Registru pentru evidența hotărârilor Consiliului Județean 2021

Nr. Dată Titlu Link
1 08/01/2021 pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr.192/2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Neamț Vezi HCJ
2 08/01/2021 privind utilizarea unor sume din excedentul anual al bugetului Judeţului Neamţ Vezi HCJ
3 19/01/2021 privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est în vederea finanțării serviciilor de proiectare pentru două proiecte de interes public județean Vezi HCJ
4 28/01/2021 privind completarea inventarului domeniului public al Județului Neamț cu un bun imobil-teren, precum și darea în administrare a acestuia Vezi HCJ
5 28/01/2021 privind emiterea acordului pentru închirierea unui bun din domeniul public al Județului Neamț Vezi HCJ
6 28/01/2021 privind modificarea statului de funcţii al Teatrului Tineretului Piatra-Neamţ Vezi HCJ
7 28/01/2021 privind modificarea statului de funcții al Complexului Muzeal Național Neamț Vezi HCJ
8 28/01/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Bibliotecii Judeţene ”G.T. Kirileanu” Neamţ Vezi HCJ
9 28/01/2021 privind modificarea statului de funcţii al Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman Vezi HCJ
10 28/01/2021 privind modificarea statului de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț Vezi HCJ
11 28/01/2021 privind predarea din administrarea Consiliului Județean Neamț în administrarea Consiliului Local al Orașului Roznov a unor tronsoane de drumuri Vezi HCJ
12 28/01/2021 pentru aprobarea documentației tehnico-economice (D.A.L.I.+S.F.) aferentă obiectivului de investiții de interes public județean „Protecție împotriva infiltrațiilor de apă în ziduri și spații muzeale la Cetatea Neamț” Vezi HCJ
13 28/01/2021 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Gâdinți pentru anul 2021 Vezi HCJ
14 28/01/2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.141/2020 privind acordarea unui mandat special Vezi HCJ
15 28/01/2021 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Municipiului Piatra-Neamț pentru anul 2021 Vezi HCJ
16 28/01/2021 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Hangu pentru anul 2021 Vezi HCJ
17 28/01/2021 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Grumăzești pentru anul 2021 Vezi HCJ
18 28/01/2021 privind aprobarea listei produselor care vor fi distribuite în cadrul Programului pentru școli al României și a măsurilor educative aferente, pentru anul școlar 2020-2021, semestrul al II-lea Vezi HCJ
19 28/01/2021 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Sagna pentru anul 2021 Vezi HCJ
20 28/01/2021 privind aprobarea unui acord de asociere cu Orașul Roznov pentru finanțarea în comun a unei activități de interes public județean Vezi HCJ
21 28/01/2021 privind aprobarea unui acord de asociere cu Comuna Ceahlău în vederea asigurării unor servicii medicale și sociale Vezi HCJ
22 10/02/2021 privind luarea unor măsuri pentru implementarea proiectului „ACCES la diversitate-Locuința protejată Plăieșu, Locuința protejată Zvorănești, Locuința protejată Blebea, Locuința protejată Tei și Centrul de zi Timișești” Vezi HCJ
23 10/02/2021 privind luarea unor măsuri pentru implementarea proiectului „Mobilitate fără bariere- Locuința protejată Dolia, Locuința protejată Nemțișor, Locuința protejată Stânca și Centrul de zi Pipirig” Vezi HCJ
24 10/02/2021 privind luarea unor măsuri pentru implementarea proiectului „O nouă șansă- Locuința protejată Cireșul, Locuința protejată Paltin și Centru de zi pentru persoane cu dizabilități Săbăoani” Vezi HCJ
25 10/02/2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 168/2018 privind aprobarea participării în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public- autobuze electrice” Vezi HCJ
26 10/02/2021 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul comisiei de concurs pentru ocuparea funcției de director general adjunct al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamţ Vezi HCJ
27 17/02/2021 privind alegerea vicepreşedinților Consiliului Judeţean Neamţ Vezi HCJ
28 25/02/2021 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Pângărați pentru anul 2021 Vezi HCJ
29 25/02/2021 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Săbăoani pentru anul 2021 Vezi HCJ
30 25/02/2021 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Tămășeni pentru anul 2021 Vezi HCJ
31 25/02/2021 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Orașului Târgu-Neamț pentru anul 2021 Vezi HCJ
32 25/02/2021 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Horia pentru anul 2021 Vezi HCJ
33 25/02/2021 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Cordun pentru anul 2021 Vezi HCJ
34 25/02/2021 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Municipiului Roman pentru anul 2021 Vezi HCJ
35 25/02/2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.222/2020 privind emiterea acordului de apartamentare a unui bun imobil Vezi HCJ
36 25/02/2021 pentru darea în administrare a unor bunuri imobile aflate în proprietatea Județului Neamț Vezi HCJ
37 25/02/2021 privind acordarea unor stimulente financiare lunare la nivelul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ Vezi HCJ
38 25/02/2021 privind aprobarea unui acord de asociere cu Comuna Agapia pentru finanțarea în comun a unei activități de interes public județean Vezi HCJ
39 17/03/2021 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Cătălin CHIȚEI Vezi HCJ
40 17/03/2021 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Florin ZAHARIA Vezi HCJ
41 17/03/2021 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Ioan MERARU Vezi HCJ
42 17/03/2021 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ în Consiliul de Administraţie al Școlii Profesionale Speciale Ştefan cel Mare Vezi HCJ
43 17/03/2021 pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Adunării generale a Asociaţiei „Grupul de Acţiune Locală Ceahlău” Vezi HCJ
44 17/03/2021 privind aprobarea participării Județului Neamț, în calitate de membru fondator, la înființarea ASOCIAȚIEI CLUSTER „PRODUS ÎN NEAMȚ” Vezi HCJ
45 17/03/2021 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ în componenţa Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Neamţ Vezi HCJ
46 17/03/2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Neamț în comisia de concurs/examen, respectiv în comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de director medical și director de îngrijiri al Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț Vezi HCJ
47 17/03/2021 pentru desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Neamț în Comitetul de organizare a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Neamț Vezi HCJ
48 17/03/2021 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Grințieș pentru anul 2021 Vezi HCJ
49 17/03/2021 privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită, pe perioadă determinată, a unor imobile aflate în proprietatea publică a Județului Neamț Vezi HCJ
50 17/03/2021 privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ Vezi HCJ
51 17/03/2021 privind aprobarea temelor de proiectare aferente unor obiective de investiții de interes județean Vezi HCJ
52 17/03/2021 privind aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public și privat al Judeţului Neamţ Vezi HCJ
53 17/03/2021 privind luarea unor măsuri în vederea participării Județului Neamț în proiectul „ACASĂ- Alături de Copii prin Acțiuni de Sprijin Avansat!” Vezi HCJ
54 17/03/2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Neamț în cadrul Comisiei județene în domeniul egalității de șanse Vezi HCJ
55 17/03/2021 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social din județul Neamț Vezi HCJ
56 17/03/2021 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliului de Administrație al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Nicolae” Roman Vezi HCJ
57 17/03/2021 privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Companiei Județene APA SERV S.A. Vezi HCJ
58 17/03/2021 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul consiliilor de administraţie ale instituţiilor publice de cultură de interes judeţean Vezi HCJ
59 17/03/2021 privind unele măsuri de organizare a comisiilor de examinare pentru ocuparea unor funcţii de şef de secţie şi şef de laborator din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ Vezi HCJ
60 31/03/2021 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, estimări pentru anii 2022-2024 Vezi HCJ
61 31/03/2021 privind avizarea comisiei de concurs/examen, respectiv a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de director medical și director de îngrijiri al Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț Vezi HCJ
62 31/03/2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.44/2021 privind aprobarea participării Județului Neamț, în calitate de membru fondator, la înființarea ASOCIAȚIEI CLUSTER „PRODUS ÎN NEAMȚ” Vezi HCJ
63 31/03/2021 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Pipirig pentru anul 2021 Vezi HCJ
64 31/03/2021 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Vânători-Neamț pentru anul 2021 Vezi HCJ
65 31/03/2021 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț Vezi HCJ
66 31/03/2021 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public SALVAMONT Neamț Vezi HCJ
67 31/03/2021 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Administrare a Parcului Național Ceahlău Vezi HCJ
68 31/03/2021 privind modificarea statului de funcții al Bibliotecii Judeţene „G.T.Kirileanu” Neamţ Vezi HCJ
69 31/03/2021 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Centrului pentru Cultură şi Arte ”Carmen Saeculare” Neamț Vezi HCJ
70 31/03/2021 privind unele măsuri referitoare la organizarea și funcționarea Complexului Muzeal Național Neamț Vezi HCJ
71 31/03/2021 privind acordarea unor mandate speciale Vezi HCJ
72 31/03/2021 privind emiterea acordului de realizare a unor lucrări Vezi HCJ
73 22/04/2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr.192/2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Neamț Vezi HCJ
74 22/04/2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.221/2020 privind alegerea comisiei de numărare a voturilor Vezi HCJ
75 22/04/2021 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Farcașa pentru anul 2021 Vezi HCJ
76 22/04/2021 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Orașului Bicaz pentru anul 2021 Vezi HCJ
77 22/04/2021 pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.103/2020 privind stabilirea taxelor, tarifelor şi amenzilor din competenţa de aprobare a Consiliului Judeţean Neamţ, pentru anul fiscal 2021 Vezi HCJ
78 22/04/2021 privind stabilirea taxelor, tarifelor şi amenzilor din competenţa de aprobare a Consiliului Judeţean Neamţ, pentru anul fiscal 2022 Vezi HCJ
79 22/04/2021 privind modificarea tarifelor vizând activitatea de eliminare a deșeurilor la Depozitul județean de deșeuri nepericuloase Girov Vezi HCJ
80 22/04/2021 privind aprobarea valorii și plății cotizației/contribuției financiare datorată de Județul Neamț în calitate de membru al unor asociații de dezvoltare intercomunitară sau altor organizații neguvernamentale, precum și pentru Fondul de Dezvoltare Regională Vezi HCJ
81 22/04/2021 privind acordarea unui ajutor individual de minimis în favoarea Companiei Județene APA SERV S.A. Vezi HCJ
82 22/04/2021 privind aprobarea temelor de proiectare aferente unor obiective de investiții de interes județean Vezi HCJ
83 22/04/2021 privind rectificarea unor hotărâri ale Consiliului Județean Neamț Vezi HCJ
84 22/04/2021 privind modificarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ Vezi HCJ
85 22/04/2021 privind luarea unor măsuri referitoare la unele mijloace fixe aflate în administrarea Companiei Județene APASERV S.A. Neamț Vezi HCJ
86 22/04/2021 privind dezmembrarea unui imobil (teren) ce aparține domeniului public al Județului Neamț Vezi HCJ
87 22/04/2021 privind luarea unor măsuri referitoare la unele mijloace fixe aflate în proprietatea privată a Județului Neamț Vezi HCJ
88 22/04/2021 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Teatrului Tineretului Piatra-Neamţ Vezi HCJ
89 22/04/2021 privind aprobarea costului anual de întreținere pentru copilul aflat în situații speciale, pentru anul 2021 Vezi HCJ
90 22/04/2021 privind aprobarea costului anual de întreținere pentru adultul aflat în situații speciale și a costului mediu lunar pentru contractarea de servicii sociale, pentru anul 2021 Vezi HCJ
91 22/04/2021 privind aprobarea execuţiei bugetare la data de 31 martie 2021 Vezi HCJ
92 22/04/2021 pentru aprobarea documentației tehnico-economice pentru un obiectiv de investiții de interes public județean Vezi HCJ
93 22/04/2021 privind dezmembrarea unui imobil (teren cu construcții aferente) ce aparține domeniului public al Județului Neamț Vezi HCJ
94 22/04/2021 privind aprobarea unei activităţi finanţată integral din venituri proprii la nivelul Centrului de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Păstrăveni Vezi HCJ
95 22/04/2021 privind aprobarea încheierii unui acord de colaborare pentru realizarea proiectului „Drum expres Bacău – Piatra Neamț” Vezi HCJ
96 22/04/2021 privind aprobarea unei asocieri în vederea realizării unui proiect de interes public județean Vezi HCJ
97 22/04/2021 privind aprobarea bugetului Județului Neamț pe anul 2021 Vezi HCJ
98 24/05/2021 privind aprobarea unui Acord de Parteneriat în scopul obținerii finanțării și implementării unui proiect de interes public județean Vezi HCJ
99 24/05/2021 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Dragomirești pentru anul 2021 Vezi HCJ
100 24/05/2021 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Doljești pentru anul 2021 Vezi HCJ
101 24/05/2021 privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ Vezi HCJ
102 24/05/2021 privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț Vezi HCJ
103 24/05/2021 privind aprobarea Scrisorii de așteptări privind activitatea și rezultatele Consiliului de Administrație și ale Directorului Companiei Județene APA SERV S.A. Vezi HCJ
104 24/05/2021 privind avizarea Profilului Consiliului de Administrație și a Profilului Candidatului pentru desemnarea în Consiliul de Administrație al Companiei Județene APA SERV S.A. Vezi HCJ
105 24/05/2021 privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar și a situațiilor financiare pe anul 2020 Vezi HCJ
106 24/05/2021 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Crăcăoani pentru anul 2021 Vezi HCJ
107 24/05/2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.59/2021 Vezi HCJ
108 24/05/2021 privind desemnarea unor consilieri judeţeni ca membri ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Neamţ Vezi HCJ
109 24/05/2021 privind desemnarea unui reprezentant al asiguraților din partea Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Adunării Reprezentanților Casei Naționale de Asigurări de Sănătate Vezi HCJ
110 24/05/2021 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliului de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ Vezi HCJ
111 24/05/2021 pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.58/2021 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul consiliilor de administraţie ale instituţiilor publice de cultură de interes judeţean Vezi HCJ
112 24/05/2021 privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății Comerciale Troleibuzul S.A. Vezi HCJ
113 02/06/2021 privind aprobarea temei de proiectare a obiectivului de investiții de interes județean „Realizarea construcției necesară administrării ariei naturale protejate pentru proiectul „Îmbunătățirea stării de conservare a habitatelor de interes comunitar din Parcul Național Ceahlău prin implementarea de măsuri adecvate”” Vezi HCJ
114 02/06/2021 privind luarea unor măsuri referitoare la unele mijloace fixe aflate în administrarea Companiei Județene APASERV S.A Neamț Vezi HCJ
115 02/06/2021 privind predarea din administrarea Consiliului Județean Neamț în administrarea Consiliului Local al Comunei Cordun a unui tronson de drum județean Vezi HCJ
116 02/06/2021 privind aprobarea unei asocieri cu Federația Ecvestră Română în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean Vezi HCJ
117 02/06/2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.59/2021 Vezi HCJ
118 02/06/2021 pentru luarea unor măsuri în vederea participării Județului Neamț într-un proiect de interes județean privind înființarea Centrului de intervenție pentru victimele violenței sexuale Vezi HCJ
119 02/06/2021 privind aprobarea unui acord de asociere pentru realizarea obiectivului „AMENAJARE LIFT EXTERIOR”, corp C32, Secția Boli Infecțioase a Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț Vezi HCJ
120 02/06/2021 privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț Vezi HCJ
121 02/06/2021 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne/externe în valoare de 100.000.000 lei Vezi HCJ
122 02/06/2021 privind luarea unor măsuri în vederea participării Județului Neamț în proiectul „Educația-Cheia Succesului!” Vezi HCJ
123 14/06/2021 privind predarea din administrarea Consiliului Județean Neamț în administrarea Consiliului Local al Municipiului Roman a unui tronson de drum Vezi HCJ
124 14/06/2021 pentru emiterea acordului privind partajarea unui bun imobil aflat în coproprietatea Județului Neamț Vezi HCJ
125 14/06/2021 privind constituirea unei comisii speciale Vezi HCJ
126 14/06/2021 pentru atestarea unor bunuri imobile ca aparținând domeniului public al Județului Neamț și includerea acestora în Inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public județean Vezi HCJ
127 14/06/2021 privind aprobarea participării Consiliului Județean Neamț la evenimentul „Ziua Internațională a Iei”, la Roma Vezi HCJ
128 14/06/2021 privind luarea unor măsuri referitoare la unele mijloace fixe aflate în administrarea Companiei Județene APASERV S.A Neamț Vezi HCJ
129 14/06/2021 privind rectificarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2021 Vezi HCJ
130 30/06/2021 privind aprobarea „Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor Neamț 2019-2025” Vezi HCJ
131 30/06/2021 privind validarea rezultatelor concursurilor/examenelor pentru ocuparea unor funcţii de şef de secţie și șef de laborator din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ Vezi HCJ
132 30/06/2021 privind luarea unor măsuri pentru întreținerea și repararea drumurilor județene Vezi HCJ
133 30/06/2021 privind rectificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.77/2021 pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.103/2020 privind stabilirea taxelor, tarifelor şi amenzilor din competenţa de aprobare a Consiliului Judeţean Neamţ Vezi HCJ
134 30/06/2021 privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț Vezi HCJ
135 30/06/2021 privind actualizarea Monografiei economico-militare a judeţului Neamţ Vezi HCJ
136 29/07/2021 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Dochia pentru anul 2021 Vezi HCJ
137 29/07/2021 privind completarea unei convenții de asociere Vezi HCJ
138 29/07/2021 privind modificarea statului de funcţii al Teatrului Tineretului Piatra-Neamţ Vezi HCJ
139 29/07/2021 privind modificarea statului de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț Vezi HCJ
140 29/07/2021 privind modificarea statului de funcţii al Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman Vezi HCJ
141 29/07/2021 privind validarea rezultatului examenului pentru ocuparea funcției de şef Laborator Analize Medicale din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ Vezi HCJ
142 29/07/2021 privind aprobarea temei de proiectare aferentă unui obiectiv de investiții de interes județean Vezi HCJ
143 29/07/2021 privind aprobarea „Master Planului de Turism al Județului Neamț 2020-2030” Vezi HCJ
144 29/07/2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 al Societății Comerciale „Drupo Neamț” S.A. Vezi HCJ
145 29/07/2021 privind acordarea unui mandat special Vezi HCJ
146 29/07/2021 privind aprobarea execuţiei bugetare la data de 30 iunie 2021 Vezi HCJ
147 29/07/2021 privind aprobarea valorii și plății cotizației anuale datorată de Județul Neamț în calitate de membru al ASOCIAȚIEI CLUSTER „PRODUS ÎN NEAMȚ” Vezi HCJ
148 29/07/2021 privind luarea unor măsuri în legătură cu Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „URBTRANS” nr.8/3918/13.09.2016 Vezi HCJ
149 29/07/2021 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț Vezi HCJ
150 29/07/2021 privind avizarea Profilului Consiliului de Administrație și a Profilului Candidatului pentru desemnarea în Consiliul de Administrație al Societății Comerciale Troleibuzul S.A. Vezi HCJ
151 29/07/2021 privind acordarea unui mandat special reprezentanților Județului Neamț în cadrul Adunării Generale a Asociaților a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „EURONEST” Vezi HCJ
152 29/07/2021 privind aprobarea temei de proiectare aferentă unui obiectiv de investiții Vezi HCJ
153 29/07/2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr.119/2021 privind aprobarea unui acord de asociere pentru realizarea obiectivului „AMENAJARE LIFT EXTERIOR”, corp C32, Secția Boli Infecțioase a Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț Vezi HCJ
154 29/07/2021 privind rectificarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2021 Vezi HCJ
155 31/08/2021 privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț administrate și finanțate din bugetul Județului Neamț pentru anul 2021 Vezi HCJ
156 31/08/2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.15/2020 privind aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare aferente serviciilor sociale destinate copiilor din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț Vezi HCJ
157 31/08/2021 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Bira pentru anul 2021 Vezi HCJ
158 31/08/2021 pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.173/2020 privind reorganizarea Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ Vezi HCJ
159 31/08/2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.36/2018 privind atribuirea și încheierea contractului ”Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMȚ” din Zona 2, județul Neamț” Vezi HCJ
160 31/08/2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.3/2017 privind atribuirea și încheierea contractului ”Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMȚ” din Zona 3, județul Neamț” Vezi HCJ
161 31/08/2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.265/2016 privind atribuirea și încheierea contractului ”Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMȚ” din Zona 4, județul Neamț” Vezi HCJ
162 31/08/2021 privind aprobarea suplimentării pentru județul Neamț, a numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile aparținând cultelor religioase recunoscute din România Vezi HCJ
163 31/08/2021 privind aprobarea temei de proiectare aferentă unui obiectiv de investiții de interes județean Vezi HCJ
164 31/08/2021 privind luarea unor măsuri pentru implementarea proiectului „DAR- Dăruim acces la reabilitare-Locuința protejată Neagra, Locuința protejată Stejarul, Locuința protejată Floarea, Locuința protejată Ticoș și Centrul de zi Tașca” Vezi HCJ
165 31/08/2021 privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț Vezi HCJ
166 31/08/2021 privind modificarea statului de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț Vezi HCJ
167 31/08/2021 privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ Vezi HCJ
168 31/08/2021 privind aprobarea Scrisorii de așteptări privind activitatea și rezultatele Consiliului de Administrație și ale Directorului Societății Comerciale „TROLEIBUZUL” S.A. Vezi HCJ
169 31/08/2021 pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.103/2020 privind stabilirea taxelor, tarifelor şi amenzilor din competenţa de aprobare a Consiliului Judeţean Neamţ, pentru anul fiscal 2021 Vezi HCJ
170 31/08/2021 privind aprobarea unui Acord de Asociere pentru organizarea evenimentului „TÂRGUL PRODUS ÎN NEAMȚ”, în perioada 1-3 octombrie 2021 Vezi HCJ
171 31/08/2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.300/2016 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat pentru realizarea proiectului de interes regional „Șansa la educație, viitor asigurat”(SEVA) Vezi HCJ
172 31/08/2021 privind încheierea unui Acord-cadru de Cooperare între Județul Neamț și Asociația Nord pentru Integrare și Cooperare (A.N.C.I.) Vezi HCJ
173 31/08/2021 privind aprobarea procesului-verbal de constatare a neîndeplinirii unei investiții de interes public județean Vezi HCJ
174 31/08/2021 privind aprobarea temei de proiectare „Modernizare stație epurare” Vezi HCJ
175 31/08/2021 privind modificarea statului de funcții al Bibliotecii Judeţene „G.T.Kirileanu” Neamţ Vezi HCJ
176 03/09/2021 pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.206/2020 privind încheierea unui acord de asociere Vezi HCJ
177 03/09/2021 privind aprobarea listei produselor care vor fi distribuite în cadrul Programului pentru școli al României și a măsurilor educative aferente, pentru anul școlar 2021 - 2022 Vezi HCJ
178 03/09/2021 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț Vezi HCJ
179 03/09/2021 privind acordarea unui mandat special reprezentanților Județului Neamț în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Județene APA SERV S.A., în vederea exercitării drepturilor de acționar Vezi HCJ
180 03/09/2021 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Centrului pentru Cultură şi Arte ”Carmen Saeculare” Neamț Vezi HCJ
181 03/09/2021 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 6% din impozitul pe venit, reprezentând Fondul la dispoziția Consiliului Județean Neamț pe anul 2021 Vezi HCJ
182 17/09/2021 privind rectificarea și completarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2021 Vezi HCJ
183 29/09/2021 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.170/2021 privind aprobarea unui Acord de Asociere pentru organizarea evenimentului „TÂRGUL PRODUS ÎN NEAMȚ”, în perioada 1-3 octombrie 2021 Vezi HCJ
184 29/09/2021 privind aprobarea achiziționării unor servicii juridice de către Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț Vezi HCJ
185 29/09/2021 privind luarea unor măsuri în legătură cu proiectul „Reabilitare termică clădiri din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ” Vezi HCJ
186 29/09/2021 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Bibliotecii Judeţene ”G.T.Kirileanu” Neamţ Vezi HCJ
187 29/09/2021 privind predarea din administrarea Consiliului Județean Neamț în administrarea Consiliului Local al Orașului Târgu-Neamț a unui tronson de drum Vezi HCJ
188 29/09/2021 privind predarea din administrarea Consiliului Județean Neamț în administrarea Consiliului Local al Comunei Bicazu Ardelean a unui tronson de drum Vezi HCJ
189 29/09/2021 privind aprobarea temelor de proiectare aferente unor obiective de investiții de interes județean Vezi HCJ
190 29/09/2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.21/2021 privind aprobarea unui acord de asociere cu Comuna Ceahlău în vederea asigurării unor servicii medicale și sociale Vezi HCJ
191 29/09/2021 privind aprobarea unei asocieri cu Federația Română de Dans Sportiv în vederea realizării unor acțiuni de interes public județean Vezi HCJ
192 29/09/2021 privind luarea unor măsuri cu privire la numărul de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult la nivelul județului Neamț Vezi HCJ
193 29/09/2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 180/24.08.2016 privind aprobarea proiectului Conservarea, protejarea și promovarea Muzeului de Istorie și Arheologie Piatra Neamț Vezi HCJ
194 01/10/2021 privind luarea unor măsuri referitoare la proiectul de interes județean „Reabilitare termică clădire a Spitalului de Psihiatrie Sfântul Nicolae din Roman” Vezi HCJ
195 01/10/2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru unele obiective de investiții de interes public județean, finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală Vezi HCJ
196 01/10/2021 privind unele măsuri pentru proiectul de interes județean „Reabilitare și modernizare Ambulatoriu Integrat de Specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț” Vezi HCJ
197 01/10/2021 privind rectificarea și completarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2021 Vezi HCJ
198 28/10/2021 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Boghicea pentru anul 2021 Vezi HCJ
199 28/10/2021 privind validarea membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Neamţ Vezi HCJ
200 28/10/2021 privind aprobarea documentației de atribuire aferentă contractului „Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare al unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMȚ”, din Zona 1, Județul Neamț” Vezi HCJ
201 28/10/2021 privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț Vezi HCJ
202 28/10/2021 privind aprobarea suplimentării numărului de posturi finanțate de la bugetul de stat pentru personalul neclerical aparținând cultelor religioase recunoscute din România Vezi HCJ
203 28/10/2021 privind neexercitarea dreptului de preempțiune la cumpărarea unui imobil Vezi HCJ
204 28/10/2021 privind aprobarea cuantumului și numărului burselor ce se acordă elevilor din învățământul special pentru anul școlar 2021-2022 Vezi HCJ
205 28/10/2021 privind modificarea statului de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț Vezi HCJ
206 28/10/2021 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Neamț în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMȚ” Vezi HCJ
207 28/10/2021 privind aprobarea execuţiei bugetare la data de 30 septembrie 2021 Vezi HCJ
208 28/10/2021 privind rectificarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2021 Vezi HCJ
209 03/11/2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții Proiect integrat Modernizare, consolidare și reabilitare drumuri și poduri județene, obiective ce asigură conectarea la rețeaua TEN-T Județul Neamț în vederea includerii în Programul național de investiții „Anghel Saligny” Vezi HCJ
210 03/11/2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții Suplimentarea debitului de apă potabilă pentru zona Nord-Tg.Neamț (aducțiune Preutești-Tg.Neamț) în vederea includerii în Programul național de investiții „Anghel Saligny” Vezi HCJ
211 03/11/2021 pentru completarea Inventarului bunurilor ce aparțin domeniului privat al Județului Neamț, precum și luarea unor măsuri privind bunurile care fac obiectul completării Vezi HCJ
212 03/11/2021 privind aprobarea transmiterii unui imobil-construcție din domeniul public al Județului Neamț în domeniul public al statului Vezi HCJ
213 03/11/2021 privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț Vezi HCJ
214 03/11/2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Neamţ în comisia de evaluare a probei de interviu în cadrul concursului pentru ocuparea funcției de director din unitățile de învățământ special din județul Neamț și al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Neamț Vezi HCJ
215 03/11/2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Neamț în comisia de concurs/examen, respectiv în comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de director financiar-contabil al Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț Vezi HCJ
216 03/11/2021 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliilor de Administraţie ale unităţilor de învăţământ special din judeţul Neamţ Vezi HCJ
217 16/11/2021 privind aprobarea achiziționării unor servicii juridice de către Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț Vezi HCJ
218 16/11/2021 privind luarea unor măsuri în vederea implementării proiectului „ISPAM –Instrumente Standardizate și Proceduri Anti Mită pentru U.A.T. Județul Neamț” Vezi HCJ
219 16/11/2021 privind acordarea unui mandat special reprezentanților Județului Neamț în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Comerciale „TROLEIBUZUL” S.A., în vederea exercitării drepturilor de acționar Vezi HCJ
220 16/11/2021 privind aprobarea unui Acord de Asociere pentru organizarea evenimentului „Târgul de Crăciun la Neamț”, în perioada 17 decembrie 2021-2 ianuarie 2022 Vezi HCJ
221 16/11/2021 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.103/2020 privind stabilirea taxelor, tarifelor şi amenzilor din competenţa de aprobare a Consiliului Judeţean Neamţ, pentru anul fiscal 2021 Vezi HCJ
222 16/11/2021 privind aprobarea solicitării de transmitere a unui imobil (teren) din proprietatea Comunei Girov în proprietatea Județului Neamț Vezi HCJ
223 08/12/2021 privind avizarea comisiei de concurs/examen, respectiv a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de director financiar-contabil al Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț Vezi HCJ
224 08/12/2021 privind aprobarea Planurilor de restructurare a centrelor rezidențiale destinate persoanelor adulte cu dizabilități din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț Vezi HCJ
225 08/12/2021 privind aprobarea temei de proiectare aferentă unui obiectiv de investiții de interes județean Vezi HCJ
226 08/12/2021 privind dezmembrarea unui imobil ce aparține domeniului public al Județului Neamț Vezi HCJ
227 08/12/2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.315/2016 privind încheierea unui acord de colaborare cu UAT Județul Bacău în vederea implementării unui proiect de interes județean Vezi HCJ
228 08/12/2021 pentru completarea Inventarului bunurilor ce aparțin domeniului privat al Județului Neamț, precum și luarea unor măsuri privind bunurile care fac obiectul completării Vezi HCJ
229 08/12/2021 privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.222/2021 Vezi HCJ
230 08/12/2021 privind neexercitarea dreptului de preempțiune la cumpărarea unui imobil Vezi HCJ
231 14/12/2021 privind aprobarea devizului general actualizat și luarea unor măsuri pentru implementarea proiectului „O Nouă Șansă- Locuința protejată Cireșul, Locuința protejată Paltin și Centru de zi pentru persoane cu dizabilități Săbăoani” Vezi HCJ
232 14/12/2021 privind aprobarea devizului general actualizat și luarea unor măsuri pentru implementarea proiectului „Un Nou Start- Locuința protejată Mesteacăn, Locuința protejată Arinul, Locuința protejată Floare de colț și Centru de zi pentru persoane cu dizabilități Dobreni” Vezi HCJ
233 14/12/2021 privind aprobarea devizului general actualizat și luarea unor măsuri pentru implementarea proiectului „Mobilitate fără bariere- Locuința protejată Dolia, Locuința protejată Nemțișor, Locuința protejată Stânca și Centrul de zi Pipirig” Vezi HCJ
234 14/12/2021 privind luarea unor măsuri referitoare la proiectul de interes județean „Reabilitare și modernizare transport ecologic” Vezi HCJ
235 14/12/2021 privind emiterea unui acord în calitate de vecin limitrof Vezi HCJ
236 14/12/2021 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.78/2021 privind stabilirea taxelor, tarifelor şi amenzilor din competenţa de aprobare a Consiliului Judeţean Neamţ, pentru anul fiscal 2022 Vezi HCJ
237 14/12/2021 privind transmiterea în folosință gratuită, pe perioadă determinată, a unor bunuri imobile (terenuri) aparținând patrimoniului public al Județului Neamț Vezi HCJ
238 14/12/2021 privind aprobarea unui Acord de Asociere pentru organizarea evenimentului „Festivalul Obiceiurilor și Tradițiilor de Anul Nou” – ediția a IX-a, în perioada 30 decembrie 2021-2 ianuarie 2022 Vezi HCJ
239 14/12/2021 privind aprobarea rețelei școlare de învăţământ special din județul Neamț pentru anul școlar 2022-2023 Vezi HCJ
240 14/12/2021 privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț Vezi HCJ
241 14/12/2021 privind modificarea statului de funcții al Bibliotecii Judeţene „G.T.Kirileanu” Neamţ Vezi HCJ
242 14/12/2021 privind modificarea statului de funcții al Complexului Muzeal Național Neamț Vezi HCJ
243 14/12/2021 privind rectificarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2021 Vezi HCJ
244 14/12/2021 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 6% din impozitul pe venit, încasări suplimentare, reprezentând Fondul la dispoziția Consiliului Județean Neamț pe anul 2021 Vezi HCJ
245 22/12/2021 privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier judeţean al domnului Alin-Lucian-Emanuel ANTOCHI și declararea locului vacant Vezi HCJ
246 22/12/2021 privind asumarea de către Consiliul Județean Neamț, a calității de coordonator la nivelul județului Neamț în cadrul „Convenției primarilor privind clima și energia – Europa” (Covenant of Mayors for Climate and Energy – Europe) Vezi HCJ
247 22/12/2021 privind aprobarea unui acord de asociere în vederea realizării traseului de pelerinaj Camino de România - Județul Neamț Vezi HCJ
248 22/12/2021 privind aprobarea unui acord de asociere în vederea realizării traseului de pelerinaj Via Mariae - Județul Neamț Vezi HCJ
249 22/12/2021 privind acordarea unui stimulent financiar lunar la nivelul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ Vezi HCJ
250 22/12/2021 privind modificarea statului de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț Vezi HCJ
251 22/12/2021 privind modificarea statului de funcţii al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Nicolae” Roman Vezi HCJ
252 22/12/2021 privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ Vezi HCJ
253 22/12/2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Mărirea puterii maxime absorbite la locul de consum și reabilitarea instalației electrice” la sediul administrativ al Consiliului Județean Neamț Vezi HCJ
254 22/12/2021 privind stabilirea preţului mediu/tonă de masă verde obţinută de pe pajişti permanente, valabil pe anul 2022 Vezi HCJ
255 22/12/2021 privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, necesare evaluării în lei a arendei achitate în natură, valabile pentru anul 2022 Vezi HCJ
256 22/12/2021 privind luarea unor măsuri referitoare la unele bunuri aparținând patrimoniului privat al Județului Neamț Vezi HCJ
257 22/12/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț Vezi HCJ
258 22/12/2021 privind aprobarea execuţiei bugetare la data de 3 decembrie 2021 Vezi HCJ
259 22/12/2021 cu privire la modificarea unei convenții de asociere Vezi HCJ
260 22/12/2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.10/2013 Vezi HCJ
261 22/12/2021 privind aprobarea suplimentării numărului de posturi finanțate de la bugetul de stat pentru personalul neclerical aparținând cultelor religioase recunoscute din România Vezi HCJ
262 22/12/2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 168/2018 privind aprobarea participării în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public - autobuze electrice” Vezi HCJ
263 22/12/2021 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Teatrului Tineretului Piatra-Neamţ Vezi HCJ
264 22/12/2021 privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Complexului Muzeal Național Neamț Vezi HCJ
265 22/12/2021 privind aprobarea unui acord de asociere cu Comuna Ceahlău în vederea asigurării unor servicii medicale și sociale Vezi HCJ
266 22/12/2021 privind aprobarea unui acord de asociere cu Orașul Roznov pentru finanțarea în comun a unei activități de interes public județean Vezi HCJ
267 22/12/2021 privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Construire sediu nou pentru Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, Județul Neamț” – cu funcțiuni și tehnologii inovative pentru protejarea climei și digitalizare Vezi HCJ
268 22/12/2021 privind acordarea de sprijin financiar unor unități de cult din județul Neamț aparținând cultelor religioase recunoscute din România Vezi HCJ
269 22/12/2021 privind rectificarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2021 Vezi HCJ
270 22/12/2021 privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț Vezi HCJ
Nr. Dată Titlu Link