Registru pentru evidența hotărârilor Consiliului Județean 2023

Nr. Dată Titlu Link
1 09/01/2023 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, estimări pentru anii 2024-2026 Vezi HCJ
2 09/01/2023 privind utilizarea unor sume din excedentul anual al bugetului Judeţului Neamţ Vezi HCJ
3 02/02/2023 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Dămuc pentru anul 2023 Vezi HCJ
4 02/02/2023 pentru completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Neamț (secțiunea I – Bunuri imobile) Vezi HCJ
5 02/02/2023 privind darea în administrare/concesionarea unor bunuri aflate în proprietatea publică a Județului Neamț, precum și completarea Listei-inventar cuprinzând bunurile ce aparțin domeniului public județean, cu bunurile în cauză Vezi HCJ
6 02/02/2023 privind aprobarea solicitării de constituire a unui drept de folosință gratuită, în favoarea Județului Neamț, pe perioadă determinată, în ceea ce privește un imobil – teren aparținând Comunei Timișești, necesar realizării unui proiect de interes public județean Vezi HCJ
7 02/02/2023 privind luarea unor măsuri tranzitorii în ceea ce privește o serie de bunuri imobile aflate în proprietatea Județului Neamț Vezi HCJ
8 02/02/2023 privind modificarea statului de funcții al Bibliotecii Judeţene „G.T.Kirileanu” Neamţ Vezi HCJ
9 02/02/2023 privind modificarea statului de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț Vezi HCJ
10 02/02/2023 privind încheierea unui acord de cooperare cu Municipiul Chișinău, Republica Moldova Vezi HCJ
11 02/02/2023 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Orașului Roznov pentru anul 2023 Vezi HCJ
12 02/02/2023 privind aprobarea solicitării de transmitere a unui imobil (teren) din proprietatea Orașului Târgu-Neamț în proprietatea Județului Neamț Vezi HCJ
13 02/02/2023 privind alipirea unui număr de 2 imobile (terenuri) ce aparțin domeniului public al Județului Neamț Vezi HCJ
14 02/02/2023 privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț Vezi HCJ
15 02/02/2023 privind luarea unor măsuri necesare pentru încadrarea în categoria funcțională și administrativă a unor căi de acces Vezi HCJ
16 02/02/2023 privind aprobarea solicitării de transmitere a unor imobile (cote-părți din căi de acces rutiere locale) din proprietatea Comunelor Țibucani și Războieni în proprietatea Județului Neamț, în vederea prelungirii unui drum județean Vezi HCJ
17 02/02/2023 privind acordarea unui stimulent financiar lunar Vezi HCJ
18 02/02/2023 pentru aprobarea Programului privind acordarea finanţărilor nerambursabile, valabil pe anul 2023 Vezi HCJ
19 02/02/2023 privind transmiterea din administrarea Consiliului Județean Neamț în administrarea Consiliului Local al Municipiului Roman a unui tronson de drum județean Vezi HCJ
20 02/02/2023 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Poiana Teiului pentru anul 2023 Vezi HCJ
21 02/02/2023 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Pângărați pentru anul 2023 Vezi HCJ
22 02/02/2023 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Grumăzești pentru anul 2023 Vezi HCJ
23 02/02/2023 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public SALVAMONT Neamț Vezi HCJ
24 02/02/2023 pentru luarea unor măsuri referitoare la proiectul de interes județean Conservarea, protejarea și promovarea Muzeului de Istorie și Arheologie Piatra Neamț Vezi HCJ
25 02/02/2023 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 273/2022 Vezi HCJ
26 02/02/2023 privind aprobarea unui acord de asociere cu Comuna Ceahlău în vederea asigurării unor servicii medicale și sociale Vezi HCJ
27 02/02/2023 privind aprobarea unui acord de asociere cu Orașul Roznov pentru finanțarea în comun a unei activități de interes public județean Vezi HCJ
28 02/02/2023 privind aprobarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2023 Vezi HCJ
29 10/02/2023 privind transmiterea în folosință gratuită, către Municipiul Piatra Neamț, pe perioadă determinată, a unor bunuri aflate în proprietatea Județului Neamț Vezi HCJ
30 10/02/2023 privind luarea unor măsuri în ceea ce privește o serie de bunuri aflate în proprietatea Județului Neamț Vezi HCJ
31 10/02/2023 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, a indicatorilor tehnico-economici actualizați, a devizului general actualizat și a cheltuielilor de la bugetul local pentru Proiect integrat: Modernizare, consolidare și reabilitare drumuri și poduri județene, obiective ce asigură conectarea la rețeaua TEN-T, județul Neamț Vezi HCJ
32 23/02/2023 privind aprobarea contribuţiei Judeţului Neamţ la Societatea Naţională de Cruce Roşie din România - Filiala Neamţ pentru anul 2023 Vezi HCJ
33 23/02/2023 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Hangu pentru anul 2023 Vezi HCJ
34 23/02/2023 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Borlești pentru anul 2023 Vezi HCJ
35 23/02/2023 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Ceahlău pentru anul 2023 Vezi HCJ
36 23/02/2023 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Farcașa pentru anul 2023 Vezi HCJ
37 23/02/2023 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Cordun pentru anul 2023 Vezi HCJ
38 23/02/2023 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Orașului Târgu Neamț pentru anul 2023 Vezi HCJ
39 23/02/2023 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Municipiului Roman pentru anul 2023 Vezi HCJ
40 23/02/2023 privind validarea unui membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Neamţ Vezi HCJ
41 23/02/2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.207/2017 Vezi HCJ
42 23/02/2023 privind aprobarea temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Achiziție autobuze ecologice” Vezi HCJ
43 23/02/2023 privind aprobarea solicitării de constituire a unui drept de folosință gratuită, în favoarea Județului Neamț, pe perioadă determinată, în ceea ce privește unele imobile – terenuri aparținând Comunei Secuieni, necesare realizării unui proiect de interes public județean Vezi HCJ
44 23/02/2023 privind aprobarea solicitării de transmitere a unor imobile (terenuri) din proprietatea Municipiului Roman în proprietatea Județului Neamț Vezi HCJ
45 23/02/2023 privind aprobarea suplimentării pentru județul Neamț, a numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile aparținând cultelor religioase recunoscute din România Vezi HCJ
46 23/02/2023 privind aprobarea valorii și plății cotizației/contribuției financiare datorată de Județul Neamț în calitate de membru al unor asociații de dezvoltare intercomunitară sau altor organizații neguvernamentale, precum și pentru Fondul de Dezvoltare Regională Vezi HCJ
47 23/02/2023 privind aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare aferente unor servicii sociale destinate copiilor din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vezi HCJ
48 23/02/2023 privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț Vezi HCJ
49 23/02/2023 privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții de interes județean „Înlocuire suprafață teren de sport” la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Roman Vezi HCJ
50 23/02/2023 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Gâdinți pentru anul 2023 Vezi HCJ
51 23/02/2023 privind aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare pentru serviciile sociale destinate protecției persoanelor adulte, înființate în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț Vezi HCJ
52 23/02/2023 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Borca pentru anul 2023 Vezi HCJ
53 23/02/2023 privind acordarea unor stimulente financiare lunare Vezi HCJ
54 23/02/2023 privind aprobarea unui acord de asociere pentru organizarea unui eveniment de interes public județean Vezi HCJ
55 23/02/2023 privind aprobarea unei asocieri cu Direcția Județeană de Sport Neamț în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean Vezi HCJ
56 23/02/2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț Vezi HCJ
57 23/02/2023 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.148/2022 Vezi HCJ
58 23/02/2023 privind repartizarea unei sume din cota de 6% din impozitul pe venit, reprezentând Fondul la dispoziția Consiliului Județean Neamț pe anul 2023 Vezi HCJ
59 23/02/2023 privind acordarea de sprijin financiar unor unități de cult din județul Neamț aparținând cultelor religioase recunoscute din România Vezi HCJ
60 17/03/2023 pentru desemnarea unei persoane care să conducă lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Neamţ din data de 17 martie 2023 Vezi HCJ
61 17/03/2023 privind desemnarea unui vicepreşedinte care să exercite atribuţiile conferite de lege preşedintelui Consiliului Judeţean Neamţ Vezi HCJ
62 17/03/2023 privind delegarea unui consilier judeţean care să îndeplinească temporar atribuţiile de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ Vezi HCJ
63 11/04/2023 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Săbăoani pentru anul 2023 Vezi HCJ
64 11/04/2023 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Sagna pentru anul 2023 Vezi HCJ
65 11/04/2023 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Municipiului Piatra-Neamț pentru anul 2023 Vezi HCJ
66 11/04/2023 privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice pentru unele obiective de investiții de interes județean Vezi HCJ
67 11/04/2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 al Societății Comerciale „Drupo Neamț” S.A. Vezi HCJ
68 11/04/2023 privind modificarea statului de funcţii al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Nicolae” Roman Vezi HCJ
69 11/04/2023 privind aprobarea suplimentării pentru județul Neamț, a numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile aparținând cultelor religioase recunoscute din România Vezi HCJ
70 11/04/2023 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Grințieș pentru anul 2023 Vezi HCJ
71 11/04/2023 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Dragomirești pentru anul 2023 Vezi HCJ
72 11/04/2023 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Doljești pentru anul 2023 Vezi HCJ
73 11/04/2023 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Dochia pentru anul 2023 Vezi HCJ
74 11/04/2023 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Tămășeni pentru anul 2023 Vezi HCJ
75 11/04/2023 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Gherăești pentru anul 2023 Vezi HCJ
76 11/04/2023 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Horia pentru anul 2023 Vezi HCJ
77 11/04/2023 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Ion Creangă pentru anul 2023 Vezi HCJ
78 11/04/2023 privind aprobarea valorii și plății cotizației/contribuției financiare datorată de Județul Neamț în calitate de membru al unor asociații de dezvoltare intercomunitară sau altor organizații neguvernamentale Vezi HCJ
79 11/04/2023 privind aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public și privat al Judeţului Neamţ Vezi HCJ
80 11/04/2023 privind acordarea unui mandat special Vezi HCJ
81 11/04/2023 privind reorganizarea Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ Vezi HCJ
82 11/04/2023 privind aprobarea proiectului de interes județean „Dezvoltarea competențelor digitale de bază în cadrul bibliotecilor din județul Neamț” și a cheltuielilor legate de acest proiect Vezi HCJ
83 28/04/2023 privind aprobarea temelor de proiectare aferente unor obiective de investiții de interes județean Vezi HCJ
84 28/04/2023 privind luarea unor măsuri referitoare la unele bunuri aflate în patrimoniul public al Județului Neamț Vezi HCJ
85 28/04/2023 privind luarea unor măsuri referitoare la unele bunuri imobile aparținând domeniului privat județean Vezi HCJ
86 28/04/2023 pentru completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Neamț Vezi HCJ
87 28/04/2023 privind darea în administrare a unor bunuri aflate în proprietatea publică a Județului Neamț, precum și completarea Listei-inventar cuprinzând bunurile ce aparțin domeniului public județean, cu bunurile în cauză Vezi HCJ
88 28/04/2023 privind aprobarea execuţiei bugetare la data de 31 martie 2023 Vezi HCJ
89 28/04/2023 privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar și a situațiilor financiare pe anul 2022 Vezi HCJ
90 28/04/2023 privind stabilirea taxelor, tarifelor şi amenzilor din competenţa de aprobare a Consiliului Judeţean Neamţ, pentru anul fiscal 2024 Vezi HCJ
91 28/04/2023 privind înregistrarea Județului Neamț în Sistemul Național Electronic de Plată online a obligațiilor de plată către bugetul județului utilizând mijloacele electronice de plată (SNEP) și modul de suportare a comisionului bancar la tranzacțiile on-line Vezi HCJ
92 28/04/2023 privind constituirea Comitetului județean pentru accelerarea procesului de dezinstituționalizare și de prevenire a instituționalizării la nivelul județului Neamț Vezi HCJ
93 28/04/2023 privind modificarea statului de funcţii al Direcției Județene de Evidența Persoanelor Neamţ Vezi HCJ
94 28/04/2023 privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț Vezi HCJ
95 28/04/2023 pentru luarea unor măsuri referitoare la proiectul de interes județean „Reabilitare termică clădire a Spitalului de Psihiatrie Sfântul Nicolae din Roman” SMIS 114662 Vezi HCJ
96 28/04/2023 privind aprobarea unui Acord de Asociere pentru organizarea evenimentului „Festivalul B Zone Folk România”, ediția a III-a, în perioada 13-14 mai 2023 Vezi HCJ
97 28/04/2023 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Pipirig pentru anul 2023 Vezi HCJ
98 28/04/2023 privind luarea unor măsuri referitoare la unele imobile aflate în patrimoniul public județean Vezi HCJ
99 28/04/2023 privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț Vezi HCJ
100 28/04/2023 privind alipirea unui număr de 2 imobile (terenuri) aflate în proprietatea Județului Neamț Vezi HCJ
101 28/04/2023 pentru luarea unor măsuri referitoare la proiectul de interes județean Conservarea, protejarea și promovarea Muzeului Memorial „Calistrat Hogaș” Piatra-Neamț Vezi HCJ
102 28/04/2023 privind modificarea statului de funcții al Bibliotecii Judeţene „G.T.Kirileanu” Neamţ Vezi HCJ
103 28/04/2023 privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ Vezi HCJ
104 28/04/2023 privind aprobarea încheierii Protocoalelor de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și U.A.T. Județul Neamț, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, pentru implementarea proiectului „HUB de servicii MMSS-SII MMSS” cod MySmis 130963 Vezi HCJ
105 28/04/2023 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.207/2017 Vezi HCJ
106 28/04/2023 privind rectificarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2023 Vezi HCJ
107 28/04/2023 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.101/2022 privind stabilirea taxelor, tarifelor şi amenzilor din competenţa de aprobare a Consiliului Judeţean Neamţ, pentru anul fiscal 2023 Vezi HCJ
108 28/04/2023 privind emiterea unor licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului public județean de transport Vezi HCJ
109 30/05/2023 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Războieni pentru anul 2023 Vezi HCJ
110 30/05/2023 privind aprobarea costului anual de întreținere pentru adultul aflat în situații speciale pe anul 2023 Vezi HCJ
111 30/05/2023 privind aprobarea costului anual de întreținere pentru copilul aflat în situații speciale pe anul 2023 Vezi HCJ
112 30/05/2023 privind aprobarea „STRATEGIEI DE TRANSFORMARE DIGITALĂ A U.A.T. JUDEȚUL NEAMȚ” Vezi HCJ
113 30/05/2023 privind transmiterea în folosință gratuită, pe perioadă determinată, a unor bunuri imobile (terenuri) aparținând patrimoniului public al Județului Neamț Vezi HCJ
114 30/05/2023 privind aprobarea transmiterii unor imobile (terenuri) din domeniul public al Județului Neamț în domeniul public al Statului Român Vezi HCJ
115 30/05/2023 privind dezmembrarea unui bun imobil ce aparține domeniului public al Județului Neamț, precum și luarea unor măsuri conexe, ulterioare dezmembrării Vezi HCJ
116 30/05/2023 privind aprobarea unei asocieri cu Direcția Județeană de Sport Neamț în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean Vezi HCJ
117 30/05/2023 privind modificarea HCJ Neamț nr.239/2022 privind aprobarea cofinanţării proiectului regional „Dezvoltarea Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Neamț, în perioada 2014-2020” Vezi HCJ
118 30/05/2023 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Orașului Bicaz pentru anul 2023 Vezi HCJ
119 30/05/2023 privind modificarea statului de funcții al Teatrului Tineretului Piatra-Neamţ Vezi HCJ
120 30/05/2023 privind transmiterea din administrarea Consiliului Județean Neamț în administrarea Consiliului Local al Comunei Doljești a unui tronson de drum județean Vezi HCJ
121 30/05/2023 privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public SALVAMONT Neamț Vezi HCJ
122 30/05/2023 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.18/02.02.2023 Vezi HCJ
123 30/05/2023 privind unele măsuri referitoare la organizarea și funcționarea Complexului Muzeal Național Neamț Vezi HCJ
124 30/05/2023 privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț Vezi HCJ
125 30/05/2023 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Crăcăoani pentru anul 2023 Vezi HCJ
126 30/05/2023 privind aprobarea Convenției de asociere cu privire la închiderea serviciului de protecție de tip rezidențial din cadrul Complexului de Servicii Rezidențiale „Ion Creangă” Piatra-Neamț Vezi HCJ
127 30/05/2023 privind acordarea unui mandat special Vezi HCJ
128 30/05/2023 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliului Administrativ al Teatrului Tineretului Piatra Neamţ Vezi HCJ
129 30/05/2023 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Neamț în cadrul Programului „Construim Europa împreună cu autoritățile locale” Vezi HCJ
130 16/06/2023 privind aprobarea unui acord de asociere pentru organizarea unui eveniment cultural de interes public județean Vezi HCJ
131 16/06/2023 privind transmiterea în folosință gratuită, pe perioadă determinată, a unor bunuri imobile aparținând patrimoniului privat al Județului Neamț Vezi HCJ
132 16/06/2023 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.315/2016 privind încheierea unui acord de colaborare cu U.A.T. Județul Bacău în vederea implementării unui proiect de interes județean Vezi HCJ
133 29/06/2023 privind implementarea de către Județul Neamț a proiectului „Ecosistem educațional digital integrat în județul Neamț” (EEDI) Vezi HCJ
134 29/06/2023 privind luarea unor măsuri pentru întreținerea și repararea drumurilor județene Vezi HCJ
135 29/06/2023 privind încetarea implementării proiectului „Reabilitare, modernizare, extindere infrastructură de fluide medicale, instalații electrice, instalații de ventilație și climatizare pentru creșterea securității la incendiu în cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț” Vezi HCJ
136 29/06/2023 privind încheierea unui acord de cooperare cu Raionul Fălești, Republica Moldova Vezi HCJ
137 29/06/2023 pentru luarea unor măsuri privind asigurarea continuității serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a județului Neamț Vezi HCJ
138 29/06/2023 pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț administrate și finanțate din bugetul Județului Neamț pentru anul 2023 Vezi HCJ
139 29/06/2023 privind aprobarea suplimentării numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult din județul Neamț Vezi HCJ
140 29/06/2023 privind aprobarea concediului de odihnă suplimentar pentru salariații unor servicii sociale din subordinea Consiliului Județean Neamț Vezi HCJ
141 29/06/2023 privind aprobarea „Strategiei județene privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice 2023-2027” Vezi HCJ
142 29/06/2023 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 187/2022 privind reorganizarea Comisiei pentru Protecţia Copilului Neamţ Vezi HCJ
143 29/06/2023 privind aprobarea devizului general actualizat pentru un obiectiv de investiții de interes județean Vezi HCJ
144 29/06/2023 privind modificarea statului de funcții al Teatrului Tineretului Piatra-Neamţ Vezi HCJ
145 29/06/2023 privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Centrului pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare” Neamţ Vezi HCJ
146 29/06/2023 privind unele măsuri referitoare la organizarea și funcționarea Complexului Muzeal Național Neamț Vezi HCJ
147 29/06/2023 privind modificarea organigramei și a statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ Vezi HCJ
148 29/06/2023 privind aprobarea temelor de proiectare aferente unor obiective de investiții de interes județean Vezi HCJ
149 29/06/2023 privind unele măsuri cu privire la proiectul de interes județean „Dezvoltarea competențelor digitale de bază în cadrul bibliotecilor din județul Neamț” Vezi HCJ
150 29/06/2023 privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț Vezi HCJ
151 29/06/2023 privind actualizarea Monografiei economico-militare a judeţului Neamţ Vezi HCJ
152 29/06/2023 privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 7.500.000 lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului Vezi HCJ
153 29/06/2023 privind aderarea Județului Neamț, prin Consiliul Județean Neamț, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „METROPOLITAN GAZ” Neamț Vezi HCJ
154 29/06/2023 privind luarea unor măsuri referitoare la proiectul de interes județean „Achiziție autobuze ecologice” Vezi HCJ
155 29/06/2023 privind reorganizarea Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Neamţ Vezi HCJ
156 29/06/2023 privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății Comerciale Drupo Neamț S.A. Vezi HCJ
157 21/07/2023 privind aprobarea proiectului de interes județean „Dotarea Centrului de zi din cadrul Complexului de servicii pentru persoane adulte cu dizabilități Dragomirești” și a cheltuielilor legate de acest proiect Vezi HCJ
158 02/08/2023 privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț Vezi HCJ
159 02/08/2023 privind neexercitarea dreptului de preempțiune la cumpărarea unui imobil Vezi HCJ
160 02/08/2023 privind aprobarea execuţiei bugetare la data de 30 iunie 2023 Vezi HCJ
161 02/08/2023 privind rectificarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2023 Vezi HCJ
162 02/08/2023 privind luarea unor măsuri în legătură cu Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane în aria teritorială de competență a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „URBTRANS” nr.1/320/4069/1.09.2022 Vezi HCJ
163 02/08/2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru un obiectiv de investiții de interes județean Vezi HCJ
164 02/08/2023 privind aprobarea temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții Lucrări de modernizare la sediul Filialei „Vasile Conta” Mărăței Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu” Neamț Vezi HCJ
165 02/08/2023 pentru modificarea unor hotărâri ale Consiliului Județean Neamț Vezi HCJ
166 02/08/2023 privind aprobarea unei asocieri cu Federația Ecvestră Română în vederea realizării unor acțiuni de interes public județean Vezi HCJ
167 02/08/2023 privind asocierea Județului Neamț cu Federația Română de Tenis în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean Vezi HCJ
168 02/08/2023 privind schimbarea denumirii Complexului Rezidențial de Servicii Sociale Păstrăveni Vezi HCJ
169 02/08/2023 privind aprobarea achiziționării unor servicii juridice de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț Vezi HCJ
170 02/08/2023 privind modificarea statului de funcţii al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Nicolae” Roman Vezi HCJ
171 02/08/2023 privind acordarea unui mandat special Vezi HCJ
172 02/08/2023 privind validarea unui membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Neamţ Vezi HCJ
173 02/08/2023 privind încheierea unor acorduri de parteneriat în vederea implementării unui proiect de interes județean Vezi HCJ
174 02/08/2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Neamţ Vezi HCJ
175 02/08/2023 privind aprobarea unei asocieri cu Orașul Târgu-Neamț în vederea realizării unor lucrări de interes public județean Vezi HCJ
176 02/08/2023 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.18/02.02.2023 Vezi HCJ
177 02/08/2023 privind aprobarea unei documentații tehnico-economice pentru obiectivul de investiții Lucrări de modernizare la sediul Filialei „Vasile Conta” Mărăței Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu” Neamț Vezi HCJ
178 02/08/2023 privind aprobarea proiectului de interes județean „Guvernanță digitală eHealth și interoperabilitate în cadrul Spitalului de Psihiatrie „Sf. Nicolae” Roman” și a cheltuielilor legate de acest proiect Vezi HCJ
179 02/08/2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.3/2021 Vezi HCJ
180 02/08/2023 privind aprobarea unei asocieri cu Municipiul Roman în vederea realizării unor lucrări de interes public județean Vezi HCJ
181 08/08/2023 privind luarea unor măsuri referitoare la o serie de bunuri aflate în proprietatea Județului Neamț Vezi HCJ
182 16/08/2023 privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ Vezi HCJ
183 16/08/2023 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț Vezi HCJ
184 16/08/2023 privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Bibliotecii Județene „G.T.Kirileanu” Neamț Vezi HCJ
185 16/08/2023 privind unele măsuri referitoare la organizarea și funcționarea Complexului Muzeal Național Neamț Vezi HCJ
186 16/08/2023 privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț Vezi HCJ
187 25/08/2023 privind luarea unor măsuri referitoare la proiectul de interes județean „Digitalizarea activității Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț” Vezi HCJ
188 25/08/2023 privind transmiterea din administrarea Consiliului Județean Neamț în administrarea Consiliului Local al Comunei Borca a unui tronson de drum județean Vezi HCJ
189 25/08/2023 privind aprobarea unui acord de asociere pentru organizarea unui eveniment cultural de interes public județean Vezi HCJ
190 25/08/2023 privind aprobarea unei asocieri cu Federația Română de Dans Sportiv în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean Vezi HCJ
191 05/09/2023 privind aprobarea temei de proiectare aferentă unui obiectiv de investiții de interes județean Vezi HCJ
192 05/09/2023 privind rectificarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2023 Vezi HCJ
193 05/09/2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru un obiectiv de investiții de interes județean Vezi HCJ
194 05/09/2023 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 205/2017 privind reorganizarea Comisiei pentru Protecţia Copilului Neamţ Vezi HCJ
195 05/09/2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.247/2017 Vezi HCJ
196 05/09/2023 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.26/2023 privind aprobarea unui acord de asociere cu Comuna Ceahlău în vederea asigurării unor servicii medicale și sociale Vezi HCJ
197 05/09/2023 privind aprobarea proiectului de interes județean „Microbuze electrice pentru elevi la nivelul Județului Neamț” și a cheltuielilor legate de acest proiect Vezi HCJ
198 05/09/2023 privind avizarea Profilului Consiliului de Administrație și a Profilului Candidatului pentru desemnarea în Consiliul de Administrație al Societății Comerciale DRUPO NEAMȚ S.A. Vezi HCJ
199 05/09/2023 privind aprobarea participării Județului Neamț la Târgul Național de Turism al României, în perioada 09-12 noiembrie 2023 Vezi HCJ
200 11/09/2023 privind aprobarea proiectului de interes județean „MICROBUZE EFICIENTE ENERGETIC PENTRU TRANSPORTUL ELEVILOR DIN JUDEȚUL NEAMȚ” și a cheltuielilor legate de acest proiect Vezi HCJ
Nr. Dată Titlu Link