezi HCJ
62 17/03/2023 privind delegarea unui consilier judeţean care să îndeplinească temporar atribuţiile de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ Vezi HCJ
Nr. Dată Titlu Link