Hotărâri ale Consiliului Județean 2019

Nr. Dată Titlu Link
1 30/01/2019 privind încetarea de drept a mandatului unui consilier judeţean Vezi HCJ
2 30/01/2019 privind atribuirea și încheierea contractului „Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ” din Zona 1, județul Neamț” Vezi HCJ
3 30/01/2019 privind preluarea temporară în administrarea directă a Consiliului Județean Neamț a unui tronson de drum județean în vederea efectuării unor lucrări de reabilitare Vezi HCJ
4 30/01/2019 privind aprobarea temelor de proiectare aferente unor obiective de investiții de interes județean Vezi HCJ
5 30/01/2019 privind utilizarea unor sume din excedentul anual al bugetului Judeţului Neamţ Vezi HCJ
6 30/01/2019 pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 306/2018 privind aprobarea unor activităţi finanţate integral din venituri proprii la nivelul Bibliotecii Judeţene „G.T.Kirileanu” Neamţ Vezi HCJ
7 30/01/2019 privind completarea inventarului domeniului public al Județului Neamț Vezi HCJ
8 30/01/2019 privind aprobarea fondurilor necesare organizării și desfășurării olimpiadelor și concursurilor școlare județene în anul 2019 Vezi HCJ
9 30/01/2019 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Horia pentru anul 2019 Vezi HCJ
10 30/01/2019 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Pângărați pentru anul 2019 Vezi HCJ
11 30/01/2019 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Orașului Târgu Neamț pentru anul 2019 Vezi HCJ
12 30/01/2019 privind aprobarea proiectului „Obiectiv: colectează selectiv” și a cheltuielilor legate de proiect Vezi HCJ
13 30/01/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ Vezi HCJ
14 30/01/2019 privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice pentru unele obiective de investiții de interes public județean Vezi HCJ
15 30/01/2019 privind luarea unor măsuri în vederea participării Direcției Generale de Asistență Socială și protecția Copilului Neamț în proiectul „Alternative pentru o nouă viață” Vezi HCJ
16 30/01/2019 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Săbăoani pentru anul 2019 Vezi HCJ
17 30/01/2019 privind aprobarea unor documentații tehnico-economice pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț- Secții Medicale, Chirurgicale, Centru de Radioterapie și Oncologie Medicală Vezi HCJ
18 30/01/2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.340/2017 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Neamț în cadrul comisiilor pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității, constituite la nivelul unităților de învățământ special din județul Neamț Vezi HCJ
19 30/01/2019 privind modificarea unor hotărâri ale Consiliului Județean Neamț Vezi HCJ
20 27/02/2019 privind validarea mandatului de consilier județean al doamnei Lăcrămioara Azoiței Vezi HCJ
21 27/02/2019 privind aprobarea unei solicitări de transmitere a unor imobile în proprietatea Județului Neamț Vezi HCJ
22 27/02/2019 privind aprobarea plății cotizației anuale datorate de Județul Neamț în calitate de membru al Asociației „Rețeaua Destinațiilor Europene de Excelență”, pentru anul 2019 Vezi HCJ
23 27/02/2019 privind atribuirea și încheierea contractului de delegare prin concesiune a operării Depozitului județean de deșeuri nepericuloase Girov, Județul Neamț Vezi HCJ
24 27/02/2019 privind luarea unor măsuri referitoare la unele bunuri realizate prin proiectul „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț” Vezi HCJ
25 27/02/2019 privind aprobarea unei asocieri cu Colegiul Național de Informatică Piatra Neamț în vederea realizării unor acțiuni de interes public județean Vezi HCJ
26 27/02/2019 privind aprobarea dezmembrării unui imobil aflat în proprietatea Județului Neamț Vezi HCJ
27 27/02/2019 privind acordarea unui mandat special Vezi HCJ
28 27/02/2019 privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice pentru unele obiective de investiții de interes public județean Vezi HCJ
29 27/02/2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 168/2018 privind aprobarea participării în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public- autobuze electrice” Vezi HCJ
30 27/02/2019 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Hangu pentru anul 2019 Vezi HCJ
31 27/02/2019 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Bicazu Ardelean pentru anul 2019 Vezi HCJ
32 27/02/2019 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Orașului Bicaz pentru anul 2019 Vezi HCJ
33 27/02/2019 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Municipiului Roman pentru anul 2019 Vezi HCJ
34 27/02/2019 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Vânători Neamț pentru anul 2019 Vezi HCJ
35 27/02/2019 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Doljești pentru anul 2019 Vezi HCJ
36 27/02/2019 privind aprobarea temelor de proiectare aferente unor obiective de investiții de interes județean Vezi HCJ
37 27/02/2019 pentru aprobarea organizării unui eveniment de interes public județean Vezi HCJ
38 27/02/2019 privind aprobarea unei asocieri cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Neamț în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean Vezi HCJ
39 27/02/2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 140/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate Vezi HCJ
40 27/02/2019 privind aprobarea unui acord de asociere în vederea realizării unui proiect de interes public județean Vezi HCJ
41 27/02/2019 privind participarea Județului Neamț la organizarea evenimentului „Întrunirea rețelei EDEN – European Destinations of Excellence” Vezi HCJ
42 27/02/2019 privind aprobarea unei solicitări de transmitere a unor parcele de teren în proprietatea Județului Neamț Vezi HCJ
43 19/03/2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.300/2016 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat pentru realizarea proiectului de interes regional „Șansa la educație, viitor asigurat”(SEVA) Vezi HCJ
44 19/03/2019 pentru aprobarea modificării tarifelor vizând activitatea de eliminare a deșeurilor la Depozitul județean de deșeuri nepericuloase Girov și a modelului contractului de prestări servicii de depozitare Vezi HCJ
45 19/03/2019 privind luarea unor măsuri de realizare a unor obiective de investiții prin Programul „Construcția de locuințe de serviciu” Vezi HCJ
46 19/03/2019 privind asocierea Județului Neamț cu Federația Română de Tenis în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean Vezi HCJ
47 19/03/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a contribuției proprii a Județului Neamț pentru realizarea unor obiective de investiții de interes public județean Vezi HCJ
48 21/03/2019 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit (17,5%) și a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2019, precum și estimările pe anii 2020-2022 Vezi HCJ
49 26/03/2019 pentru luarea unor măsuri privind patrimoniul Județului Neamț Vezi HCJ
50 26/03/2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.220/2018 Vezi HCJ
51 26/03/2019 privind revocarea dreptului de administrare a unor bunuri din patrimoniul Județului Neamț Vezi HCJ
52 26/03/2019 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Farcașa pentru anul 2019 Vezi HCJ
53 26/03/2019 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Sagna pentru anul 2019 Vezi HCJ
54 26/03/2019 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Cordun pentru anul 2019 Vezi HCJ
55 26/03/2019 privind prelungirea unui acord de parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț Vezi HCJ
56 26/03/2019 privind luarea unor măsuri în vederea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț în proiectul „Un nou start” Vezi HCJ
57 26/03/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a contribuției proprii a Județului Neamț pentru realizarea unor obiective de investiții de interes public județean Vezi HCJ
58 26/03/2019 privind aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public și privat al Judeţului Neamţ Vezi HCJ
59 26/03/2019 privind aprobarea temelor de proiectare aferente unor obiective de investiții de interes județean Vezi HCJ
60 26/03/2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Construire casă de tip familial P+E pentru copii cu dizabilități, n.c. 59161” Vezi HCJ
61 26/03/2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Construire casă de tip familial P+E pentru copii cu dizabilități, n.c. 59162” Vezi HCJ
62 26/03/2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Construire casă de tip familial P+E pentru copii cu dizabilități, n.c. 59102” Vezi HCJ
63 26/03/2019 privind luarea unor măsuri în vederea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț în proiectul „Violența domestică nu are scuze” Vezi HCJ
64 26/03/2019 pentru modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.44/2019 pentru aprobarea modificării tarifelor vizând activitatea de eliminare a deșeurilor la Depozitul județean de deșeuri nepericuloase Girov și a modelului contractului de prestări servicii de depozitare Vezi HCJ
65 11/04/2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.294/2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice și indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții de interes județean „Reabilitare și modernizare transport ecologic” Vezi HCJ
66 11/04/2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.295/2018 privind încheierea unui Acord de Parteneriat pentru realizarea proiectului „Reabilitare și modernizare transport ecologic” Vezi HCJ
67 11/04/2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.185/2018 privind încheierea unor Acorduri de Parteneriat pentru realizarea proiectelor ”Extinderea și modernizarea sistemului de iluminat public în municipiul Piatra Neamț: Bulevardul Decebal- Piața Mihail Kogălniceanu- Bulevardul Traian- Strada Fermelor- zona Pietricica” și ”Extinderea și modernizarea sistemului de iluminat public în municipiul Piatra Neamț: Strada Cetatea Neamțului- Strada 1 Decembrie 1918- Strada Mihai Viteazu- Strada Orhei- Piața Ștefan cel Mare- Bulevardul Republicii- Strada Mihai Eminescu- Cartier Văleni” Vezi HCJ
68 11/04/2019 privind desființarea Serviciului Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț Vezi HCJ
69 24/04/2019 privind aprobarea unei asocieri cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ în vederea organizării Concursului „Coșul cu fructe-Coșul cu sănătate – Ediția a II-a” Vezi HCJ
70 24/04/2019 privind aprobarea contribuţiei Judeţului Neamţ la Societatea Naţională de Cruce Roşie din România- Filiala Neamţ pentru anul 2019 Vezi HCJ
71 24/04/2019 cu privire la aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț administrate și finanțate din bugetul Județului Neamț pentru anul 2019 Vezi HCJ
72 24/04/2019 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Bâra pentru anul 2019 Vezi HCJ
73 24/04/2019 privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar şi a situaţiilor financiare pe anul 2018 Vezi HCJ
74 24/04/2019 privind aprobarea execuţiei bugetare la data de 31 martie 2019 Vezi HCJ
75 24/04/2019 privind emiterea acordului pentru închirierea unui teren agricol din domeniul public al Judeţului Neamţ Vezi HCJ
76 24/04/2019 pentru luarea unor măsuri privind un bun proprietatea Județului Neamț Vezi HCJ
77 24/04/2019 pentru rectificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.56/2019 privind unor măsuri în vederea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț în proiectul „Un nou start” Vezi HCJ
78 24/04/2019 privind luarea unor măsuri referitoare la unele bunuri aflate în administrarea Companiei Județene APA SERV S.A. Neamț Vezi HCJ
79 24/04/2019 privind aprobarea unui acord de asociere în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean Vezi HCJ
80 24/04/2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.352/2017 privind aprobarea proiectului „Reabilitare termică clădire a Spitalului de Psihiatrie Sfântul Nicolae din Roman” și a cheltuielilor legate de acest proiect Vezi HCJ
81 24/04/2019 privind completarea inventarului domeniului public al Județului Neamț Vezi HCJ
82 24/04/2019 privind aprobarea suplimentării pentru Județul Neamț a numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile aparținând cultelor religioase recunoscute din România Vezi HCJ
83 24/04/2019 privind avizarea organizării concursurilor/examenelor pentru ocuparea unor funcţii de şef de secţie, șef de laborator și șef de serviciu din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ Vezi HCJ
84 24/04/2019 privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ Vezi HCJ
85 24/04/2019 privind modificarea statului de funcții al Direcției de Administrare a Parcului Național Ceahlău Vezi HCJ
86 24/04/2019 privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț Vezi HCJ
87 24/04/2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru realizarea unui obiectiv de investiții de interes public județean Vezi HCJ
88 24/04/2019 privind aprobarea unei asocieri cu Orașul Târgu-Neamț în vederea realizării unor lucrări de interes public județean Vezi HCJ
89 24/04/2019 pentru aprobarea organizării unui eveniment de interes public județean Vezi HCJ
90 24/04/2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.10/2013 privind aprobarea Regulamentului şi Caietului de Sarcini al serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate în judeţul Neamţ, precum şi a Programului de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate, pentru perioada 1.01.2014-30.06.2019 Vezi HCJ
91 24/04/2019 privind aprobarea valorii și plății cotizației/contribuției financiare datorată de Județul Neamț în calitate de membru al unor asociații de dezvoltare intercomunitară sau altor organizații neguvernamentale, precum și pentru Fondul de Dezvoltare Regională Vezi HCJ
92 24/04/2019 privind aprobarea unei asocieri cu Municipiul Roman în vederea realizării unor acțiuni de interes public județean Vezi HCJ
93 24/04/2019 privind stabilirea taxelor, tarifelor şi amenzilor din competenţa de aprobare a Consiliului Judeţean Neamţ, pentru anul fiscal 2020 Vezi HCJ
94 24/04/2019 privind aprobarea unei asocieri cu Comuna Alexandru cel Bun în vederea realizării unor lucrări de interes public județean Vezi HCJ
95 24/04/2019 privind aprobarea unei asocieri cu Orașul Bicaz în vederea realizării unor acțiuni de interes public județean Vezi HCJ
96 24/04/2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Reabilitare, consolidare, reparații și amenajări interioare la Casa Iordache Cantacuzino” Vezi HCJ
97 24/04/2019 privind aprobarea evenimentelor de turism pe care Consiliul Județean Neamț le organizează în anul 2019 Vezi HCJ
98 24/04/2019 privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ Vezi HCJ
99 24/04/2019 privind aprobarea Programului pentru acordarea finanţărilor nerambursabile, valabil pe anul 2019 Vezi HCJ
100 24/04/2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 207/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț și al serviciilor publice de interes județean Vezi HCJ
101 24/04/2019 privind aprobarea unei asocieri cu Federația Ecvestră Română în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean Vezi HCJ
102 24/04/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru realizarea unor obiective de investiții de interes public județean Vezi HCJ
103 24/04/2019 privind aprobarea unor documentații tehnico-economice pentru unele obiective de investiții de interes județean Vezi HCJ
104 24/04/2019 privind aprobarea unei asocieri în vederea realizării unui proiect de interes public județean Vezi HCJ
105 24/04/2019 privind acordarea de sprijin financiar unor unități de cult din județul Neamț aparținând cultelor religioase recunoscute din România Vezi HCJ
106 24/04/2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.192/2017 privind aprobarea unei solicitări de transmitere a unui imobil din proprietatea statului în proprietatea Județului Neamț Vezi HCJ
107 24/04/2019 privind aprobarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2019 Vezi HCJ
108 24/04/2019 privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății Comerciale DRUPO NEAMȚ S.A. Vezi HCJ
109 15/05/2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.185/2018 privind încheierea unor Acorduri de Parteneriat pentru realizarea proiectelor ”Extinderea și modernizarea sistemului de iluminat public în municipiul Piatra Neamț: Bulevardul Decebal- Piața Mihail Kogălniceanu- Bulevardul Traian- Strada Fermelor- zona Pietricica” și ”Extinderea și modernizarea sistemului de iluminat public în municipiul Piatra Neamț: Strada Cetatea Neamțului- Strada 1 Decembrie 1918- Strada Mihai Viteazu- Strada Orhei- Piața Ștefan cel Mare- Bulevardul Republicii- Strada Mihai Eminescu- Cartier Văleni” Vezi HCJ
110 15/05/2019 privind aprobarea Planului actualizat de închidere a Centrului de Protecție a Copilului cu Dizabilități din cadrul Complexului de Servicii „Romanița” Roman Vezi HCJ
111 15/05/2019 privind completarea inventarului domeniului public al Județului Neamț cu unele bunuri imobile, precum și luarea unor măsuri referitoare la aceste bunuri Vezi HCJ
112 15/05/2019 pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare si funcţionare a Consiliului Judeţean Neamţ Vezi HCJ
113 15/05/2019 privind încheierea unui acord de asociere cu Județul Iași, Județul Bacău și Asociația Prietenilor Camino de Santiago, în vederea realizării în comun a unui proiect de interes public județean și regional Vezi HCJ
114 15/05/2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.17/2019 privind aprobarea unor documentații tehnico-economice pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț- Secții Medicale, Chirurgicale, Centru de Radioterapie și Oncologie Medicală” Vezi HCJ
115 16/05/2019 pentru luarea unor măsuri privind unele bunuri proprietatea Județului Neamț Vezi HCJ
116 15/05/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru realizarea unor obiective de investiții de interes public județean Vezi HCJ
117 15/05/2019 pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.108/2019 privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății Comerciale DRUPO NEAMȚ S.A. Vezi HCJ
118 24/05/2019 privind rectificarea bugetului Județului Neamț pe anul 2019 Vezi HCJ
119 30/05/2019 privind încheierea unui acord de cooperare cu Raionul Hîncești, Republica Moldova Vezi HCJ
120 30/05/2019 privind darea în administrare a unor bunuri proprietate publică a Județului Neamț Vezi HCJ
121 30/05/2019 privind modificarea statului de funcţii al Direcției Județene de Evidența Persoanelor Neamţ Vezi HCJ
122 30/05/2019 privind aprobarea unui acord de asociere în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean Vezi HCJ
123 30/05/2019 privind aprobarea dării în folosință cu titlu gratuit a unor bunuri către Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Petrodava” al Județului Neamț Vezi HCJ
124 30/05/2019 privind aprobarea unei asocieri cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Neamț în vederea realizării unui proiect de interes public județean Vezi HCJ
125 30/05/2019 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Dragomirești pentru anul 2019 Vezi HCJ
126 30/05/2019 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr.146/2012 privind înfiinţarea Echipei Intersectoriale Locale Neamţ în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie şi a violenţei asupra copilului Vezi HCJ
127 30/05/2019 privind aprobarea temei de proiectare aferentă unui obiectiv de investiții de interes județean Vezi HCJ
128 30/05/2019 privind completarea inventarului domeniului public al Județului Neamț Vezi HCJ
129 30/05/2019 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Centrului pentru Cultură şi Arte ”Carmen Saeculare” Neamț Vezi HCJ
130 30/05/2019 privind modificarea organigramei și a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ Vezi HCJ
131 30/05/2019 privind aprobarea temelor de proiectare aferente unor obiective de investiții de interes județean Vezi HCJ
132 30/05/2019 privind luarea unor măsuri pentru întreținerea și repararea drumurilor județene Vezi HCJ
133 30/05/2019 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Bibliotecii Judeţene ”G.T.Kirileanu” Neamţ Vezi HCJ
134 30/05/2019 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Complexului Muzeal Județean Neamț Vezi HCJ
135 30/05/2019 privind avizarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a localităţilor din Judeţul Neamţ Vezi HCJ
136 30/05/2019 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Teatrului Tineretului Piatra Neamţ Vezi HCJ
137 30/05/2019 privind modificarea unor hotărâri ale Consiliului Județean Neamț Vezi HCJ
138 30/05/2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.104/2019 privind aprobarea unei asocieri în vederea realizării unui proiect de interes public județean Vezi HCJ
139 20/06/2019 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Pipirig pentru anul 2019 Vezi HCJ
140 20/06/2019 privind luarea unor măsuri în vederea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț în proiectul „Mobilitate fără bariere” Vezi HCJ
141 20/06/2019 privind luarea unor măsuri în vederea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț în proiectul „O nouă șansă” Vezi HCJ
142 20/06/2019 privind luarea unor măsuri în vederea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț în proiectul „ACCES la diversitate” Vezi HCJ
143 20/06/2019 privind completarea inventarului domeniului public al Județului Neamț Vezi HCJ
144 20/06/2019 privind darea în administrare a unor terenuri aparținând domeniului public al Județului Neamț Vezi HCJ
145 20/06/2019 privind modificarea statului de funcții al Bibliotecii Judeţene ”G. T. Kirileanu” Neamţ Vezi HCJ
146 20/06/2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.92/2019 privind aprobarea unei asocieri cu Municipiul Roman în vederea realizării unor acțiuni de interes public județean Vezi HCJ
147 20/06/2019 privind aprobarea unei asocieri cu Inspectoratul Școlar Județean Neamț în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean Vezi HCJ
148 20/06/2019 privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ Vezi HCJ
149 20/06/2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.97/24.04.2019 privind aprobarea evenimentelor de turism pe care Consiliul Județean Neamț le organizează în anul 2019 Vezi HCJ
150 20/06/2019 privind aprobarea temelor de proiectare aferente unor obiective de investiții de interes public județean Vezi HCJ
151 20/06/2019 privind completarea inventarului domeniului public al Județului Neamț cu unele bunuri imobile, precum și darea în administrare a acestora Vezi HCJ
152 20/06/2019 privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ Vezi HCJ
153 20/06/2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.104/2019 privind aprobarea unei asocieri în vederea realizării unui proiect de interes public județean Vezi HCJ
154 20/06/2019 privind luarea unor măsuri de realizare a unor obiective de investiții de interes public județean Vezi HCJ
155 20/06/2019 privind modificarea unor hotărâri ale Consiliului Județean Neamț Vezi HCJ
156 20/06/2019 privind punerea în executare a Sentinței civile nr.937C/2018 pronunțată de Tribunalul Neamț în dosarul nr.1087/103/2018 Vezi HCJ
157 20/06/2019 privind actualizarea Monografiei economico-militare a judeţului Neamţ Vezi HCJ
158 20/06/2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 156/2016 privind împuternicirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul adunărilor generale ale acţionarilor ale agenţilor economici de interes judeţean Vezi HCJ
159 28/06/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului „Investim pentru calitate și diversitate” Vezi HCJ
160 28/06/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului „Șanse egale pentru toți copiii” Vezi HCJ
161 28/06/2019 privind rectificarea unor hotărâri ale Consiliului Județean Neamț Vezi HCJ
162 15/07/2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice și indicatorilor tehnico-economici pentru unele obiective de investiții Vezi HCJ
163 15/07/2019 privind rectificarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2019 Vezi HCJ
164 26/07/2019 privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice pentru unele obiective de investiții de interes public județean Vezi HCJ
165 26/07/2019 privind emiterea acordului de realizare a unor lucrări Vezi HCJ
166 26/07/2019 privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită, pe perioadă determinată, a unor spații aflate în proprietatea Judeţului Neamţ Vezi HCJ
167 26/07/2019 privind modificarea statului de funcţii al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Nicolae” Roman Vezi HCJ
168 26/07/2019 privind modificarea statului de funcţii al Direcției Județene de Evidența Persoanelor Neamţ Vezi HCJ
169 26/07/2019 privind acordarea unui stimulent financiar lunar persoanei numite în funcția de director medical în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ Vezi HCJ
170 29/07/2019 privind preluarea în administrarea Consiliului Județean Neamț a unor tronsoane de drumuri județene în vederea efectuării unor lucrări de reabilitare Vezi HCJ
171 26/07/2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 177/2016 privind aprobarea proiectului „Conservarea, protejarea și promovarea Muzeului Memorial „Ion Creangă” Humulești” Vezi HCJ
172 26/07/2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 179/2016 privind aprobarea proiectului „Conservarea, protejarea și promovarea Muzeului Memorial „Calistrat Hogaș” Piatra Neamț” Vezi HCJ
173 26/07/2019 privind aprobarea suplimentării numărului de posturi finanțate de la bugetul de stat pentru personalul neclerical aparținând cultelor religioase recunoscute din România Vezi HCJ
174 26/07/2019 pentru aprobarea Programului pentru acordarea finanţărilor nerambursabile, valabil pe anul 2019 – sesiunea a II-a Vezi HCJ
175 26/07/2019 privind acordarea unui mandat special Vezi HCJ
176 26/07/2019 privind modificarea statului de funcții al Complexului Muzeal Județean Neamț Vezi HCJ
177 26/07/2019 privind soluționarea unei solicitări formulate de către Sistemul de Gospodărire a Apelor Neamț Vezi HCJ
178 26/07/2019 privind aprobarea execuţiei bugetare la data de 30 iunie 2019 Vezi HCJ
179 26/07/2019 privind acordarea de sprijin financiar unor unități de cult din județul Neamț aparținând cultelor religioase recunoscute din România Vezi HCJ
180 26/07/2019 privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț Vezi HCJ
181 26/07/2019 privind aprobarea devierii traficului de pe un drum național pe drumuri județene, în vederea efectuării unor lucrări de reabilitare Vezi HCJ
182 26/07/2019 privind restricționarea circulației pe un drum județean Vezi HCJ
183 26/07/2019 privind aprobarea unui acord de asociere pentru realizarea unei acțiuni de interes public județean Vezi HCJ
184 26/07/2019 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Reabilitare, consolidare, reparații și amenajări interioare la Casa Iordache Cantacuzino” strada Stânjenelului, nr.27, comuna Ștefan cel Mare, județul Neamț Vezi HCJ
185 26/07/2019 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Reabilitare, consolidare, reparații și amenajări interioare la clădirea Atelier de producție-Teatrul Tineretului Piatra Neamț”, strada Unirii, nr.2D, municipiul Piatra-Neamț,județul Neamț Vezi HCJ
186 26/07/2019 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Conservarea, restaurarea și protecția clădirii Casa Celibidache în vederea valorificării patrimoniului cultural” strada Veronica Micle, nr.2, municipiul Roman, județul Neamț Vezi HCJ
187 26/07/2019 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Reabilitarea-consolidarea Pavilionului Oncologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț”, bulevardul Traian, nr.1-3, municipiul Piatra-Neamț, județul Neamț Vezi HCJ
188 26/07/2019 privind modificarea unor hotărâri ale Consiliului Județean Neamț Vezi HCJ
189 23/08/2019 privind luarea unor măsuri de realizare a proiectului de interes public județean „CARE- Comunitate pentru Alternative familiale, Recuperare și Egalitate” Vezi HCJ
190 23/08/2019 privind luarea unor măsuri de realizare a proiectului de interes public județean „Șanse egale pentru toți copiii” Vezi HCJ
191 23/08/2019 privind luarea unor măsuri de realizare a proiectului de interes public județean „Investim pentru calitate și diversitate” Vezi HCJ
192 27/08/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcţionare a Consiliului Judeţean Neamţ Vezi HCJ
193 27/08/2019 privind dezmembrarea unor imobile ce aparțin domeniului public al Județului Neamț Vezi HCJ
194 27/08/2019 privind aprobarea temelor de proiectare aferente unor obiective de investiții de interes județean Vezi HCJ
195 27/08/2019 privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ Vezi HCJ
196 27/08/2019 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț Vezi HCJ
197 27/08/2019 privind modificarea și completarea unor hotărâri ale Consiliului Județean Neamț Vezi HCJ
198 27/08/2019 pentru aprobarea Programului pentru acordarea finanţărilor nerambursabile, valabil pe anul 2019 – sesiunea a III-a Vezi HCJ
199 27/08/2019 privind înființarea Unității Județene de Achiziții Centralizate Neamț Vezi HCJ
200 27/08/2019 privind aprobarea unui acord de asociere pentru realizarea unei acțiuni de interes public județean Vezi HCJ
201 27/08/2019 privind aprobarea listei produselor care vor fi distribuite în cadrul Programului pentru școli al României și a măsurilor educative aferente, pentru anul școlar 2019 - 2020 Vezi HCJ
202 27/08/2019 privind aprobarea unui acord de asociere cu Comuna Agapia pentru finanțarea în comun a unei activități de interes public județean Vezi HCJ
203 27/08/2019 privind unele măsuri pentru proiectul de interes județean „Reabilitare și modernizare Ambulatoriu Integrat de Specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț” Vezi HCJ
204 26/09/2019 privind rectificarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2019 Vezi HCJ
205 26/09/2019 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.184/2019 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Reabilitare, consolidare, reparații și amenajări interioare la Casa Iordache Cantacuzino” strada Stânjenelului, nr.27, comuna Ștefan cel Mare, județul Neamț Vezi HCJ
206 26/09/2019 pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.186/2019 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Conservarea, restaurarea și protecția clădirii Casa Celibidache în vederea valorificării patrimoniului cultural” strada Veronica Micle, nr.2, municipiul Roman, județul Neamț Vezi HCJ
207 26/09/2019 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.187/2019 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Reabilitarea-consolidarea Pavilionului Oncologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț”, bulevardul Traian, nr.1-3, municipiul Piatra-Neamț, județul Neamț Vezi HCJ
208 26/09/2019 privind repartizarea pe unități administrativ teritoriale a cotei de 7,5% din impozitul pe venit, reprezentând Fondul la dispoziția Consiliului Județean Neamț pe anul 2019 Vezi HCJ
209 26/09/2019 pentru completarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.97/24.04.2019 privind aprobarea evenimentelor de turism pe care Consiliul Județean Neamț le organizează în anul 2019 Vezi HCJ
210 31/10/2019 privind aprobarea Planului strategic de dezvoltare al Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman, pentru perioada 2019 - 2021 Vezi HCJ
211 31/10/2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.196/2019 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț Vezi HCJ
212 31/10/2019 privind modificarea și completarea unor hotărâri ale Consiliului Județean Neamț Vezi HCJ
213 31/10/2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.162/2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice și indicatorilor tehnico-economici pentru unele obiective de investiții Vezi HCJ
214 31/10/2019 privind apartamentarea unor imobile (construcții) ce aparțin domeniului public al Județului Neamț Vezi HCJ
215 31/10/2019 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Bibliotecii Judeţene ”G.T.Kirileanu” Neamţ Vezi HCJ
216 31/10/2019 privind acordarea unui ajutor individual de minimis în favoarea Societății Comerciale DRUPO NEAMȚ S.A Vezi HCJ
217 31/10/2019 privind aprobarea concediului de odihnă suplimentar pentru salariații unor servicii publice din subordinea Consiliului Județean Neamț Vezi HCJ
218 31/10/2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.95/2019 privind aprobarea unei asocieri cu Orașul Bicaz în vederea realizării unor acțiuni de interes public județean Vezi HCJ
219 31/10/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Unității Județene de Achiziții Centralizate Neamț Vezi HCJ
220 31/10/2019 privind aprobarea unei solicitări de transmitere a unui imobil din proprietatea statului în proprietatea Județului Neamț Vezi HCJ
221 31/10/2019 privind luarea unor măsuri în vederea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț în proiectul „Speranță pentru un nou început – Locuința protejată Luceafărul, Locuința protejată Iris și Centrul de zi Doljești” Vezi HCJ
222 31/10/2019 privind acordarea unui mandat special Vezi HCJ
223 31/10/2019 privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ Vezi HCJ
224 31/10/2019 pentru luarea unor măsuri privind patrimoniul Județului Neamț Vezi HCJ
225 31/10/2019 privind aprobarea execuţiei bugetare la data de 30 septembrie 2019 Vezi HCJ
226 31/10/2019 privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice pentru unele obiective de investiții de interes public județean Vezi HCJ
227 31/10/2019 privind aprobarea temelor de proiectare aferente unor obiective de investiții de interes județean Vezi HCJ
228 31/10/2019 privind modificarea statului de funcții al Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman Vezi HCJ
229 31/10/2019 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Pângărați pentru anul 2019, actualizat Vezi HCJ
230 31/10/2019 privind darea unor bunuri în administrarea Direcției de Administrare a Parcului Național Ceahlău Vezi HCJ
231 31/10/2019 privind modificarea unor hotărâri ale Consiliului Județean Neamț Vezi HCJ
232 31/10/2019 privind revocarea transmiterii în folosință gratuită a unei clădiri aflată în proprietatea privată a Județului Neamț Vezi HCJ
233 31/10/2019 privind luarea unor măsuri în vederea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț în proiectul „DAR- Dăruim Acces la Reabilitare” Vezi HCJ
234 31/10/2019 privind aprobarea unei asocieri cu Asociaţia Romii Romașcani în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean Vezi HCJ
235 31/10/2019 privind transmiterea în folosință cu titlu gratuit a unui autoturism către Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Petrodava” al Județului Neamț Vezi HCJ
236 31/10/2019 privind luarea unor măsuri referitoare la unele mijloace fixe aflate în administrarea Companiei Județene APA SERV S.A. Neamț Vezi HCJ
237 31/10/2019 privind emiterea unui acord în calitate de vecin limitrof Vezi HCJ
238 31/10/2019 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.97/2019 privind aprobarea evenimentelor de turism pe care Consiliul Județean Neamț le organizează în anul 2019 Vezi HCJ
239 31/10/2019 privind acordarea de sprijin financiar unor unități de cult din județul Neamț aparținând cultelor religioase recunoscute din România Vezi HCJ
240 31/10/2019 privind aprobarea unei asocieri cu Comuna Alexandru cel Bun în vederea realizării unor lucrări de interes public județean Vezi HCJ
241 31/10/2019 privind aprobarea unei asocieri cu Orașul Bicaz în vederea realizării unor acțiuni de interes public județean Vezi HCJ
242 31/10/2019 privind rectificarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2019 Vezi HCJ
243 31/10/2019 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Neamţ în Consiliul de administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Neamţ Vezi HCJ
244 01/11/2019 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Neamţ în Consiliul de Administraţie al Casei Corpului Didactic Neamţ Vezi HCJ
245 31/10/2019 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ special din judeţul Neamţ Vezi HCJ
246 11/12/2019 privind modificarea statului de funcții al Complexului Muzeal Județean Neamț Vezi HCJ
247 11/12/2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.92/2019 privind aprobarea unei asocieri cu Municipiul Roman în vederea realizării unor acțiuni de interes public județean Vezi HCJ
248 11/12/2019 privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ Vezi HCJ
249 11/12/2019 privind modificarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman Vezi HCJ
250 11/12/2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.220/2018 privind avizarea comisiilor de concurs/examen, respectiv a comisiilor de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcțiilor de director medical și director de îngrijiri din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț Vezi HCJ
251 11/12/2019 privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț Vezi HCJ
252 11/12/2019 privind stabilirea preţului mediu al masei verzi obţinută de pe pajişti permanente, valabil pe anul 2020 Vezi HCJ
253 11/12/2019 privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, necesare evaluării în lei a arendei achitate în natură, valabile pentru anul 2020 Vezi HCJ
254 11/12/2019 privind stabilirea unor tarife din competenţa de aprobare a Consiliului Judeţean Neamţ Vezi HCJ
255 11/12/2019 privind aprobarea unei asocieri cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Neamț în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean Vezi HCJ
256 12/12/2019 pentru aprobarea asocierii cu Inspectoratul Școlar Județean Neamț în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean Vezi HCJ
257 11/12/2019 privind rectificarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2019 Vezi HCJ
258 11/12/2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru un obiectiv de investiții de interes public județean Vezi HCJ
259 11/12/2019 privind acordarea de sprijin financiar unor unități de cult din județul Neamț aparținând cultelor religioase recunoscute din România Vezi HCJ
260 11/12/2019 privind acordarea unui ajutor individual de minimis în favoarea Societății Comerciale TROLEIBUZUL S.A. Vezi HCJ
261 11/12/2019 privind unele măsuri de organizare a comisiilor de examinare pentru ocuparea unor funcţii de şef secţie şi şef laborator din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ Vezi HCJ
262 19/12/2019 privind aprobarea temelor de proiectare aferente unor obiective de investiții de interes județean Vezi HCJ
263 19/12/2019 privind modificarea statului de funcții al Teatrului Tineretului Piatra Neamţ Vezi HCJ
264 19/12/2019 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Tarcău pentru anul 2020 Vezi HCJ
265 19/12/2019 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Dobreni pentru anul 2020 Vezi HCJ
266 19/12/2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru un obiectiv de investiții de interes public județean Vezi HCJ
267 19/12/2019 privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice pentru unele obiective de investiții de interes public județean Vezi HCJ
268 19/12/2019 privind aprobarea suplimentării numărului de posturi finanțate de la bugetul de stat pentru personalul neclerical aparținând cultelor religioase recunoscute din România Vezi HCJ
269 19/12/2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.307/2018 privind aprobarea unui acord de asociere cu Comuna Ceahlău în vederea asigurării unor servicii medicale şi sociale Vezi HCJ
270 19/12/2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.202/2019 privind aprobarea unui acord de asociere cu Comuna Agapia pentru finanțarea în comun a unei activități de interes public județean Vezi HCJ
271 19/12/2019 privind modificarea statului de funcții al Complexului Muzeal Județean Neamț Vezi HCJ
272 19/12/2019 privind aprobarea rețelei școlare de învăţământ special pentru anul școlar 2020-2021 Vezi HCJ
273 19/12/2019 privind modificarea unor hotărâri ale Consiliului Județean Neamț Vezi HCJ
274 19/12/2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.220/2018 privind avizarea comisiilor de concurs/examen, respectiv a comisiilor de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcțiilor de director medical și director de îngrijiri din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț Vezi HCJ
Nr. Dată Titlu Link