Hotărâri ale Consiliului Județean 2012

wdt_ID Nr. Dată Titlu Link
1 1 16/01/2012 Privind repartizarea unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe unităţi administrativ- teritoriale, pentru anul 2012 Vezi HCJ
2 2 16/01/2012 Privind utilizarea unor sume din excedentul anual al bugetului Judeţului Neamţ rezultat la încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2011 Vezi HCJ
3 3 31/01/2012 Încetarea de drept a unui mandat de consilier județean Vezi HCJ
4 4 31/01/2012 Modificarea HCJ Neamț nr. 64/2008 privind alegerea comisiei de validare Vezi HCJ
5 5 31/01/2012 Validarea unui mandat de consilier județean Vezi HCJ
6 6 31/01/2012 Modificarea unor hotărâri ale Consiliului Județean Neamț Vezi HCJ
7 7 31/01/2012 Numirea managerului Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț Vezi HCJ
8 8 31/01/2012 Privind aprobarea Programului pentru acordarea finanţărilor nerambursabile, valabil pe anul 2012 Vezi HCJ
9 9 31/01/2012 Pentru acordarea unui mandat special Vezi HCJ
10 10 31/01/2012 Privind modificare organigramelor și statelor de funcții ale unor instituții și servicii publice de interes județean Vezi HCJ
Nr. Dată Titlu