Registru pentru evidența hotărârilor Consiliului Județean 2022

Nr. Dată Titlu Link
1 07/01/2022 privind utilizarea unor sume din excedentul anual al bugetului Judeţului Neamţ Vezi HCJ
2 07/01/2022 privind aprobarea unui acord de asociere cu Comuna Agapia pentru finanțarea în comun a unei activități de interes public județean Vezi HCJ
3 26/01/2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr.192/2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Neamț Vezi HCJ
4 26/01/2022 privind unele măsuri de organizare a comisiilor de examinare pentru ocuparea unor funcţii de şef de secţie şi şef de serviciu din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ Vezi HCJ
5 26/01/2022 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, estimări pentru anii 2023-2025 Vezi HCJ
6 26/01/2022 privind acordarea unui mandat special Vezi HCJ
7 26/01/2022 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Municipiului Piatra-Neamț pentru anul 2022 Vezi HCJ
8 26/01/2022 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Pângărați pentru anul 2022 Vezi HCJ
9 26/01/2022 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Gâdinți pentru anul 2022 Vezi HCJ
10 26/01/2022 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Tămășeni pentru anul 2022 Vezi HCJ
11 26/01/2022 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Farcașa pentru anul 2022 Vezi HCJ
12 26/01/2022 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Războieni pentru anul 2022 Vezi HCJ
13 26/01/2022 privind aprobarea achiziționării unor servicii juridice de către S.C. TROLEIBUZUL S.A. Vezi HCJ
14 26/01/2022 privind aprobarea Programului de aprovizionare a populaţiei județului Neamț cu principalele produse agroalimentare și industriale ce urmează a fi distribuite raţionalizat, în caz de mobilizare sau război, valabil în perioada 2021-2024 Vezi HCJ
15 26/01/2022 privind completarea Strategiei de dezvoltare a județului Neamț- perioada de programare 2014-2020 Vezi HCJ
16 26/01/2022 privind aprobarea transmiterii unui bun imobil - teren din proprietatea Județului Neamț în proprietatea Comunei Păstrăveni Vezi HCJ
17 26/01/2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții de interes județean „Îmbunătățirea stării de conservare a habitatelor de interes comunitar din Parcul Național Ceahlău prin implementarea de măsuri adecvate” Vezi HCJ
18 26/01/2022 privind neexercitarea dreptului de preempțiune la cumpărarea unui imobil Vezi HCJ
19 26/01/2022 privind emiterea unui acord Vezi HCJ
20 26/01/2022 pentru rectificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 194/2021 privind luarea unor măsuri referitoare la proiectul de interes județean „Reabilitare termică clădire a Spitalului de Psihiatrie Sfântul Nicolae din Roman” Vezi HCJ
21 26/01/2022 privind aprobarea unor documentații tehnico-economice pentru unele obiective de investiții de interes public județean Vezi HCJ
22 26/01/2022 privind aprobarea Studiului de Prefezabilitate pentru obiectivul de investiții de interes județean ”Construire sediu nou pentru Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, Județul Neamț”- cu funcțiuni și tehnologii inovative pentru protejarea climei și digitalizare Vezi HCJ
23 26/01/2022 privind emiterea acordului de închiriere a unor bunuri imobile (spații de construire și terenuri) aparținând domeniului public județean Vezi HCJ
24 26/01/2022 privind scoaterea din funcțiune și casarea unor bunuri aflate în proprietatea Județului Neamț Vezi HCJ
25 03/02/2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.121/2021 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne/externe în valoare de 100.000.000 lei Vezi HCJ
26 03/02/2022 privind dezmembrarea unui imobil ce aparține domeniului public al Județului Neamț Vezi HCJ
27 03/02/2022 privind încheierea unui acord de cooperare cu Raionul Căușeni, Republica Moldova Vezi HCJ
28 03/02/2022 privind aprobarea valorii și plății cotizației/contribuției financiare datorată de Județul Neamț în calitate de membru al unor asociații de dezvoltare intercomunitară sau altor organizații neguvernamentale, precum și pentru Fondul de Dezvoltare Regională Vezi HCJ
29 03/02/2022 privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice pentru unele obiective de investiții de interes public județean Vezi HCJ
30 03/02/2022 privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ Vezi HCJ
31 03/02/2022 privind aprobarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2022 Vezi HCJ
32 28/02/2022 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Municipiului Roman pentru anul 2022 Vezi HCJ
33 28/02/2022 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Sagna pentru anul 2022 Vezi HCJ
34 28/02/2022 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Săbăoani pentru anul 2022 Vezi HCJ
35 28/02/2022 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Hangu pentru anul 2022 Vezi HCJ
36 28/02/2022 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Vânători-Neamț pentru anul 2022 Vezi HCJ
37 28/02/2022 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Dochia pentru anul 2022 Vezi HCJ
38 28/02/2022 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Borlești pentru anul 2022 Vezi HCJ
39 28/02/2022 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Ion Creangă pentru anul 2022 Vezi HCJ
40 28/02/2022 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Dămuc pentru anul 2022 Vezi HCJ
41 28/02/2022 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Poienari pentru anul 2022 Vezi HCJ
42 28/02/2022 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Cordun pentru anul 2022 Vezi HCJ
43 28/02/2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.315/2016 privind încheierea unui acord de colaborare cu UAT Județul Bacău în vederea implementării unui proiect de interes județean Vezi HCJ
44 28/02/2022 privind validarea rezultatelor examenelor pentru ocuparea unor funcţii de şef de secţie și șef de serviciu din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ Vezi HCJ
45 28/02/2022 privind modificarea statului de funcții al Bibliotecii Judeţene „G.T.Kirileanu” Neamţ Vezi HCJ
46 28/02/2022 privind transmiterea în folosință gratuită, pe perioadă determinată, a unor bunuri imobile (terenuri) aparținând patrimoniului public al Județului Neamț Vezi HCJ
47 28/02/2022 privind aprobarea temei de proiectare aferentă unui obiectiv de investiții de interes județean Vezi HCJ
48 28/02/2022 privind aprobarea unei solicitări de transmitere a unor bunuri din proprietatea Comunei Horia în proprietatea Județului Neamț Vezi HCJ
49 28/02/2022 privind renunțarea la dreptul de administrare, constituit în favoarea Consiliului Județean Neamț, în ceea ce privește unele bunuri imobile ce aparțin domeniului public al altor entități Vezi HCJ
50 28/02/2022 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Pipirig pentru anul 2022 Vezi HCJ
51 28/02/2022 pentru aprobarea Programului pentru acordarea finanţărilor nerambursabile, valabil pe anul 2022 Vezi HCJ
52 28/02/2022 privind încheierea unui Acord de Parteneriat cu Municipiul Piatra-Neamț pentru implementarea ”Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Piatra-Neamț pentru perioada 2021-2027” Vezi HCJ
53 28/02/2022 privind aprobarea unui acord de asociere pentru organizarea unui eveniment cultural de interes public județean Vezi HCJ
54 28/02/2022 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Horia pentru anul 2022 Vezi HCJ
55 28/02/2022 privind încheierea unor acte adiționale aferente unor contracte de concesiune având ca obiect imobile aparținând domeniului public județean Vezi HCJ
56 28/02/2022 privind aprobarea solicitării de transmitere a unui imobil (teren) din proprietatea Orașului Târgu Neamț în proprietatea Județului Neamț Vezi HCJ
57 28/02/2022 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Doljești pentru anul 2022 Vezi HCJ
58 28/02/2022 privind aprobarea suplimentării pentru județul Neamț, a numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile aparținând cultelor religioase recunoscute din România Vezi HCJ
59 28/02/2022 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Centrului pentru Cultură şi Arte „Carmen Saeculare” Neamț Vezi HCJ
60 28/02/2022 privind aprobarea unei asocieri cu Orașul Târgu-Neamț în vederea realizării unor lucrări de interes public județean Vezi HCJ
61 28/02/2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 205/2017 privind reorganizarea Comisiei pentru Protecţia Copilului Neamţ Vezi HCJ
62 17/03/2022 privind aprobarea contribuţiei Judeţului Neamţ la Societatea Naţională de Cruce Roşie din România - Filiala Neamţ pentru anul 2022 Vezi HCJ
63 17/03/2022 privind aprobarea unei asocieri cu Federația Română de Box în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean Vezi HCJ
64 17/03/2022 privind rectificarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2022 Vezi HCJ
65 24/03/2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții de interes public județean Construire sediu nou pentru Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, județul Neamț cu funcțiuni și tehnologii inovative pentru protejarea climei și digitalizare Vezi HCJ
66 29/03/2022 privind aprobarea devizului general actualizat și luarea unor măsuri pentru implementarea proiectului CARE- Comunitate pentru Alternative Familiale, Recuperare și Egalitate Vezi HCJ
67 29/03/2022 privind transmiterea în folosință gratuită, pe perioadă determinată, a unor bunuri aparținând patrimoniului privat al Județului Neamț Vezi HCJ
68 29/03/2022 privind scoaterea din funcțiune și casarea unui mijloc fix aflat în patrimoniul privat al Județului Neamț Vezi HCJ
69 29/03/2022 privind aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public și privat al Judeţului Neamţ Vezi HCJ
70 29/03/2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.220/2019 Vezi HCJ
71 29/03/2022 privind aprobarea inițierii demersurilor privind înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ Investiții Teritoriale Integrate ITI NEAMȚ” Vezi HCJ
72 29/03/2022 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Grințieș pentru anul 2022 Vezi HCJ
73 29/03/2022 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Timișești pentru anul 2022 Vezi HCJ
74 29/03/2022 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Ceahlău pentru anul 2022 Vezi HCJ
75 29/03/2022 privind completarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.256/2021 Vezi HCJ
76 29/03/2022 privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Teatrului Tineretului Piatra-Neamţ Vezi HCJ
77 29/03/2022 privind unele măsuri referitoare la organizarea și funcționarea Complexului Muzeal Național Vezi HCJ
78 29/03/2022 privind aprobarea unui Protocol de colaborare cu Agenția Națională a Funcționarilor Publici Vezi HCJ
79 29/03/2022 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț Vezi HCJ
80 29/03/2022 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.207/2017 Vezi HCJ
81 29/03/2022 privind aprobarea costului anual de întreținere pentru copilul aflat în situații speciale pe anul 2022 Vezi HCJ
82 29/03/2022 privind aprobarea costului anual de întreținere pentru adultul aflat în situații speciale pe anul 2022 Vezi HCJ
83 29/03/2022 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Boghicea pentru anul 2022 Vezi HCJ
84 29/03/2022 privind aprobarea participării Județului Neamț la „Programul de stimulare a înnoirii parcului auto național 2020-2024”, în vederea achiziționării unui autovehicul hibrid nou Vezi HCJ
85 29/03/2022 privind aprobarea închirierii unor spații aparținând domeniului privat județean Vezi HCJ
86 29/03/2022 privind aprobarea proiectului tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul Conservarea, protejarea și promovarea Muzeului Memorial „Calistrat Hogaș” Piatra Neamț Vezi HCJ
87 29/03/2022 privind aprobarea proiectului tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul Conservarea, protejarea și promovarea Muzeului Memorial „Ion Creangă” Humulești Vezi HCJ
88 29/03/2022 cu privire la prelungirea unui acord de parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț Vezi HCJ
89 29/03/2022 pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.295/2018 privind încheierea unui Acord de Parteneriat pentru realizarea proiectului „Reabilitare și modernizare transport ecologic” Vezi HCJ
90 29/03/2022 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Bâra pentru anul 2022 Vezi HCJ
91 29/03/2022 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Pâncești pentru anul 2022 Vezi HCJ
92 29/03/2022 privind rectificarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2022 Vezi HCJ
93 29/03/2022 privind acordarea unui mandat special Vezi HCJ
94 29/03/2022 privind aprobarea unui acord de parteneriat Vezi HCJ
95 29/03/2022 privind împuternicirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul adunării generale a acţionarilor a Societăţii Comerciale DRUPO NEAMȚ S.A. Vezi HCJ
96 29/03/2022 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliului Administrativ al Teatrului Tineretului Piatra Neamț Vezi HCJ
97 31/03/2022 privind luarea unor măsuri în vederea implementării unui proiect de interes public județean Vezi HCJ
98 21/04/2022 privind aprobarea participării Județului Neamț, în calitate de membru fondator, la înființarea ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „PROTECȚIA ANIMALELOR NEAMȚ” Vezi HCJ
99 21/04/2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 al Societății Comerciale „Drupo Neamț” S.A. Vezi HCJ
100 21/04/2022 privind aprobarea suplimentării pentru județul Neamț, a numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile aparținând cultelor religioase recunoscute din România Vezi HCJ
101 21/04/2022 privind stabilirea taxelor, tarifelor şi amenzilor din competenţa de aprobare a Consiliului Judeţean Neamţ, pentru anul fiscal 2023 Vezi HCJ
102 21/04/2022 pentru rectificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.97/2022 privind luarea unor măsuri în vederea implementării unui proiect de interes public județean Vezi HCJ
103 21/04/2022 privind aprobarea execuţiei bugetare la data de 31 martie 2022 Vezi HCJ
104 21/04/2022 privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar și a situațiilor financiare pe anul 2021 Vezi HCJ
105 21/04/2022 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Dragomirești pentru anul 2022 Vezi HCJ
106 21/04/2022 privind aprobarea închirierii unor spații aparținând domeniului privat județean Vezi HCJ
107 21/04/2022 privind luarea unor măsuri referitoare la proiectul ”ACCES la diversitate” Vezi HCJ
108 21/04/2022 privind luarea unor măsuri în vederea implementării proiectului „DERB – Digitalizare pentru Eficientizarea și Reducerea Birocrației” Vezi HCJ
109 21/04/2022 privind luarea unor măsuri referitoare la unele bunuri aflate în patrimoniul public al Județului Neamț Vezi HCJ
110 21/04/2022 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Centrului pentru Cultură şi Arte „Carmen Saeculare” Neamț Vezi HCJ
111 21/04/2022 privind modificarea statului de funcții al Bibliotecii Judeţene „G.T.Kirileanu” Neamţ Vezi HCJ
112 21/04/2022 privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț Vezi HCJ
113 21/04/2022 privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii ale Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman Vezi HCJ
114 21/04/2022 privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ Vezi HCJ
115 21/04/2022 privind acordarea unui stimulent financiar lunar la nivelul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ Vezi HCJ
116 21/04/2022 privind aprobarea solicitării de transmitere a unor imobile (terenuri) din proprietatea Comunei Dragomirești în proprietatea Județului Neamț Vezi HCJ
117 21/04/2022 privind aprobarea numărului de burse ce se acordă elevilor din învățământul special pentru semestrul al II-lea al anului școlar 2021-2022 Vezi HCJ
118 21/04/2022 privind luarea unor măsuri referitoare la unele mijloace fixe aflate în patrimoniul public al Județului Neamț Vezi HCJ
119 21/04/2022 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Înființare sistem de distribuție gaze naturale de interes public județean în comunele Ștefan cel Mare, Dragomirești, Războieni, Bodești, Girov, Dobreni și Gârcina din județul Neamț” în vederea includerii în Programul naţional de investiţii „Anghel Saligny" Vezi HCJ
120 21/04/2022 privind aprobarea devizului general actualizat și luarea unor măsuri pentru implementarea proiectului „DAR- Dăruim acces la reabilitare- Locuința protejată Neagra, Locuința protejată Stejaru, Locuința protejată Floarea, Locuința protejată Ticoș și Centru de zi Tașca” Vezi HCJ
121 21/04/2022 privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice și luarea unor măsuri pentru implementarea proiectului „Șanse egale pentru toți copiii” Vezi HCJ
122 21/04/2022 privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice și luarea unor măsuri pentru implementarea proiectului „Investim pentru calitate și diversitate” Vezi HCJ
123 21/04/2022 privind stabilirea indemnizației de ședință pentru membrii Autorității Teritoriale de Ordine Publică Neamț Vezi HCJ
124 21/04/2022 privind aprobarea temei de proiectare aferentă unui obiectiv de investiții de interes județean Vezi HCJ
125 21/04/2022 privind aprobarea temei de proiectare aferentă unui obiectiv de investiții de interes județean Vezi HCJ
126 21/04/2022 privind acordarea de sprijin financiar unor unități de cult din județul Neamț aparținând cultelor religioase recunoscute din România Vezi HCJ
127 21/04/2022 privind rectificarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2022 Vezi HCJ
128 09/05/2022 privind aprobarea Statutului Județului Neamț Vezi HCJ
129 09/05/2022 privind acordarea, post mortem, a titlului de Cetățean de onoare al Județului Neamț generalului de brigadă cu o stea Ioan Nițică Vezi HCJ
130 16/05/2022 pentru luarea unor măsuri referitoare la proiectul de interes județean „Achiziție autobuze ecologice” Vezi HCJ
131 16/05/2022 privind transmiterea în folosință gratuită, pe perioadă determinată, a unor bunuri imobile (terenuri) aparținând patrimoniului public al Județului Neamț Vezi HCJ
132 31/05/2022 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Icușești pentru anul 2022 Vezi HCJ
133 31/05/2022 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Crăcăoani pentru anul 2022 Vezi HCJ
134 31/05/2022 privind luarea unor măsuri pentru întreținerea și repararea drumurilor județene Vezi HCJ
135 31/05/2022 privind aprobarea temei de proiectare aferentă unui obiectiv de investiții de interes județean Vezi HCJ
136 31/05/2022 privind alipirea unui număr de 3 imobile ce aparțin domeniului public al Județului Neamț Vezi HCJ
137 31/05/2022 privind aprobarea unei asocieri cu Federația Ecvestră Română în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean Vezi HCJ
138 31/05/2022 privind transmiterea în folosință gratuită, pe perioadă determinată, a unui bun imobil (teren) aparținând patrimoniului public al Județului Neamț Vezi HCJ
139 31/05/2022 privind aprobarea Planului strategic al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Nicolae” Roman, pentru perioada 2022 - 2024 Vezi HCJ
140 31/05/2022 privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public SALVAMONT Neamț Vezi HCJ
141 31/05/2022 privind încheierea unui acord de cooperare cu Raionul Strășeni, Republica Moldova Vezi HCJ
142 31/05/2022 privind aprobarea proiectului „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentelor suport în vederea obținerii finanțării aferente proiectului Investiții complementare Sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Neamț” Vezi HCJ
143 31/05/2022 privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Teatrului Tineretului Piatra-Neamţ Vezi HCJ
144 31/05/2022 privind modificarea organigramei și a statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ Vezi HCJ
145 31/05/2022 privind luarea unor măsuri referitoare la componența unor comisii Vezi HCJ
146 31/05/2022 privind tema de proiectare a obiectivului de investiții de interes județean „ADĂPOST PENTRU PROTECȚIA TEMPORARĂ A ANIMALELOR AFLATE ÎNTR-O SITUAȚIE DE PERICOL” Vezi HCJ
147 31/05/2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț Vezi HCJ
148 31/05/2022 privind aprobarea solicitării de transmitere a unui imobil – construcție din domeniul public al statului în domeniul public al Județului Neamț Vezi HCJ
149 31/05/2022 privind aprobarea proiectului „Creșterea gradului de utilizare a transportului public în Zona Urbană Funcțională prin implementarea unui sistem de transport public integrat la nivelul acestuia (sistem ticketing, stații de transport public inteligente, platformă de informare a utilizatorilor transportului public)”, a cheltuielilor aferente și a încheierii unui Acord de parteneriat cu UAT Municipiul Piatra Neamț Vezi HCJ
150 31/05/2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru un obiectiv de interes public județean Vezi HCJ
151 21/06/2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr.192/2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Neamț Vezi HCJ
152 21/06/2022 privind aprobarea suplimentării pentru județul Neamț, a numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile aparținând cultelor religioase recunoscute din România Vezi HCJ
153 21/06/2022 privind aprobarea unui Acord de Asociere pentru organizarea evenimentului „Zilele Cetății Neamț”, ediția a XXI-a, în perioada 1 – 3 iulie 2022 Vezi HCJ
154 21/06/2022 privind luarea unor măsuri referitoare la proiectul „Varianta de Ocolire Piatra Neamț” Vezi HCJ
155 21/06/2022 privind luarea unor măsuri referitoare la unele proiecte sociale Vezi HCJ
156 21/06/2022 privind aprobarea solicitării de constituire a unui drept de folosință gratuită, în favoarea Județului Neamț, pe perioadă determinată, în ceea ce privește unele imobile – terenuri, aparținând unor UAT-uri (comune), necesare realizării unui proiect de interes public județean Vezi HCJ
157 21/06/2022 privind modificarea statului de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț Vezi HCJ
158 21/06/2022 privind modificarea statului de funcții al Centrului pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare” Neamţ Vezi HCJ
159 21/06/2022 privind acordarea unor mandate speciale Vezi HCJ
160 21/06/2022 privind unele măsuri în vederea mandatării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”URBTRANS” pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate Vezi HCJ
161 21/06/2022 privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț Vezi HCJ
162 21/06/2022 privind acordarea unui mandat special reprezentanților Județului Neamț în cadrul Adunării Generale a Asociaților a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „EURONEST” Vezi HCJ
163 21/06/2022 privind aprobarea temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Reabilitare termică clădire Consiliul Județean Neamț” Vezi HCJ
164 21/06/2022 privind unele măsuri pentru modificarea și abrogarea unor hotărâri aferente unui proiect de interes județean Vezi HCJ
165 21/06/2022 privind unele măsuri pentru proiectul de interes județean „Reabilitare și modernizare Ambulatoriu Integrat de Specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț” Vezi HCJ
166 21/06/2022 privind actualizarea Monografiei economico-militare a judeţului Neamţ Vezi HCJ
167 14/07/2022 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Orașului Bicaz pentru anul 2022 Vezi HCJ
168 14/07/2022 privind darea în administrare a unui bun aparținând patrimoniului privat al Județului Neamț Vezi HCJ
169 14/07/2022 privind aprobarea solicitării de transmitere a unui imobil (teren) din proprietatea Comunei Dragomirești în proprietatea Județului Neamț Vezi HCJ
170 14/07/2022 privind declanșarea procedurii de expropriere a unor terenuri necesare realizării unei investiții de interes public județean Vezi HCJ
171 14/07/2022 privind modificarea statului de funcţii al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Nicolae” Roman Vezi HCJ
172 14/07/2022 privind avizarea comisiei de concurs/examen, respectiv a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de director financiar-contabil al Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman Vezi HCJ
173 14/07/2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.66/2020 Vezi HCJ
174 14/07/2022 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Poiana Teiului pentru anul 2022 Vezi HCJ
175 14/07/2022 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Bibliotecii Județene „G.T.Kirileanu” Neamț Vezi HCJ
176 15/07/2022 privind modificarea statului de funcții al Teatrului Tineretului Piatra-Neamţ Vezi HCJ
177 14/07/2022 privind acordarea unui mandat special Vezi HCJ
178 14/07/2022 privind aderarea Județului Neamț la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Hășmașul Mare Vezi HCJ
179 14/07/2022 privind aprobarea „Strategiei de dezvoltare a județului Neamț pentru perioada 2022-2030” Vezi HCJ
180 14/07/2022 privind aprobarea achiziționării de servicii juridice Vezi HCJ
181 14/07/2022 privind unele măsuri de organizare a comisiilor de examinare pentru ocuparea unor funcţii de şef de secţie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ Vezi HCJ
182 14/07/2022 pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Adunării Generale a ASOCIAȚIEI CLUSTER „PRODUS ÎN NEAMȚ” Vezi HCJ
183 14/07/2022 privind desemnarea a doi reprezentanţi supleanți ai Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliului de Administrație al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Nicolae” Roman Vezi HCJ
184 14/07/2022 privind împuternicirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul adunărilor generale ale acţionarilor operatorilor regionali de servicii comunitare de utilități publice Vezi HCJ
185 21/07/2022 privind aprobarea Documentației tehnico-economice - faza Studiu de fezabilitate - pentru obiectivul de investiții de interes public județean - Construire sediu nou pentru Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, județul Neamț, cu funcțiuni și tehnologii inovative pentru protejarea climei și digitalizare Vezi HCJ
186 21/07/2022 privind aprobarea execuţiei bugetare la data de 30 iunie 2022 Vezi HCJ
187 21/07/2022 privind reorganizarea Comisiei pentru Protecţia Copilului Neamţ Vezi HCJ
188 04/08/2022 privind finanțarea proiectului „Monumentul Ștefan cel Mare și Sfînt” propus de către Consiliul Raional Căușeni din Republica Moldova Vezi HCJ
189 04/08/2022 privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț Vezi HCJ
190 04/08/2022 privind declararea unor bunuri ca fiind de interes public județean Vezi HCJ
191 04/08/2022 privind neexercitarea dreptului de preempțiune la cumpărarea unui imobil Vezi HCJ
192 04/08/2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr.135/23.06.2020 privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice pentru unele obiective de investiții de interes public județean Vezi HCJ
193 04/08/2022 privind actualizarea documentației tehnico-economice a unui obiectiv de investiție Vezi HCJ
194 04/08/2022 privind luarea unor măsuri în legătură cu Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „URBTRANS” nr.8/3918/13.09.2016 Vezi HCJ
195 04/08/2022 pentru aprobarea Procedurii de acordare a sumelor necesare acoperirii cheltuielilor de transport și cazare ale adoptatorului/familiei adoptatoare ca urmare a participării la procedura potrivirii practice cu un copil având domiciliul în alt județ Vezi HCJ
196 04/08/2022 privind aprobarea Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate, în județul Neamț, cu valabilitate 2023-2031 Vezi HCJ
197 04/08/2022 privind aprobarea Studiului de prefezabilitate elaborat pentru obiectivul de investiție „Complex de agrement Ținutul lui Creangă-Târgu Neamț” Vezi HCJ
198 04/08/2022 privind validarea rezultatului examenului pentru ocuparea funcţiei de şef Secție Medicină Internă din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ Vezi HCJ
199 04/08/2022 privind modificarea statului de funcții al Direcției de Administrare a Parcului Național Ceahlău Vezi HCJ
200 04/08/2022 privind unele măsuri referitoare la organizarea și funcționarea Complexului Muzeal Național Neamț Vezi HCJ
201 04/08/2022 privind rectificarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2022 Vezi HCJ
202 04/08/2022 privind modificarea unor hotărâri ale Consiliului Județean Neamț Vezi HCJ
203 04/08/2022 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 6% din impozitul pe venit, reprezentând Fondul la dispoziția Consiliului Județean Neamț pe anul 2022 Vezi HCJ
204 26/08/2022 privind aprobarea Temei de proiectare pentru un obiectiv de investiții de interes județean Vezi HCJ
205 31/08/2022 privind acordarea unui mandat special Vezi HCJ
206 31/08/2022 privind validarea rezultatelor examenelor pentru ocuparea unor funcţii de şef de secţie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ Vezi HCJ
207 31/08/2022 privind modificarea unor linii de gardă de la nivelul Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț Vezi HCJ
208 31/08/2022 privind aprobarea unui Acord de Asociere pentru organizarea evenimentului „Festivalul B Zone Folk România”, ediția a II-a, în perioada 10 – 11 septembrie 2022 Vezi HCJ
209 31/08/2022 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Drăgănești pentru anul 2022 Vezi HCJ
210 31/08/2022 privind luarea unor măsuri pentru proiectul de interes județean „Reabilitare termică clădire Consiliul Județean Neamț” Vezi HCJ
211 31/08/2022 privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ Vezi HCJ
212 31/08/2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.130/2022 pentru luarea unor măsuri referitoare la proiectul de interes județean „Achiziție autobuze ecologice” Vezi HCJ
213 31/08/2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.172/2022 privind avizarea comisiei de concurs/examen, respectiv a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de director financiar-contabil al Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman Vezi HCJ
214 31/08/2022 privind aprobarea unui Acord de Asociere pentru organizarea concursului „ViceBusters Film Challenge”, ediția I, în perioada 10 septembrie – 18 noiembrie 2022 Vezi HCJ
215 31/08/2022 privind rectificarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2022 Vezi HCJ
216 31/08/2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru un obiectiv de investiții de interes public județean Vezi HCJ
217 26/09/2022 privind aprobarea temelor de proiectare pentru unele obiective de investiții de interes județean Vezi HCJ
218 26/09/2022 privind modificarea statului de funcții al Centrului pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare” Neamţ Vezi HCJ
219 26/09/2022 privind modificarea organigramei și a statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ Vezi HCJ
220 26/09/2022 privind aprobarea unei asocieri cu Federația Română de Dans Sportiv în vederea realizării unor acțiuni de interes public județean Vezi HCJ
221 26/09/2022 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Bicaz Chei pentru anul 2022 Vezi HCJ
222 26/09/2022 pentru luarea unor măsuri privind 3 parcele de teren aflate în proprietatea Județului Neamț Vezi HCJ
223 26/09/2022 privind aprobarea listei produselor care vor fi distribuite în cadrul Programului pentru școli al României și a măsurilor educative aferente, pentru anul școlar 2022 - 2023 Vezi HCJ
224 26/09/2022 privind transmiterea în folosință gratuită, pe perioadă determinată, a unui spațiu ce aparține domeniului public județean Vezi HCJ
225 26/09/2022 privind acordarea unor mandate speciale Vezi HCJ
226 26/09/2022 privind aprobarea unui Acord de Asociere pentru organizarea evenimentului „TÂRGUL PRODUS ÎN NEAMȚ”, ediția a II-a, în perioada 21 – 23 octombrie 2022 Vezi HCJ
227 26/09/2022 privind repartizarea unei sume din cota de 6% din impozitul pe venit, reprezentând Fondul la dispoziția Consiliului Județean Neamț pe anul 2022 Vezi HCJ
228 12/10/2022 pentru luarea unor măsuri referitoare la proiectul de interes județean „Achiziție autobuze ecologice” – etapa 2 Vezi HCJ
229 12/10/2022 privind repartizarea unei sume din cota de 6% din impozitul pe venit, reprezentând Fondul la dispoziția Consiliului Județean Neamț pe anul 2022 Vezi HCJ
230 12/10/2022 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, proiect 2023 și estimări pentru anii 2024-2026 Vezi HCJ
231 27/10/2022 privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț administrate și finanțate din bugetul Județului Neamț pentru anul 2022 Vezi HCJ
232 27/10/2022 privind modificarea statului de funcții al Centrului pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare” Neamţ Vezi HCJ
233 27/10/2022 privind modificarea tarifelor vizând activitatea de eliminare a deșeurilor la Depozitul județean de deșeuri nepericuloase Girov Vezi HCJ
234 27/10/2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare aferent serviciului social cu cazare: Serviciul de tip rezidențial pentru protecția copilului Casa „Veronica” din cadrul Complexului de Servicii „Ozana” Târgu Neamț Vezi HCJ
235 27/10/2022 privind transmiterea în folosință gratuită, pe perioadă determinată, a două autoturisme către Centrul Militar Județean Neamț Vezi HCJ
236 27/10/2022 privind acordarea unui mandat special Vezi HCJ
237 27/10/2022 privind aprobarea participării Județului Neamț la Târgul Național de Turism al României, ediția de toamnă, în perioada 10-13 noiembrie 2022 Vezi HCJ
238 27/10/2022 privind transmiterea din administrarea Consiliului Județean Neamț în administrarea Consiliului Local al Comunei Ceahlău a unui tronson de drum județean Vezi HCJ
239 27/10/2022 privind aprobarea cofinanţării proiectului regional „Dezvoltarea Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Neamț, în perioada 2014-2020” Vezi HCJ
240 27/10/2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.233/2019 privind luarea unor măsuri în vederea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț în proiectul „DAR- Dăruim Acces la Reabilitare” Vezi HCJ
241 27/10/2022 privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț Vezi HCJ
242 27/10/2022 privind alipirea unui număr de 2 imobile ce aparțin domeniului public al Județului Neamț Vezi HCJ
243 27/10/2022 privind aprobarea solicitării de constituire a unui drept de folosință gratuită, în favoarea Județului Neamț, pe perioadă determinată, în ceea ce privește un imobil – teren, necesar realizării unui proiect de interes public județean Vezi HCJ
244 27/10/2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.83/2016 privind aprobarea unor măsuri pentru utilizarea zonei de siguranță a drumurilor județene Vezi HCJ
245 27/10/2022 pentru luarea unor măsuri cu privire la implementarea proiectului de interes județean „Achiziție mijloace de transport public - autobuze electrice 10 m deal, Iași, CJ Neamț, Tg. Mureș” Vezi HCJ
246 27/10/2022 privind aprobarea execuţiei bugetare la data de 30 septembrie 2022 Vezi HCJ
247 27/10/2022 privind aprobarea suplimentării pentru județul Neamț, a numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile aparținând cultelor religioase recunoscute din România Vezi HCJ
248 27/10/2022 privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții de interes județean „Amenajare spațiu de joacă pentru copii” – Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Roman Vezi HCJ
249 27/10/2022 privind rectificarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2022 Vezi HCJ
250 27/10/2022 privind acordarea de sprijin financiar unor unități de cult din județul Neamț aparținând cultelor religioase recunoscute din România Vezi HCJ
251 10/11/2022 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici revizuiți pentru obiectivul de investiții „Construire sediu nou pentru Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț, județul Neamț”, cu funcțiuni și tehnologii inovative pentru protejarea climei și digitalizare Vezi HCJ
252 10/11/2022 pentru atestarea unor bunuri ca aparținând domeniului public al Județului Neamț, respectiv completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Neamț (secțiunea I – Bunuri imobile) Vezi HCJ
253 10/11/2022 privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită, pe perioadă determinată, a unor spații aflate în proprietatea Județului Neamț Vezi HCJ
254 10/11/2022 privind acordarea unor mandate speciale referitoare la serviciile de salubrizare din Zona 2 Vezi HCJ
255 10/11/2022 privind acordarea unor mandate speciale referitoare la serviciile de salubrizare din Zona 3 Vezi HCJ
256 10/11/2022 privind acordarea unor mandate speciale referitoare la serviciile de salubrizare din Zona 4 Vezi HCJ
257 10/11/2022 privind schimbarea denumirii Muzeului de Artă Eneolitică Cucuteni Piatra-Neamț Vezi HCJ
258 28/11/2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare aferent serviciului social cu cazare Centrul Maternal din cadrul Complexului de Servicii „Elena Doamna” Piatra Neamț Vezi HCJ
259 28/11/2022 privind aprobarea solicitării de transmitere a unui imobil (teren) din proprietatea Orașului Bicaz în proprietatea Județului Neamț Vezi HCJ
260 28/11/2022 privind aprobarea prelungirii termenului de transmitere în folosință gratuită a unor spații aflate în proprietatea Judeţului Neamţ Vezi HCJ
261 28/11/2022 privind luarea unor măsuri în legătură cu proiectul „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Unitate Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ” Vezi HCJ
262 28/11/2022 privind modificarea statului de funcții al Teatrului Tineretului Piatra-Neamţ Vezi HCJ
263 28/11/2022 privind modificarea statului de funcţii al Direcției Județene de Evidența Persoanelor Neamţ Vezi HCJ
264 28/11/2022 privind modificarea statului de funcții al Bibliotecii Judeţene „G.T.Kirileanu” Neamţ Vezi HCJ
265 28/11/2022 privind modificarea statului de funcţii al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Nicolae” Roman Vezi HCJ
266 28/11/2022 pentru aprobarea documentației tehnico-economice a unui obiectiv de investiții Vezi HCJ
267 28/11/2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.83/2016 privind aprobarea unor măsuri pentru utilizarea zonei de siguranță a drumurilor județene Vezi HCJ
268 28/11/2022 privind acordarea unor mandate speciale Vezi HCJ
269 28/11/2022 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.172/2022 Vezi HCJ
270 28/11/2022 privind aprobarea schimbării parțiale a destinației unei construcții aparținând domeniului public al Județului Neamț Vezi HCJ
271 28/11/2022 privind luarea unor măsuri în vederea implementării unor proiecte de interes județean Vezi HCJ
272 28/11/2022 privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice ale unor obiective de investiții Vezi HCJ
273 28/11/2022 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț Vezi HCJ
274 28/11/2022 privind aprobarea unui proiect de interes județean și a cheltuielilor legate de acesta Vezi HCJ
275 28/11/2022 privind aprobarea suplimentării pentru județul Neamț, a numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile aparținând cultelor religioase recunoscute din România Vezi HCJ
276 28/11/2022 privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ Vezi HCJ
277 28/11/2022 privind aprobarea cuantumului și numărului burselor ce se acordă elevilor din învățământul special pentru anul școlar 2022-2023 Vezi HCJ
278 28/11/2022 privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț Vezi HCJ
279 28/11/2022 privind luarea unor măsuri pentru asigurarea transportului public rutier de persoane prin curse regulate în județul Neamț, pentru perioada 2023-2031 Vezi HCJ
280 28/11/2022 privind unele măsuri pentru proiectul de interes județean „Reabilitare și modernizare Ambulatoriu Integrat de Specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț” Vezi HCJ
281 28/11/2022 pentru luarea unor măsuri privind implementarea proiectului „Educația=Cheia Succesului!” Vezi HCJ
282 28/11/2022 privind repartizarea unei sume din cota de 6% din impozitul pe venit, reprezentând Fondul la dispoziția Consiliului Județean Neamț pe anul 2022 Vezi HCJ
283 28/11/2022 privind rectificarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2022 Vezi HCJ
284 08/12/2022 privind aprobarea devizului general actualizat (faza Studiu de fezabilitate revizuit), a Notei de fundamentare privind achiziția de echipamente și aparatură medicală, a proiectului de interes județean și a cheltuielilor legate de proiect, pentru obiectivul de investiții „Construire sediu nou pentru Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, județul Neamț”, cu funcțiuni și tehnologii inovative pentru protejarea climei și digitalizare Vezi HCJ
285 08/12/2022 privind aprobarea unei asocieri cu Direcția Județeană de Sport Neamț în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean Vezi HCJ
286 08/12/2022 pentru aprobarea asocierii cu Inspectoratul Școlar Județean Neamț în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean Vezi HCJ
287 08/12/2022 privind rectificarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2022 Vezi HCJ
288 08/12/2022 privind modificarea organigramei și a statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ Vezi HCJ
289 08/12/2022 privind aprobarea unui Acord de Asociere pentru organizarea evenimentului „Festivalul Obiceiurilor și Tradițiilor de Anul Nou” – ediția a X-a Vezi HCJ
290 08/12/2022 privind repartizarea unei sume din cota de 6% din impozitul pe venit, reprezentând Fondul la dispoziția Consiliului Județean Neamț pe anul 2022 Vezi HCJ
291 19/12/2022 privind aprobarea cofinanţării proiectului „Digitalizarea infrastructurii de apă a Companiei Județene APA SERV S.A. Neamț prin achiziționarea de echipamente și software pentru eficientizarea managementului sistemului de alimentare cu apă Vezi HCJ
292 21/12/2022 privind stabilirea preţului mediu/tonă de masă verde obţinută de pe pajişti permanente, valabil pe anul 2023 Vezi HCJ
293 21/12/2022 privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, necesare evaluării în lei a arendei achitate în natură, valabile pentru anul 2023 Vezi HCJ
294 21/12/2022 privind aprobarea Strategiei județene de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2022-2031 și a Planului operațional pentru implementarea strategiei Vezi HCJ
295 21/12/2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare aferent serviciului social cu cazare – Apartamentul de tip familial nr.38 din cadrul Complexului de servicii „Familia Mea” Roman Vezi HCJ
296 21/12/2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și luarea unor măsuri pentru implementarea proiectului „Un Nou Start- Locuința protejată Mesteacăn, Locuința protejată Arinul, Locuința protejată Floare de colț și Centru de zi pentru persoane cu dizabilități Dobreni Vezi HCJ
297 21/12/2022 privind aprobarea solicitării de constituire a unui drept de folosință gratuită, în favoarea Județului Neamț, pe perioadă determinată, în ceea ce privește un imobil – teren, necesar realizării unui proiect de interes public județean Vezi HCJ
298 21/12/2022 privind luarea unor măsuri referitoare la un bun imobil (teren) aflat în patrimoniul public al Județului Neamț Vezi HCJ
299 21/12/2022 privind aprobarea unui acord de asociere cu Comuna Agapia pentru finanțarea în comun a unei activități de interes public județean Vezi HCJ
300 21/12/2022 privind aprobarea suplimentării pentru județul Neamț, a numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile aparținând cultelor religioase recunoscute din România Vezi HCJ
301 21/12/2022 privind aprobarea rețelei școlare de învăţământ special din județul Neamț pentru anul școlar 2023-2024 Vezi HCJ
302 21/12/2022 privind aprobarea concediului de odihnă suplimentar pentru salariații Complexului Rezidențial de Servicii Sociale Războieni Vezi HCJ
303 21/12/2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.170/14.07.2022 privind declanșarea procedurii de expropriere a unor terenuri necesare realizării unei investiții de interes public județean Vezi HCJ
304 21/12/2022 privind aprobarea execuţiei bugetare la data de 08 decembrie 2022 Vezi HCJ
305 21/12/2022 privind modificarea statului de funcţii al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Nicolae” Roman Vezi HCJ
306 21/12/2022 privind emiterea acordului de dizolvare a Asociației „Rețeaua Destinațiilor Europene de Excelență” – Rețeaua EDEN Vezi HCJ
307 21/12/2022 privind aprobarea devizelor generale actualizate pentru unele obiective de investiții de interes public județean Vezi HCJ
308 21/12/2022 privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice pentru unele obiective de investiții de interes județean Vezi HCJ
309 21/12/2022 privind modificarea unor hotărâri ale Consiliului Județean Neamț Vezi HCJ
310 21/12/2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru eliberarea albiei râului Siret aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Pod pe DJ 207A, km.6+591, peste râul Siret” Vezi HCJ
311 21/12/2022 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Sistem control acces, securitate și supraveghere video” pentru Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț Vezi HCJ
312 21/12/2022 privind scoaterea din funcțiune, casarea și demolarea unor bunuri ce aparțin domeniului privat al Județului Neamț Vezi HCJ
313 21/12/2022 pentru modificarea acordului de asociere încheiat cu Inspectoratul Școlar Județean Neamț în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean Vezi HCJ
314 21/12/2022 privind rectificarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2022 Vezi HCJ
315 21/12/2022 privind acordarea de sprijin financiar unor unități de cult din județul Neamț aparținând cultelor religioase recunoscute din România Vezi HCJ
316 21/12/2022 privind constatarea încetării mandatului de vicepreședinte al Consiliului Județean Neamț al doamnei Mădălina-Veronica CIUBOTARU Vezi HCJ
317 21/12/2022 pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Comisiei de Orientare Şcolară şi Profesională Vezi HCJ
318 21/12/2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 115/2007 privind aprobarea actului constitutiv şi a statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „EURONEST” Vezi HCJ
319 21/12/2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 146/2012 privind înfiinţarea Echipei Intersectoriale Locale Neamţ în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie şi a violenţei asupra copilului Vezi HCJ
320 21/12/2022 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității din cadrul unităţilor de învăţământ special din judeţul Neamţ Vezi HCJ
321 21/12/2022 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliilor de Administraţie ale unităţilor de învăţământ special din judeţul Neamţ Vezi HCJ
322 21/12/2022 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Neamț în cadrul Comisiei Județene privind Incluziunea Socială Vezi HCJ
323 21/12/2022 privind desemnarea unor reprezentanți în cadrul Consiliilor de Administrație ale Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț și Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman Vezi HCJ
324 21/12/2022 privind alegerea unui vicepreședinte al Consiliului Judeţean Neamţ Vezi HCJ
325 21/12/2022 privind desemnarea și validarea unei persoane ca membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Neamț Vezi HCJ
326 21/12/2022 pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Adunării Generale a ASOCIAȚIEI CLUSTER „PRODUS ÎN NEAMȚ” Vezi HCJ
Nr. Dată Titlu Link