Hotărâri ale Consiliului Județean 2017

wdt_ID Nr. Dată Titlu Link
1 1 17/01/2017 privind validarea majorării bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2016 Vezi HCJ
2 2 17/01/2017 privind utilizarea unor sume din excedentul anual al bugetului Judeţului Neamţ Vezi HCJ
3 3 17/01/2017 privind atribuirea şi încheierea contractului ”Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare a unităţilor administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMŢ” din Zona 3, judeţul Neamţ” Vezi HCJ
4 4 17/01/2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr.316/2016 privind revocarea dreptului de administrare a unor bunuri proprietatea Judeţului Neamţ aferente proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ” Vezi HCJ
5 5 17/01/2017 pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 156/2016 privind împuternicirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul adunărilor generale ale acţionarilor ale unor agenţi economici de interes judeţean Vezi HCJ
6 6 17/01/2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr.276/2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice aferentă unui proiect de interes judeţean Vezi HCJ
7 7 17/01/2017 privind modificarea unei hotărâri a Consiliului Judeţean Neamţ Vezi HCJ
8 8 31/01/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare a Consiliului Judeţean Neamţ Vezi HCJ
9 9 31/01/2017 privind constituirea unor consilii consultative şi aprobarea regulamentelor de organizare şi funcţionare ale acestora Vezi HCJ
10 10 31/01/2017 privind emiterea acordului de realizare a unor lucrări Vezi HCJ
Nr. Dată Titlu