Hotărâri ale Consiliului Județean 2013

wdt_ID Nr. Dată Titlu Link
1 1 09/01/2013 Privind utilizarea unor sume din excedentul anual al bugetului Judeţului Neamţ rezultat la încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2012 Vezi HCJ
2 2 16/01/2013 Privind constatarea încetării de drept a unor mandate de consilier judeţean Vezi HCJ
3 3 16/01/2013 Privind validarea unor mandate de consilier judeţean Vezi HCJ
4 4 16/01/2013 Pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 74/2012 privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate Vezi HCJ
5 5 16/01/2013 Privind delegarea unui reprezentant al asiguraţilor din judeţul Neamţ în cadrul Adunării Reprezentanţilor a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate Vezi HCJ
6 6 16/01/2013 Pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr.82/2012 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul comitetelor directoare ale centrelor rezidenţiale pentru persoanele cu handicap din subordinea Consiliului Judeţean Neamţ Vezi HCJ
7 7 16/01/2013 Pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 83/2012 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliilor de Administraţie ale unităţilor de învăţământ special din judeţul Neamţ Vezi HCJ
8 8 16/01/2013 Pentru modificarea Hotărârii nr. 85/2012 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul consiliilor de administraţie ale instituţiilor de cultură de interes judeţean Vezi HCJ
9 9 16/01/2013 Privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliului de Administraţie al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ” Roman Metropolitan” Vezi HCJ
10 10 16/01/2013 Privind aprobarea Regulamentului şi Caietului de Sarcini al serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate în judeţul Neamţ, precum şi a Programului de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate, pentru perioada 01.05.2013-30.04.2019 Vezi HCJ
Nr. Dată Titlu