Hotărâri ale Consiliului Județean 2016

wdt_ID Nr. Dată Titlu Link
1 1 08/01/2016 privind utilizarea unor sume din excedentul anual al bugetului Judeţului Neamţ Vezi HCJ
2 2 08/01/2016 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru anul 2016 și a estimărilor pe anii 2017-2019 Vezi HCJ
3 3 21/01/2016 pentru desemnarea unei persoane care să conducă lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Neamţ din data de 21 ianuarie 2016 Vezi HCJ
4 4 21/01/2016 privind alegerea presedintelui Consiliului Judetean Neamt Vezi HCJ
5 5 21/01/2016 privind alegerea unui vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ Vezi HCJ
6 6 28/01/2016 privind încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Andrei Ignat Vezi HCJ
7 7 28/01/2016 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 75/2012 privind împuternicirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul adunărilor generale ale acţionarilor ale agenţilor economici de interes judeţean Vezi HCJ
8 8 28/01/2016 privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Nicolae-Ciprian ENACHE Vezi HCJ
9 9 28/01/2016 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.269/2015 privind acordarea de gratuităţi pe mijloacele de transport în comun ale Societăţii Comerciale “TROLEIBUZUL” S.A., pentru unele categorii de pensionari, în anul 2016 Vezi HCJ
10 10 28/01/2016 privind aprobarea unui acord de parteneriat în vederea realizării unui proiect de investiții de interes județean Vezi HCJ
Nr. Dată Titlu