Hotărâri ale Consiliului Județean 2019

Nr. Dată Titlu Link
1 30/01/2019 privind încetarea de drept a mandatului unui consilier judeţean Vezi HCJ
2 30/01/2019 privind atribuirea și încheierea contractului „Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ” din Zona 1, județul Neamț” Vezi HCJ
3 30/01/2019 privind preluarea temporară în administrarea directă a Consiliului Județean Neamț a unui tronson de drum județean în vederea efectuării unor lucrări de reabilitare Vezi HCJ
4 30/01/2019 privind aprobarea temelor de proiectare aferente unor obiective de investiții de interes județean Vezi HCJ
5 30/01/2019 privind utilizarea unor sume din excedentul anual al bugetului Judeţului Neamţ Vezi HCJ
6 30/01/2019 pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 306/2018 privind aprobarea unor activităţi finanţate integral din venituri proprii la nivelul Bibliotecii Judeţene „G.T.Kirileanu” Neamţ Vezi HCJ
7 30/01/2019 privind completarea inventarului domeniului public al Județului Neamț Vezi HCJ
8 30/01/2019 privind aprobarea fondurilor necesare organizării și desfășurării olimpiadelor și concursurilor școlare județene în anul 2019 Vezi HCJ
9 30/01/2019 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Horia pentru anul 2019 Vezi HCJ
10 30/01/2019 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Pângărați pentru anul 2019 Vezi HCJ
11 30/01/2019 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Orașului Târgu Neamț pentru anul 2019 Vezi HCJ
12 30/01/2019 privind aprobarea proiectului „Obiectiv: colectează selectiv” și a cheltuielilor legate de proiect Vezi HCJ
13 30/01/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ Vezi HCJ
14 30/01/2019 privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice pentru unele obiective de investiții de interes public județean Vezi HCJ
15 30/01/2019 privind luarea unor măsuri în vederea participării Direcției Generale de Asistență Socială și protecția Copilului Neamț în proiectul „Alternative pentru o nouă viață” Vezi HCJ
16 30/01/2019 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Săbăoani pentru anul 2019 Vezi HCJ
17 30/01/2019 privind aprobarea unor documentații tehnico-economice pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț- Secții Medicale, Chirurgicale, Centru de Radioterapie și Oncologie Medicală Vezi HCJ
18 30/01/2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.340/2017 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Neamț în cadrul comisiilor pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității, constituite la nivelul unităților de învățământ special din județul Neamț Vezi HCJ
19 30/01/2019 privind modificarea unor hotărâri ale Consiliului Județean Neamț Vezi HCJ
20 27/02/2019 privind validarea mandatului de consilier județean al doamnei Lăcrămioara Azoiței Vezi HCJ
21 27/02/2019 privind aprobarea unei solicitări de transmitere a unor imobile în proprietatea Județului Neamț Vezi HCJ
22 27/02/2019 privind aprobarea plății cotizației anuale datorate de Județul Neamț în calitate de membru al Asociației „Rețeaua Destinațiilor Europene de Excelență”, pentru anul 2019 Vezi HCJ
23 27/02/2019 privind atribuirea și încheierea contractului de delegare prin concesiune a operării Depozitului județean de deșeuri nepericuloase Girov, Județul Neamț Vezi HCJ
24 27/02/2019 privind luarea unor măsuri referitoare la unele bunuri realizate prin proiectul „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț” Vezi HCJ
25 27/02/2019 privind aprobarea unei asocieri cu Colegiul Național de Informatică Piatra Neamț în vederea realizării unor acțiuni de interes public județean Vezi HCJ
26 27/02/2019 privind aprobarea dezmembrării unui imobil aflat în proprietatea Județului Neamț Vezi HCJ
27 27/02/2019 privind acordarea unui mandat special Vezi HCJ
28 27/02/2019 privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice pentru unele obiective de investiții de interes public județean Vezi HCJ
29 27/02/2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 168/2018 privind aprobarea participării în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public- autobuze electrice” Vezi HCJ
30 27/02/2019 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Hangu pentru anul 2019 Vezi HCJ
31 27/02/2019 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Bicazu Ardelean pentru anul 2019 Vezi HCJ
32 27/02/2019 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Orașului Bicaz pentru anul 2019 Vezi HCJ
33 27/02/2019 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Municipiului Roman pentru anul 2019 Vezi HCJ
34 27/02/2019 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Vânători Neamț pentru anul 2019 Vezi HCJ
35 27/02/2019 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Doljești pentru anul 2019 Vezi HCJ
36 27/02/2019 privind aprobarea temelor de proiectare aferente unor obiective de investiții de interes județean Vezi HCJ
37 27/02/2019 pentru aprobarea organizării unui eveniment de interes public județean Vezi HCJ
38 27/02/2019 privind aprobarea unei asocieri cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Neamț în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean Vezi HCJ
39 27/02/2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 140/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate Vezi HCJ
40 27/02/2019 privind aprobarea unui acord de asociere în vederea realizării unui proiect de interes public județean Vezi HCJ
41 27/02/2019 privind participarea Județului Neamț la organizarea evenimentului „Întrunirea rețelei EDEN – European Destinations of Excellence” Vezi HCJ
42 27/02/2019 privind aprobarea unei solicitări de transmitere a unor parcele de teren în proprietatea Județului Neamț Vezi HCJ
43 19/03/2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.300/2016 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat pentru realizarea proiectului de interes regional „Șansa la educație, viitor asigurat”(SEVA) Vezi HCJ
44 19/03/2019 pentru aprobarea modificării tarifelor vizând activitatea de eliminare a deșeurilor la Depozitul județean de deșeuri nepericuloase Girov și a modelului contractului de prestări servicii de depozitare Vezi HCJ
45 19/03/2019 privind luarea unor măsuri de realizare a unor obiective de investiții prin Programul „Construcția de locuințe de serviciu” Vezi HCJ
46 19/03/2019 privind asocierea Județului Neamț cu Federația Română de Tenis în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean Vezi HCJ
47 19/03/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a contribuției proprii a Județului Neamț pentru realizarea unor obiective de investiții de interes public județean Vezi HCJ
48 21/03/2019 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit (17,5%) și a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2019, precum și estimările pe anii 2020-2022 Vezi HCJ
49 26/03/2019 pentru luarea unor măsuri privind patrimoniul Județului Neamț Vezi HCJ
50 26/03/2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.220/2018 Vezi HCJ
51 26/03/2019 privind revocarea dreptului de administrare a unor bunuri din patrimoniul Județului Neamț Vezi HCJ
52 26/03/2019 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Farcașa pentru anul 2019 Vezi HCJ
53 26/03/2019 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Sagna pentru anul 2019 Vezi HCJ
54 26/03/2019 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Cordun pentru anul 2019 Vezi HCJ
55 26/03/2019 privind prelungirea unui acord de parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț Vezi HCJ
56 26/03/2019 privind luarea unor măsuri în vederea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț în proiectul „Un nou start” Vezi HCJ
57 26/03/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a contribuției proprii a Județului Neamț pentru realizarea unor obiective de investiții de interes public județean Vezi HCJ
58 26/03/2019 privind aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public și privat al Judeţului Neamţ Vezi HCJ
59 26/03/2019 privind aprobarea temelor de proiectare aferente unor obiective de investiții de interes județean Vezi HCJ
60 26/03/2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Construire casă de tip familial P+E pentru copii cu dizabilități, n.c. 59161” Vezi HCJ
61 26/03/2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Construire casă de tip familial P+E pentru copii cu dizabilități, n.c. 59162” Vezi HCJ
62 26/03/2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Construire casă de tip familial P+E pentru copii cu dizabilități, n.c. 59102” Vezi HCJ
63 26/03/2019 privind luarea unor măsuri în vederea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț în proiectul „Violența domestică nu are scuze” Vezi HCJ
64 26/03/2019 pentru modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.44/2019 pentru aprobarea modificării tarifelor vizând activitatea de eliminare a deșeurilor la Depozitul județean de deșeuri nepericuloase Girov și a modelului contractului de prestări servicii de depozitare Vezi HCJ
65 11/04/2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.294/2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice și indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții de interes județean „Reabilitare și modernizare transport ecologic” Vezi HCJ
66 11/04/2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.295/2018 privind încheierea unui Acord de Parteneriat pentru realizarea proiectului „Reabilitare și modernizare transport ecologic” Vezi HCJ
67 11/04/2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.185/2018 privind încheierea unor Acorduri de Parteneriat pentru realizarea proiectelor ”Extinderea și modernizarea sistemului de iluminat public în municipiul Piatra Neamț: Bulevardul Decebal- Piața Mihail Kogălniceanu- Bulevardul Traian- Strada Fermelor- zona Pietricica” și ”Extinderea și modernizarea sistemului de iluminat public în municipiul Piatra Neamț: Strada Cetatea Neamțului- Strada 1 Decembrie 1918- Strada Mihai Viteazu- Strada Orhei- Piața Ștefan cel Mare- Bulevardul Republicii- Strada Mihai Eminescu- Cartier Văleni” Vezi HCJ
68 11/04/2019 privind desființarea Serviciului Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț Vezi HCJ
Nr. Dată Titlu Link